Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва icon

Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
НазваПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Сторінка1/3
Дата09.11.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


МАТЕРІАЛИ ДО ДЕК

Спеціальність: 6.020205 Образотворче мистецтво.

Спеціалізація: художня культура, декоративне мистецтво, комп’ютерний дизайн

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

(денна, заочна форма навчання)


Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва

Державний екзамен з образотворчого мистецтва має на меті перевірити рівень творчої та педагогічної підготовки вчителя образотворчого мистецтва, визначити рівень сформованості основних професійний умінь на навичок, володіння теоретичними знаннями. Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст Державного екзамену представлено декількома блоками, що відповідають змісту підготовки.

Розділ "Кольорознавство" має на меті виявити знання та уміння з визначення основних характеристик кольору та кольорозіставлень, відомих концепцій створення колірних гармоній; специфіку психофізіологічної та емоційної дії кольору; використання природних гармоній у житті людини; створити кольорову композицію із заданими характеристиками; теоретично обґрунтувати результати практичної роботи; обґрунтувати творчий задум, ескіз; трансформувати абстрактну палітру кольорів у конкретну композицію

З курсу "Малюнок" студенти повинні знати історію розвитку методів навчання малюнку; закони перспективи; етапи роботи над академічним малюнком; методи роботи над учбовим малюнком; пластичну анатомію людини; теорію тіней та тональних співвідношень; питання психології в учбовому малюнку.

Метою екзаменаційної перевірки з курсу "Скульптура та пластична анатомія" є засвоєння історії розвитку пластичної анатомії та скульптури; знання законів побудови та виконання рельєфної композиції; етапів виконання круглої каркасної скульптури; види скульптури та матеріали, які використовуються в цій галузі; теоретичні питання з пластичної анатомії.; виконувати роботу з цільного шматка; працювати обома руками, оглядаючи роботу з усіх боків.

Завдання з курсу "Графіка" -перевірити знання, навички та вміння самостійно виконувати композиції в графічних техніках (оригінальна і друкована графіка).

Розділ "Композиція" має перевірити знання історії і теорії композиції; методики її викладання; володіти вмінням і навичками творчої роботи в різних видах і жанрах образотворчого мистецтва; розуміти виразні особливості різних зображальних матеріалів і технік, аналізувати твори мистецтва.

Завданням з курсу "Живопис" є: перевірити вміння реалістично передавати об'ємну форму предметів в різних умовах освітлення і середовищ, володіння технікою акварельного та олійного живопису.

Завданням з декоративного мистецтва стосуються перевірки знань та умінь з технологій, функцій, шкіл, форм і методів навчання декоративно ужиткового мистецтва у загальноосвітній та спеціальній школі; структури видів народної творчості.

Завдання з курсу "Методика викладання образотворчого мистецтва" мають перевірити підготовленість студентів з методики викладання образотворчого мистецтва, їхнє володіння основними методичними прийомами, розуміння провідних психічних процесів, особливості роботи з обдарованими дітьми тощо.

Кольорознавство

Перевірка знань, засвоєних студентами у галузі кольорознавства.

Роль кольору в житті людини. Хроматичні та ахроматичні кольори, теплі та холодні, наступаючі та відступаючі, легкі та важкі.

Якісні та кількісні характеристики кольору. Механічне та оптичне змішування кольорів, взаємодоповнюючі кольори. Основні види контрастів, поняття кольоровий нюанс.

Психологічний вплив кожного кольору спектра в залежності від асоціації. Зміна кольорів від освітлення та на відстані. Розподіл кольорів на групи у живих істот. Використання людиною кольорових природних гармоній у своїй практичній діяльності.

Спектральне відчуття ока. Пороги світлової чуттєвості ока. Денний та нічний зір. Основні типи гармонійних поєднань кольору.

Малюнок

Методи опанування малюнком у Стародавньому Єгипті, Стародавній Греції, Стародавньому Римі та епоху Відродження. Педагогічні погляди Чистякова П.П.

Основні етапи роботи над академічним малюнком:

Композиція малюнку.

Конструктивний аналіз форми та її перспективна побудова.

Виявлення об'єму предметів за допомогою світлотіні та уточнення пропорцій.

Детальна проробка форми.

Етап узагальнення.

Основні принципи роботи в академічному малюнку. Основні методи та прийоми техніки малюнку.

Основні поняття про перспективу, перспективи геометричних тіл, перспективи розподілу на частини. Перспектива пейзажу.

Довготривалий, короткочасний малюнок та начерки (порівняльний аспект).

Малювання по пам'яті та малювання з уяви. Особливості та засоби створення портретної характеристики моделі в малюнках та начерках. Біла лінія та робота парними крапками.

Анатомічна конструкція голови людини та її пропорції. Анатомічна конструкція деталей голови. Особливості малюнку черепа. Основні дані про поверхні м'язи голови людини. Особливості малювання голови живої людини. Принципи зображення голови в різних ракурсах.

Основні закономірності побудови людського тіла, пропорції тіла людини.

Зображальні засоби передачі повітря в академічному малюнку.

Живопис

Різновиди живописних технік. Види живопису. Закономірності колориту. Визначення поняття "абрис" та "акцент" в живописному творі.

Ефект Пуркіне. Визначення поняття "експресія" в живописі.

Взаємозв'язок між ідеєю картини, її змістом та формою. Розкрити поняття художнього образу в живописному творі.

Учбові та творчі завдання живопису. Контраст у живописі. Передача матеріальності предметів в живопису.

Різниця між поняттям "манера" та "манерність", "натура" та "натуралізм". Масляний живопис, темпера, акварель та гуаш (порівняльний аспект).

Графіка

Визначення поняття терміну "Графіка". Графіка як самостійний вид пластичного мистецтва.

Сутність графіки та її ознаки: перевага ліній, контраст білого та чорного, декоративність, часове начало як четвертий вимір.

Класифікація видів графіки. Класифікація графіки за способом утворення (оригінальна, друкована, репродуційна) та за способом застосування (станкова, прикладна).

Художньо-виразна та зображальна система графічної мови. Пляма, лінія, штрих, контраст, тон, силует, ритм, пластичність, декоративність, фактура, стилізація форми.

Особливості роботи стальним пером, пензлем, очеретиною, фломастером.

Малювання олівцем "Ретуш", вуглем, стеарином або свічкою, пастеллю. Мокра акварель та штриховий малюнок, гратографія.

Гравюра друкована (тиражна графіка) та її види за способом друку (гравюра на дереві та мінігравюра). Гравюра на картоні. Глибокий друк та його техніки. Гравюра на металі.

Суха голка, офорт, м'який лак, акватинта. Кольорова гравюра на металі. Графічні техніки плоского друку (літографія, офсет, монотипія). Прикладна графіка (упаковка, товарний знак, емблема, плакат).

Книжкова графіка. Екслібрис.

Композиція

Визначення поняття "композиція", "структура", "конструкція", "компановка". Композиція в історичному аспекті. Композиція сюжетно- тематичної картини.

Основні закони композиції: закон цільності, типізації, контрастів. Закон підпорядкованості усіх закономірностей та засобів композиції сюжетному задуму твору.

Правила композиції: ритм, симетрія, паралельність; розміщення головного на другому плані, сприйняття об'єктів зображення, простір в

композиції.

Композиція натюрморту, інтер'єру, пейзажу.

Композиція портрету та однофігурної сюжетної картини. Прийоми композиції: горизонталь та вертикаль.

Композиція графіки, станкової скульптури.

Якість та двозначність композиції. Рівновага та дисбаланс. Активні та пасивні форми. Зорове стикання елементів композиції. Золотий розріз композиції.

Пояснити різницю між деталізацією та закінченістю художнього твору. Взаємозв'язок між ідеєю картини, її змістом та формою.

^ Скульптура та пластична анатомія

Скульптура та її види (кругла, рельєф). Жанри скульптури (станкова, монументальна, декоративна).

Скульптурні матеріали (глина, пластилін, гіпс, дерево, камінь). Загальне поняття про скелет. З'єднання кісток. Види суглобів. Форма та будова м'язів. Функції м'язів. Механіка роботи м'язів. М'язи голови та обличчя. М'язи шиї. М'язи тулуба. М'язи спини, животу та грудної клітини. М'язи верхніх вільних кінцівок. М'язи передпліччя ті кисті. М'язи нижніх вільних кінцівок: стегна, гомілки та стопи.

Засоби виконання скульптурних робіт. Значення ритму та пластики у створенні образу. Пластичні особливості матеріалів, що використовуються у скульптурі.

^ Декоративне мистецтво

Історичні витоки та роль народної творчості. Шляхи вивчення, збереження та розвитку художніх традицій України.

Декоративно-прикладне мистецтво як вид пластичних мистецтв. Види художньої діяльності народу. Декоративно-прикладне мистецтво та його функції.

Різновиди сучасного українського декоративно-прикладного мистецтва. Види художніх народних розписів України за функцією та матеріалом. Писанкарство як вид декоративно-прикладного мистецтва. Техніки писанкарства.

Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва. Різновиди витинанок.

Техніка холодного батику. Послідовність роботи.

Композиція в декоративно-ужитковому мистецтві. Види орнаменту.

^ Методика викладання образотворчого мистецтва

Головні завдання предмету "Методика викладання образотворчого мистецтва". Психологія образотворчої діяльності молодших школярів. Дитячий малюнок, його особливості. Основні етапи розвитку дитячого малюнка.

Урок образотворчого мистецтва як форма організації навчання школярів.

Уява і творчість в дитячому віці.

Мета уроку "Образотворче мистецтво".

Завдання уроку "Образотворче мистецтво".

Особливості структури уроку образотворчого мистецтва.

Методика викладання образотворчого мистецтва в початкових класах.

Методичні прийоми при роботі з молодшими школярами.

Психологія образотворчої діяльності школярів середнього віку.

Проблема "кризи творчості" школярів середнього віку.

Методика викладання образотворчого мистецтва в 5-7 класах.

Методика викладання авторських уроків з образотворчого мистецтва.

Педагогічний малюнок на уроках образотворчого мистецтва.

Використання наочності на уроках образотворчого мистецтва.

Методика проведення занять у гуртковій роботі.

Різновиди творчої діяльності у гуртковій роботі.

Методика виконання скульптурної композиції.

Методика проведення уроку за темою "Пейзаж".

Методика проведення уроку за темою "Натюрморт".

Методика проведення інтегрованих уроків з образотворчого мистецтва.

Розвиток творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтва.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович Є.А., Свид С.П., Проців В.І. Художні техніки у школі. - К., 1994.

 2. Антонович Є.А., Захарчук-Чурай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Підручник. - Львів, 1993.

 3. Асеев Ю.С. Архітектурна спадщина України. - К., 1995.

*

 1. Асєєв Ю.С. Шедеври світової архітектури. - К., 1982.

 2. Асєєв Ю.С. Стилі в архітектурі України. - К., 1989.

 3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. - М., 1963.

 4. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М., 1977.

 5. Босанець Л.В. Художні техніки рисунка. - Одеса: ОДПІ, 2002.

 6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.

10.Виппер A.B. Как работать над пейзажем масляными красками. - М., 1971. 11 11.Волков H.H. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.

12.Волкотруб И.Г. Основы художественного конструирования. 2 изд. - К.:

13.Вища школа, 1988. 1 З.Воронова О.П. Искусство скульптуры. М.: Знание, 1981.

  1. Ган Н.С., Казанцев A.B. Малювання з натури. - К., 1971.

15.Гомбриг Э. История искусства. - М., 1998.

16.Гончаров А.Д. Об искусстве графики. -М., 1960.

17.Гребенюк Г.Е. Основи композиції та рисунок. - К.: Техніка, 1997.

18.Григорьев С.А. О композиции в живописи. - М.: Школа изобразительного искусства, вып. VI, 1963.

19.3ернов В.П. Цветоведение. Учебное пособие. - М.: Книга, 1972.

20.Йоне Барган. Анатомия для художников. - М., 1987.

21.Козлов Н.Г. Композиция. - М., 1968.

22.Козлов В.М. Основи художнього оформлення текстильних виробів. - М., 1981.

23.Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. - М., 1978.

24.Костенко T.B. Основи композиції та тримірного формоутворення. - Харків. 2003.

25.Костенко Т.В. Основы композиции. -Харьков, 2003.

26.Красноголовець О.С. Основи скульптури: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 171 с., 28 с. іл.

27.Кузин B.C. Методика обучения изобразительному искусству в школе. -

*

М.: Просвещение, 1989.

28.Миронова JI.H. Цветоведение. Учебное пособие. - Минск: Высшая школа, 1984.

29.История русского и советского искусства / под ред. Алленова М.М. - М., 1989.

30.Печенюк Т. Кольорознавство. - К.: Видавництво "Грані-Т", 2009. - 192 с.

31.Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. - М.: Высшая школа, 1978.

32.Ратничин В. Перспектива. - К., 1982.

33.Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М., 1982.

34.Ростовцев H.H. Академический рисунок. - М., 1973.

35.Ростовцев H.H. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. -М.: Просвещение, 1975.

36.Федорук O.K. Графіка як вид образотворчого мистецтва. - К., 1983.

37.Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. - М., 1977.

38.Шорохов Е.В. Основы композиции. - М., 1977

^ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ


МАТЕРІАЛИ ДО ДЕК

Спеціальність: 7.010103. ПМСО. Образотворче мистецтво.

Спеціалізація: художня культура, декоративне мистецтво;

Спеціальність: 8.010103. ПМСО. Образотворче мистецтво.

(денна, заочна форма навчання)

Освітньо-кваліфікаційні рівні “спеціаліст”, “магістр”


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО Методика використання друкованих технік на уроках образотворчого

мистецтва комплексної письмової роботи державного екзамену для студентів спеціальності 7.010103. ПМСО. Образотворче мистецтво. Спеціалізація: художня культура, декоративне мистецтво денної, заочної та екстернатної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

1.Якісні та кількісні характеристики кольору. Механічне та оптичне змішування кольорів, взаємодоповнюючі кольори.

2.Основні види контрастів. Зміст поняття кольоровий нюанс та акцент. Хроматичні та ахроматичні кольори. Кольори теплі та холодні, наступаючі та відступаючі, легкі та важкі.

3. Фізична природа світла та кольору. Вибіркове та не вибіркове відображення світлового потоку різноманітними поверхнями.

4. Психофізіологічний вплив кольору та його символіка.

5.Основні етапи роботи над академічним малюнком. Загальні принципи.

6.Основні методи та прийоми роботи у малюнку.

7.Довготривалий, короткочасний малюнок та начерки (порівняльний аспект). Малювання по пам'яті та малювання з уяви.

8.Особливості та засоби створення портретної характеристики моделі в малюнках та начерках. Біла лінія фігури та робота парними крапками.

9.Основні поняття про перспективу, перспектива геометричних тіл, перспектива розподілу на частини. Перспектива міського пейзажу.

ІО.Різновиди живописних технік. Види живопису. Закономірності колориту.

11 .Визначення поняття "абрис" та "акцент" в живописному творі. Ефект Пуркіне. Визначення поняття терміну "експресія" в живопису.

12.Взаємозв'язок між ідеєю картини, її змістом та формою. Розкрити поняття художнього образу в живописному творі. Учбові та творчі завдання

живопису. Різниця між поняттям "манера" і "манірність", "натура" і "натуралізм".

13. Масляний живопис, темпера, акварель та гуаш - порівняльний аспект.

14. Сутність графіки та її ознаки: перевага лінії, контраст білого і чорного, декоративність, часове начало як четвертий вимір. Класифікація видів графіки.

15. Класифікація графіки за способом утворення та за способами застосування. Функції лінії та штриха: тон, колір, фактура. Пластика та ритм, трактування об'єму.

16.Особливості роботи стальним пером, пензлем, очеретиною, фломастером. Поєднання акварельного та штрихового малюнку пером і тушшю. Акварель по-вологому та штриховий малюнок, гратографія.

17. Гравюра, друкована (тиражна)графіка та її види за способом друку. Гравюра на дереві. Ліногравюра. .Гравюра на картоні. Глибокий друк та його техніки. Гравюра на металі. Суха голка, офорт, м'який лак, акватинта. Кольорова гравюра на металі.

18. Графічні техніки плоского друку. Виникнення літографії. Офсетний друк. Техніка монотипії.

19. Прикладна графіка (упаковка, товарний знак, емблема, плакат). Книжкова графіка. Екслібрис.

20.Особливості зору людини та їх вплив на композиційні рішення. Композиція образотворчого мистецтва в історичному аспекті.

21.Основні закони композиції. Закон цільності, типізації, контрастів. Закон підпорядкованості усіх закономірностей та засобів композиції сюжетному задуму твору.

22. Правила композиції. Ритм; симетрія; паралельність; розміщення головного на другому плані сприйняття об'єктів зображення, простір в композиці

23. Композиція натюрморту, інтер'єру, пейзажу. Композиція портрету та одно фігурної сюжетної картини. Прийоми композиції. Горизонталь та вертикаль.

24. Ясність та двозначність в композиції. Рівновага та дисбаланс. Активні та пасивні форми. Зорове стикання елементів композиції.

25.Золотий розріз в композиції. Пояснити різницю між деталізацією та закінченістю художнього твору. Взаємозв'язок між ідеєю картини, її змістом та формою.

26.Анатомічна конструкція голови людини та її пропорції. Особливості малюнку черепа.

27.Основні дані про поверхні м'язи голови людини. Особливості малювання голови живої людини. Принципи зображення голови в різних ракурсах.

28.Основні закономірності побудови людського тіла, пропорції тіла людини. Зображальні засоби передачі повітря в академічному малюнку.

29.3агальне поняття про скелет. З'єднання кісток. Види суглобів. Форма

та будова м'язів. Функції м'язів. Механіка роботи м'язів.

30. Кістки та м'язи тулуба. М'язи спини, живота та грудної клітини.

31.Кістки та м'язи верхніх вільних кінцівок. М'язи передпліччя та

кисті.

Кістки та м'язи нижніх вільних кінцівок: стегна, голінки та стопи.

32.Засоби виконання скульптурних робіт. Значення ритму та пластики у створенні образу. Пластичні особливості матеріалів, що використовуються у скульптурі.

33. Скульптура та її види (кругла скульптура, рельєф). Жанри скульптури (станкова, монументальна, рельєф).

34.Види декоративно ужиткового мистецтва в Україні. Техніки холодного та гарячого батику. Етапи роботи.

35.Писанкарство як вид декоративно-прикладного мистецтва. Техніки писанкарства. Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва. Різновиди витинанок.

36. Методика роботи вчителя на класній дошці. Методика використання наочності на уроках образотворчого мистецтва.

37. Принципи побудови уроку образотворчого мистецтва та характеристика методів організації уроків образотворчого мистецтва.

З8.Особливості дитячого малюнку. Характеристика дообразотворчого періоду, стадій дошкільного малювання. Методика викладання образотворчого мистецтва в початкових та середніх класах.

39. Педагогічний малюнок. Методика показу нової художньої техніки ("кляксографія", "монотипія, техніки живопису по вологому фону та інші). За вибором. Види вправ при ознайомленні з новою технікою. Характеристика образотворчих матеріалів, технік, інструментів.

40. Сутність художнього виховання школярів. Методика проведення інтегрованого уроку образотворчого мистецтва.

41. Реалістичний метод зображення у російському образотворчому мистецтві XIX ст.

42.Українське пластичне мистецтво барокового стилю.

43. Розвиток пейзажного жанру в українському живописі XIX ст.

44. Етапи розвитку українського іконопису доби середньовіччя.

45. Живописне та графічне надбання Т.Шевченка.

46. Г.Нарбут - засновник нової школи української графіки.

47. Конструктивна основа християнської архітектури Київської Русі.

48. Класицистичний стиль у пластичних мистецтвах Півдня України.

49.Формування колекції українського і російського образотворчого мистецтва Херсонського художнього музею О.Шовкуненка.

50.Образотворче мистецтво Херсонщини кінця XX - початку XXI століття.

  1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»

Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»

Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»
Програма комплексного державного екзамену з модуля “Теорія та практика образотворчого мистецтва”
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою викладання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»
Спеціалізація : художня культура, декоративне мистецтво; художня культура, комп’ютерний дизайн
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconМистецтво з методикою викладання: образотворче мистецтво
Теоретична спадщина видатних дослідників в галузі методики викладання образотворчого мистецтва
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПрограма співбесіди для вступників напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,дизайну та методики їх викладання, кандидат архітектури, доцент Дячок О. М
Пояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи