Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна icon

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
НазваЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
Сторінка3/3
Дата04.05.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипЗвіт
1   2   38.5. Авторефератів кандидатських дисертацій


п\п
^

Статья VI.Прізвище, ім’я, по-батькові рецензента


Прізвище, ім’я, по-батькові автора

Назва автореферату

1

Шмалєй С.В.

Ананченко Марина Миколаївна

“Типологічні особливості мікроциркуляції шкіри людини та їх роль в модуляції тканинного кровотоку низькоінтенсивним міліметровим випромінюванням”

2

Шмалєй С.В.

Дрогомирецька Іванна Зиновіївна

"Реакція імунної системи коропа ^ Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю"

3

Шмалєй С.В.

Колтунова Ольга Володимирівна

“Вплив тютюнопаління батьків на становлення та розвиток репродуктивної функції їх нащадків-самиць”

4

Шмалєй С.В.

Чудіна Ольга Леонідівна

"Формування системи океанологічних понять у процесі підготовки майбутніх географів”

5

Шмалєй С.В.

Воскова Ірина Вікторівна

"Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками"

6

Шмалєй С.В.

Іванюк Ольга Андріївна

"Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів у юнаків"

7

Шмалєй С.В.

Мініна Олена Миколаївна

“Використання одорантів та фізичних вправ для підвищення ефективності адаптаційних процесів у жінок різного віку” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (2012)

8

Шмалєй С.В.

Капланець Ірина Вікторівна

“Вплив тиреоїдного статусу на температурну залежність функціональних показників скорочення м’яза білих щурів” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (2012)

9

Шмалєй С.В.

Гончарук Наталія Миколаївна

"Формування комунікативних навичок розумово відсталих підлітків в умовах шкільної групи” на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук із спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія (2012)

10

Зав’ялов В.П.,

Забродіної Людмили Петрівни

«Нейрофізіологічні механізми впливу електромагнітних полів наднизької частоти на функціональний стан мозку людини»

11

Шмалєй С.В.

Забродіної Людмили Петрівни

«Нейрофізіологічні механізми впливу електромагнітних полів наднизької частоти на функціональний стан мозку людини»

12

Зав’ялов В.П.

Севрюковой Галины Александровны

«Характеристика функционального состояния и регуляторно-адаптивных возможностей организма студентов в процессе обучения в медицинском вузе»

13

Шмалєй С.В.

Севрюковой Галины Александровны

«Характеристика функционального состояния и регуляторно-адаптивных возможностей организма студентов в процессе обучения в медицинском вузе»


9.Міжнародні зв’язки.


9.1.Міжнародні угоди з питань міжнародного науково-технічного співробітництва.Країна

Заклад чи його підрозділ, з яким підписана угода

Дата підписання та термін дії угоди

Головний напрямок співробітництва

1

Фінляндія

Університет Турку, лабораторія загальної біотехнології

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.

2

Литва

Вільнюський державний університет

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи

3

Литва

Шауляйський педагогічнимйуніверситет

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.

4

Білорусь

Білоруський державний університет

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.

5

Турція

Університет м. Едірне

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.

6

Росія

Санкт-Петербурзький державний університет, кафедра зоології

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.

7

Росія

Санкт-Петербурзький державний університет

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.

8

Білорусь

Білоруський державний університет

Постійно

Проведення науково-дослідної роботи. Участь у конференціях та збірках наукових праць.


9.2.Міжнародні програми та проекти в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.
Назва програми чи проекту

Термін дії

Закордонні партнери

Джерела та обсяг фінансування

Анотація
9.3. Гранти та міжнародні премії.
Назва

Шифр

Виконавець

1

European Comission/Research Executive Agency under a Marie Curie International Incoming Fellowship

235638

Зав’ялов В.П.10. Державні відзнакиНазва державної відзнаки

Вид

П.І.Б.

1

Почесні звання за Указом Президента2

Відзнаки Президента України3

Звання “Відмінник освіти України”

Х
4

Відзнаки Херсонської обласної ради

Х
5

Відзнаки Херсонської обласної адміністрації

Х

11. Студентська наукова робота.

11.1. Студентські наукові публікації.Прізвище ім’я,

по-батькові

автора


Назва


Видавництво

Рік видання

(a)Кількість

(i)Сторінок


Друк арк.

1

Рябоконь В.О., Шмалєй С.В.

Фізіологічні механізми адаптації студентів до навчання у ВНЗ.

Збірник наукових праць. Культура здоров’я – Херсон: ПП Вишемирський В. С.. 2012. – 45 с.

2012

1

0,06

2

Ванцовська О. М.

Особливості розвитку довільної уваги у дітей із затримкою психічного розвитку

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 10-12

2012

2
3

Вознюк О. А.

Особливості агресивної поведінки та її корекції у розумово відсталих підлітків

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 14-16

2012

2
4

Маркоч М. Л.

Психодіагностика та корекція девіантної поведінки у пілітків з порушенням інтелекту

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 25-27

2012

2
5

Рябоконь В. О.

Фізіологічні механізми адаптації студентів до навчання у ВНЗ

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 27-29

2012

2
6

Суровенна А. О.

Розвиток емоційної сфери розумово відсталих дітей

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 29-30

2012

1
7

Федоренко Л. С.

Деякі особливості біохімічного складу еритроцитів крові людини в залежності від наявності групових ізоалергенів

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 34-36

2012

2
8

Хлебус О. А.

Розвиток творчого зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із НВ ЗНМ

Альманах. магістерські студії. – Випуск 11. – Херсон: Херсонський державний університет. – 2012. – С. 36-38

2012

2
Всього
11.2. Доповіді студентів на наукових конференціях.Прізвище, ім’я,
по-батькові

студента

Назва заходу

Місце та термін проведення

Рівень

Відзначення та нагородження

1

Рябоконь В.

ІІ Міжнародному турнірі з природничих наук в

м. Санкт-Петербург, Росія

Міжнародна

Грамота «За високі досягнення»

2

Рябоконь В.О.

Міжнародна наукова конференція "Культура здоров’я"

м. Херсон

14-15 червня 2012 р.

Міжнародна
3

Федоренко Л.С., Рябоконь В.О.

Міжнародна наукова конференція "Культура здоров’я"

м. Херсон

14-15 червня 2012 р.

Міжнародна

11.3. Студентські наукові роботи.
Прізвище, ім’я,
по-батькові студентаГалузь наук, з якої виконано роботуПрізвище, ім’я, по-батькові керівника

Результати


Місце проведення Всеукраїнського конкурсу

Нагородження


Диплом

переможця

Заохочувальний диплом

12
11.4. Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді.Прізвище, ім’я,
по-батькові студента

Спеціальність або навчальна дисципліна, з якої проводилась олімпіада


Місце та термін проведення


Прізвище ім’я, по-батькові керівника

Результати


Відзначення грамотами

1

Рябокінь В.

Всеукраїнська студентська Олімпіада з біології

26-27 квітня 2012,

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Спринь О.Б


Грамота


11.5. Робота наукових об’єднань студентів.Назва (форма) об’єднання

Керівник

Кількість студентів

Результати роботи (курсові, дипломні роботи, публікації, участь у конференціях)

1

Соціальна фізіологія

Професор

Шмалєй С.В.

28

Написання курсових, випускних робіт, підготовка доповідей на конференції та публікацій
  1. Результати роботи лабораторії обговорено на засіданні кафедри фізіології людини і тварин (протокол №4 від 03.12.12).Завідувач лабораторії професор Шмалєй С.В.
1   2   3

Схожі:

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології нан україни ім О. О. Богомольця, Університетом...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботу лабораторії молекулярної генетики кафедри анатомії, фізіології людини І тварин
При використанні rapd-маркерів був виявлений поділ зразків на дві групи відповідно до географічного розташування, а також встановлені...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconПоложення про науково-дослідну лабораторію психофізіології І. Загальні положення науково-дослідна лабораторія психофізіології створена наказом
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
move to 1471-8196
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології за 2010 рік
Науково – дослідна лабораторія методики загальної біології організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000 року
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
Про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1
Науково – дослідна лабораторія методики навчання загальної біології хду організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи