Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти icon

Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Скачати 285.04 Kb.
НазваПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Дата03.05.2013
Розмір285.04 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ


17.09.2012 р. № 1021


Про затвердження примірних зразків документів,

що додаються до заяв, для проведення

ліцензування освітніх послуг у сфері

дошкільної, загальної середньої, позашкільної,

професійно-технічної та вищої освіти


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", з урахуванням специфіки надання освітніх послух у різних сферах освітньої діяльності та з метою удосконалення процедури ліцензування


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити такі, що додаються:

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для юридичної особи;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2009 2009 року № 30 "Про документи для проведення ліцензування".

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О. В.) зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.


Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

17 вересня 2012 року № 1021


^ Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у професійно-технічної освіти


1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу.

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається також копія положення про підрозділ підприємства, до повноважень якого належать функції професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників.

Ліцензування професійно-технічного навчання на виробництві за класами класифікаційних угруповань професій здійснюється для підприємств, які мають власне виробництво і для яких надання освітніх послуг у сфері освіти не є основним видом господарської діяльності, при умові, що на власному виробництві працюють робітники не менш ніж 20 найменувань професій. Отримання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за класами класифікаційних угруповань професій надає право підприємству здійснювати професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників на виробництві з усіх професій, що входять до класу класифікаційного угруповання професій, для якого отримана ліцензія, в межах ліцензованого обсягу і строку дії, встановлених ліцензією, за умови дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з кожної професії.


2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).


3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується підтримка органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги, – для навчальних закладів державної або комунальної форми власності; рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги – для навчальних закладів приватної форми власності).


4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

І. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку, а також за наведеною у таблиці А формою; при ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві загальна характеристика подається за формою (таблиця Б)).


Таблиця А. Загальна характеристика_____________________________________

(назва навчального закладу)


№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1

2

3

1.

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу (осіб)
Заявлений ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)
2.

Кількість учнів, слухачів разом (осіб)
у т.ч. за формами навчання:- денна (осіб)
- вечірня (осіб)
- інші (осіб)
3.

Кількість навчальних груп (одиниць)
4.

Кількість професій за ліцензією (одиниць)
Кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (одиниць)
5.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні (кв. м)- орендовані (кв. м)
6.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)


Таблиця Б. Загальна характеристика _____________________________________

(найменування підприємства)

щодо освітньої діяльності з професійно-технічного навчання на виробництві
з/п

Показники діяльності

Кількість,

параметри

1.

Максимальна кількість осіб, яким підприємство може одночасно надавати освітні послуги з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві (осіб)
2.

Максимальна кількість професій, за якими підприємство може одночасно надавати освітні послуги з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві
3.

Заявлений загальний ліцензований обсяг (осіб),

у т.ч. за формами навчання:

- курсова (осіб)

- індивідуальна (осіб)
4.

Кількість навчальних груп
5.

Кількість професій за якими здійснюється професійно-технічне навчання
6.

Кількість викладачів всього, (осіб)

у тому числі:

- працюють за основним місцем роботи (осіб)

- за цивільно-правовими договорами по короткостроковому навчанню кваліфікованих робітників на виробництві (осіб)
8.

Загальні навчальні площі (кв. м)

з них:

- власні (кв. м)

- орендовані (кв. м)
9

Кількість збірників типових навчальних планів, програм, стандартів професійно-технічного навчання за професіями (одиниць)
10.

Кількість найменувань/примірників навчальних підручників (одиниць/одиниць)

ІІ. Можливості навчального закладу (підприємства) щодо надання освітньої послуги, що ліцензується: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

ІІІ. Напрями та зміст розвитку навчального закладу (підприємства) з точки зору надання освітніх послуг.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявлено освітньою послугою у сфері професійно-технічної освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


5. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних або кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників.

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається загальна інформація про наявність навчальних планів і програм за формою згідно з додатком 1 (таблиця 1).


6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 2, 3).

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається інформація про якісний склад працівників підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції професійно-технічного навчання на виробництві, кількісний та якісний склад педагогічних працівників (в тому числі інструкторів) за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4 – 6).


7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

загальні площі усіх приміщень, що використовуються у навчальному процесі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 7);

перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення та інших приміщень (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для медичного обслуговування та організації харчування учнів, гуртожиток), майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 8);

обладнання навчальних і навчально-виробничих приміщень (у тому числі навчальне обладнання, устаткування, механізми) та майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9).

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності за формою згідно з додатком 1 (таблиця 10).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 74/8673; Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117.


8. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається загальна характеристика інформаційного забезпечення, список наявних підручників та навчальних посібників, перелік фахових періодичних видань за формою згідно з додатком 1 (таблиці 11 – 13).


10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.


11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.


12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).


13. При ліцензуванні первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, професійно-технічного навчання іноземних громадян навчальні заклади також подають інформацію про наявність у них:

правової бази, що регламентує в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину;

системи набору на навчання іноземців (наявність офіційних угод з іноземними партнерами тощо);

паспортно-візової служби для обслуговування іноземців;

системи їх медичного обслуговування, страхування здоров’я;

наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.


Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.


Директор Департаменту

наукової діяльності та ліцензування О. В. Якименко

Додаток 1

до Примірних зразків документів,

що додаються до заяви,

для проведення ліцензування

освітніх послуг у сфері

професійно-технічної освіти


Відомості про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності


Таблиця 1. Загальна інформація про наявність навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві
з/п

Код за

Класифі-катором професійДК 003:2010

Найменування класу класи-фікаційного угруповання (професії)

Найменування збірника типових навчальних планів, типових навчальних програм або стандартів

Найменування розробника стандартів для професійно-технічного навчання, навчальних планів, типових навчальних програм

Рік затверд-ження

1

2

3

4

5

6
Таблиця 2. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

у сфері професійно-технічної освіти за професією ______________________
з/п

Перелік категорій працівників навчального закладу*

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

1.

Усього викладачів

з них за сумісництвом

-
-

2.

Усього майстрів виробничого навчання

з них за сумісництвом

-
-

3.

Інші, всього

з них за сумісництвом

-
-

4.

Всього працівників

з них за сумісництвом

-
-

* Перелік категорій працівників та їх кількість в залежності від типу закладу, контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи навчального закладу визначаються відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, з урахуванням Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 грудня 2010 року № 1204, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011  року за № 114/18852.

Продовження Додатку 1


Таблиця 3. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
з/п

Найме-нування навчаль-ної дисци-пліни

Прізви-ще, ім'я, по батькові

Най-мену-вання поса-ди

Наймену-вання закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікацій-на категорія, педагогічне, звання (для викладачів);

розряд або категорія

(для майстрів виробничого навчання, інструкторів)

Педаго-гічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

При-мітки

(шта-тний, суміс-ник)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 4. Інформація про якісний склад працівників підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади,

стаж роботи

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Підвищення кваліфікації за посадою (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

1

2

3

4

5
Продовження Додатку 1


Таблиця 5. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві


Код класу за

Класи-фікато-ром профе-сій ДК 003:2010

Найменування класу класифікаційного угруповання

Кількість

Всього,

осіб

Підвищення кваліфікації

(осіб)

Викладачів за розділами навчального плану

Інструк-торів (з професійно-практичної підготовки)

За про-фесією (спеціальністю)

З психолого-педаго-гічного мінімуму

З питань охорони праці

Спеці-альні дисци-пліни

Загально-технічні дисци-пліни

Охорона

праці

Основи

ринкової

економіки

Основи

трудового

законо-давства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Таблиця 6. Інформація про якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності

з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади викладача, професії інструктора, стаж роботи

Рівень професійної кваліфікації інструктора (розряд, категорія)

Найменування предмету, розділу, курсу професійно-технічного навчання

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Підвищення кваліфікації

(за професією, з психолого-педагогічного мінімуму, з питань охорони праці)

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

При-мітки

(штат-ний, суміс-ник)

1

2

3

4

5

6

7

8Продовження Додатку 1


Таблиця 7. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі
з/п

Адреса примі-щення

Найме-нування власника майна

Площа

(кв. м)

Назва та реквізити документа про право власності або опера-тивного управління

Договір оренди

Інформація про наявність документів

Строк дії договору оренди (з__по__)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотарі-

ального посвід-

чення

Про від-повідність санітарним нормам

Про від-повідність вимогам правил пожежної безпеки

Про від-повідність нормам з охорони праці*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Заповнюється для навчання за професіями з підвищеною небезпекою.


Продовження Додатку 1


Таблиця 8. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого

призначення, іншими приміщеннями та майданчиками
з/п

Перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

1

2

3

4

1.

Кабінети (класи, аудиторії), всього2.

Майстерні, всього3.

Лабораторії, всього4.

Полігон (кв. м)5.

Автодром (майданчик) (кв. м)6.

Трактородром (га)7.

Навчальне господарство (га)8.

Стадіон9.

Інші
Таблиця 9. Обладнання навчальних, навчально-виробничих

приміщень та майданчиків


№ з/п

Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найме-нування дисци-плін*

Площа приміщень, кв. м

Площа на 1 учня, слухача

(кв. м)

Забезпечення обладнанням

Власні

Орендо-вані

Перелік облад-нання

Потреба (одиниць)

Фактич-но (одиниць)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
1.

2.

3.* Вказуються дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.


Продовження Додатку 1


Таблиця 10. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази

для професійно-технічного навчання на виробництві
з/п

Найменування приміщень (навчальних об’єктів)

Кількість

(одиниць)

Навчальна площа, кв.м

Загальна

На одного слухача

1

2

3

4

5

1.

Кабінети


2.

Класи, аудиторії


3.

Майстерні


4.

Лабораторії


5.

Полігони


6.

Тренажерні центри


7.

Навчально-виробничі дільниці


8.

ІншіТаблиця 11. Інформаційне забезпечення


№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа

(кв. м)

Кількість місць

Обсяг фонду (примірників)

1

2

3

4

5

6

1.

Бібліотека*

2.

Електронна бібліотека

3.

Інтернет
-
-

4.

Періодичні видання-
5.

Інше


* Інформація подається тільки для первинної професійної підготовки.


Таблиця 12. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою


з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників*

1

2

3

4

5

6
* Для електронних підручників не заповнюється.

Продовження Додатку 1


Таблиця 13. Перелік фахових періодичних видань


№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1

2

3
________________________ ___________ ______________________

(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)


М. П.

Додаток 2

до Примірних зразків документів,

що додаються до заяви,

для проведення ліцензування

освітніх послуг у сфері

професійно-технічної освіти


Зразок титульного аркуша


_______________________________________________________

(найменування юридичної особи)


СПРАВА


щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері професійно-технічної освіти:


____________________________________________________________________

(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку ліцензування діяльності

з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг)


____________________________________________________________________

(код і назва професії (професій) або код і назва класу (класів) класифікаційних угруповань професій

відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010)


з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____осіб

(навчального закладу _____осіб)


м. _____________, 20___ рікСхожі:

Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconПро затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconРішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі)
Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconРішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу). Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі)
Примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconЗаява про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconІнформація про ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти
У напкб у 2011 році буде здійснюватись ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти за спеціальностями та напрямами
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconНаказ №1022 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за №1685/21997 Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх...
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у зв'язку із затвердженням нової редакції Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти iconЩодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (далі Порівняльна таблиця) та Державним вимогам до акредитації, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи