Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 icon

Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
НазваКабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
Сторінка4/5
Дата02.11.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

розширення прав місцевих органів державної влади та органів громадського самоврядування навчально-виховних закладів у визначенні шляхів зміцнення навчально-матеріальної бази, вдосконаленні механізмів їх фінансово-господарської діяльності;

запровадження додаткового фінансування навчально-виховних закладів для обдарованих дітей, що мають відповідну ліцензію, з спеціального фонду Міністерства освіти;

заохочення навчально-виховних закладів, які за наслідками акредитації і атестації визнані такими, що мають позитивний досвід у розробленні і впровадженні нових прогресивних технологій навчання і виховання учнів та студентів, домагаються високих кінцевих результатів;

розроблення державних нормативів на проектування, будівництво та реконструкцію всіх типів навчально-виховних закладів та наукових установ з урахуванням перспективних норм загальної площі;

упорядкування системи оплати праці та стипендіального забезпечення відповідно до конкретних результатів діяльності і якості роботи (навчання); запровадження поряд з конкурсною контрактної форми прийому на роботу;

поступове забезпечення учнів підручниками через торговельну мережу за кошти батьків;

створення в системі освіти нових банків, фондів, акціонерних товариств тощо;

заснування державного фонду сприяння громадянам у здобутті освіти в зарубіжних країнах;

залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури навчально-виховних закладів (будівництво міжнародних освітніх закладів, центрів підготовки спеціалістів);

забезпечення будівництва нових комплексів навчально-виховних закладів з необхідними приміщеннями для проведення навчально-виховного процесу, спортивно-оздоровчої роботи і побуту, реабілітації дітей з вадами розвитку;

проведення капітального ремонту, реконструкції будівель діючих навчально-виховних закладів, приведення їх площі, технічного стану, оснащення у відповідність з нормативними вимогами;

домагання створення у загальноосвітніх школах, професійних і вищих навчальних закладах належних матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умов для навчання в одну зміну;

доукомплектування меблями і обладнанням навчально-виховних закладів, повне оснащення їх новими навчально-наочними посібниками відповідно до потреб;

зміцнення баз матеріально-технічного постачання та магазинів навчально-наочного приладдя;

забезпечення потреб дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів і студентів - у гуртожитках, їдальнях, оздоровчо-спортивних таборах та санаторіях-профілакторіях; дітей-сиріт, хворих дітей та дітей з вадами фізичного і розумового розвитку - у дитячих оздоровчих таборах, санаторіях.


^ МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Міжнародні зв'язки у галузі освіти спрямовані на забезпечення інтеграції України у світовий освітньо-науковий простір з метою прилучення до досягнень зарубіжної освіти, науки, технологій, культури, залучення іноземних інвестицій для розвитку вітчизняної освіти і науки, взаємної підготовки і перепідготовки фахівців.

Стратегічні завдання міжнародного співробітництва у галузі освіти:

забезпечення процесу інтеграції України у світовий науковий, освітній та культурний простори, гуманізація міжнародних відносин, утвердження етичних норм міждержавного спілкування, діалогу націй і культур;

забезпечення широкої участі вітчизняної освітньої системи усвітовому науковому та педагогічному житті, в міжнародних культурно-освітніх і наукових контактах.

Пріоритетні напрями зміцнення та розвитку міжнародних зв'язків у галузі освіти:

створення системи прямих зв'язків у галузі освіти й науки з іншими країнами, їх державними та позадержавними освітніми і науковими структурами; впровадження спеціалізованих наукових та молодіжних обмінів;

розширення співробітництва з ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями з питань освіти, науки й культури;

удосконалення системи співпраці з українською діаспорою, надання їй допомоги, ефективне використання можливостей західної діаспори, координація зусиль у сфері національно-духовного відродження, освіти, науки та культури;

вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців для зарубіжних країн.

Основні шляхи розвитку міжнародного співробітництва у галузі освіти:

створення та впровадження довготермінової програми міжнародного співробітництва в галузі освіти, що передбачала б можливість навчання громадян України за кордоном, широкий обмін учнями, вчителями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, докторантами та науковими працівниками;

вироблення ефективних механізмів входження до освітніх й наукових програм ЮНЕСКО, інших міжнародних організацій, фондів тощо; участь у міжнародних конкурсах на отримання наукових грантів;

впровадження контрактної системи обміну педагогічними і науковими працівниками;

забезпечення правового та економічного захисту фахівців, які від'їжджають у закордонні відрядження;

переведення підготовки та перепідготовки фахівців для зарубіжних країн на контрактну, валютну та компенсаційну основи;

організація курсів, шкіл, семінарів, олімпіад тощо для іноземних громадян на комерційних засадах у різних галузях науки, техніки та культури;

вдосконалення нормативно-правової бази, яка забезпечувала б центральним, регіональним і місцевим органам управління освітою, навчально-виховним закладам і науково-дослідним установам можливість самостійного визначення форм і методів міжнародного співробітництва; його фінансове забезпечення, включаючи валютне;

впровадження у галузі освіти системи інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва, створення банку даних та інформаційної мережі між навчальними закладами України і зарубіжними країнами;

створення із зарубіжними країнами спільних центрів освіти, а також підприємств, фірм та тимчасових науково-дослідних колективів, технопарків і консультаційних центрів;

укладання міжнародних угод щодо нострифікації дипломів, атестатів та інших документів про освіту і кваліфікацію спеціалістів та робітників.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 1993 р. N 896

ЗАХОДИ

щодо реалізації Державної національної програми

"Освіта" ("Україна XXI століття")

^ ЗМІСТ ОСВІТИ

Розробити концепції гуманітарної, природничо-математичної, трудової, фахової підготовки.

Міносвіти, Академія наук,

Академія педагогічних наук,

заінтересовані міністерства і

відомства.

1993-1994 роки.

Визначити державні вимоги щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної, загальноосвітньої, професійної, вищої та післядипломної освіти.

Міносвіти, Академія наук,

Академія педагогічних наук,

заінтересовані міністерства і

відомства.

1993-1997 роки.

Підготувати нове покоління підручників та посібників для всіх навчально-виховних закладів на варіантній основі.

Міносвіти, Академія наук,

Академія педагогічних наук,

галузеві академії,

Держкомвидав, заінтересовані

міністерства і відомства,

творчі спілки.

1993-2005 роки.

Розробити типові навчальні плани для всіх рівнів освіти, програми та методичне забезпечення до всіх предметів.

Міносвіти, Академія

педагогічних наук,

Держкомвидав, інші

міністерства і відомства, які

мають у своєму підпорядкуванні

навчальні заклади.

1993-1998 роки.

Створити інтегративні навчально-розвиткові програми і навчально-методичні посібники з проблем позакласної і позашкільної виховної роботи.

Міносвіти, Мінкультури,

Мінмолодьспорт, Академія

педагогічних наук,

Держкомвидав.

1993-1996 роки.

Розробити кваліфікаційні характеристики спеціалістів та кваліфікованих робітників.

Мінпраці, Міносвіти разом із

заінтересованими

міністерствами і відомствами.

1994-1997 роки.

Створити систему державних тестів, нормативів та практичних завдань для контролю якості підготовки на всіх рівнях навчання.

Міносвіти, Академія

педагогічних наук,

міністерства і відомства, які

мають у своєму підпорядкуванні

навчальні заклади.

1993-1996 роки.

Розробити навчальні плани і програми підготовки фахівців для органів внутрішніх справ, військових фахівців з інтегрованим змістом спеціальної і цивільної освіти та кваліфікаційні характеристики спеціалістів.

Міноборони, МВС,

Держкомкордон, Служба безпеки,

Міносвіти.

1993-1995 роки.

^ СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОСВІТИ

(дошкільне виховання, загальна середня освіта,

позашкільне навчання, виховання, професійна,

вища та післядипломна освіта)

Організувати розроблення галузевих та регіональних програм практичної реалізації Державної національної програми "Освіта".

Міносвіти, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади, Рада Міністрів

Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська

міські державні адміністрації.

Провести реорганізацію мережі навчально-виховних закладів з урахуванням національного складу населення, державних вимог до рівня й обсягу загальноосвітньої та фахової підготовки.

Міносвіти, Мінекономіки,

Мінфін, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади, Рада Міністрів

Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська

міські державні адміністрації.

1993-2000 роки.

Створити мережу навчально-наукових комплексів, центрів професійної орієнтації та експериментальних майданчиків для апробації нових педагогічних технологій навчання, виховання і розвитку.

Міносвіти, Мінпраці,

міністерства і відомства, які

мають у своєму підпорядкуванні

навчальні заклади, Рада

Міністрів Республіки Крим,

обласні, Київська і

Севастопольська міські

державні адміністрації.

1993-2000 роки.

Створити мережу психолого-педагогічних і соціальних центрів для надання допомоги дітям, сім'ям і закладам освіти; забезпечити підготовку практичних психологів.

Міносвіти, Мінекономіки,

Мінфін, МОЗ, Мінмолодьспорт,

Рада Міністрів Республіки

Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські

державні адміністрації.

1993-2000 роки.

Розробити та реалізувати план створення лабораторій та кафедр позашкільного навчання і виховання на базі науково-дослідних установ Академії педагогічних наук та педагогічних інститутів.

Міносвіти, Мінфін, Академія

педагогічних наук.

1996 рік.

Розробити і реалізувати план створення регіональних університетських навчально-наукових комплексів.

Міносвіти, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади, Рада Міністрів

Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська

міські державні адміністрації.

1993-2000 роки.

Удосконалити систему післядипломної освіти та привести у відповідність до неї мережу закладів (підрозділів) післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів, аспірантури, докторантури, післядипломної підготовки).

Міносвіти, Мінпраці,

міністерства і відомства, які

мають у своєму підпорядкуванні

навчальні заклади, Рада

Міністрів Республіки Крим,

обласні, Київська і

Севастопольська міські

державні адміністрації.

1994-1996 роки.

Оптимізувати мережу технопарків та регіональних технополісів, наукових дослідно-конструкторських і дослідно-виробничих підрозділів на базі вищих навчальних закладів.

Міносвіти, ДКНТ.

1993-2000 роки.

Відкрити науково-дослідний інститут професійної освіти.

Академія педагогічних наук,

Міносвіти, Мінпраці, Мінфін.

1995 рік.

Створити інформаційний банк авторських програм, практичного досвіду творчих педагогів, даних про стан освіти в Україні та за кордоном, патентне бюро захисту інтелектуальної власності.

Міносвіти, Академія наук,

Академія педагогічних наук,

Держпатент.

1995 рік.

Створити науково-дослідні центри і галузеву індустрію для проектування та апробації навчально-методичних комплексів, дидактичних матеріалів, лабораторного обладнання і технічних засобів для навчально-виховної роботи.

Міносвіти, Мінекономіки,

Мінфін, Академія наук,

Академія педагогічних наук.

1993-1995 роки.

Розробити програму підготовки і випуску навчальної та методичної літератури, створити науково-видавничий центр навчальної книги та спеціалізоване видавництво "Навчальна книга".

Міносвіти, Держкомвидав,

Мінекономіки, Мінфін, Академія

наук, галузеві академії наук.

1995 рік.

Заснувати фахові, науково-методичні журнали: "Фізика і математика в школі", "Природничі науки в школі", "Історія і сучасність", "Трудова підготовка у школі", "Проблеми екологічної освіти у школі", "Дефектологія", "Педагогічна освіта в Україні", "Військова освіта", "Професійна освіта"; науково-популярні журнали для молоді: "Наука і знання", "Юний фізик", "Юний математик","Юний технік-конструктор", "Фотон", "Інформатика для юних", періодичний студентський науково-популярний журнал.

Міносвіти, Держкомвидав,

Мінфін, Мінкультури, ДКНТ,

Академія наук, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади.

1994-1998 роки.

Організувати науково-популярні, навчально-виховні радіо- і телепередачі для дітей, юнацтва та батьків з проблем освіти та виховання.

Укртелерадіокомпанія,

Міносвіти.

1993-2005 роки.

Розробити науково обгрунтовані методики визначення перспективних потреб держави у фахівцях з різним рівнем кваліфікації та обсягів їх підготовки у професійних та вищих навчальних закладах.

Міносвіти, Мінпраці,

Мінекономіки, Академія наук,

галузеві академії наук,

міністерства і відомства, які

мають у своєму підпорядкуванні

навчальні заклади.

1993-1995 роки.

Визначити напрями підготовки фахівців, перелік спеціальностей та професій різних кваліфікаційних рівнів відповідно до них з урахуванням ступеневої підготовки та потреб виробництва, сфери послуг, оборони.

Міносвіти, Мінпраці,

Міноборони, інші міністерства

і відомства.

1994 рік.

Розробити підпрограми: "Сім'я і діти", "Інформатизація освіти", "Національне виховання", "Екологічна освіта", "Реабілітація дітей з вадами розвитку", "Пошук навчання і виховання обдарованої молоді", "Педагог", "Сільська школа", "Соціально-гуманітарна підготовка учнів та студентів", "Практична психологія в освіті".

Міносвіти, Академія наук,

Академія педагогічних наук,

заінтересовані міністерства і

відомства.

1993-1997 роки.

Розробити та видати україномовні фахові термінологічні словники.

Академія наук, галузеві

академії наук, ДКНТ,

Міносвіти, Держкомвидав,

Держстандарт.

1994-1997 роки.

Розробити програму інтеграції військових і цивільних навчальних закладів для спільної підготовки фахівців.

Міносвіти, Міноборони,

міністерства і відомства, які

мають у своєму підпорядкуванні

навчальні заклади.

1994 рік.

Забезпечити широке висвітлення змісту та ходу реалізації програми "Освіта" у засобах масової інформації.

Укртелерадіокомпанія,

Держкомвидав, Міносвіти, разом

з іншими органами управління

освітою.

1993-2005 роки.

^ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

Оптимізувати мережу навчальних закладів, що готують педагогічних та інженерно-педагогічних працівників, відповідно допотреб освітньої галузі.

Міносвіти, Мінекономіки.

1994-1996 роки.

Розробити концепцію педагогічної освіти і на її основі реформувати підготовку педагогічних кадрів, удосконалити відбір молоді на педагогічні спеціальності.

Академія педагогічних наук,

Міносвіти.

1995 рік.

Виробити стандарти педагогічної освіти, систему оцінки професійної компетентності педагогічних працівників.

Міносвіти, Академія

педагогічних наук.

1993-1996 роки.

Розробити теоретико-методологічні та організаційно-педагогічні засади безперервної післядипломної освіти педагогів.

Академія педагогічних наук,

Міносвіти.

1993-1995 роки.

Включити у плани підготовки фахівців з вищою освітою основи сучасної психолого-педагогічної діяльності у колективі.

Міносвіти, Академія

педагогічних наук.

1994 рік.

Впровадити Державну систему атестації наукових та науково-педагогічних працівників.

Міносвіти, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади.

1993-1994 роки.

Розробити систему заохочення творчої молоді до педагогічної діяльності.

Міносвіти, Мінмолодьспорт,

Мінпраці, Мінфін.

1993-1995 роки.

^ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Розробити комплекс заходів з реалізації законодавства про права дитини.

Міносвіти, Мінсоцзахист,

Мін'юст, МОЗ, Мінекономіки,

Мінфін, Академія педагогічних

наук.

1994 рік.

Вдосконалити систему матеріальної, психолого-педагогічної допомоги сім'ям, в яких є неповнолітні діти і, передусім, діти-інваліди.

Мінсоцзахист, МОЗ,

Мінмолодьспорт, Міносвіти,

Мінфін, профспілкові

об'єднання.

1994 рік.

Розробити систему соціального захисту і державних гарантій педагогічним працівникам, зокрема працівникам сільських навчально-виховних закладів, створити сприятливі умови для ефективної педагогічної діяльності, участі в управлінні навчальними закладами.

Мінсоцзахист, Мінпраці,

Міносвіти, Мінекономіки,

Мінфін, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади, Рада Міністрів

Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська

міські державні адміністрації,

профспілкові об'єднання.

1994-1995 роки.

Внести пропозиції про встановлення державних нагород і відзнак за плідну педагогічну діяльність.

Міносвіти, заінтересовані

міністерства і відомства,

профспілкові об'єднання.

1994 рік.

Оптимізувати мережу закладів соціальної реабілітації учнів і студентів, підтримки молодих педагогів.

Міносвіти, Мінсоцзахист,

Мінмолодьспорт, МОЗ, Рада

Міністрів Республіки Крим,

обласні, Київська і

Севастопольська міські

державні адміністрації.

1993-1996 роки.

Розробити санітарно-гігієнічні, медико-фізіологічні вимоги до

організації навчально-виховного процесу у навчально-виховних

закладах відповідно до екологічного стану окремих регіонів

України.

МОЗ, Міносвіти, Мінчорнобиль,

Академія наук, галузеві

академії наук, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади.

1994 рік.

Забезпечити постачання навчальних закладів екологічно чистими продуктами.

Рада Міністрів Республіки

Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські

державні адміністрації,

Укоопспілка, Мінсільгосппрод,

Держхарчопром,

Держкомрибгосппром, МОЗ,

Міносвіти, міністерства і

відомства, які мають у своєму

підпорядкуванні навчальні

заклади.

1994-1996 роки.

Створити систему своєчасного виявлення, соціальної підтримки та надання умов для розвитку і навчання обдарованих дітей і студентської молоді, а також залучення талановитої молоді до науки на всіх етапах навчання від школи до інституту.

Міносвіти, Мінмолодьспорт,

Академія наук, Академія

педагогічних наук, Рада

Міністрів Республіки Крим,

обласні, Київська і

Севастопольська міські

державні адміністрації.

1994 рік.

^ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ

Розробити концепцію та здійснити перехід на нову систему організації й управління науковою діяльністю у навчальних закладах.

Міносвіти, Академія наук,

ДКНТ, Академія педагогічних наук.

1   2   3   4   5

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconПро затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р....
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconПро затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р....
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconЗа грудень 2008 року
України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями: постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. №1027...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 3 квітня 1993 р. N 245
Установити, що робітники, спеціалісти І службовці державних підприємств, установ І організацій мають право працювати
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 12 листопада 1997 р. N 1260
Похвальної грамоти; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно Постановою км n 419 ( 419-2004-п ) від
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи