Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію icon

Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію
Скачати 415.01 Kb.
НазваРішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію
Сторінка1/6
Дата02.11.2012
Розмір415.01 Kb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6

ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію університету і спеціальностей в ньому


Акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу.

1. Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу.

Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам.

З метою визначення відповідності діяльності навчального закладу щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальностями, які зазначені в ліцензії, державним вимогам проводиться акредитаційна експертиза.

2. Акредитація закладу проводиться протягом навчального року.

Акредитація спеціальності проводиться в період закінчення терміну навчання фахівців у навчальному закладі за цією спеціальністю.

3. Акредитаційна експертиза проводиться експертною комісією, яку формує МОН. Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи затверджує МОН за погодженням з Мінпраці та Мінфіном.

4. Рішення про акредитацію (або відмові в акредитації) приймає Державна акредитацій на комісія (далі – ДАК). Зазначене рішення через два тижні з дня прийняття затверджується МОН.

5. У разі позитивного рішення щодо акредитації МОН видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію.

Зразок сертифіката про акредитацію затверджується МОН.

6. Загальний термін дії сертифіката становить 5 років.

7. В акредитації навчального закладу відмовляється у разі, коли:

 1. показники його діяльності не відповідають вимогам ДАК щодо акредитації спеціальності (акредитації закладу);

 2. з моменту отримання ліцензії в його діяльності виявлено порушення організації чи проведення навчального-виховного процесу, не ліквідовані на час акредитації;

 3. у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умови усунення недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення.

^

Порядок проведення акредитації


8. До МОН подається заява про акредитацію спеціальності:

 1. копія ліцензії на надання освітніх послуг із спеціальності, що акредитується;

 2. звіт про свою діяльність за спеціальністю, що акредитується, де підтверджується відповідність кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення державним вимогам, висвітлюються результати виконання контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін.

Зазначені матеріали повинні бути розглянуті на вченій раді університету. Звіт підписується ректором і скріплюється печаткою університету.

9. Додатково додаються матеріали:

 1. перелік усіх спеціальностей, за якими університет проводить підготовку (перепідготовку), та їх рівні акредитації;

 2. загальну кількість студентів, їх розподіл за напрямами, спеціальностями та формами навчання;

 3. результати діяльності аспірантури і докторантури за останні 5 років;

 4. дані про міжнародні зв’язки з навчальними закладами та освітніми організаціями;

 5. інформацію щодо видання і підготовки до видання підручників та навчальних посібників, у тому числі з грифом МОН, за останні 5 років.

10. Після одержання цих матеріалів МОН у 10-денний термін проводить їх попередню експертизу та за умови відповідності поданих матеріалів нормативно-правовим актам формує експертну комісію, яка проводить акредитаційну експертизу.

Загальний термін роботи експертної комісії безпосередньо у навчальному закладі не повинен перевищувати 5 днів.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи експертна комісія МОН у тижневий термін готує мотивований висновок про можливість акредитації спеціальності і подає його до експертної ради ДАК.

Експертний висновок про акредитацію закладу подається безпосередньо до ДАК.

11. Експертна рада ДАК проводить аналіз матеріалів, зазначених у пунктах 8 і 9 цього Положення, та висновку експертної комісії і готує пропозиції на засіданні ДАК.

12. ДАК не пізніше ніж у двомісячний термін від дня отримання пропозицій від експертної ради у разі акредитації спеціальності (експертного висновку експертної комісії МОН – у разі акредитації закладу) приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації.

13.Після закінчення терміну дії сертифіката проводиться повторна акредитація згідно з вимогами викладеними в цьому Положенні. За відсутності в діяльності навчального закладу порушень в організації чи проведенні навчально-виховного процесу за попередній акредитаційний період, що підтверджується результатами відповідних перевірок органів державного контролю, повторна акредитація може проводитися без перевірки експертною комісією. У цьому разі експерт МОН за результатами розгляду поданих матеріалів готує мотивований висновок і подає його до експертної ради ДАК. Подальша процедура проводиться так, як викладено вище.

14. Акредитованим за певним рівнем може бути визнаний вищий навчальний закладу, який проводить підготовку (перепідготовку) фахівців:

 1. за кількома напрямами, не менше ніж дві третини спеціальностей яких акредитовано за відповідним рівнем;

 2. за спеціальностями одного напряму, акредитованими за цим же рівнем.

15. Вищий навчальний заклад не може бути акредитований за ІV рівнем у разі, коли:

 1. показники діяльності його аспірантури або докторантури перебувають на рівні, нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу;

 2. за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН або монографій менше ніж 5 відсотків загальної кількості викладачів.  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію
Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про неї затверджує Міністр освіти І науки
Навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи. Вчене...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення засновника (власника) про створення навчального закладу). Копія довідки про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 3
Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) про створення навчального закладу)
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про формування, зберігання та використання дисертаційного фонду Бібліотеки двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»
Рське право І суміжні права» №2627-3 від 11. 07. 2001р., «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ііі-іу рівня...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРекомендації щодо матеріалів самоаналізу для проведення акредитації
Прошу провести повторну акредитацію діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за галуззю знань...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconРішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів вищого навчального закладу; виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому навчальному закладу
Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського статус національного. На тлі доволі масового потоку присвоєння...
Рішення щодо акредитації мон видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію iconНаказ №689 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р за №1108/21420 Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу На виконання підпункту 77. 1 пункту 77 розділу VI
Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи