Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання icon

Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання
Скачати 57.49 Kb.
НазваПрограма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання
Дата02.05.2013
Розмір57.49 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

__________професор Н. Тюхтенко

______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

для студентів денної форми навчання


Спеціальність:

7.02030302. Філологія (англійська мова і література).

Спеціалізація: турецька мова


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Факультету перекладознавства

Протокол № 4 від 06 грудня 2012 р.


Херсон – 2012


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Державна атестація випускників Університету зі спеціалізації «Турецька мова» є підсумковою формою перевірки і оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів. Для проведення державних екзаменів організується екзаменаційна комісія в складі голови, членів комісії та екзаменаторів.

Програма державного іспиту зі спеціалізації «Турецька мова» розрахована на студентів, які закінчують Херсонський державний університет за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – «спеціаліст», «магістр».

Метою проведення державного екзамену з турецької мови є перевірка знань та вмінь студентів з даної дисципліни.

Завданням державного іспиту з турецької мови є виявити, якою мірою студенти опанували матеріал дисципліни та оволоділи усною та писемною формами турецької мови. В процесі підготовки випускники повинні продемонструвати володіння орфоепічною, лексичною та граматичною нормами мови, вміти правильно реалізовувати цю норму в різних видах мовленнєвої діяльності, володіти практичними знаннями, вміннями й навичками для роботи з обраної спеціалізації.

Вимоги до знань студентів:

 • глибокі міцні системні знання з практичних курсів граматики та фонетики в рамках навчальної програми зазначеного курсу;

 • вільне застосування їх на практиці при письмі;

 • оперування лексичними одиницями активного словника;

 • вільне висловлювання свої думки з наведенням прикладів при написані тем, запропонованих програмою.

Вимоги до вмінь студентів:

 • студент повинен орієнтуватися в вивчених темах, користуватися засвоєним лексичним матеріалом;

 • уміти викласти письмово зміст запропонованої теми, яка містить вивчений лексичний та граматичний матеріал;

 • поставити питання до тексту та відповісти на запитання;

 • зробити лексико-граматичний аналіз у обсязі вивченого лексичного та граматичного матеріалу.


^ ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


Орієнтовна тематика для письмового висловлювання за темами

 1. Моє рідне місто.

 2. Видатні міста Туреччини.

 3. Плани на майбутнє.

 4. Видатні люди з минулого Туреччини: Мевляна Джелалледдін Румі

 5. Ахмет Єсеві - поет та філософ.

 6. Історія кінематографу.

 7. Ваш улюблений фільм.

 8. Старовинні написи у святих місцях Туреччини.

9. Насреддин Ходжа та його оповідання.
10. «Стрес - хвороба нашого часу».

 1. Роль Чарлі Чапліна в розвитку кінематографу.

 2. Свято Навруз та його місце в культурі Туреччини.

 3. Філософські роздуми героїв роману «Диявол в середині нас».

 4. Моє хобі.

 5. Як боротися з безсонням.

 6. Культурні зв’язки Туреччини та України.

17. Образи роману Сабахаттша Алі «Диявол в середині нас».

 1. Мевляна Джелалледдін Румі та його погляди на життя.

 2. Професія вчитель та ваше відношення до неї.

 3. Релігійні свята Туреччини.

 4. Внесок радянських режисерів у розвиток світового кінематографу.

 5. Які шляхи подолання стресу ви можете запропонувати.

 6. Причини стресу, які виділяють науковці.

 7. Навколишнє середовище.

 8. Свята, які святкують в Туреччині та Україні.

 9. Німе та звукове кіно.

 10. Чи бачите ви себе в майбутньому в професії вчителя?

 11. Здорова їжа як головний чинник здорового життя.

 12. Моя улюблена книга.

 13. Стамбул – місто контрастів.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Orhun çalışma ve ders kitapları 1 ve 2 - Ankara, 2009.

 2. Hitit, çalışma ve ders kitapları 1 - Ankara, TÖMER , 2004.

 3. Оніщенко Ю.О.Методичні рекомендації для контрольних та самостійних занять з турецької мови. – Херсон: ХДУ, 2004

4. Кузнецов П.И.Учебник турецкого языка. Начальный курс. – М.: ИД «Муравей-Гайд», 2000. – 400с.

 1. Турецкий за три недели/ под ред Г.Эркан, С.К.Щека. – М.-К.-М., 2004. –82с.

 2. Щека Ю.В. Интенсивный курс турецкого языка – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. – 733с.

 3. Нуреддин Коч, Мехмет Хенгирмен. Вивчаємо турецьку. - 2. – Видавництво «Энгин». – Стамбул (на тур. мові),2004.

 4. Гюркан Вурал. Турецька для іноземців - 2. – Видавництво «Оз Эйт Дер». – Стамбул (на тур. мові),2000.

 5. Шереф Йылмаз, Халиль Асланташ.Турецька для іноземців – 1,2. – Видавеицтво «Сюрат»,2002.

 6. Мехмет Энгирмен. Турецька граматика для іноземців. –Видавництво «Энгин». – Стамбул,2002.

 7. Нуреддин Коч. Граматика Турецької мови. - Видавництво «Инкылап»,2000.

 8. Тахсин Бангуолу..- Граматика Турецької мови . – Видавництво Турецької лінгвістичної спілки,2002

 9. Дудина Л.Н. Турецкий язык. Практический курс. Учебное пособие. Изд. 3-е, испр.- М.: Ком Книга, 2005.

 10. Resimli uygulamalı Türkçe – İngilizce sözlük – İstanbul,2000

 11. Antalyadan tunaboyuna Türk dünyasında ortak motifler. – Türk tarih kurumu basımevi – Ankara,2001

 12. Türk lehçeleri sözlüğü – Kültür Bakanlığı, Ankara,1992 - 2 cilt

 13. Anadolu selçuklu sanatında. Gezegen ve burç tasvirleri. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002

 14. Osmanlık fikri ve genç osmanlılar cemiyeti. Nevin Yazıcı. – Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002


Критерії

оцінювання знань, умінь та навичок студентів


А 5 (відмінно) Студент на творчому рівні розуміє усне повідомлення, спроможний скласти зв’язний текст, висловити свою точку зору з основної проблеми дискусії, брати участь у дискусії, вільно володіє необхідним словниковим запасом з теми дискусії. Студент здатен вільно будувати та перефразовувати своє висловлення, може говорити спонтанно в достатньо швидкому темпі. Студент має високий рівень сприйняття мови на слух. При перекладі вільно користується засвоєним граматичним матеріалом.


В 4,5(добре) Студент має ґрунтовні знання з граматики, має певний лексичний запас для висловлювання своїх думок за темами, обумовленими в навчальній програмі, робить переклад з турецької мови на українську та навпаки, але допускає незначні мовленнєві помилки.


С 4(добре) Студент знаходиться на середньому рівні розуміння загального змісту усного повідомлення. Має здатність говорити достатньо швидко з незначними труднощами, висловлюється зрозуміло, з помітними паузами для пошуку граматичних та лексичних засобів, розуміє матеріал при аудіюванні, але не має достатнього лексичного запасу для вільної дискусії.


D 3,5 (задовільно) Студент володіє лексичним запасом у рамках заданої теми, що не дає змогу висловлювати свої думки, робить серйозні граматичні помилки при перекладі, діалогічному та монологічному мовлені.


E 3 (задовільно) Студент знаходиться на низькому рівні розуміння, розуміє окремі речення, не може звести їх до певного контексту, розуміє дуже короткі, прості повідомлення, може використовувати в мовленні прості, заучені конструкції, володіє дуже обмеженим запасом слів та словосполучень, не здатний брати участь у бесіді, ставити прості питання та відповідати на них.

X2 (незадовільно) Студент володіє словниковим запасом та граматичними навичками, які не є достатніми для роботи з наданим матеріалом при читанні, аудіюванні, письмі. Має фрагментарні знання з курсу.


F1 (незадовільно) Студент повністю не знає програмного матеріалу.

Схожі:

Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconЗатверджую перший проректор, професор, голова науково-методичної ради О. Мішуков програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання
Студент здатен вільно вистроїти та перефразувати своє висловлення, може говорити спонтанно в достатньо швидкому темпі. Студент має...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограма державного екзамену з польської мови для студентів денної форми навчання
Програму державного іспиту з спеціалізації «Польська мова» розроблено для студентів, які закінчують Херсонський державний університет...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограма державного екзамену з польської мови для студентів денної форми навчання
Програму державного іспиту з спеціалізації «Польська мова» розроблено для студентів, які закінчують Херсонський державний університет...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограма державного екзамену з сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова і література (російська,...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограма комплексного державного екзамену з англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання
На державному екзамені студенти-випускники повинні продемонструвати вільне володіння першою іноземною мовою в обсязі програмних вимог...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограма державного екзамену з англійської мови (першої іноземної) та перекладу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денної форми навчання
Підрозділ «Практика перекладу» передбачає практичний переклад газетно-публіцистичних, суспільно-політичних, художніх типів текстів...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограмма державного екзамену з російської мови та методики її викладання для студентів денної та екстернатної форми навчання
Под теоретической частью подразумевается ответ на вопрос билета, а практическая – грамматический анализ (синтаксический разбор сложного...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Англійська мова з методикою навчання в початкових класах» для спеціальності
Мета курсу: формування у студентів теоретичних та практичних навичок до навчання англійської мови у початковій школі
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична програма комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом
Програма Комплексного державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за фахом (для студентів 4 курсу...
Програма державного екзамену з турецької мови для студентів денної форми навчання iconАтус Вікторія Вікторівна викладач турецької мови кафедри англійської та турецької мов
Матус Вікторія Вікторівна – викладач турецької мови кафедри англійської та турецької мов
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи