Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення icon

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення
Скачати 122.95 Kb.
НазваТаблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення
Дата02.05.2013
Розмір122.95 Kb.
ТипДокументи
 1. Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки

 2. ВНЗ III-IV рівнів акредитації та методика її заповненняІ. Повна офіційна назва бібліотеки

ІІ. Група за оплатою праці

ІІІ. Бібліотечні фонди, всього прим. = вказується загальна кількість примірників

опублікованих, неопублікованих, електрон-

них, аудіовізуальних документів, що є у фонді

бібліотеки на кінець звітного періоду

(ГОСТ 7.20-2000, п.3.3 – 3.8)

3.1 за видами:

3.1.1 книг

3.1.2 періодичних видань (журнали / газети)

3.1.2.1 журналів – примірників = одиниця обліку - примірник (том, номер,

випуск) (ГОСТ 7.20-2000, п.4.2.1)

3.1.2.2 газет – комплектів = одиниця обліку - річний комплект,

(ГОСТ 7.20-2000, п. 4.2.2)

3.1.3 електронних видань = документ в електронній формі

(на електронних носіях інформації -

^ CD-ROM, DVD)

(ГОСТ 7.83 -2001; 7.20-2000,пп.6.1-6.3)

3.1.4 неопублікованих документів = вказується загальна кількість прим.

дисертацій, авторефератів дисертацій,

звітів НДР, депонованих рукописів,

препринтів тощо

^ 3.2 за мовами:

3.2.1 державною мовою

3.2.2 російською мовою

3.2.3 іноземними мовами

3.3 за цільовим призначенням:

3. 3.1 наукових видань = монографії, дисертації і автореферати

дисертацій, препринти, тези доповідей і

матеріали конференцій, з'їздів, симпозіумів,

збірники наукових праць, звіти про науково-

дослідні роботи, видання результатів

теоретичних і(чи) експериментальних

досліджень, наукові часописи

(ДСТУ 3017-95, пп.4.2,12.1-12.6)

3.3.2 навчальних видань = навчальні посібники, навчальні наочні

посібники, навчально-методичні

посібники, підручники, хрестоматії,

методичні рекомендації, курси лекцій,

тексти і конспекти лекцій, навчальні

програми, практикуми

(ДСТУ 3017-95, пп.12.15-17, 12.19-12.26)

3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі = документ в електронній формі

(на електронних носіях інформації -

^ CD-ROM, DVD) (ГОСТ 7.83 -2001)

3.3.2.1.1 з них: електронних підручників

3.3.3 літературно-художніх видань = твори художньої літератури

(ДСТУ 3017-95, п.4.13)

3.3.4 рідкісних та цінних документів = відповідно до наказу Мінкультури і

мистецтв України від 20.11.2001р. №708

^ IV. Надійшло документів, всього примірників / назв

4.1 за видами:

4.1.1. книг – примірників / назв

   1. періодичних видань (журнали / газети)

4.1.2.1 журналів – примірників / назв

4.1.2.2 газет – річних комплектів / назв

4.1.3 електронних видань – примірників / назв

4.1.4 неопублікованих документів – примірників / назв

4.2 за мовами:

4.2.1 державною мовою – примірників / назв

4.2.2 російською мовою – примірників / назв

4.2.3 іноземними мовами – примірників / назв

4.3 за цільовим призначенням:

4.3.1 наукових видань – примірників / назв

4.3.2 навчальних видань – примірників / назв

4.3.2.1 у т.ч. в електронній формі – примірників / назв

4.3.2.1.1 з них: електронних підручників – примірників / назв

4.3.3 літературно-художніх видань – примірників / назв

4.3.4 рідкісних та цінних документів – примірників / назв

4.3.4.1 у т.ч. виявлено у власному фонді протягом звітного року

^ V. Обмінний фонд, всього примірників

5.1 у т.ч.: надійшло примірників

5.2 передано примірників

VІ. Вибуло примірників

VІІ. Користувачі

7.1 всього читачів за єдиним обліком = вказується загальна кількість зареєстрованих

користувачів (фізичних осіб) в єдиній

реєстраційній картотеці (ЄРК) або в єдиній БД

читачів, або на основі картотеки формулярів

читачів (ГОСТ 7.20-2000, п.7.1.1), у тому числі

кількість зареєстрованих віддалених

користувачів (ГОСТ 7.20-2000, п.7.4.1)

7.1.1 студентів

7.1.2 сторонніх

7.1.3 к-сть віддалених користувачів = вказується загальна кількість зареєстрованих

користувачів, що звернулись до бібліотеки

через електронні інформаційні мережі.

Підраховується за кількістю неодинакових

кодів, зареєстрованих на сервері бібліотеки

(ГОСТ 7.20-2000, п.7.4.1)


7.2 обслуговано всіма структурними підрозділами

= вказується загальна кількість користувачів,
яким надавались послуги всіма


структурними підрозділами бібліотеки

(6-нк .Розділ II., п.5.1)

VIII. Кількість відвідувань, всього = вказується загальна кількість відвідувань

у т.ч.: бібліотеки за рік, у тому числі кількість

звернень до веб-сайту бібліотеки (на підставі

показників лічильника) та відвідувань

масових заходів

(6-нк. Розділ II., п.5.8;

ГОСТ 7.20-2000, п.8.3)

8.1 к-сть звернень до веб-сайту б-ки = одиницею обліку звернень до електронної

бібліотечно-інформаційної мережі є одне

звернення до сервера бібліотеки

(ГОСТ 7.20-2000, п.8.2)

8.2 к-сть відвідувань масових заходів = вказується загальна к-сть відвідувань

масових заходів, організованих бібліотекою

(ГОСТ 7.20-2000, п.13.2)

^ IX. Видано документів, всього прим. = вказується загальна кількість виданих

документів всіма структурними

підрозділами бібліотеки і зареєстрованих

у облікових документах, що прийняті у

бібліотеці (ГОСТ 7.20-2000, пп. 10.1- 10.5);

облік видачі копій та документів з виставки

входить до загальної кількості виданих

документів (ГОСТ 7.20-2000, п.10.4);

продовження терміну користування

документами на прохання користувача

обліковується як нова видача;

9.1 за видами:

9.1.1 книг

9.1.2 періодичних видань (журнали/газети)= облік видачі часописів, газет, що об’єднанні

або зберігаються у підшивках,комплектах

тощо, здійснюється за числом документів,що

відповідають запиту користувача

(ГОСТ 7.20-2000, п.10.2.1)

9.1.3 електронних видань та їх копій = обліковуються за кількістю дискет і

оптичних дисків, що відповідають запиту

користувача (ГОСТ 7.20-2000, п.10.2.1.).

Диск-додаток у загальній видачі як

окремий примірник не обліковується

9.1.4 неопублікованих документів

^ 9. 2 за мовами:

9.2.1. державною мовою

9.2.2 російською мовою

9.2.3 іноземними мовами


9.3 за цільовим призначенням

9.3.1 наукових видань

9.3.2 навчальних видань

9.3.2.1 в т.ч. електронних підручників

9.4 літературно-художніх видань

9.5 рідкісних та цінних документів

Х. МБА та ЕДД (електронна доставка документів)

10.1.1 к-сть абонентів МБА

10.1.2 к-сть документів. отриманих з інших бібліотек

10.1.2.1 у т.ч сторінок електронних копій

10.1.3 к-сть виданих документів іншим бібліотекам

10.1.3.1 у т.ч сторінок електронних копій

ХІ. Культурно-просвітницька робота

11.1 тематичні виставки, відкриті перегляди:

тем / експозицій / представлено док.

11.1.1 у т.ч. віртуальні виставки :

тем / представлено док.

11.2 бібліографічні огляди: тем / прочитано

11.3 кількість масових заходів = враховуються: один захід – презентація,

виставка, огляд день інформації, екскурсія

тощо, зареєстрований у документації (або

БД), що прийнята у бібліотеці

(ГОСТ 7.20-2000, п13.1)

Комплексний захід, що включає різні форми масової роботи, обліковується як один захід

(ГОСТ 7.20-2000, п13.2, примітки)

ХІІ. Довідково-інформаційне обслуговування

12.1.1 к-сть абонентів ВРІ /тем = загальний облік здійснюється за числом

12.1.2 к-сть абонентів ДОК /тем абонентів, що зареєстровані у картотеці або

БД реєстрації абонентів цієї системи

(ГОСТ 7.20-2000, п.7.3.1)

12. 2 виконано довідок, всього = вказується загальна кількість довідок

(запитів,консультацій), виконаних усіма

структурними підрозділами бібліотеки

(в т.ч. виконаних в автоматизованому

режимі на основі використання

електронних інформаційних ресурсів)

(6-нк. Розділ IY., п.5)

12.2.1 тематичних

12.2.2 виконані в автоматизованому режимі

12.2.2.1 в т.ч. “віртуальною довідковою службою”

12. 3 к-сть днів інформації, днів кафедр, днів дипломника, фахівців тощо

12. 4 к-сть складених/виданих бібліографічних покажчиків

12. 4.1 у т.ч. в електронному вигляді


ХІІІ. Електронні ресурси

13.1 Загальна кількість баз данних (БД) = вказується загальна кількість БД

13.1.1 ут. ч.: - придбанних (передплачених) (БД)

13.1.1.1 з них: повнотекстових (БД)

13.1.2 - БД в режимі тестового доступу

13.1.3 - власних БД = вказується кількість самостійно створених

БД; службові БД не враховуються

13.2 Загальнипй обсяг власних БД (тис.записів) = подавати у тисячах записів з одним

десятковим знаком (6-нк Розділ ІY, п.7.1)

13.3 Електронний каталог

13.3.1 обсяг електронного каталогу (тис. записів)

13.3.2 к-сть введених записів за рік

13.3.3 к-сть звернень

13.4 Електронна бібліотека = вказується загальна к-сть повнотекстових

(у т.ч. Інституційний репозитарій) електронних матеріалів (документи, пре-

зентації,статті тощо)

13.4.1 к-сть оцифрованих документів за рік

13.4.2 к-сть звернень

13.5. Інституційний репозитарій

13.5.1 к-сть представлених документів (записів)

13.5.2 к-сть звернень

13.6 Бібліотечний веб-сайт (власний/на сайті внз) = вказати необхідне

13.6.1 к-сть звернень


ХІV. Формування інформаційної культури
   1. ^

    14.1 загальна к-сть прочитаних годин

   2. 14.2 програма в годинах: теорет./практ. для:


14.2.1 студентів молодших курсів: теорет./практ.

14.2.2 студентів старших курсів: теорет./практ.

14.2.3 науково-педагогічних працівників: теорет. / практ


ХV. Науково-дослідна та науково-методична робота

15.1 Кількість тем наукових робіт назви

15.2 Проведено конференцій/семінарів в бібліотеці/інші =інші – міжнар., зональні,

обласні тощо

15.3 Кількість виступів на конференціях, семінарах

15.4 Кількість публікацій у профессійних періодичних виданнях


ХVІ. Матеріально-технічна база (МТБ)

16.1 загальна площа приміщень бібліотеки (м²) = наводяться відомості про загальну

площу всіх приміщень бібліотеки –

основних, службових та допоміжних,

незалежно від того, знаходяться вони за

однією адресою чи в різних приміщеннях

6-нк, Розділ 1, п.4.1

16.1.2 у т.ч.: - для зберігання фондів (м²) =

16.1.2.1 - для обслуговування користувачів (м²)

16.2 к-сть абонементів

16.3 к-сть чит. залів / місць для читачів = вказується загальна кількість місць у

читальних залах, довідково-інформа-

ційних службах, біля каталогів

16.4 к-сть комп’ютерних чит. залів / робочих місць

ХVІІ.Технічна характеристика приміщень

17.1 потребує капітального ремонту (м²)

17.2 перебуває в аварійному стані (м²)

    1. ^

    2. ХVІІІ. Кількість технічних засобів


18.1 кількість персональних комп'ютерів

18.2 кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)

18.2.1 у т.ч.: для співробітників

18.2.2 для користувачів

18.3 к-сть комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет

18.4 кількість копіювально-розмножувальної техніки

18.4.1 у т.ч.: сканерів

18.4.2 принтерів

18.4.3 ксероксів

18.4.4 БФП (багатофункціональні пристрої)

18.5 кількість телефонних номерів

18.6 кількість факсів

18.7 Використання технологій WI-FI так/ні = необхідне підкреслити

18.9 Наявність ліцензованого програмного продукту назва

ХІХ. Фінансові витрати на:

19.1.1 придбання книг

19.1.2 передплату періодичних видань

19.1.3 передплату баз даних

.

ХХ. Отримано дари

20.2.1 книг к-сть прим.

20.2.1.1 сума

20.2.2 ПК та іншої комп’ютерної техніки к-сть одиниць

20.2.2.1 сума

20.2.2.2 інше /сума

ХХІ. Персонал бібліотеки

21.1 загальна к-сть працівників б-ки = без урахування технічного і

обслуговуючого персоналу

21.2 з них за освітою:

21.2.1. повна вища освіта

21.2.1.1 в т.ч. вища спеціальна

21.2.2 базова вища освіта

21.2.2.1 в т.ч. спеціальна

21.2.3 початкова вища (неповна вища)

21.2.3.1 в т.ч. спеціальна

21.2.4 повна загальна середня

21.3 за стажем:

21.3.1 до 3 років

21.3.2 3-9 років

21.3.3 10 – 20 років

21.3.4 понад 20 років

21.3.5 із загальної кількості працюють повний робочий день


ХХІІ. Відносні показники

22.1 обертаність

22.2 книгозабезпеченість

22.3 читаність

22.4 відвідуваність

22.5 книгозабезпечення навч. л-рою = фонд навчальної літератури поділений на

(середня кількість книг , кількість студентів

на одного студента)

22.6 оновлення фонду = обсяг надхорджень за звітний период

поділений на обсяг фонду на кінець року та

помножений на 100%

22.7 кількість придбаних видань за звітний = кількість примірників придбаних за

період у розрахунку на 1 користувача звітний рік поділена на кількість

користувачів за єдиним обліком


22.8 фінансові витрати на придбання видань

за звітний період у розрахунку на 1 користувача

= кількість фінансових витрат за рік

поділена на кількість користувачів

за єдиним обліком


Схожі:

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconТаблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення
Бібліотечні фонди, всього прим. = вказується загальна кількість примірників
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconТаблиця основних статистичних показників роботи бібліотек вищих навчальних закладів Чернігівського методичного об’єднання за 2008 рік

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconТаблиця основних статистичних показників роботи вузівських бібліотек півдня України за 2011 р. – 1
Наукова бібліотека Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь)
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconОсновних статистичних показників роботи вузівських бібліотек м. Одеси за 2011 рік

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconОсновних статистичних показників роботи вузівських бібліотек півдня України за 2011 рік 2

Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconКонкурс Харківського зонального методичного об’єднання бібліотек внз ііі–іv рівнів акредитації
Мета – стимулювати реформування та подальший розвиток бібліотечної справи, опанування новітніх технологій; активізація науково-дослідної...
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconПро видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики
...
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»
Таблиця основних статистичних показників роботи бібліотеки внз III-IV рівнів акредитації та методика її заповнення iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи