Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 57.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата09.11.2012
Розмір57.68 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2008 р.
Біохімія спортуФакультет фізичного виховання та спорту


Кафедра органічної та біологічної хімії


Спеціальність: Олімпійський спорт


Курс ІІ


Форма навчання: денна


^

Херсон – 2008
Програма розроблена:Решновою С.Ф., доцентом кафедри органічної та біологічної хіміїСхвалено навчально-методичною комісією Інституту природознавства


Протокол № ____ від “_____” вересня 2008р.


Голова навчально-методичної комісії Інституту природознавства

________________ доц. Вишневська Л.В.


^
Пояснювальна записка

Мета курсу:

Біохімія – це наука, яка вивчає склад, будову та властивості речовин живої природи, а також їх перетворення в процесі життєдіяльності живих об’єктів з метою пізнання молекулярних основ життя. Отже, біохімія вивчає як хімічну природу речовин, з яких побудований живий організм, так і їх перетворення залежно від діяльності органів і тканин.

Живий організм нерозривно пов’язаний з навколишнім середовищем, з якого він одержує необхідні для життя харчові речовини, воду та кисень. З цих речовин в організмі утворюються складні біоорганічні сполуки, які безпосередньо беруть участь у біохімічних перетвореннях, унаслідок яких у зовнішнє середовище виділяються продукти розпаду.

Біохімія вивчає не тільки процеси синтезу і розпаду складних органічних сполук у живому організмі, але й те, як ці перетворення пов’язані з поглинанням і виділенням енергії, а також механізми енергетичного обміну, що забезпечують здійснення різних фізіологічних функцій.

Глибоке оволодіння знаннями процесів життєдіяльності людського організму дає можливість бути висококваліфікованим спеціалістом в області фізичного виховання і спорту. В основі всіх процесів життєдіяльності лежать біохімічні перетворення у клітині. Тому вивчення біохімії необхідне в процесі підготовки викладачів фізичної культури і майбутніх тренерів.

Знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку і спортивного тренування дозволяє на науковій основі вирішувати питання вибору кадрів для занять спортом, вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань, вірно оцінювати результат їх використання і прогнозувати спортивні досягнення.


Завдання курсу:

Методичні:

1. Одне з найбільш важливих завдань сучасної біохімії полягає в тому, щоб на основі глибоких знань хімічних перетворень, які відбуваються в живому організмі, знайти дійові шляхи управління обміном речовин.

2. Пошук нових шляхів керування обміном речовин – це перш за все пошук нових засобів підвищення життєстійкості організму, лікування та профілактики різних захворювань.

3. Вивчення залежності росту і розвитку живого організму від характеру та швидкості процесів обміну речовин, його здатності протидіяти зовнішньому впливу, активно адаптуватися до нових умов існування.

Пізнавальні:

1. Оволодіння знаннями процесів життєдіяльності людського організму.

2. Оволодіння вмінням оцінювати біохімічні фактори, що лімітують рівень спортивних досягнень.

3. Вивчення біохімічних процесів відновлення стану організму після м’язової роботи.

Практичні:

1. Застосування знань біохімічних закономірностей фізичного розвитку для керування питанням відбору молоді для занять спортом.

2. Створення основи для вивчення дисциплін медично-біологічного циклу та спеціальних дисциплін.

3. Встановити закономірності біохімічних перетворень в організмі людини у процесі занять фізичними вправами.

4. Вивчення біохімічної адаптації до систематичної м’язової діяльності.


Змістовий модуль № 1

Тема: Біохімія м’язової роботи
^

Лекційні модулі


 1. Будова і склад м’язів.

Молекулярні механізми м’язового скорочення. Будова м’язової клітини. Міофібріли. Механізм м’язового скорочення. Механізм м’язового розслаблення.

 1. ^ Біоенергетика м’язової діяльності. кількісні критерії шляхів ресинтезу АТФ.

Аеробний шлях ресинтезу АТФ. Аморфні шляхи ресинтезу АТФ. Співвідношення між різними шляхами ресинтезу АТФ при м’язовій роботі. Зони відносної тужності м’язової роботи.

 1. ^ Біохімічні зсуви у організмі при м’язовій роботі.

Основні механізми нервово-гормональної регуляції м’язової діяльності. Біохімічні зміни у скелетних м’язах, головному мозку, міокарді, печінці, крові, сечі.

 1. ^ Молекулярні механізми стомлення.

Розвиток охоронного гальмування. Вичерпання енергетичних резервів. Накопичення лактату, пошкодження біологічних мембран вільнорадикальним окисненням.

 1. ^ Біохімічні закономірності відновлення після м’язової роботи.

Швидке відновлення. Поступове відновлення. Методи прискорення відновлення.


Лабораторні модулі

 1. Організація та техніка виконання лабораторних робіт з біохімії.

 2. Визначення глюкози крові.

 3. Визначення сумарних ліпідів в сироватці крові.

 4. Визначення молочної кислоти у м’язах.


Підсумкова тека.

І. Питання до модулю № 1.

 1. Будова м’язового волокна.

 2. Міогенова група білків.

 3. Характеристика м’язової строми білків.

 4. Безазотисті сполуки м’язів.

 5. Будова міофібріл.

 6. Механізм скорочення м’язів.

 7. Роль іонів Са2+ в скороченні білків.

 8. Що таке явище песимума?

 9. Роль АТФ в скороченні м’язового волокна.

 10. Анаеробний шлях ресинтезу АТФ (креатинкіназне відновлення).

 11. Ресинтез АТФ у процесі гліколізу і глікогенолізу.

 12. Аеробний шлях ресинтезу АТФ.

 13. Транспорт кисню до працюючих м’язів.

 14. Що таке кисневий запит роботи?

 15. Що таке кисневий борг при м’язовій роботі?

 16. Класифікація фізичних вправ за В.С.Фарфелем та їх характеристика.

 17. Вправи максимальної потужності, кисневий запит при їх виконанні, кисневий борг.

 18. Вправи субмаксимальної потужності, енергетичне забезпечення їх.

 19. Вправи великої потужності, енергетичне забезпечення їх.

 20. Інтенсивні вправи помірної потужності, енергетичне забезпечення їх.

 21. Робота серця при великих навантаженнях, джерела енергії для його роботи.

 22. Робота печінки при великому навантаженні, джерела енергії для неї.

 23. Біохімічні зміни в головному мозку при великих навантаженнях.

 24. Зміна біохімічного складу крові при значних навантаженнях .

 25. Що таке втома? Охарактеризувати різні типи втоми.

 26. Біохімічні зміни в організмі при втомі.

 27. Причини втома при м’язовій роботі.

 28. Що таке період відпочинку? Біохімічні процеси в організмі в період відпочинку.

 29. Типи відновних процесів, біохімічні процеси при них.

 30. Нервова регуляція обміну речовин.

 31. Гормональна регуляція обміну речовин.

 32. Охарактеризувати нервову діяльність осіб, що займаються спортом.

 33. Залежність біохімічного стану організму спортсменів від індивідуальних особливостей нервової системи.

 34. Вплив передстартового стану на обмін речовин в організмі.

 35. Залежність передстартових реакцій організму від віку і статі спортсменів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи