Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» icon

Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання»
Скачати 62.92 Kb.
НазваПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання»
Дата02.11.2012
Розмір62.92 Kb.
ТипДокументи
  • ПРОГРАМА КУРСУ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ»

Зміст курсу

Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах.

При вивченні зазначеного курсу враховується, що у змісті дисциплін, які реалізують освітню галузь «Мистецтво» у початковій школі, домінуюча роль належить активній художній діяльності та творчому самовираженню учнів у сфері мистецтва.


Основними завданнями є:

- формування у студентів інтересу до мистецтва, залучення їх до художньо творчої діяльності,

- вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання ”, студент повинен оволодіти системою теоретичних знань, з допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва,

- майбутній учитель поряд з широким загальноосвітнім кругозором повинен мати й широкий культурний кругозір:

- знати історичний розвиток образотворчого мистецтва в Україні та країнах Західної Європи; мистецтво Херсонщини; фізичний і розумовий розвиток дитини в процесі художньої діяльності; рівні засвоєння художньої діяльності; естетичне і моральне виховання особистості молодшого школяра на уроках образотворчого мистецтва; уміти аналізувати програми з образотворчого мистецтва; оволодіти формами, методами навчальної роботи організації навчальної роботи з образотворчого мистецтва; специфікою навчального предмета.


Програма курсу: складається з лекційних, практичних модулів та модулів самостійної роботи.
^
Форма контролю: екзаменТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ НА 2009/2010 н. р


Розподіл годин

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

п/п Назва модулю/тема Всього годин по денній/заочній формі

------------------------------------------------------

лекц. практ. самост.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Модуль І. Соціально – естетична сутність образотворчого мистецтва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1– 2. Художня культура . 4 12

Сутність та класифікація

видів мистецтва.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Живопис, як вид образо- 2 6

творчого мистецтва .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Мистецтво графіки. 2 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Мистецтво скульптури. 2 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Мистецтво архітектури. 2 6


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Декоративно – приклад- 2 6

не мистецтво.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Змістовий модуль ІІ. Теоретичні основи образотворчої діяльності молодших школярів.

8. Теоретичні основи 2 6

образотворчої діяльності

молодших школярів.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Види образотворчої діяль- 2 6

ності та їх значення для навчання,

виховання і різнобічного

розвитку молодших школярів.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сучасні програми навчання 2 14

образотворчої діяльності.

Методи викладання

образотворчої діяльності

молодшим школярам.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього: 129 год. (…) 20 68 41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

^
Змістовні модулі учбового курсу


Змістовий модуль І. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва.


Лекція 1 - 2. Художня культура. Сутність та класифікація видів мистецтва.

Лекція 3. Живопис,як вид образотворчого мистецтва

Лекція 4. Мистецтво графіки.

Лекція 5. Мистецтво скульптури.

Лекція 6. Мистецтво архітектури.

Лекція 7. Декоративно-прикладне мистецтво.


Змістовий модуль ІІ. Теоретичні основи образотворчої діяльності молодших школярів.


Лекція 8. Теоретичні основи образотворчої діяльності молодших школярів.

Лекція 9. Види образотворчої діяльності та їх значення для навчання, виховання і різнобічного розвитку молодших школярів.

Лекція 10. Сучасні програми навчання образотворчої діяльності. . Методи і прийоми навчання молодших школярів образотворчій діяльності.

Перелік семінарських занять з питаннями внесеними на обговорення


Змістовий модуль І. Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва.

Практичне заняття 1. Художня культура. Сутність та класифікація видів мистецтв.

Практичне заняття 2.Художня культура. Сутність та класифікація видів мистецтв

Практичне заняття 3. Живопис, як вид образотворчого мистецтва..

Практичне заняття 4. Мистецтво графіки.

Практичне заняття 5. Мистецтво графіки.

Практичне заняття 6. . Мистецтво графіки.

Практичне заняття 7. Мистецтво скульптури.


Змістовий модуль ІІ. Теоретичні основи образотворчої діяльності молодших школярів.

Практичне заняття 8. Види образотворчої діяльності та їх значення для навчально-виховного і різнобічного розвитку молодших школярів.

Практичне заняття 9. Декоративно – прикладне мистецтво.

Практичне заняття10 . Види декоративно – прикладного мистецтва.

Практичне заняття 11. Сучасні програми навчання образотворчої діяльності. Методи викладання образотворчої діяльності молодшим школярам.

Самостійна роботи:


Питання для самостійного опрацювання.

1. Історичний характер мистецтва.

2. Видатні художники-ілюстратори дитячих книг.

3. Теоретична спадщина видатних дослідників в галузі методики викладання образотворчого мистецтва.

4. Характеристика пластичних матеріалів для ліплення.

5. Естетичне, розумове, моральне, трудове, фізичне виховання дітей засобами образотворчої діяльності.

6. Значення програм для забезпечення систематичного і різнобічного художньо-естетичного розвитку дітей. Принципи побудови програм.

7. Співвідношення навчання і творчості в розвитку образотворчих здібностей в змісті варіативних програм.

8. Визначення методів і прийомів навчання в сучасній педагогіці. Різноманітність підходів до класифікації методів і прийомів образотворчого мистецтва. Зміст різноманітних методів та прийомів у процесі навчання учнів образотворчої діяльності.

9. Поєднання різних методів і прийомів навчання, вибір їх в залежності від мети, конкретних завдань уроку, віку та досвіду молодших школярів.

10. Урок – основна форма навчання дітей образотворчої діяльності, типологія уроків образотворчого мистецтва. Гігієнічні та естетичні вимоги до проведення уроку в початкових класах. Підготовка вчителя до уроку. Структура уроку з образотворчої діяльності.Особливості організації уроку з образотворчої діяльності.

11. Самостійна образотворча діяльність як засіб самовираження і самореалізації дітей в різних видах образотворчої діяльності.

12. Значення мистецтва для формування естетичних сприймань у дітей. Завдання ознайомлення учнів з мистецтвом живопису для дітей. Форми роботи по ознайомленню дітей з живописом.

13. Методи і прийоми навчання дітей сприймання і розуміння творів живопису.Принципи вибору творів графіки для молодших школярів. Методика ознайомлення учнів з творами графіки.Види скульптури доступні розумінню молодших школярів. Методика розглядання і обстеження скульптури.

14. Мистецтвознавчі розповіді педагога про твір скульптури.Мистецтво архітектури в системі художнього виховання молодших школярів. Екскурсія як основна форма безпосереднього ознайомлення дітей з архітектурою.

15. Декоративно-прикладне мистецтво – засіб художньо-естетичного виховання, джерело змісту декоративного малювання в загальноосвітньому закладі. Завдання ознайомлення молодших школярів з творами декоративно-прикладного мистецтва. Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню учнів з ДПМ.

16. Види предметного зображення. Різноманітність предметних малюнків за змістом.

17. Програмні завдання, зміст і методика навчання учнів предметного малювання. Збагачення сенсорного досвіду учнів – основа навчання предметного малювання.

18. Особливості сюжетно-тематичного малюнка. Види сюжетно-тематичного малювання. Завдання, зміст і методика навчання сюжетно-тематичного малювання у 1-4 класах. Використання традиційних і нетрадиційних технік виконання сюжетного малюнка

19. .Мистецькі засади побудови орнаментів: мотиви, композиція, колір.Ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом – основа навчання прийомів побудови візерунків, засіб художнього і національного виховання.

20. Завдання, зміст, методика навчання декоративного малювання в 1-4 класах. Аналіз досліджень і навчання молодших школярів малювання.

21. Ознайомлення з мистецтвом скульптури – основа для навчання ліплення в початкових класах.

22. Особливості пластичних форм, створюваних учнями.Програмові завдання, зміст і методика навчання молодших школярів предметного ліплення в 1-4 класах.

23. Завдання, зміст, методика навчання учнів сюжетно-тематичного ліплення. Можливості колективного ліплення .Навчання декоративного ліплення. Види рельєфних зображень та техніки їх виконання.Значення планування для цілеспрямованого формування образотворчих умінь і навичок, забезпечення системи в роботі.

24. Принципи планування роботи з образотворчої діяльності. Зберігання та аналіз робіт з образотворчої діяльності.

Практична самостійна робота:

Розробка розширеного конспекту уроку образотворчого мистецтва(за вибором) за програмою

  • 1 класу;

  • 2 класу;

  • 3 класу;

  • 4 класу.

Схожі:

Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconПрограма курсу «образотворче мистецтво з методикою викладання»
Вивчаючи курс “Образотворче мистецтво з методикою викладання”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, з допомогою...
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconМистецтво з методикою викладання: образотворче мистецтво
Образотворче мистецтво як специфічна форма візуального зображення дійсності на площині чи в просторі
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconМистецтво з методикою викладання: образотворче мистецтво
Теоретична спадщина видатних дослідників в галузі методики викладання образотворчого мистецтва
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (Галузь знань:...
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconПрограма творчого конкурсу напряму підготовки «образотворче мистецтво»
Програма творчого конкурсу для вступників напряму підготовки «Образотворче мистецтво» для вступників на базі повної загальної середньої...
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconВ. Г. Короленка кафедра образотворчого мистецтва затверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. Степаненко М.І. 23 лютого 2013 року програма
Програма вступного випробування для осіб, що вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (Галузь знань:...
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconДокументи
1. /Образотворче мистецтво/Критер_i оц_нювання.doc
2. /Образотворче...

Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Рама вступного випробування творчого конкурсу для вступу за напрямом 020205 «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей...
Програма курсу «образотворче мистецтво з методикою навчання» iconПрограма вступного випробування для спеціальності "Образотворче мистецтво "
Малюнок. Програма вступного випробування для спеціальності “Образотворче мистецтво ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи