Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі icon

Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Скачати 248.59 Kb.
НазваІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Дата01.11.2012
Розмір248.59 Kb.
ТипІнформація

Голова комітету з конкурсних торгів


Херсонський державний університет

____________ Нечипоренко О.В

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням комітету з конкурсних торгів

№ 04/11 від 20 січня 2011року.

ВІДКРИТІ ТОРГИ

на закупівлю товару Продукти нафтоперероблення рідкі 23.20.1

за державні кошти.


Документація конкурсних торгів


ЗМІСТ


I. Загальні положення :

1. Терміни,які вживаються в документації конкурсних торгів .

2. Інформація про замовника торгів :

- повне найменування;

- місцезнаходження;

- посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

3. Інформація про предмет закупівлі :

- найменування предмета закупівлі ;

- вид предмета закупівлі;

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт);

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II . Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів :

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації

конкурсних торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів :

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів;

- місце подання пропозицій конкурсних торгів;

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів :

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів ;

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладення договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю1. Загальні положення

1

2

1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закона №2289-VI від 01.06.2010 року. Терміни, які використовуються в документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
Повне найменування

Херсонський державний університет

Місцезнаходження

73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Голова комітету з конкурсних торгів – проректор з адміністративно-господарської роботи Нечипоренко Олександр Вікторович, тел. (0552) 32-67-09, секретар комітету з конкурсних торгів - провідний фахівець відділу фінансового планування та договірної роботи Воробйов Михайло Леонідович.,тел./факс (0552) 49-01-02, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27


3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі

Продукти нафтоперероблення рідкі 23.20.1

Вид предмета закупівлі

Бензин моторний, паливо дизельне.

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Херсонський державний університет ,73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, разом - 32000 л.(Бензин А-95 ( Преміум )- 12000 л., Бензин А-95 -8000 л., Бензин А-76( А- 80) -6000 л., паливо дизельне –6000 л.)

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

лютий- грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.


6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів складається на українській мові. У разі надання учасником будь-яких документів на іноземній мові, вони повинні бути автентичні перекладені українською та переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути посвідчений нотаріально.


2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник зобов’язується вести протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів по всьому предмету закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, витягом з уставу..

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 14-00 год.24.02.2011 року”.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

інформації про Учасника конкурсних торгів, оформленої згідно з додатком №1

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документального підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям зазначеними у п.6 розділу 3; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (п.7 розділу 3) та документальне підтвердження цієї інформації.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Відсутні

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з додатком № 2

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно з додатком №3


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі не можна ділити на окремі частини.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів.
Особисто або поштою місце подання пропозицій конкурсних торгів.


Херсонський державний університет,73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, відділ діловодства та контролю, каб. № 114

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час).

10-00 год., 24.02.2011 року

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Херсонський державний університет,73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, каб.№ 119


14-00 год., 24.02.2011 року

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до статті 28 Закону п.5 (у разі здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок) критерієм оцінки – є ціна.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100 балів.

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100–максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні ціни між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару (послуг) та підсумковою ціною, одержано шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна на одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди учасника на таке виправлення.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, якщо останній не погоджується з виправленням виявленої Замовником у його пропозицій арифметичної помилки.

3. Інша інформація


Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону, згідно додатку №4


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

^
Додаток №1 до
документації конкурсних торгів

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на власному бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю за наступним , Продукти нафтоперероблення рідкі 23.20.1 згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів .

1. Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


1.1.Повне найменування учасника________________________________________________


1.2.Юридична та фактична адреса_________________________________________________


1.3.Телефон (факс), е-mail________________________________________________________


1.4.Предмет закупівлі: ___________________________________________________________


1.5.Ціна пропозиції конкурсних торгів (вказати загальну вартість пропозиції з ПДВ та прописом):_____________________________________________________________


Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницу виміру, грн., з ПДВ

Загальна вартість пропозиції , грн., з ПДВ

1.6. Умови розрахунків (термін відстрочки платежу) ________________банківських днів

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов'язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
^
Додаток №2 до
документації конкурсних торгів


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ ЗАМОВНИКА


Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України № 2289–VІ від 01.06.2010 року та надати нижче приведений перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним вимогам та для відсутності відмови в участі у процедурі закупівлі:

  1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

  2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

  3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

  4. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копії фінансового балансу, звіту про фінансові результати , звіт про рух грошевих коштів на останню звітну дату за 2010 рік.

4.2. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більш ніж двотижневої давнини на дату розкриття.

5. Відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі:

5.1. Копія Статуту, Установчого договору (за наявності).

5.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

5.3. Копія дозволу або ліцензії на право займатися відповідною діяльністю.

5.4. Копія довідки про включення в ЕДРПОУ (за наявності).

5.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5.6. Оригінал довідки ДПІ, не більш ніж двотижневої давнини про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні на дату розкриття.

5.7. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

5.8. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості із сплати пенсійного збору станом не більш ніж двотижневої давнини про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні на дату розкриття.

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами або копії завірені нотаріально) повинні бути завірені печаткою Учасника торгів та підписом уповноваженої особи;

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.
^
Додаток №3 до
документації конкурсних торгів

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

Найменування продукції

Технічні характеристики, марка, або еквівалент

Креслення, ДСТУ

ТУ, ТУУ або еквівалент

Од. вим.

Кількість
Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Товар постачається за рахунок та транспортом постачальника на умовах DDP автозаправні станції у м. Херсон, у відповідності до правил тлумачення торгівельних термінів - ІНКОТЕРМС (у редакції 2000р).

Передача товару здійснюється на автозаправних станціях постачальника у місті Херсон по відпускним обліковим карткам номіналом 10 л. та 20 л. шляхом заправки автотранспорту замовника. . Наявність талонів на паливо, які дають право на заправку автомобілів по всій території України.

1. Документи, які підтверджують походження та відповідність продукції, що є предметом закупівлі:

1.1. Документи, що підтверджують відповідність продукції:

1.1.1. сертифікат відповідності системи сертифікації УкрСЕПРО на бланку Держспоживстандарту України або свідоцтво про визнання відповідності, видані і завірені підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації або їх копія, завірена органом, який видав сертифікат (свідоцтво), або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації.В період сертифікації учасник зобов’язаний надати лист з органу сертифікації відповідної галузі атестації (акредитації) про розпочату процедуру сертифікації та документи з підтвердження позитивних результатів оцінки відповідності виконаних за вимогами щодо безпеки або за всіма установленими вимогами щодо продукції (засвідчена в установленому законодавством порядку копія протоколу випробувань).

Якщо сертифікат відповідності, наданий учасником на торги, має до закінчення менше ніж 3 місяці, учасник повинен надати лист від органу сертифікації з сертифікації відповідної галузі акредитації про те, що продукцію заявлено на сертифікацію.

1.2. Найменування супроводжувальних документів, які підтверджують якість продукції яка буде поставлена (як зразок надати засвідчену в установленому законодавством порядку копію сертифікату якості, або копію паспорту, або копію ярлику та інше).

1.3. Документи, що підтверджують статус учасника як виробника товарів або його офіційного представника, дилера, дистриб'ютора:

1.3.1. У разі, якщо учасник є виробником товару, він повинен надати засвідчені в установленому законодавством порядку копії свідоцтва про присвоєння товару штрихового коду GS1 або сертифіката продукції власного виробництва, або іншого документа, який підтверджує, що учасник виробляє товар, який є предметом закупівлі;

1.3.2. У разі, якщо учасник не являється виробником товару, повинен бути наданий оригінал або нотаріально завірена копія документу (дилерський договір, сертифікат дистриб’ютора, лист виробника про представництво його інтересів учасником або інший документ), в якому обов’язково зазначаються стосунки з виробником та відповідальність і гарантії щодо якості товару (оригінал або нотаріально завірена копія повинні бути перекладені на українську мову).
^
Додаток №4 до
документації конкурсних торгівХерсонський державний університет повідомляє Учасникам процедури відкритих торгів щодо закупівлі Продукти нафтоперероблення рідкі 23.20.1 що під час укладання з переможцем торгів договору про постачання товару до його змісту будуть обов’язково внесено наступні пункти:

Істотними умовами договору про закупівлю є:

1. Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

1.1. Виконавець постачає Замовникові товар, а Замовник сплачує за товар за цінами та у термін, які зазначені у дислокації- рахунка, що додається до Договору і є його невід'ємною частиною.

2. Кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

3. Порядок здійснення оплати;

3.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюється у разі затримки бюджетного фінансування протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Оплата за товар повністю перераховується Виконавцю протягом 15 банківських днів з дати надання рахунку Замовнику.

4. Ціна договору;

4.1. Сума за даним договором є граничною, але не обов’язковою.

4.2. Ціна договору є твердою остаточною і не підлягає коригуванню на протязі строку дії договору. Ціна договору включає усі витрати та податки, що повинні бути сплачені.

5. Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

6.Строк дії договору;

6.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання до 31 грудня.

7. Права та обов'язки сторін;

8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

8.1. Обсяги постачання товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

9. Відповідальність сторін.

9.1. Замовник може розірвати договір у разі відсутності коштів для оплати за договором.

Схожі:

Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів: Повне найменування. Місцезнаходження. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками. Інформація про предмет закупівлі. Найменування предмета закупівлі
Розділ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Реконструкції навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячній,1 вінницького національного аграрного університету
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи