Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі icon

Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Скачати 337.58 Kb.
НазваІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Дата01.11.2012
Розмір337.58 Kb.
ТипІнформація

Голова комітету з конкурсних торгів


Херсонський державний університет

____________ Нечипоренко О.В

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням комітету з конкурсних торгів

№ 01/11 від 07 грудня 2010року.

ВІДКРИТІ ТОРГИ

на закупівлю послуг з проведення розслідування і забезпечення безпеки (послуги охоронців )74.60.1.

за державні кошти.


Документація конкурсних торгів


ЗМІСТ


I. Загальні положення :

1. Терміни,які вживаються в документації конкурсних торгів .

2. Інформація про замовника торгів :

- повне найменування;

- місцезнаходження;

- посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

3. Інформація про предмет закупівлі :

- найменування предмета закупівлі ;

- вид предмета закупівлі;

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт);

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II . Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів :

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації

конкурсних торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів :

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів;

- місце подання пропозицій конкурсних торгів;

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів :

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів ;

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладення договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю1. Загальні положення

1

2

1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закона №2289-VI від 01.06.2010 року. Терміни, які використовуються в документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
Повне найменування

Херсонський державний університет

Місцезнаходження

73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Голова комітету з конкурсних торгів – проректор з адміністративно-господарської роботи Нечипоренко Олександр Вікторович, тел. (0552) 32-67-09, секретар комітету з конкурсних торгів - провідний фахівець відділу фінансового планування та договірної роботи Воробйов Михайло Леонідович.,тел./факс (0552) 49-01-02, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27


3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі

Послуги з проведення розслідування і забезпечення безпеки. (послуги охоронців ) 74.60.1

Вид предмета закупівлі

^ Послуги охоронців адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків ХДУ

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Херсонський державний університет ,73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, 10 постів, згідно додатку №3

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

січень- грудень 2011 року

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.


^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів складається на українській мові. У разі надання учасником будь-яких документів на іноземній мові, вони повинні бути автентичні перекладені українською та переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути посвідчений нотаріально.


^ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник зобов’язується вести протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів по всьому предмету закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, витягом з уставу.

.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер (для фізичних осіб), номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 10-00 год.20.01.2011 року”.

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

інформації про Учасника конкурсних торгів, оформленої згідно з додатком №1

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

документального підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям зазначеними у п.6 розділу 3; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) (п.7 розділу 3) та документальне підтвердження цієї інформації.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Відсутні

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з додатком № 2

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Запропоновані учасником послуги за своїми властивостями повинні відповідати наступним вимогам:

- учасник здійснює охорону об’єктів − щодня.

- кількість цілодобових постів (фізична охорона) – 9;

- кількість цілодобових постів (технічна охорона) – 1;

− вік охоронців від 25 до 40 років.

Охоронці повинні бути одягнені у спецодяг, який відповідає сезону.

Охоронці зобов’язані:

- забезпечувати надійну охорону об’єктів та переданих під охорону цінностей і майна Замовника;

- здійснення установленого пропускного режиму в університеті;

- своєчасно попереджати та запобігати злочинам, правопорушенням та порушенням громадського порядку;

- допомагати у дотриманні правил протипожежної безпеки;

- повідомляти територіальним органам МВС та керівництву університету про приготування до здійснення злочинних посягань, достовірно відомі факти погроз.

Учасник повинен надати проект інструкції несення служби охоронною організацією:

- обов'язки начальника зміни.

- обов'язки охоронців.

- вказати перелік та порядок дій під час екстремальних ситуаціях.

- вказати взаємодії чергового з групами швидкого реагування, нарядом міліції під час екстремальних ситуацій.

- про порядок компенсацій нанесених матеріальних збитків.

Графік та місце розташування об’єктів визначено в додатку №3

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.


^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі не можна ділити на окремі частини.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


^ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів.
Особисто або поштою місце подання пропозицій конкурсних торгів.


Херсонський державний університет,73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, відділ діловодства та контролю, каб. № 114

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час).

10-00 год., 20.01.2011 року

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Херсонський державний університет,73000,м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,27, каб.№ 119


14-00 год., 20.01.2011 року

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до статті 28 Закону п.5 (у разі здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок) критерієм оцінки – є ціна.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Максимальна кількість балів за критерієм Ціна” – 80 балів.

Максимальна кількість балів за критерієм "^ Умови розрахункі "- 10 балів

Максимальна кількість балів за критерієм «Виконання аналогічних договорів протягом 2009-2010 років» - 10 балів

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*80, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

80–максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна”.

2. Кількість балів за критерієм "Умови розрахунків" визначається наступним чином:

Безготівковий розрахунок згідно актів наданих послуг (термін відстрочки платежу 15 діб) – 10 балів,

аванс – 0 балів

3.Кількість балів за критерієм «Виконання аналогічних договорів протягом 2009-2010 років» визначається наступним чином:

- 3 (трьох ) договорів – 10 балів

- 1(одного) - 0 балів

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комітету з конкурсних торгів є вирішальним.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні ціни між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару (послуг) та підсумковою ціною, одержано шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна на одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення зазначених арифметичних помилок за умови отримання ним письмово підтвердженої згоди учасника на таке виправлення.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, якщо останній не погоджується з виправленням виявленої Замовником у його пропозицій арифметичної помилки.

^ 3. Інша інформація


Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.


^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону, згідно додатку №4


^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

^
Додаток №1 до
документації конкурсних торгів

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ" КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на власному бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю за наступним товаром (послуги): ^ Послуги з проведення розслідування і забезпечення безпеки Код ДК -74.60.1 (Послуги охоронців адміністративних, навчальних корпусів та гуртожитків на 2011 р.), згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів .

1. Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію конкурсних торгів:


1.1.Повне найменування учасника________________________________________________


1.2.Юридична та фактична адреса_________________________________________________


1.3.Телефон (факс), е-mail________________________________________________________


1.4.Предмет закупівлі: ___________________________________________________________


1.5.Ціна пропозиції конкурсних торгів (вказати загальну вартість пропозиції з ПДВ та прописом):_____________________________________________________________


^ Найменування постів

Одиниці виміру

Кількість, години

Ціна за одну годину охорони одного посту, грн., з ПДВ

Ціна за один місяць охорони одного посту, грн., з ПДВ

Загальна вартість пропозиції , грн., з ПДВ

1.6. Умови розрахунків (термін відстрочки платежу) ________________банківських днів

1.7. Виконання аналогічних договорів протягом 2009-2010 років _____________ кількість

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов'язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
^
Додаток №2 до
документації конкурсних торгів


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ ЗАМОВНИКА


Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України № 2289–VІ від 01.06.2010 року та надати нижче приведений перелік документів, необхідних для оцінки відповідності учасників кваліфікаційним вимогам та для відсутності відмови в участі у процедурі закупівлі:


 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Документ, що підтверджує наявність Учасника централізованого пульта охорони (ЦПО).

1.2. Довідка про наявність у Учасника мобільних груп.

1.3. Інформаційна довідка про технічні та організаційні можливості Учасника щодо встановлення та підключення до власного централізованого пульта охорони (ЦПО) кнопок тривожного виклику протягом тиждня з моменту укладення договору на охорону, подальшого технічного обслуговування та реагування на тривожні виклики мобільними групами за власні кошти.

1.4. Інформацію про спецодяг відповідно до сезону (надати фото одягу відповідно до сезону).

1.5. Інформацію про засоби зв’язку (надати технічні характеристики )

 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Копії свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації «охоронник» не нижче ІІІ розряду державного зразку працівникам, які будуть залучатися до охорони, в кількості не менш 20 осіб.

2.2. Копія договору навчального закладу, що здійснював навчання охоронників та видав свідоцтва «охоронник» не нижче ІІІ розряду державного зразку працівникам, які будуть залучатися до охорони.


 1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

  1. 3.1. Завірені копії договорів, що укладалися Учасником на охорону за державні кошти закладів та установ як об’єктов охорони в цілому за останні 2 роки.

  2. 3.2. Відгуки від Замовників про надані послуги та їх якість.

 2. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копії балансу, звіту про фінансові результати (форма №1 ) або фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форма №1-м ) за 9-ть місяців 2010 року.

4.2. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більш ніж двотижневої давнини на дату розкриття.

^ 5. Відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі:

5.1. Копія Статуту, Установчого договору (за наявності).

5.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

5.3. Копія дозволу або ліцензії на право займатися відповідною діяльністю.

5.4. Копія довідки про включення в ЕДРПОУ (за наявності).

5.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5.6. Оригінал довідки ДПІ, не більш ніж двотижневої давнини про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні на дату розкриття.

5.7. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття тендерних пропозицій.

5.8. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості із сплати пенсійного збору станом не більш ніж двотижневої давнини про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні на дату розкриття.

5.9. Довідка учасника, складена у довільній формі, яка містить відомості про те, що його не було притягнуто згідно із законодавством до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель.

5.10. Довідка учасника, складена у довільній формі, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами або копії завірені нотаріально) повинні бути завірені печаткою Учасника торгів та підписом уповноваженої особи;

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника;

в) документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
^


Додаток №3 до
документації конкурсних торгів
Технічне завдання


Найменування об'єкта

Адреса об'єкта

Рижим охорони1

Херсонський державний університет,головний корпус, (8-ми поверхова будівля загальною площею 17,1 тис.м2 ) та прилегла територія, що включає парк, спортивні майданчики та територію навколо головного навчального корпусу загальною площею 5 га.

Пост №1

м. Херсон, вул.40 років Жовтня,27

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона

2

Херсонський державний університет,головний корпус,(8-ми поверхова будівля загальною площею 17,1 тис.м2 ) та корпус №6 загальною площею 1.89 тис. кВ.м.

Пост №2.

Херсон, вул.40 років Жовтня,27

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона

3

Херсонський державний університет,корпус №2, (5-ти поверхова будівля загальною площею 5,70 тис.м2) та прилегла територія площею 0,3 га.

Пост №3

м. Херсон, вул.40 років Жовтня,27

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона
4

Херсонський державний університет,внутрішній двір головного корпуса, охорона КПП, внутрішнє подвір’я університету, гаражі автотранспорту, складські приміщення.

Пост №4

м. Херсон, вул.40 років Жовтня,27

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона

5

Херсонський державний університет,корпус №5, ( 5-ти поверхова будівля загальною площею 4,75 тис.м2) та прилегла територія площею 0,4 га.

Пост №5

м. Херсон, пров.40 років Жовтня,47

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона
6

Херсонський державний університет, корпус №3,4,(дві 2-х поверхові будівлі та майстерня загальною площею 7,78 тис.м2) та територія площею1,34га.

Пост №6

м. Херсон, вул. Перекопська,3

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона
7

Херсонський державний університет,гуртожиток №2, (5-ти поверхова будівля загальною площею 3,98 тис.м2) та прилегла територія площею 0,4 га.

Пост №7.

м. Херсон, вул.Червоносту дентська,34

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона

8

Херсонський державний університет, гуртожиток №3, (9-ти поверхова будівля загальною площею 6,22 тис.м2) та прилегла територія площею 0,3 га.

Пост №8

Херсон,

40 років Жовтня,2

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона

9

Херсонський державний університет, гуртожиток №4, (9-ти поверхова будівля загальною площею 6,47 тис.м2) та прилегла територія площею 0,3 га.

Пост №9

Херсон,вул. Літейна,1

Щоденно, цілодобово.

Фізична охорона
10

Херсонський державний університет, агробіостанція–ботанічний сад, адміністративні, господарські приміщення та територія парку загальною площею 12,34 га.

Пост №11 .

м. Херсон, Миколаївське шосе,3

Щоденно, цілодобово.

Технічна охорона ( кнопка тривожного виклику мобільний групи)


^
Додаток №4 до
документації конкурсних торгівХерсонський державний університет повідомляє Учасникам процедури відкритих торгів щодо закупівлі Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки(послуги охоронців) 74.60.1, що під час укладання з переможцем торгів договору про надання послуг з охорони Херсонського державного університету до його змісту будуть обов’язково внесено наступні пункти:


^ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовникові послуги, а Замовник сплачує за надані послуги за цінами та у термін, які зазначені у дислокації- рахунка, що додається до Договору і є його невід'ємною частиною.


^ 2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

2.2. Розрахунки за надані послуги здійснюється у разі затримки бюджетного фінансування протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

  1. Сума за даним договором є граничною, але не обов’язковою.

2.4. Ціна договору є твердою остаточною і не підлягає коригуванню на протязі строку дії договору. Ціна договору включає усі витрати та податки, що повинні бути сплачені.

2.5. Оплата за надану послугу повністю перераховується Виконавцю протягом 15 банківських днів з дати надання рахунку Замовнику.

2.6. Надання послуг оформлюється актами виконаних робіт, які складаються та підписуються Сторонами щомісячно не пізніше останнього числа поточного місяця. В актах виконаних робіт Сторони вказують фактичні обсяги та ціну наданих послуг.

Обсяги надання послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


^ 3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Організувати та забезпечити охорону товарно-матеріальних цінностей та грошових сум Замовника від розкрадання та не допускати проникнення сторонніх осіб на об’єкти, що охороняються.

3.2. Здійснювати на об’єктах перепустковий режим, контролювати ввіз та вивіз (внесення та винесення) товарно-матеріальних цінностей на територію чи з території об’єкта, що охороняється, за відповідними документами.

3.3. Спільно з Замовником впроваджувати технічні засоби охорони.

3.4. Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на постах силами працівників охорони під час несення ними служби, а у випадку виявлення ними на об’єкті, що охороняється, пожежі або спрацьовування охоронно-пожежної сигналізації внаслідок технічної несправності, негайно повідомити про це пожежну частину та вживати заходів щодо ліквідації пожежі та наслідків технічної несправності охоронно-пожежної сигналізації.

3.5. У необхідних випадках приймати від Замовника опечатані та опломбовані приміщення.

3.6. Замовник (ректор університету, проректор по АГР або інша уповноважена особа за їх письмовим дорученням) має право безперешкодно перевіряти якість виконання службових обов’язків Виконавця у будь-який час на протязі доби.

3.7. Надати затверджений графік охорони об’єктів на рік, де вказано прізвище, ім’я та по-батькові охоронців, які здійснюють охорону на кожному посту.

3.8. Своєчасно, до початку прийняття змін, попереджувати Замовника у письмовому вигляді про заміну або відсутність охоронця.

3.9. Надати Замовнику по кожному посту інструкції.

  1. 4. Обов’язки Замовника:

   1. 4.1.Створювати необхідні умови для організації охорони та контрольно-пропускного режиму на об’єкті/об’єктах, забезпеченню збереження матеріальних цінностей, порядку ввозу (вивозу) матеріальних цінностей. Надати охоронникам обладнане робоче місце з освітленням, телефонним зв’язком, можливістю користуватись санітарно-гігієнічними приміщеннями.

   2. 4.2.Виконувати правила контрольно-пропускного режиму та вимоги по охороні об’єкту /об’єктів. Проводити необхідні заходи для виправлення виявлених Виконавцем недоліків.

   3. 4.3.Щомісячно оплачувати послуги у розмірах та в строки, встановлені Договором.

   4. 4.4.Повідомляти керівництву Виконавця про випадки порушень режиму охорони та контрольно-пропускного режиму персоналом Виконавця.


^ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збитки:

 • спричинені крадіжками товарно-матеріальних цінностей, здійснені шляхом злому на об’єктах, що охороняються, замків, вікон, вітрин та огорож, а також іншими способами в результаті незабезпечення Виконавцем належної охорони або внаслідок невиконання встановленого на об’єктах, що охороняються, порядку вивозу (винесення) товарно-матеріальних цінностей, а також розкраданнями, здійсненими шляхом грабежу або при розбійницькому нападі;

 • завдані знищенням або пошкодженням майна (в тому числі шляхом підпалювання) сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, в результаті неналежного виконання Виконавцем прийнятих за договором зобов’язань;

 • спричинені пожежами або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єкта.

Факти крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факти знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється або через пожежу, або в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єктів, встановлюються органами дізнання, слідством або судом.

4.2. Про факт порушення цілісності приміщень, що охороняються або завдання збитків пошкодженням майна, Виконавець повідомляє в чергову частину органу внутрішніх справ та Замовника. До прибуття представників органу внутрішніх справ або слідства Виконавець забезпечує недоторканість місця події. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей повинно бути здійснене негайно після прибуття представників сторін на місце події.

4.3. Відшкодування Замовнику завданих з вини Виконавця збитків здійснюється за рішенням суду, що встановив факт крадіжки, грабежу, розбійництва, а також факт знищення або пошкодження майна сторонніми особами, які проникли на об’єкт, що охороняється, або внаслідок пожежі чи в силу інших причин з вини працівників, що здійснюють охорону об’єкта. Розмір збитків повинен бути підтверджений відповідними документами та розрахунками вартості викрадених грошових сум, складеним за участі Виконавця та звіреним з бухгалтерськими даними. До збитку, що відшкодовується входить вартість викраденого або пошкодженого майна, розмір зниження вартості пошкоджених товарно-матеріальних цінностей, витрати, здійснені на відновлення пошкодженого майна, а також викрадені грошові суми.

4.4. Виконавець не несе матеріальної відповідальності за залишене майно працівників у приміщеннях, що охороняється.

4.5. Виконавець не несе матеріальної відповідальності по господарським договорам та обов’язкам Замовника з третіми особами.

4.6. За невідповідність форми одягу, відсутність охоронників на об’єкті згідно Дислокації, невиконання охоронниками інструкцій, Замовник не сплачує Виконавцю вартість наданих послуг при першому випадку за 12 годин, при повторному за 24 години на відповідному об’єкті.

  1. 5. Відповідальність Замовника:

5.1. Виконавець не несе відповідальності у повній мірі за збитки перед Замовником у разі невиконання Замовником зауважень вказаних Виконавцем по посиленню надійності охорони, протипожежної безпеки та контрольно-пропускного режиму.


^ 7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ДОСТРОКОВОГО ВИКОНАННЯ.

5.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання до 31 грудня.

5.2. Замовник може розірвати договір у разі відсутності коштів для оплати за договором:

 • Кожна із Сторін має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим листом або під розписку);

 • Договір припинить свою дію після закінчення 30-денного строку з дня отримання іншою Стороною зазначеного повідомлення, за умови відсутності майнових вимог Сторін одна до одної на момент припинення.
2


2


2


2


22


2


2


Схожі:

Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів: Повне найменування. Місцезнаходження. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками. Інформація про предмет закупівлі. Найменування предмета закупівлі
Розділ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі
Реконструкції навчального корпусу з прибудовами по вул. Сонячній,1 вінницького національного аграрного університету
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про замовника торгів : повне найменування; місцезнаходження; посадова особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками Інформація про предмет закупівлі : найменування предмета закупівлі iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи