І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” icon

І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст”
Скачати 346.65 Kb.
НазваІ міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст”
Дата01.11.2012
Розмір346.65 Kb.
ТипДокументи

І Міжнародна наукова конференція: “ВІЗАНТІЯ – УКРАЇНА-РУСЬ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ”

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Кафедра історії світової літератури та культури
за підтримки Херсонського відділення
Асоціації культурологів України


ДАНИЙ ДОКУМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

Шановний/на _________________________________________________________________

    Ми з задоволенням запрошуємо Вас взяти участь у І Міжнародній науковій конференції “ВІЗАНТІЯ – УКРАЇНА-РУСЬ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ”, яка відбудеться 20-21 травня 2004 року в місті Херсоні (Україна) (Херсонський державний університет)

   

Планується робота студій з таких проблем:

 1. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СТУДІЯ

  • Візантійська і давньоруська література.

  • Знаки Візантійської культури в сучасному літературному процесі.

  • Типологічні зв’язки літератур Східної та Західної Європи.

  • Візантія і Україна-Русь в художній свідомості Європи.

 2. ІСТОРІОГРАФІЧНА СТУДІЯ

  • Візантія і Україна-Русь: історіографічний аспект.

  • Історичний контекст взаємодії культур Сходу і Заходу.

  • Історико-культурний діалог між Візантійською цивілізацією та східним слов’янством.

  • Історична думка Візантії в інтерпретації часу.

 3. ПОЛІТОЛОГІЧНА СТУДІЯ

  • Візантія і Україна-Русь: геополітичний аспект в синхронному та діахронному вимірі.

  • Візантійська імперія: політичний устрій, етнодержавний розвиток, політичні зв’язки з країнами Заходу та Сходу.

 4. ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКА СТУДІЯ

  • Богословські традиції християнських культурних центрів Східної Європи.

  • Історія християнізації країн Східної Європи.

  • Християнські культурні цінності.

  • Християнська символіка і мистецтво.

 5. ЛІНГВІСТИЧНА СТУДІЯ

  • Мовні аспекти культурного діалогу Візантія - Україна-Русь.

  • Мова і культура: історія і сучасність.

  • Стилістичні та етичні аспекти мовлення.

  • Мова художньої літератури України-Русі.

  • Традиції мовної освіти.

 6. МИСТЕЦТВОЗНАВЧА СТУДІЯ

  • Мистецтво народів Візантії та України-Русі.

  • Мистецтвознавчі аспекти вивчення давніх та сучасних культур Європи.

  • Національні та загальноєвропейські ознаки мистецтва.

  • Мистецтво Візантії – Русі та сучасність.

ПОДАННЯ ТЕЗ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

    Ми запрошуємо усіх зацікавлених осіб взяти участь у Міжнародній конференції і просимо подати заявку на участь та анотацію статті (обсягом до 0,5 стор.) до організаційного комітету конференції. Форма заявки додається. Термін подання заявки та тексту статті до 1 жовтня 2003 року. Доповіді учасників конференції будуть надруковані у збірнику ВАК України за умов наявності двох рецензій та витягу з рішення кафедри про рекомендацію статті до друку.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА АДРЕСА ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ

    Місце проведення: 73000, Україна, місто Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; актова зала. Адреса для спілкування: пров. 40 років Жовтня, 47, ХДУ, корп. №5, каб. 320. Чуприна Тетяна Володимирівна. Контактний тел.(8-0552) 24-01-93 - Нев’ярович Наталя Юріївна.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

    Українська. Російська. Англійська. Турецька.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

    Доповіді мають бути підготовлені у форматі Word 1998, шрифт Timеs New Roman 14 пт., міжрядковий інтервал – полуторний. На першій сторінці великими літерами жирним шрифтом має бути прізвище автора (праворуч) та назва доповіді (в центрі). Відстань між останнім рядком назви установи та основним текстом –15 мм. Поля: ліве – 3,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см. Обсяг статті - до 8 стор. Друкувати без переносів слів та номерів сторінок. Список літератури подавати в кінці статті в алфавітному порядку. Посилання у тексті супроводжувати цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, 27]. Приклади виділяти курсивом.

    Структура та зміст статті має відповідати вимогам ВАК України. Стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Див. Постанову ВАК України від 15.01.2003 № 7 – 05/1)

    Заявки та анотації приймаються в електронному варіанті за адресою: chuprina78@inbox.ru

    Тексти статей та дискети надсилайте поштою на адресу кафедри: Україна, м. Херсон, 40 років Жовтня, 47, ХДУ, корп. №5, каб. 320. Чуприні Тетяні Володимирівні.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище:____________________________________________________________________

Ім’я:________________________________________________________________________

По-батькові:_________________________________________________________________

Вчений ступінь:______________________________________________________________

Вчене звання:________________________________________________________________

Посада:______________________________________________________________________

Установа:____________________________________________________________________

Країна, адреса:______________________________________________________________

Телефон:_____________________________________________________________________

E-mail:______________________________________________________________________

Назва доповіді:______________________________________________________________

Заявка на проживання:

Гуртожиток університету з_____по_____ вересня

Готель міста з_____по_____ вересня

    Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати на сайті “Конференції” Херсонського державного університету за адресою: www.kspu.edu

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ
^

Шановний учаснику!


   Оргкомітет І Міжнародної конференції “Візантія-Україна-Русь: історико-культурний аспект” повідомляє:

   На прохання Херсонської єпархії та наукової громадськості Оргкомітет прийняв рішення провести заплановану конференцію під розширеною назвою “Християнство і Література: проблема взаємодії в загальнокультурному контексті” до святкування Дня слов’янської писемності та вшанування пам’яті Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія
^

20-21 травня 2004 року.


   Матеріали, що були надіслані на адресу Оргкомітету конференції “Візантія-Україна-Русь: історико-культурний аспект” до 15.10.2003 року, будуть видані у збірнику наукових праць ВАК “Південний архів” у грудні 2003 року і включені до нової програми конференції у складі окремої наукової студії.

ОРГКОМІТЕТ

Кафедра історії світової літератури та культури Херсонського державного університету
^

Академічний ліцей при ХДУ


Херсонське відділення Асоціації культурологів України

за підтримки архієпископа Херсонського і Таврійського Іонафана
^

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


20-22 травня 2004 року в місті Херсоні

буде проведено

Міжнародну наукову конференцію


“Християнство і Література:

проблема взаємодії в загальнокультурному контексті”

до Дня науки України
^

та вшанування пам’яті засновників слов’янської писемності

Святих Рівноапостольних Кирила та Мефодія.

 


 

Планується робота  студій:

І. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СТУДІЯ

Християнські мотиви та символи в літературі.

^ Релігійна свідомість і творчість.

ІІ. ЛІНГВІСТИЧНА СТУДІЯ

Мовні аспекти культурного діалогу християнства і літератури.

Стилістичні та етичні аспекти мовлення. Мова художньої літератури. Традиції мовної освіти.

ІІІ. МИСТЕЦТВОЗНАВЧА СТУДІЯ

^ Християнство і мистецтво. Мистецтвознавчі аспекти вивчення давніх та сучасних культур Європи. Національні та загальноєвропейські аспекти мистецтва.

ІV. ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКА СТУДІЯ

^ Богословські та літургійні традиції  християнства. Історія християнізації країн Східної Європи. Християнські культурні цінності.

V. СТУДІЯ ВІЗАНТІНІСТИКИ

Візантія-Україна-Русь: історико-культурний контекст.

^ Знаки Візантійської культури в сучасному культурологічному процесі.

Візантія у художній та науковій свідомості Європи.

 

 

ПОДАННЯ ТЕЗ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

Ми запрошуємо всіх зацікавлених осіб взяти участь у Міжнародній конференції і просимо подати заявку на участь та текст доповіді до організаційного комітету конференції. Форма заявки додається. Термін подання заявки та тексту статті  до 29 квітня 2004 року. Доповіді учасників конференції будуть надруковані у збірнику ВАК України  за умов наявності двох рецензій та витягу з рішення кафедри про рекомендацію статті до друку.

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА АДРЕСА ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ

Місце проведення: 73000, Україна, місто Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27; конференц зала. Адреса для спілкування: пров. 40 років Жовтня, 47, ХДУ, корп. №5, каб. 320.

Контактний тел. (8-0552) 32-67-06  – Мішуков Олег Васильович

      (8-0552) 24-01-93  - Нев’ярович Наталя Юріївна.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська. Російська. Англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Доповіді мають бути підготовлені у форматі Word 1998, шрифт Timеs New Roman 14 пт., міжрядковий інтервал – полуторний. На першій сторінці великими літерами жирним шрифтом має  бути прізвище автора (праворуч) та назва доповіді (в центрі). Відстань між останнім рядком назви установи та основним текстом –15 мм. Поля: ліве – 3,5 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.  Обсяг статті  - до 8 стор. Друкувати без переносів слів та номерів сторінок. Список літератури подавати в кінці статті в алфавітному порядку. Посилання у тексті супроводжувати цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, 27]. Приклади виділяти курсивом.

Структура та зміст статті має відповідати вимогам ВАК України. Стаття повинна мати такі необхідні елементи: анотація українською та англійською мовами (3-4 речення), постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (Див. Постанову ВАК України від 15.01.2003 № 7 – 05/1)

Заявки приймаються в електронному варіанті за адресами:

nevyarovich@ukr.net, sheva@ksu.ks.ua

Тексти статей, рецензії та дискети надсилайте поштою на адресу кафедри: Україна, м.Херсон,  40 років Жовтня, 47, ХДУ, корп. №5, каб. 320. Шевченку Андрію Сергійовичу.

         

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище:_____________________________________________________________________

Ім’я:_________________________________________________________________________

По-батькові:___________________________________________________________________

Вчений ступінь:________________________________________________________________

Вчене звання:__________________________________________________________________

Посада:_______________________________________________________________________

Установа:_____________________________________________________________________
Країна, адреса:_________________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________________

E-mail (обов’язково): ___________________________________________________________

Назва доповіді:________________________________________________________________

Заявка на проживання:

Гуртожиток університету з_____по_____ травня

Готель міста з_____по_____ травня

 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати на сайті “Конференції” Херсонського державного університету за адресою: http://www.kspu.edu

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

 

Голова оргкомітету, перший проректор ХДУ,

доктор філологічних наук, професор,

заслужений діяч мистецтв України                                                                           О.Мішуков


Міністерство освіти і науки України

Кафедра історії світової літератури та культури ХДУ

Академічний ліцей при ХДУ

Херсонське відділення Асоціації культурологів України

за підтримки

Архієпископа Херсонського і Таврійського Іонафана


ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

^ ХРИСТИЯНСТВО І ЛІТЕРАТУРА:

Проблема взаємодії у загальнокультурному контексті”

до Дня науки України

та вшанування пам’яті засновників слов’янської писемності

Святих Рівноапостольних Кирила та Мефодія

^ Херсон – 20-22 травня 2004

ИЗ ПОСЛАНИЯ

Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви

Дорогие мои! Пусть светильник нашей веры ярко светит всем, кто ищет истину и смысл бытия, кто жаждет Божественной любви и благодати. Выйдем к людям с проповедью Христа Воскресшего, с делами добра и милосердия, помня заповедь Господа и Спасителя нашего: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Будем исполнять наш христианский долг служения ближним, особенно стараясь наполнить светом Христовым жизнь наших семей, малых домашних церквей, в которых возрастают наши дети. Будем учить и воспитывать их на примерах святых угодников Божиих, во множестве просиявших в отечестве нашем, ведь по их молитвам много раз отступали от него беды и разделения.

^ ИЗ ПОСЛАНИЯ

Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

После Своего славного Воскресения Христос Спаситель явился апостолам и они стали глашатаями истины Воскресения Христова и запечатлели верность этой истине своей мученической смертью. Следуя их примеру, многие поколения христиан как древнего, так и нового времени умирали за Христа с твердой верой в будущее воскресение для вечной жизни с Ним. Своей проповедью и силой веры они бросили вызов миру и победили его. Это воодушевляет и каждого из нас нести свой жизненный крест, не страшиться трудностей и искушений, памятуя слова Христа Спасителя: "Я с вами во все дни до скончания века" (Мф. 28, 20). Он с нами в радости и скорби, в здоровье и болезни, в успехах и неудачах. Он наполняет Собою все, живет на земле и в душах верующих людей. Он шествует с нами по жизненному пути, как некогда шествовал с двумя учениками по дороге в Эммаус. За каждой Божественной литургией Он познается нами в преломлении Хлеба.

Задача каждого человека, живущего на земле, познать Бога, познать Его святую волю, Его учение и сообразовать свою жизнь так, чтобы она была проповедью истины Воскресения Христова. Его жизнь должна оправдывать высокое звание христианина. В наше секулярное время свидетельство о Христе — подвиг. Но без этого подвига невозможно торжество правды и истины в этом мире. Мы являемся соработниками Божиими на Его ниве и от нашей жизненной позиции зависит состояние духовного климата в нашем сердце, в нашем обществе и государстве. Вера в Господа Иисуса Христа, в Его Воскресение должна пронизывать все стороны жизни и деятельности человека. Она является движущей силой, обновляющей человеческое естество и все мироздание. Источник этой веры — Воскресший Христос Спаситель, от Него и с Его помощью научимся любить Бога, Святую Церковь, наше Отечество и друг друга. Таким образом мы внесем в этот страждущий мир единство любви и мира.

ОРГКОМІТЕТ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

^ ХРИСТИЯНСТВО І ЛІТЕРАТУРА:

Проблема взаємодії у загальнокультурному контексті”

до Дня науки України

та вшанування пам’яті засновників слов’янської писемності

Святих Рівноапостольних Кирила та Мефодія

^ Мішуков О.В. - голова оргкомітету, перший проректор Херсонського державного університету, директор Академічного ліцею при ХДУ, доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПСН Росії, заслужений діяч мистецтв України.

^ Нев’ярович Н.Ю. - заступник голови, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури ХДУ.

Висоцький А.А. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури.

^ Кочетов А.В. - викладач кафедри історії світової літератури та культури.

Кузнєцов С.В. - старший викладач кафедри історії світової літератури та культури, керівник відділу гуманітарної та організаційно-виховної роботи ХДУ.

^ Куликова Л.Б. - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури.

Литвиненко Л.С. - завідувач кафедри історії світової літератури та культури, кандидат філологічних наук, доцент.

^ Мельников О.С. - викладач кафедри історії світової літератури та культури.

Руденко Л.М. - директор Інституту іноземної філології ХДУ, доктор філологічних наук, професор.

^ Томіліна Т.Ю. - заступник директора Академічного ліцею при ХДУ з виховної роботи.

Хома Т.В. - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури.

В організації конференції також беруть участь:

Херсонська обласна держадміністрація, Херсонське обласне управління освіти і науки, Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Херсонське обласне управління культури.

Інформацію про роботу конференції дивись на сайті

“Конференції” Херсонського державного університету за

адресою: www.kspu.edu.ua

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

20 травня

10.00-17.00 - зустріч, реєстрація, розселення учасників конференції, екскурсія по університету та Академічному ліцею при ХДУ.

15.00-16.00 - обід.

17.00-20.30 - спільний проект Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. М.Куліша та Херсонського державного університету – вистава “Ревізор” за п’єсою М.Гоголя.

20.30 - Вечір “У колі друзів”.

21 травня

9.30-10.00 - сніданок.

10.30-12.00 - відкриття конференції. Пленарне засідання.

12.00-12.45 - фуршет (кава, спілкування)

12.45-15.30 - продовження пленарного засідання.

15.30-16.00 - обід.

16.00-19.00 - автобусна екскурсія по місту та храмах Херсона.

19.00-20.00 - урочистий молебень до шанування пам’яті Святих Рівноапостольних Кирила та Мефодія у кафедральному соборі Херсона.

20.30-21.30 - вечеря-фуршет.

22 травня

9.00-9.30 - сніданок.

9.30-12.00 - робота секцій.

12.00 - екскурсія “Херсонщина виноробна”:

презентація вин Олешшя.

вечір - роз’їзд учасників конференції.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська. Російська. Англійська.

П Л Е Н А Р Н Е З А С І Д А Н Н Я

(Конференц- зала Херсонського державного університету,

21 травня 2004 року, о 10.30 та о 12.45)

Відкриття конференції

 • Привітальна промова ректора Херсонського державного університету, заслуженого працівника освіти України професора Ю. Бєляєва.

 • Привітальне слово Архієпископа Херсонського і Таврійського Іонафана.

 • Привітання керівників Херсонської обласної державної адміністрації (20 травня).

 • Промова доктора філологічних наук, дійсного члена АПСН Росії, заслуженого діяча мистецтв України, першого проректора ХДУ професора О. Мішукова.

^ Наукові доповіді

В. Антофійчук, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ).

А. Нямцу, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології і порівняльного літературознавства Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ.

О. Міхільов, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, академік АНВШ України, Президент Асоціації "Валеосфера".

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРІЇ ІОСІФА В РОМАНІ ЖАНА ДЮТУРА “СЬОМИЙ ДЕНЬ”.

М. Брода, доктор гуманітарних наук у галузі філософії, завідувач кафедри вивчення Сходу Лодзинського університету, Польща.

ВИЗАНТИЗМ, СЛАВЯНСТВО, КИЕВСКАЯ РУСЬ. ОСНОВЫ И ГОРИЗОНТЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА.

М. Новикова, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету, академік АНВШ України.

"ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" КОНЦЕПТЫ В КОНЦЕПТОСФЕРЕ ХРИСТИАНСТВА.

Н. Вирволль, прелат, доктор теології Інституту Східних Церков, Регенсбург, Німеччина.

МИФ О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ВЕЛИКОЙ СХИЗМЕ МЕШАЕТ ОТНОШЕНИЮ ЦЕРКВЕЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА.

Г. Вергаувен, професор теології, директор Інституту Вселенських досліджень, віце-ректор університету м. Фрайбурга; Швейцарія.

KOSMODIZEE. DAS BOSE IM APOKALYPTISCH-GESCHICHTSTHEOLOGISCHEN HORIZONT BEI SERGIJ N. BULGAKOV (ЗЛО В БОГОСЛОВСКОЙ ИСТОРИКО-АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ У СЕРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЛГАКОВА).

Б. Халленслебен, доктор, професор догматичної теології факультету теології університету м. Фрайбурга, президент Відділення релігійних наук, догматики та філософії; Швейцарія.

ОТ ГРЕКО-РОССИЙСТВА К ЦЕРКВИ ВСЕЛЕНСКОЙ. ДИАЛОГ СЕРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЛГАКОВА "У СТЕН ХЕРСОНЕСА" (1922 Г.).

Л. Куликова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ В СИСТЕМЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ В ТРУДАХ Ф.И.УСПЕНСКОГО.

І. Богачевська, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, доцент, докторант філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кафедра релігієзнавства.

ХРИСТИАНСКИЙ НАРРАТИВ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ.

^ РОБОТА СТУДІЙ

22 травня 2004 року, о 9.30

(навчальний корпус № 5)

СТУДІЯ ВІЗАНТИНІСТИКИ

(корпус № 5, ауд. № 319)

Керівник секції: М. Брода, доктор гуманітарних наук у галузі філософії, завідувач кафедри вивчення Сходу Лодзинського університету, Польща

Секретар секції: Л. Куликова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії

світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ

Л. Таран, доктор історичних наук, професор, лауреат премії НАН України ім. М.П.Василенка; Міжнародний Соломонів університет (м. Київ).

В.С. ИКОННИКОВ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ.

С. Шевченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри народознавства та історії культури Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка.

ВІЗАНТІЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

О. Новик, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділом європеїстики Музею антропології та етнографії імені Петра Великого (Кунсткамера) Російської академії наук, О. Перехвальска, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства Санкт-Петербурзького державного університету, Росія.

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПОСЕЛЕНИЯХ МАРИУПОЛЬСКИХ ГРЕКОВ: ПО ИТОГАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2001–2003 гг..

В. Нев’ярович, лікар-психотерапевт Воронезької обласної лікарні № 2, Росія.

СВЯТООТЕЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СИНТЕЗ ВИЗАНТИЙСКО-РУССКОГО ОПЫТА НАУКИ О ДУШЕВНОМ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (НЕКОТОРЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ).

А. Домановський, аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА 767 РОКУ КОНСТАНТИНА V КОПРОНІМА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬСТВОМ.

О. Файда, аспірант, асистент кафедри візантології історичного факультету Львівського Національного університету імені І. Франка.

ВІЗАНТИНІСТИКА У ДИСЕРТАЦІЯХ СТУДЕНТІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ (30-ті РОКИ XIX ст. – ПОЧАТОК XX ст.).

М. Мельник, аспірант кафедри візантології історичного факультету Львівського Національного університету імені І. Франка.

“ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ДУНАЙ” В ІСТОРІОГРАФІЇ: ВІД “DANUBE D’EMPIRE” ДО LIMEN ВІЗАНТІЇ.

Ю. Гриднева, аспірант Харківської державної академії дизайну та мистецтв.

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ШИТЬЯ – ПОПЫТКА ИЗОБРАЗИТЬ НЕИЗОБРАЗИМОЕ.

М. Брода, доктор гуманітарних наук у галузі філософії, завідувач кафедри вивчення Сходу Лодзинського університету, Польща

ВИЗАНТИЗМ, СЛАВЯНСТВО, КИЕВСКАЯ РУСЬ. ОСНОВЫ И ГОРИЗОНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА.

Ю. Онищенко, асистент кафедри практичного курсу та методики англійської мови Інституту іноземної філології ХДУ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР ЗАПАДА И ВОСТОКА.

Н. Чабан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української культури і театрального мистецтва ХДУ.

ВПЛИВ ВІЗАНТІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНОГРАФІЇ

Н. Ільїнська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

“ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ…”: РУССКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ.

Л. Куликова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ В СИСТЕМЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ В ТРУДАХ Ф.И.УСПЕНСКОГО.

І. Фелющенко, старший викладач кафедри української культури і театрального мистецтва ХДУ.

ДОСЯГНЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ВІЗАНТІЇ.

В. Сорока, старший викладач кафедри українського літературознавства ХДУ.

РОЛЬ ВІЗАНТІЙСЬКО-БОЛГАРСЬКОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА У РЕЦЕПЦІЇ БІБЛІЇ В УКРАЇНІ-РУСІ.

Н. Чухонцева, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН ВІЗАНТІЇ І КИЇВСЬКОЇ РУСІ В РОМАНІ П.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО “ДИВО”.

В. Загороднюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АГІОГРАФІЧНИХ РЕМІНІСЦЕНЦІЙ У ТВОРАХ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО (ДО ПРОБЛЕМИ АГІОГРАФІЧНИХ РЕМІНІСЦЕНЦІЙ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ).

М. Левченко, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету культури і мистецтв ХДУ.

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ВІЗАНТІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ.

В. Матус, викладач кафедри практичного курсу та методики англійської мови Інституту іноземної філології ХДУ.

ДАВНІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ВІЗАНТІЇ ТА ЙОГО ВІДГУКИ У МИСТЕЦТВІ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ-РУСІ.

О. Коник, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії ХДУ.

ВІЗАНТІЯ І РАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКА ІСТОРІЯ В “СЛОВ’ЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЯХ” ЛЮБОРА НІДЕРЛЕ.

В. Андрєєв, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії ХДУ.

“ПРАВОСЛАВНА БЕЗОДНЯ” ХVІІ ст. В ІСТОРИЧНІЙ СВІДОМОСТІ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ.

Д. Бравцев, аспірант кафедри всесвітньої історії та історіографії ХДУ.

ПРАВОСЛАВ’Я ЯК ФАКТОР МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ ХVІІ ст.: ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ.

В. Соколова, асистент кафедри практичної психології ХДУ

ВІЗАНТІЙСЬКІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ.

В. Демченко, кандидат філологічних наук, доцент Херсонського юридичного інституту НУВС України.

ВІД ВІЗАНТІЇ ДО УКРАЇНИ: АНТРОПОНІМ ЯК ОБЕРІГ НАЦІЇ

І. Дубровська, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германських та романських мов Київського національного лінгвістичного університету.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕТАФОР, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ СТАН ДУШІ ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ЇЇ СМЕРТІ ( НА МАТЕРІАЛІ СВЯТОВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІТЕРАТУРИ).

Н. Лебедєва, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови Інституту іноземної філології ХДУ, Г. Шепель, асистент кафедри англійської мови Інституту іноземної філології ХДУ.

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Л. Бєлєхова, доктор філологічних наук, професор кафедри романо-германських мов ХДУ, Н. Бондаренко, асистент кафедри соціальних та гуманітарних наук Новокаховської філії Відкритого українського університету міжнародної освіти

СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКИХ СИМВОЛІВ У СВІТОВІЙ ПОЕЗІЇ ЕПОХИ МОДЕРНІЗМУ (ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СЛОВЕСНИХ ОБРАЗІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ, КАНАДСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ).

^ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СТУДІЯ

(корпус № 5, ауд. № 205)

Керівник секції: А. Нямцу, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

слов’янської філології і порівняльного літературознавства

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Секретар секції: ^ Л. Литвиненко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач

кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної

філології Херсонського державного університету.

В. Антофійчук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

З.Кирилюк, доктор філологічних наук, професор кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

ЛІТЕРАТУРА В ДЗЕРКАЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ.

А. Нямцу, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології і порівняльного літературознавства Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ.

С. Бєляєва, кандидат філологічних наук, доцент, декан економіко-юридичного факультету.

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ С. ЕСЕНИНА.

О. Бондарєва, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії російської літератури Інституту філології Національного університету ім. Тараса Шевченка.

ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗІВ ХРИСТА Й БОГОРОДИЦІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ДРАМАТУРГІЇ.

Н. Ільїнська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА И ДУХОВНЫЙ КОНТЕКСТ РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ РУБЕЖЕЙ ВЕКОВ.

О. Корнієнко, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри історії російської літератури Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

СИМВОЛИКА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ МИФОПОЭТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ И ХРИСТИАНСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА".

А. Кочетов, викладач кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ К.Н. БАТЮШКОВА "ЧУЖОЕ - МОЕ СОКРОВИЩЕ".

Н. Нев’ярович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології Інституту іноземної філології ХДУ.

"СВИМВОЛ ВЕРЫ" ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (по повести "Военный летчик").

О. Левченко, старший викладач кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології, заступник директора Інституту іноземної філології з організаційно-виховної роботи ХДУ.

ПАРАФРАЗ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ СЮЖЕТОВ В “БИБЛЕЙСКИХ СКАЗКАХ” САШИ ЧЕРНОГО.

Л. Литвиненко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ Л.Н.ТОЛСТОГО И ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ 80-90-х ГОДОВ ХІХ ВЕКА.

І. Остапенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Кримського державного інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь).

ДВОЕМИРИЕ ГОГОЛЯ: ЛИРИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ.

О. Пуреховська, аспірантка кафедри російської і зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

ПРОЗА СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСЬКОЙ РИТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII СТОЛЕТИЯ.

Т. Хома, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології , заступник директора Академічного ліцею при ХДУ.

А. ПУШКИН И ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА.

І. Цуркан, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української культури і театрального мистецтва ХДУ.

РЕЛІГІЙНО-МОРАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ГЕРОЇВ РОМАНУ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО "РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК".

Н. Чабан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української культури і театрального мистецтва ХДУ.

КОМПОЗИЦІЙНА Й ОБРАЗНА СИСТЕМА КИЇВСЬКОЇ ПСАЛТИРІ

С. Чернюк, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури Житомирського державного університету; В. Чайковська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Житомирського державного університету.

ПРОБЛЕМА ГРІХА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст.

Н. Чухонцева, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства ХДУ.

ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА "ПОКАЯННИХ ПСАЛМІВ" ДМИТРА ПАВЛИЧКА.

Е. Шестакова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури, Донецького національного університету, докторант КІЖ, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

"ТАК ПОМНИ, МОЙ ДРУГ: ДО СВИДАНЬЯ!" (ОКСЮМОРОННЫЙ ОБРАЗ СТРАСТИ В СТИХОТВОРЕНИИ К.Д. БАЛЬМОНТА "Я СБРОСИЛ ЕЁ С ВЫСОТЫ...").

С. Шошура, кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та художньої культури Миколаївського державного університету.

ХРИСТИАНСКАЯ ТЕМА В РОМАНЕ Б. ПАСТЕРНАКА "ДОКТОР ЖИВАГО".

С. Неміш, старший викладач Чернівецького торгівельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного університету, здобувач кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

МОТИВ БІБЛІЙНОЇ ОПОВІДІ ПРО БРАТОВБИВСТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ.

Є. Співаковська, аспірант кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

РУССКИЙ ТЕАТР XVIII ВЕКА.

О. Мельников, викладач кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

ВИЗАНТИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ XI-XIII ВЕКОВ.

^ ЛІНГВІСТИЧНА СТУДІЯ

(корпус № 5, ауд. № 213)

Керівник секції: М. Новикова, доктор філологічних наук, професор кафедри

російської та зарубіжної літератури Таврійського

національного університету (м. Сімферополь),

академік АНВШ України

Секретар секції: ^ Н. Ільїнська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

історії світової літератури Інституту іноземної філології ХДУ.

Л. Бєлєхова, доктор філологічних наук, професор кафедри романо-германських мов Інституту іноземної філології ХДУ.

ВТІЛЕННЯ АРХЕТИПНИХ СИМВОЛІВ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ МОДЕРНУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПОГЛЯД.

Г. Михайловська, доктор педагогічних наук, професор кафедри слов'янських мов та загального мовознавства Інституту іноземної філології ХДУ.

К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА.

М. Новикова, доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету (м. Сімферополь), академік АНВШ України.

"ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" КОНЦЕПТЫ В КОНЦЕПТОСФЕРЕ ХРИСТИАНСТВА.

Л. Синельникова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка; В. Ільченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. В.І. Даля.

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ: МАТЕРИАЛЬНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ, КОНЕЧНОЕ И БЕСКОНЕЧНОЕ, БОЖЕСТВЕННОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ.

Н. Бабич, кандидат філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

КАТЕХИТИКА І ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ПРО ТРАДИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ МОВНОЇ ОСВІТИ.

І. Богачевська, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, доцент, докторант філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кафедра релігієзнавства.

ХРИСТИАНСКИЙ НАРРАТИВ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ.

Р. Гладкова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янських мов та загального мовознавства Інституту іноземної філології ХДУ.

ПЕРИФРАЗА И СМЕЖНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.

М. Гульчин, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов'янських мов та загального мовознавства Інституту іноземної філології ХДУ.

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СИНЕСТЕЗЕМ В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ.

В. Демецька, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри російської і зарубіжної літератури Таврійського національного університету (м. Сімферополь)

КОНЦЕПТ "ДУША" В ГОМИЛЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ.

Г. Джинджолія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського мовознавства і комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

І. Дубровська, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германських та романських мов Київського національного лінгвістичного університету.

ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІЙНО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ МЕТАФОРИКИ В МОВІ НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Л. Компанцева, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри російського мовознавства і комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

ЭТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРАВО ВЫБОРА

Ю. Кравцова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янських мов и загального мовознавства Інституту іноземної філології ХДУ; С. Недбайло, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов'янських мов и загального мовознавства Інституту іноземної філології ХДУ.

РЕЛИГИОЗНО-ЦЕРКОВНАЯ ЛЕКСИКА В ПОЭЗИИ "СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА".

В. Розсоха, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського мовознавства та комунікативних технологій Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка.

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ НЕБО - ЗЕМЛЯ В ТЕКСТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗИНАИДЫ ГИППИУС.

М. Скаб, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВОТВІРНОЇ ПРОЕКЦІЇ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЛЕКСЕМИ ДУША).

Т. Бичкова, аспірантка кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

ГРАМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ АПОКРИФІЧНИХ ТЕКСТІВ XVII-XVIII СТ. (ТРАДИЦІЯ І НАРОДНОРОЗМОВНІ ВПЛИВИ В СИСТЕМІ ІМЕННИКА).

В. Гізер, аспірантка кафедри російської і зарубіжної літератури Таврійського національного університету (м. Сімферополь).

ОПЫТ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА).

І. Гуцуляк, асистент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ КОНТРАСТУ В УКРАЇНСЬКІЙ БАРОКОВІЙ ПОЕЗІЇ.

О. Даскалюк, аспірант кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

ІМПЕРАТИВ ЯК ВАЖЛИВИЙ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИЙ СКЛАДНИК ТЕКСТУ МОЛИТВИ.

А. Ковтун, асистент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

СЕМАНТИЧНА БАГАТОГРАННІСТЬ ПОНЯТЬ "РАЙ" І "ПЕКЛО" У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ СТ.

Г. Кузь, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

КОНЦЕПТ "БОГ" У ВИГУКОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ .

Н. Руденко, старший викладач Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості; аспірантка кафедри російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ-КОНЦЕПТОВ: ЛИНГВОКУЛЬТУР­НЫЙ АСПЕКТ.

^ МИСТЕЦТВОЗНАВЧА СТУДІЯ

(корпус № 5, ауд. № 211)

Керівник секції: С. Куделко, заслужений діяч культури України, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Секретар секції: О. Чумаченко, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

Г. Чумаченко, доктор філологічних наук, професор кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

ДУХОВНІ КОРЕНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У США ТА КАНАДІ.

М. Левченко, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету культури та мистецтв ХДУ.

ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

О. Голикова, старший викладач кафедри української культури і театрального мистецтва ХДУ.

ІКОНОПИС ТА ІКОНОТВОРЕННЯ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВІРОВЧЕННІ (ВИШИТІ ОБРАЗИ).

О. Штепенко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури ХДУ.

"ЛИК ЕДИНОГО" В ТЕАТРАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ФЕДОРА СОЛОГУБА.

О. Алфьорова, асистент кафедри практичного курсу та методики англійської мови Інституту іноземної філології ХДУ.

РОЛЬ ВИЗАНТИИ В ХРИСТИАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ-РУСИ.

С. Бушак, науковий співробітник Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури; пошукувач НАОМА, мистецтвознавець.

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАРТИНА "КОЗАК МАМАЙ" В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПЛАСТИЧНОГО ТА ТЕКСТОВОГО ОБРАЗІВ).

С. Куделко, заслужений діяч культури України, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології, заступник декана історичного факультету із наукової роботи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Р. Філіппенко, старший викладач кафедри українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету, пошукувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: Є.К. РЄДІН (ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ).

О. Чумаченко, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри історії світової літератури та культури Інституту іноземної філології ХДУ.

БІБЛІЙНІ МОТИВИ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ГРИ ДЖОЗЕФА РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА

^ ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКА СТУДІЯ

(ауд. № 315)

Керівник секції: С. Кияк, доктор теології, кандидат географічних наук, доцент,

докторант відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.

Г.С. Сковороди НАН України, декан богословського

факультету Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ,

священик.

Секретар секції: В. Мазур, протоієрей, кандидат сільськогосподарчих наук,

настоятель Свято-Сергієвського храму м. Херсона, доцент

кафедри екології і географії ХДУ.

Н. Вирволль, прелат, доктор теології Інституту Східних Церков, Регенсбург, Німеччина.

МИФ О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ВЕЛИКОЙ СХИЗМЕ МЕШАЕТ ОТНОШЕНИЮ ЦЕРКВЕЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА.

Г. Вергаувен, професор фундаментальної теології, директор Інституту Вселенських досліджень, віце-ректор університету м. Фрайбурга; Швейцарія.

KOSMODIZEE. DAS BOSE IM APOKALYPTISCH-GESCHICHTSTHEOLOGISCHEN HORIZONT BEI SERGIJ N. BULGAKOV (ЗЛО В БОГОСЛОВСКОЙ ИСТОРИКО-АПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ У СЕРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЛГАКОВА).

Б. Халленслебен, доктор, професор догматичної теології факультету теології університету м. Фрайбурга, президент Відділення релігійних наук, догматики та філософії; Швейцарія.

ОТ ГРЕКО-РОССИЙСТВА К ЦЕРКВИ ВСЕЛЕНСКОЙ. ДИАЛОГ СЕРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЛГАКОВА "У СТЕН ХЕРСОНЕСА" (1922 Г.).

О. Величко, кандидат філософських наук, доцент кафедри україністики Київського медичного університету та ім. О.О.Богомольця.

БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА СВ. И.ДАМАСКИНА.

С. Кияк, доктор теології, кандидат географічних наук, доцент, докторант відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, декан богословського факультету Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ, священик.

УКРАЇНА – ВІЗАНТІЯ: ЦЕРКОВНО-БОГОСЛОВСЬКИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМИН.

І. Лиман, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету.

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 1775-1861 рр. В ПУБЛІКАЦІЯХ ВАСИЛЯ БІДНОВА

А. Мазур, асистент кафедри романо-германських мов Інституту іноземної філології ХДУ.

ШЛЯХИ АНАЛІЗУ ПРАВОСЛАВНИХ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ.

В. Мазур, протоієрей, кандидат сільськогосподарчих наук, настоятель Свято-Сергієвського храму м. Херсона, доцент кафедри екології і географії ХДУ

ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

^ А. Кияновський, кандидат педагогічних наук, директор Херсонської загальноосвітньої школи гуманітарної праці.

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ХЕРСОНСКОЙ ШКОЛЕ ГУМАНИТАРНОГО ТРУДА.

Ю. Тарабан, протоієрей, клірик Свято-Духівського кафедрального собору м. Херсона, голова відділу релігійної освіти та катехізації Херсонської єпархії УПЦ, старший викладач кафедри історії України ХДУ.

ОСВТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 2003 РОЦІ.

В. Бондаренко, протоієрей, кандидат богослов’я, клірик Хрестовоздвиженського храму м. Херсона.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ПАРАДИГМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

В. Анипко, кандидат богослов’я, протоієрей, настоятель храму Святого праведного

воїна-флотоводця Ф. Ушакова м. Херсона.

СВЯТОЙ ВОИН Ф. УШАКОВ – НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ г. ХЕРСОНА

Схожі:

І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconП’ята міжнародна наукова конференція «українська діаспора: проблеми дослідження»
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconПро проведення Всеукраїнської наукової конференції «Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст»
Назва заходу: Всеукраїнська наукова конференція «Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст»
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconНаукова конференція у Менделевому університеті (Брно) у жовтні 2009 р в Менделевому аграрному І лісовому університеті у Брно відбулася міжнародна наукова конференція «Лісовий сектор – погляд у майбутнє»
У жовтні 2009 р в Менделевому аграрному І лісовому університеті у Брно відбулася міжнародна наукова конференція «Лісовий сектор –...
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconПро проведення Всеукраїнської наукової конференції «Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному контексті»
Назва заходу: Всеукраїнська наукова конференція «Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному контексті»
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconМіжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього»
move to 849-14166
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconМіжнародна наукова конференція «Лінгвістичні І лінгводидактичні аспекти функціонування української мови в Україні та за кордоном»
move to 0-16332435
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” icon«Простір гуманітарної комунікації»
Міжнародна наукова конференція «Інституалізація академічної спільноти: форма І зміст сучасного науково-освітнього середовища»
І міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст” iconInternational Scientific Interdisciplinary Conference (isic) Харків-2012
Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених та студентів-медиків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи