Музичне виховання з методикою викладання icon

Музичне виховання з методикою викладання
Скачати 124.12 Kb.
НазваМузичне виховання з методикою викладання
Дата03.05.2013
Розмір124.12 Kb.
ТипДокументи

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ


Зміст курсу

Теоретичні та методологічні основи музичного виховання, етнонаціональна специфіка музичного виховання у полікультурному просторі України. Програма курсу “Основи музичного виховання з методикою викладання” у контексті Болонського процесу. Сучасні нормативні документи та вимоги до вивчення курсу “Основи музичного виховання з методикою викладання”.

Причини виникнення мистецтва в первісному суспільстві. Міфологія і художня творчість. Класифікація фольклору. Жанрова система музичної культури. Жанри народного мистецтва.

Дитячий музичний фольклор. Педагогічне значення національного дитячого фольклору. Трудові пісні. Інструментальна музика. Танець і рух. Календарні пісні. Родинно-обрядові пісні. Традиції і сучасність у дитячому музичному фольклорі. Жартівливі та сатиричні пісні Таврійського краю. Дитячий національний пісенний фольклор Херсонщини.

Думи. Історичні пісні. Балади. Співанки-хроніки.

Суспільно-побутові пісні. Побутові пісні. Коломийки. Частівки.

Пісні-романси. Стрілецькі пісні. Повстанські пісні.

Порівняння методичних компонентів музично-педагогічних систем Є. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая, Д. Кабалевського. Естетичне виховання засобами музичного фольклору України.

Розвиток музичних здібностей. Створення педагогічних умов як основи керування процесом музичного сприймання школярів. Релятивна система.

Закономірності й принципи формування музичного сприймання школярів. Особливості музичного сприймання дітей. Здійснення художньо-педагогічного аналізу музичних творів. Інформаційне забезпечення музичного сприймання. Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики. Художньо-творча діяльність учнів у процесі музичного сприймання.

Методика навчання співу. Методика розучування пісні. Основи гігієни співацького режиму і охорони дитячого голосу. Основні диригентські жести.

Методика засвоєння музичних знань та умінь. Педагогіка співробітництва в процесі музичного навчання й виховання. Педагогічне значення українського дитячого фольклору. Удосконалення педагогічної оцінки.

Доцільність комплексної структури уроку. Зв’язок методичної структури уроку з дидактичною. Новітні технології навчання на уроках музики.

Музична фонетика. Нотна графіка. Музична морфологія. Музичні форми.

Види творчих завдань. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи. Гра на дитячих музичних інструментах.

Використання матеріалів дитячих музично-театральних спектаклів. Народна й авторська казка в різних видах музичної діяльності.

Основні наочні посібники та аудіокасети до них. Рекомендована література з музики та музичної літератури, шкільних свят. Робота з батьками. Свята. Уроки-концерти.

Українські композитори. Композитори-класики ближнього та дальнього зарубіжжя. Сучасні композитори – класики, дитячі композитори.


Перелік лекцій

Змістовий модуль 1. Музика як вид мистецтва і предмет виховання.

Напрями музичного виховання.

Лекційний модуль 1

1. Усна традиційна культура (2 год). Причини виникнення мистецтва в первісному суспільстві. Міфологія і художня творчість. Класифікація фольклору. Жанрова система музичної культури. Жанри народного музичного мистецтва.

^ 2. Окремі видові системи(2 год). Дитячий музичний фольклор. Педагогічне значення національного дитячого музичного фольклору. Дитячий пісенно-танцювальний фольклор Південної України. Пісенний фольклор Херсонщини. Трудові пісні. Інструментальна музика. Танець і рух. Календарні пісні. Родинно-обрядові пісні.

^ 3. Епос (2 год). Думи. Історичні пісні. Балади. Співанки-хроніки.

4. Лірика (2 год). Суспільно-побутові пісні. Побутові пісні. Коломийки. Частівки. Пісні-романси. Стрілецькі пісні. Повстанські пісні.

^ 5. Напрями музичного виховання (2 год). Порівняння методичних компонентів музично-педагогічних систем Є.Жак-Далькроза, К.Орфа, З.Кодая, Д. Каба­левського. Естетичне виховання засобами музичного фольклору України. Напрямки музичного виховання школярів.

^ 6. Вікова характеристика з огляду готовності дітей до музичного навчання і виховання (2 год). Розвиток музичних здібностей. Релятивна система.

7. Методика формування музичного сприймання (2 год). Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором. Художньо-творча діяльність учнів у процесі музичного сприймання.


Змістовий модуль 2. Види музичної діяльності. Музична культура –

невід’ємна частина духовної культури особистості


Лекційний модуль 2.

^ 8. Хоровий спів – основний вид музично-виконавської діяльності дітей (2 год). Основні диригентські жести. Методика навчання співу. Основи гігієни, співацького режиму і охорони дитячого голосу.

^ 9. Основи методики музичного навчання і виховання молодших школярів (2 год). Методика засвоєння музичних знань та умінь. Педагогіка співробітництва в процесі музичного навчання й виховання. Педагогічне значення українського дитячого фольклору. Удосконалення педагогічної оцінки.

^ 10. Особливості проведення уроків музики (2 год). Вікова характеристика з огляду готовності дітей до музичного навчання і виховання. Доцільність комплексної структури уроку. Зв’язок методичної структури уроку з дидактичною. Новітні технології навчання на уроках музики.

^ 11. Основи теорії музики (2 год).: музична фонетика, нотна графіка, музична морфологія, музичні форми.

12. Дитяча музична творчість. Казкові сюжети на уроках музики. (2 год).. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи. Гра на дитячих музичних інструментах. Використання матеріалів дитячих музично-театральних спектаклів. Народна й авторська казка в різних видах музичної діяльності.

^ 13. Позаурочна музична робота з молодшими школярами (2 год).. Основні наочні посібники. Технічне забезпечення на уроках музики. Рекомендована література з музики та музичної літератури, шкільних свят. Робота з батьками. Уроки-концерти.

^ 14. Шкільна програма з музики (2 год). для 1 класу. Особливості програми з музики для 1 класу. Шкільна програма з музики для 2 класу. Особливості програми з музики для 2 класу. Шкільна програма з музики для 3 класу. Особливості програми з музики для 3 класу. Шкільна програма з музики для 4 класу. Особливості програми з музики для 4 класу.

^ 15. Основні етапи життя і творчості видатних композиторів (2 год).

Композитори-класики ближнього та дальнього зарубіжжя. Сучасні композитори – дітям. Композитори України та української діаспори.


Перелік семінарських занять з питаннями

Змістовий модуль 1. Музика як вид мистецтва і предмет виховання.

Напрями музичного виховання.

Практичний модуль

1. Жанрова система музичної культури. Жанри народного музичного мистецтва .

2. Національний дитячий музичний фольклор.

3. Думи. Історичні пісні.

4. Стильові групи пісень-романсів. Пісні великого Кобзаря. Стрілецькі та повстанські

пісні .

5. Специфіка загальної та спеціальної музичної освіти.

6. Розвиток музичних здібностей.


Практичне заняття №1

Жанрова система музичної культури. Жанри народного музичного мистецтва

1. Класифікація музичних жанрів.

2. Походження найменувань музичних жанрів.

3. Жанри національного пісенного мистецтва.


Практичне заняття №2

Національний дитячий музичний фольклор.

1. Національний дитячий музичний фольклор – полі функціональне етнокуль­турне

явище.

2. Жанри національного дитячого музичного фольклору.


Практичне заняття №3

Думи. Історичні пісні.

1. Кобзарі та лірники України.

2. Загальне та відмінне в історичних та козацьких піснях.

3. Співанки-хроніки як жанр народної музики.


Практичне заняття №4

Стильові групи пісень-романсів. Пісні великого Кобзаря. Стрілецькі та повстанські пісні

1. Стильові групи пісень-романсів.

2. Пісні великого Кобзаря.

3. Стрілецькі та повстанські пісні – історичний щоденник новітньої народної

творчості.

Практичне заняття №5

Специфіка загальної та спеціальної музичної освіти.

1. Методичні компоненти музично-педагогічних систем провідних авторів масового

музичного виховання.

2. Специфіка загальної та спеціальної музичної освіти.

3. Видатні особи світу про українське музичне мистецтво.


Практичне заняття №6

Розвиток музичних здібностей.

1. Що таке музична культура школярів?

2. Вікова характеристика з огляду готовності дітей до музичного навчання і

виховання.

3. Розвиток музичних здібностей дітей – неодмінна умова формування музичної

культури дітей.

4. Які здібності входять у поняття “музикальність дитини”?


Змістовий модуль 2. Види музичної діяльності. Музична культура –

невід’ємна частина духовної культури особистості

Практичний модуль

1. Створення педагогічних умов як основи керування процесом музичного

сприймання школярів

2. Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором.

3. Структура музикальності та здібностей до музичної діяльності.

4. Музична грамотність.

5. Особливості програми з музики (1-4 класи).

6.Формування музичного сприймання у процесі різноманітної музичної

діяльності на уроках музики.


Практичне заняття №7

Створення педагогічних умов як основи керування процесом музичного сприймання школярів

 1. Стилі відносин учителя музики до учнів. Спілкування вчителя з учнем як суб’єкта з

суб’єктом.

 1. Інформаційне забезпечення музичного сприймання.

 2. Здійснення художньо-педагогічного аналізу музичних творів.

 3. Забезпечення взаємозв’язку різних видів мистецтва на уроках музики.

 4. Організація художньо-творчої діяльності учнів у процесі музичного сприймання.


Практичне заняття №8

Основні етапи ознайомлення учнів з музичним твором

 1. Методи розвитку музичного сприймання в процесі слухання й аналізу музики.

 2. Організація художньо-педагогічного спілкування на уроках музики.Практичне заняття №9

Структура музикальності та здібностей до музичної діяльності

1. Структура музикальності та здіб­ностей учнів до музичної діяльності.

2. Провідні компоненти структури музикальності.

3. Б. Тєплов про музичний слух.


Практичне заняття №10

Музична грамотність

  1. Суть поняття “музична грамотність”.

  2. Форми та методи навчання музичної грамотності.

  3. Підготуватися до усного опитування з розділів “Фонетика” та “Нотна графіка”.

Практичне заняття №11

Особливості програми з музики (1-4 класи).

1. Шкільна програма з музики за програмою О. Ростовського.

2. Інтегрований курс «Мистецтво» Л. Масол.


Практичне заняття №12

Формування музичного сприймання у процесі різноманітної музичної діяльності на уроках музики

1. Посібники-зошити “Вчимося музики” (1-4 клас) В. Островського, М. Сидіра.

2. Підручники «Музика» 2-4 касу за програмою О. Лобової.


Самостійна робота

І модуль самостійної роботи


1. Адаптація програми курсу “Основи музичного виховання з методикою

викладання” у контексті Болонського процесу.

2. Структура і зміст предметів естетичного циклу в освітній галузі.

3. Концепція, зміст і структура програми “Мистецтво”.

4. Характеристика методичної системи.

5. Жартівливі та сатиричні пісні Таврійського краю.

6. Дитячий національний пісенний фольклор Херсонщини.


ІІ модуль самостійної роботи


 1. Організація умов для спостереження учнів за музикою.

 2. Умови розвитку слухової уваги.

 3. Прийоми розвитку лексичного багатства мови засобами музичного сприймання.

 4. Слухання музики за шкільною програмою (1-4 клас). Слуховий диктант.

Перелік літератури

 1. Авдієвський А. Т., Болгарський А. Г., Гадалова І. М., Жофчак З. З. Програми з музики для середньої школи та позакласна робота з музики в 1-4 класах. – К., 1994.

 2. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Владос, 2000. – 336 с.; ноты. – (Б-ка учителя музыки).

 3. Артемова Л. В. “Театр і гра”. Вдома, у дитячому садку, в школі: – К.: Томіріс, 2002. – 291 с.

 4. Безбородова Л. А., Алиев Ю. Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях. – М.: Академия, 2002. – 415 с.

 5. Бєляєв Ю. І., Мішуков О. В. Болонський процес: Хрестоматія – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.

 6. Білинська М.Л. Грає Кобзар, виспівує. – К.: Муз. Україна, 1981. – 129 с.; іл. нот.

 7. Бублей С. Детский оркестр. – Л.: Музыка, 1983. – 103 с.

 8. Булучевский Ю. С., Фомин В. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – Л.: Музыка, 1975. – 216 с.

 9. Бутенко В. Г. Педагогічні умови ефективного використання художнього середовища в естетичному вихованні школярів. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в сучасних умовах: Зб. наук. праць. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 3-6.

 10. Васильев В. В., Анохина Г. М. Современные педагогические технологии. – Воронеж: ВОИККРО, 2003. – 52 с.

 11. Верховинець В. М. Весняночка. – К.: Муз. Україна, 1989. – 343 с.

 12. Владимирова А. Л. Закликання весни (сценарій фольклорної композиції) // Початкова школа. – 1997. – № 4. – С. 60-64.

 13. Владимирова А. Л. Інтерактивні методи навчання учнів молодшого шкільного віку на уроках музики // Таврійський вісник освіти: Науково-методичний журнал. – 2004. – № 4 (8). – С. 79-84.

 14. Владимирова А. Л. Метод моделювання художньо-творчого процесу на уроках музики // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Випуск 25. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 62-66.

 15. Владимирова А. Л. Подих рідної землі (театралізована музично-хореографічна композиція) // Початкова школа. – 2002. – № 3. – С. 35-37.

 16. Владимирова А. Л. Уроки музики засобами народознавства як чинник розвитку творчих здібностей молодших школярів // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Випуск 16. – Херсон: Айлант, 2000. – С. 220-225.

 17. Владимирова А. Л. Взаємодія вчителя й учнів у музично-освітньому процесі // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Випуск 20. – ч. 1. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 111-114.

 18. Гумінська О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 104 с.

 19. Гусев В. Е. О коллективности в фольклоре. Диалектика личного и массового творчества. Специфика фольклорных жанров. – Л.: Наука, 1967.

 20. Дверій Р. Вивчення музики у першому класі: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Львів: ЛОІППО, 2005. – 24 с.

 21. Дверій Р. Музична грамота в малюнках: Навч. посібник. – Львів: ЛОІППО, 1994. – 40 с.

 22. Дверій Р.Є. Практичний зошит “Річне коло” (рукопис).

 23. Дем’янюк Т. Модифікація змісту, форм і методів позашкільної освіти // Директор школи. – 2003. – № 11.

 24. Демчишин М. Про викладання дисциплін художньо-естетичного циклу // Освіта України. – Серпень. – 2001.

 25. Державний стандарт загальної середньої освіти. Художня культура (Проект) // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 3. – С. 2-10.

 26. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2000. – № 1. – С. 28-54.

 27. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наук. думка, 1984. – 472 с.: нот. – (Укр. нар. творчість).

 28. Дмитренко М. Жартівливі та сатиричні пісні. – К.: Дніпро, 1998. – 48 с.

 29. Довженко Г., Луганська К. Дитячі пісні та речитативи. – К.: Наук. думка, 1991. – 448 с.: нот. – (Укр. нар. творчість).

 30. Дорошенко Т. Розвиток творчих здібностей на уроках музики // Початкова школа. – 2001. – № 4.

 31. Єлагіна Л. М., Лук’янченко О. М. Музика. Програма і методичні розробки уроків у 1-4 класах: Посібник для вчителя. – Харків: Веста; Ранок, 2002. – 64 с.

 32. Желєзняк В., Другальов В. Дитячий фольклор Херсонщини. – Херсон: Обласний центр відродження національної культури, відділ фольклору, 1994. – С. 22.

 33. Зінкевич-Евстегнеева, Грабенко Т.М. Практикум по креактивной терапии. – Санкт-Петербург: Издательство “Речь”, 2003. – 400 с.

 34. Іваницький А. І. Український музичний фольклор: Підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 320 с.

 35. Кабалевський Д. Б. Як розповідати дітям про музику? – К.: Музична Україна, 1982. – 317 с.

 36. Кабалевський Д. Б. Про трьох китів та інші цікаві речі. – К.: Муз. Україна, 1980. – 190 с.

 37. Концепція загальної мистецької освіти // Мистецтво та освіта. – 2004. – №1.

 38. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6.

 39. Красицький Д. Ф. Думи мої: Репертуарний збірник до Шевченківських вечорів. – К.: Мистецтво, 1963. – 170 с.

 40. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти: 12-бальна система. – К., 2000.

 41. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. – К.: Знання-Прес, 2001. – 592 с.

 42. Левченко М. Г. Українська художня культура: Навчальний посібник. – Херсон, 2002. – 103 с.

 43. Леонтович М. Д. Практичний курс навчання співу в середніх школах України. – К.: Муз. Україна, 1989. – 135 с.

 44. Лобова О. В. Світ чарівних звуків. – Ч. 1. – К.: Освіта, 1998. – 96 с.: іл.

 45. Лобова О. В. Світ чарівних звуків. – Ч. 2. – К.: Освіта, 1998. – 95 с.: іл.

 46. Ломпшер И., Гулаш Р. Развитие способностей // Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. – М., 1981.

 47. Луганська К. М. Фольклорна веселка. – В. 1. – К.: Муз. Україна, 1988. –
  150 с.; іл.

 48. Луганська К. М. Фольклорна веселка. – В. 2. – К.: Муз. Україна, 1989. –
  151 с.: іл.

 49. Макаренко О. П. Степові лицарі. Уроки та виховні заходи на тему козаччини. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с.

 50. Масол Л. М., Ничкало С. А., Веселовська Г. І., Оніщенко О. І. Художня культура України: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – 239 с.: іл.

 51. Масол Л. М., Очаківська Ю. О., Беземчук Л. В., Наземнова Т. О. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Х.: Скорпіон, 2003. – 144 с.

 52. Масол Л., Бєлкіна Е. Мистецтво: Підручник для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: Адеф-Україна, 2004 – 152 с.: іл.

 53. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Шкільний світ. – 2002. – № 9 (137).

 54. Муха А. І. Композитори України та української діаспори: Довідник. – К.: Муз. Україна, 2004. – 352 с.

 55. Печенюк М. А., Леонтієв П. П. Дзвінкі глоси. Музична хрестоматія. Пісенний матеріал для шкіл різного типу навчання (4 клас). – Тернопіль: СМП “АСТОН”, 1999. – 87 с.

 56. Печерська Е. П. Уроки музики в початковій школі. – К.: Либідь, 2001. –
  271 с.

 57. Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 303 с.: іл.

 58. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 216 с.

 59. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання. – К.: ІЗИН, 1997. – 248 с.

 60. Ростовський О. Я., Хлєбнікова Л. О., Бервецький З. Т., Марченко Р. О. Програми з музики середньої загальноосвітньої школи та поурочні методичні розробки (1-4 класи). – К.: Освіта, 1991. – 136 с.

 61. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка. – К., 1996. – 286 с.

 62. Сухомлинський В. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1977 – 1980.

Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,

Схожі:

Музичне виховання з методикою викладання iconНормативи зі спеціальної фізичної підготовки з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» для студентів спеціальностей «фізичне виховання» І «спорт»
«Гімнастика з методикою викладання» для студентів спеціальностей «фізичне виховання» І «спорт»
Музичне виховання з методикою викладання iconТест №2 з методики викладання схк для 4 курсу спеціальностей „Музичне виховання І хк” та „Хореографія І хк”
move to 0-17168856
Музичне виховання з методикою викладання iconТест №2 з методики викладання схк для 4 курсу спеціальностей „Музичне виховання І хк” та „Хореографія І хк”
Дайте визначення живопису
Музичне виховання з методикою викладання iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою викладання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Музичне виховання з методикою викладання iconПитання для самостійної роботи з дисципліни «спортивні ігри з методикою викладання (розділ «гандбол»)». Для студентів 2-го курсу, спеціальностей «фізичне виховання», «спорт»
Висвітлити значення І місце спортивної гри гандбол в державній системі фізичного виховання
Музичне виховання з методикою викладання iconМузичне мистецтвото з методикою викладання пояснювальна записка
Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців внз ІІІ-IV рівня акредитації І...
Музичне виховання з методикою викладання icon«основи хореографії з методикою викладання»
Програма курсу орієнтує студентів на вивчення сучасних досягнень вітчизняної та зарубіжної практики масового хореографічного виховання...
Музичне виховання з методикою викладання iconДенне відділення 1 курс Модуль 1-1 Гімнастика в державній системі фізичного виховання
Контрольні питання до змісту модулів модульної програми з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання»
Музичне виховання з методикою викладання iconЗавдання №1 з методики викладання схк для 4 курсу спеціальностей „Музичне виховання І хк” та „Хореографія І хк”
Дайте перелік основних завдань шкільної програми «Художня культура» (автори Л. Масол, Л. Миропольська)
Музичне виховання з методикою викладання iconДля студентів спеціальностей «фізичне виховання», «спорт»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи