Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз icon

Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Скачати 408.5 Kb.
НазваПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Сторінка3/4
Дата02.05.2013
Розмір408.5 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
^

Методика викладання дитячої психології – 2.21. – 2.40


 1. Мета і завдання викладання дитячої психології.

 2. Управління навчальним процесом.

 3. Особливості викладання у ВНЗ.

 4. Основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі.

 5. Цілі та принципи навчання дитячої психології.

 6. Дитяча психологія як наука та навчальна дисципліна.

 7. Організація навчальних занять з дитячої психології.

 8. Форми навчальних занять та їх змістове призначення.

 9. Лекції та методика читання лекцій.

 10. Семінарські, практичні та лабораторні заняття з дитячої психології. Методичні особливості.

 11. Підготовка рефератів, курсових та дипломних робіт із дитячої психології.

 12. Самостійна робота студентів.

 13. Організація перевірки та оцінювання при навчанні дитячої психології.

 14. Види перевірки знань при навчанні дитячої психології.

 15. Навчальні задачі при вивчені дитячої психології.

 16. Управління самостійною роботою студентів.

 17. Методичні аспекти виділення предметної галузі дитячої психології.

 18. Професійна підготовка викладача психології.

 19. Функції викладача психології .

 20. Психологічна характеристика викладача психології.


Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ – 2.41. – 2.50

 1. Професійна підготовка як педагогічна проблема.

 2. Компетентнісний підхід до підготовки вихователя.

 3. Основи побудови змісту курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки».

 4. Професійна характеристика вихователя дошкільного закладу.

 5. Індивідуальні та вікові психофізіологічні особливості студентів.

 6. Компоненти організації діяльності студентів (мета і зміст підготовки).

 7. Порівняльний аналіз традиційної та інноваційної форм навчання.

 8. Інформаційно-комунікаційне забезпечення курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки». Реалізація груп вимог: загальних, специфічних, контролю якості та спеціальних.

 9. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище при викладанні курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки», її активні складові.

 10. Формування інформатичних компетентностей майбутнього вихователя дошкільного закладу.^

ІІІ блок-модуль

Методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ

Методика викладання дошкільної лінгводидактики – 3.1. – 3.20


 1. Причини створення нових програм лінгводидактичного циклу для підготовки майбутніх вихователів у ВНЗ.

 2. Навчальні курси лінгводидактичного спрямування, які визначаються як нормативні дисципліни і є обов’язковими для засвоєння студентами вищих педагогічних закладів освіти напряму підготовки 7.010101 - «Дошкільна освіта».

 3. Завдання нових програм лінгводидактичного спрямування.

 4. Переваги провідного підходу до організації навчання за новими програмами з дошкільної лінгводидактики.

 5. Особливості реалізації програм з дошкільної лінгводидактики.

 6. Інваріантні та варіативні компоненти програм з дошкільної лінгводидактики.

 7. Рідна мова як загальна основа навчання й виховання дітей у дошкільному закладі.

 8. Види компетенцій вихователя ДНЗ, спрямовані на розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей дошкільного віку.

 9. Комплекс чинників професійно-комунікативної компетенції майбутніх вихователів ДНЗ.

 10. Основна мета і вимоги до знань та вмінь майбутніх вихователів у межах курсу дошкільної лінгводидактики.

 11. Структура курсу дошкільної лінгводидактики. Завдання початкового етапу.

 12. Структура ІІ частини програми з дошкільної лінгводидактики.

 13. Аналіз робіт провідних учених у контексті проблеми становлення й розвитку дошкільної галузі лінгводидактики.

 14. Основні напрями, за якими здійснювався пошук оптимальних умов формування професійно-мовленнєвої готовності студентів до навчання дошкільників української мови.

 15. Характеристика сучасного етапу розвитку дошкільної лінгводидактики.

 16. Мета і завдання курсу «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах».

 17. Вимоги до знань та вмінь майбутніх вихователів у курсі «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах».

 18. Мета і завдання курсу «Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом».

 19. Вимоги до знань та вмінь майбутніх вихователів у курсі «Методика навчання української мови в дитячих закладах з російськомовним режимом»

 20. Особливості спецкурсу лінгводидактичного спрямування, що пропонується студентам для вибору у варіативній складовій навчального плану. Його мета і завдання.

Методика викладання дисциплін

логіко-математичного розвитку дітей – 3.21.- 3.30

 1. Мета і завдання курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»

 2. Сучасний стан методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

 3. Загально дидактичні принципи формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

 4. Місце і значення наочного матеріалу у формуванні елементарних математичних уявлень.

 5. Методи і прийоми формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

 6. Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей четвертого року життя..

 7. Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей п’ятого року життя..

 8. Зміст і методи роботи з формування елементарних математичних уявлень у старшому дошкільному віці.

 9. Психолого-педагогічні особливості наступності дитячого садка і школи у навчанні математики.

 10. Логіко-математичний розвиток відповідно до вимог програми «Я у Світі».
1   2   3   4

Схожі:

Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко програма комплексного державного екзамену з методик викладання педагогіки у внз
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconЗатверджую Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради Н. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену з Методики викладання фахових дисциплін у внз
Внз (дошкільної лінгводидактики) містить у собі основні проблеми лінгводидактичної галузі знань, які дозволяють уявити цілісність...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconПротокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки
Головним завданням державного екзамену з фізики та методики її викладання є виявлення у випускників університету ступеня підготовки...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconН. А. Тюхтенко Програма комплексного державного екзамену дошкільна педагогіка та дитяча психологія
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconДокументи
1. /Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ/Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconДержавний екзамен з хореографії та методики її викладання
...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconПрограма комплексного державного екзамену
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconПроблеми викладання курсу “основи ландшафтознавства” у педагогічних внз
Найважливішими з них є: 1) відсутність теорії І методики викладання курсу у педагогічних вищих навчальних закладах (внз); 2) невідповідність...
Програма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз iconНазва модуля: Методика викладання педагогічних дисциплін у внз
Предмет і завдання методики викладання дисциплін педагогічного циклу, її місце в системі професійної підготовки спеціалістів дошкільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи