Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Скачати 85.74 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Дата03.05.2013
Розмір85.74 Kb.
ТипРеферат

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2012-2013 навчальний рік.
Назва теми

Зміст завдань

Форма звіту

Термін звіту

1.

Зміст поняття «здоровий спосіб життя».


Законспектувати: визначення предмета, об’єкту, завдань дисципліни про здоровий спосіб життя. Яке співвідношення станів здоров’я та хвороби. Поняття “третього стану” організму. Що таке валеологічний моніторинг та скринінг. Місце дисципліни «Основи здорового способу життя» серед інших наук про охорону здоров’я.

Конспект

Реферат

I семестр

2

Здоровий спосіб життя як стратегія виживання людини в сучасному суспільстві

Законспектувати:

1. Причини і передумови виникнення дисципліни про здоровий спосіб життя.

2. Здоровий спосіб життя: реальні перспективи наукового і практичного вирішення проблем здоров’я населення. Визначте потенційні можливості формування здоров’я людини на основі тактики, що прийнята у валеології

Конспект


I семестр

3.

Історія розвитку науки про здоровий спосіб життя. Концепція неперервної валеологічної освіти.

Законспектувати: шляхи розвитку уявлень про здоров’я на Заході і на Сході.

Розкрити поняття:

1. Погляди на дослідження здоров’я вчених давнини та середньовіччя: Гіпократа, Авіцени, Галена, Парацельса.

2.Становлення і розвиток медицини.

3.Шляхи ранньої профілактики здоров’я.

4.Формування стратегії здоров’я і сутності науки про здоровий спосіб життя.

Конспект

Реферат

I семестр

4

Розвиток дисципліни про здоровий спосіб життя на Україні.


Законспектувати: розвиток дисципліни про здоровий спосіб життя на Україні.Розкрити зміст понять:

1.Стан здоров’я населення України.

2.Шляхи становлення валеологічної освіти на Україні та в країнах зарубіжжя.

3.Мета і завдання неперервної валеологічної освіти.

Конспект

Реферат

I семестр

5

Біологічна, соціальна та психічна природа людини в контексті проблем її здоров’я

Законспектувати:

1. Біологічне і соціальне в процесі становлення людини як суспільної істоти.

2. Взаємозв’язок біологічного і психічного в людині у прояві механізмів впливу емоцій на тілесні функції.

3. Взаємозв’язок біологічного і соціального у психічному розвитку людини.

Чи може людина бути суб’єктом створення власної поведінкової стратегії, спрямованої на оздоровлення?

Конспект

Реферат

I семестр

6

Загальні принципи організації методів виявлення кількості здоров’я.

Законспектувати зміст понять:

1.Загальні принципи організації методів виявлення кількості здоров’я. 2.Дослідження стану організму в умовах м’язового спокою.

3.Поняття про фізичний розвиток і його дослідження методом антропометрії.

4.Дослідження стану організму з фізичними навантаженнями.

5. Поняття про функціональну пробу, її характеристики.

6.Види функціональних проб.

7. Тести з максимальним навантаженням.

8.Комплексна оцінка результатів функціонального дослідження.


Конспект

I семестр

7

Біологічна програма людини. Довголіття і старіння.

Законспектувати зміст понять:

1.Сутність процесу старіння. Поняття про біологічний вік людини, його залежність від способу життя людини.

2.Методи визначення біологічного віку.

3.Фактори, що прискорюють старіння і фактори, що збільшують тривалість життя.

4.Теорії старіння.

Які етапи біологічної програми людини? Чому продовження життя людини вважається однією з проблем валеології?

Конспект

I семестр

8

Сучасний стан здоров’я населення України

Законспектувати зміст понять:

1. Антропічні порушення біосфери Землі і здоров’я людини.

2. Здоров’я як складова особистого інтересу людини в умовах інформаційного суспільства.

3. Особливості захворюваності населення України.

Конспект

Реферат

I семестр

9

Значення руху для здоров’я, фізіологічні резерви організму.


Законспектувати зміст понять:

1. Значення руху для здоров’я, фізіологічні резерви організму. 2. Гіпокінезія та гіподинамія як фактори нездорового способу життя.

3.Шляхи формування здорового способу життя засобами рухової активності. 4.Адекватне фізичне навантаження. Механізми регуляції рухів. 5.Співвідношення процесів працездатності, втоми, перевтоми.

6.Основні правила тренування. 7.Характеристика видів “аеробного фізичного тренування”.


Конспект

I семестр

10

Валеологічні основи загартування


Законспектувати зміст понять:

1.Визначення категорії загартування, його фізіологічні основи.

2.Класифікація загартовуючих чинників.

3.Правила загартування. 4.Характеристика видів загартування.

5.Способи загартування водою, фактори впливу холодної води. 6.Інсоляції.


Конспект

I семестр

11

Визначення раціонального, збалансованого, адекватного, повноцінного харчування.

Законспектувати зміст понять:

1. Визначення раціонального, збалансованого, адекватного, повноцінного харчування.

2.Вимоги до харчового раціону.

3. Основні принципи оздоровчого харчування. Режим харчування.

4.Рекомендації в галузі харчування зарубіжних вчених, “піраміда валеологічного харчування”.

5.Поняття про лікувальне харчування та дієти.

6. Обмін речовин та здоров’я.


Конспект

I семестр

12

Значення для організму складових їжі, поняття про нутрієнти і баластні речовини.

^ Законспектувати зміст понять:

1. Значення для організму складових їжі, поняття про нутрієнти і баластні речовини. 2.Валеологічна характеристика білків, жирів, жироподібних речовин та вуглеводів; їх класифікації, участь у метаболізмі.

3.Характеристика основних вітамінів, поділення їх на водо- та жиророзчинні, участь вітамінів у обмінних реакціях. 4. Вітаміноподібні речовини. 5.Правила збереження вітамінів і їжі.

6. Класифікація і валеологічна характеристика мінеральних речовин.

7. Поняття про антиоксиданти. 8. Рекомендації до добору харчових продуктів.


Конспект

I семестр

13

Значення води в організмі людини. Правила питного режиму здорового організму і при виявленні патологічних змін.


Законспектувати зміст понять:

1.Значення води в організмі людини.

2.Правила питного режиму здорового організму і при виявленні патологічних змін. 3.Проблеми водозабезпечення питною водою, шляхи їх вирішення.

4.Аналіз якісних властивостей та способи очищення питної води. 5.Покращення якості води в побутових умовах.Конспект

I семестр

14

Сутність нетрадиційного підходу до оздоровлення, шляхи народної медицини.


^ Законспектувати зміст понять:

1.Сутність нетрадиційного підходу до оздоровлення, шляхи народної медицини.

2.Погляди на проблеми очищення організму вітчизняних та зарубіжних фахівців та цілителів.

3.Лікувальне голодування, вегетаріанство.

4. Оздоровчі системи йоги, Іванова П.К., Брегга П. Фітоцентр Є.Товстухи.


Конспект

Реферат

I семестр

15

Спосіб життя людини і сучасні хвороби.


Законспектувати зміст понять:

1. Спосіб життя людини і сучасні хвороби.

2.Поняття про фактори ризику, їх класифікації.

3.Причини розповсюдження “хвороб цивілізації”. 4.Характеристика захворень серцево-судинної системи, нервової системи, загального метаболізму.


Конспект

Реферат

I семестр

16

Основні поняття наркології.

Законспектувати зміст понять:

1.Основні поняття наркології. 2.Типи наркотичної залежності.

3.Характеристика наркологічної залежності за типами: опіатної, кокаїнової, канабінолової, від ліків, великих психоделіків, органічних розчинників.

4. Стадії розвитку опіоманії. 5.Характеристика синдрому абстиненції.

6.Зміна особистосних якостей при наркозалежності.


Конспект

Реферат

I семестр

17.

Поняття феномену “созалежності”.


Законспектувати зміст понять:

1.Поняття феномену “созалежності”.

2.Соціальна ситуація в “созалежних” сім’ях.

3.Формування особистості дітей та підлітків в наркозалежних сім’ях, психокорекційна робота з дітьми різних типів.

4.Засоби корекції ситуації у “созалежних” сім’ях.


Конспект

I семестр

18

Профілактика адитивної поведінки дітей та підлітків.

Законспектувати зміст понять:

1. Профілактика адитивної поведінки дітей та підлітків.

2.Психокорекційна робота з молодшими школярами, підлітками “групи ризику”.

3.Методи лікування наркозалежних. Метадонова програма.

4.Психогігієнічні прийоми лікування наркозалежності.Конспект

Реферат

I семестр
Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconОцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я
Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconРоль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів
Актуальні проблеми та особливості формування здорового способу життя у студентської молоді
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconМета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconПлан самостійної роботи з дисципліни «Основ здорового способу життя» студентів I курсу заочної форми навчання напряму підготовки здоров’я людини на 2012-2013 н р

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconВсесвітні дні та професійні свята 2012 рік проголошено Роком спорту та здорового способу життя. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р.
Роком спорту та здорового способу життя. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconОснови здоров’я. Основи безпеки життєдіяльності
Одне з головних завдань сучасної школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconЗавершився ІІ етап проведення моніторингового дослідження щодо рівня рухової активності як провідної детермінанти формування здорового способу життя дітей І молоді
Важливою складовою ефективної системи освіти є забезпечення здоров’я учнів та їх здатності навчатися. Проблема впровадження здорового...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconПлан лекційних занять з дисципліни «Основи здорового способу життя» для студентів І курсу заочної форми навчання напряму підготовки здоров’я людини на 2012 – 2013 н р

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconМоніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді
Політики в галузі охорони здоров’я є втілення стратегії поліпшення здоров`я дітей та молоді. Це завдання може бути виконане, перш...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» iconВиховання здорового способу життя як важлива умова гармонійного становлення особистості
Татті обґрунтовано проблему виховання здорового способу життя дітей та молоді як важливої умови гармонійного становлення особистості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи