Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. icon

Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я.
НазваМета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Сторінка1/6
Дата02.11.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6
Основи валеології з методикою викладання.
Пояснювальна записка

Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. Озброїти вчителя початкових класів технологіями навчання здорового способу життя

Завдання курсу:

  • Методичні: Формування фундаментальних концептуальних основ валеології, на яких базується цілісна система організації оздоровчих педагогічних технологій, спрямованих на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я , дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчання і праці, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу. Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя.

  • Пізнавальні: Засвоїти комплекс валеологічний знань, переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду; дати майбутнім вчителям початкових класів необхідну теоретичну і практичну підготовку щодо методики ознайомлення учнів з основами формування мотивації здорового способу життя.

  • Практичні. Створення стійкої мотивації до ведення здорового способу життя майбутніх педагогів, що дозволить їм у своїй професійній діяльності разом з фахівцями-валеологами здійснювати скоординований вплив на формування поведінкової оздоровчої стратегії і тактики підростаючого покоління.

Студенти повинні знати складові здоров’я людини; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування; сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я; шляхи впливу на здоров’я правильного харчування; особливості світогляду людини як валеологічної проблеми, методику проведення роботи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я; уміти: діагностувати стан стомлення; запобігати настання перевтоми; проводити оздоровчу роботу, загартування; запроваджувати в життя основи раціонального харчування; сприяти підвищенню стійкості до стресів; проводити заходи, щодо формування, зміцнення та збереження здоров’я.


^ Програма курсу

Вступ до валеології. Валеологія як стратегія виживання в сучасному суспільстві. Причини і передумови виникнення валеології. Медицина і валеологія: реальні перспективи наукового а практичного вирішення проблем здоров’я населення.


Валеологія як наука і навчальний предмет. Сучасний стан вирішення питання методологічного забезпечення валеології як науки. Практика оздоровлення та набуття теоретичних знань у валеології. Основні завдання валеології як навчального предмету.

Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я із стародавніх часів до наших днів. Розвиток науки про здоров’я від реліктових культур цивілізації до цивілізованих культур Месопотамії, Єгипту та Ізраїлю. Примітивна медицина реліктових культур. Медицина Месопотамії: особливості, розвиток і значення для сучасності. Лікування у стародавньому Єгипті. Погляди на проблеми здоров’я і нездоров’я людини та можливості лікування в Ізраїлі.

Стратегія оздоровлення народів Сходу та лікування в класичній Греції та Римі. Шляхи вирішення проблеми здоров’я людини у Стародавній Персії. Набутки медицини Стародавнього Китаю та їх значення для сучасності. Аюрведа – медицина Стародавньої Індії: витоки та внесок у сучасну науку про здоров’я. Відкриття зцілювачів Тибету та оцінка їх нащадками. Класична епоха: лікування в Греції. Значення для сучасності. Медицина в Римі: передумови розвитку і становлення, історичний внесок у практику лікування.

Внесок лікарів Середньовіччя та епохи відродження. Сучасний етап: можливості нової стратегії оздоровлення. Досягнення лікарів Середньовіччя у вирішенні проблем здоров’я людини. “Ера розуму і досліджень” (XVII –XIX ст.): культурні передумови й основні здобутки в галузі оздоровлення людини. Кінець ХХ ст. початок ХХІ ст.: проблеми, знахідки та пошуки шляхів вирішення питань здоров’я людини.

Проблеми здоров’я людини в сучасному суспільстві. Сутність людини та сенс її життя. Феноменальна природа людини. Людина в сучасному світі. Історичний розвиток уявлень про сутність людини і сенс її життя. Феномен людини, її природна, діяльна, предметна, мисленнєва та суспільна сутність. Людина, особистість та індивідуальність.


Біологічна, соціальна та психічна природа людини в контексті проблем її здоров’я. Біологічне і соціальне в процесі становлення людини як суспільної істоти. Взаємовплив біологічного і соціального у психічному розвитку індивіда. Взаємозв’язок біологічного і психічного в людини у прояві механізмів впливу емоцій на тілесні функції. Особиста позиція і роль учителя у створенні поведінкової стратегії людини на збереження власного здоров’я.

Біологічна програма людини. Довголіття і старіння. Старіння як етап спадкової програми людини. Зміни функціональної діяльності деяких систем організму в процесі старіння. Продовження життя в експерименті. Загальні відомості про довголіття. Критерії віку.

Сучасний стан здоров’я населення України. Антропічні порушення біосфери Землі і здоров’я людини. Здоров’я як складова особистого інтересу людини в умовах інформаційного суспільства. Особливості захворюваності населення України: а) загальні тенденції і детермінанти здоров’я населення України; б) основні показники захворюваності підлітків; в) інвалідизація населення України; г) професійні захворювання.

Здоровий спосіб життя як шлях формування і зміцнення здоров’я сучасної людини. Відмінності людського способу життя від тваринного. Сутність здорового способу життя людини та умови його формування. Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу. Роль мотивації і установок сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя. здоров’я
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconТеорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка
Мета курсу: підготувати студентів – майбутніх фахівців Х дошкільної освіти до виховання у дошкільників навичок здорового способу...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconГурова Антоніна Іванівна, завідувач кафедри, доцент програма
Формування знань щодо здорового способу життя, методик дослідження, збереження і зміцнення індивідуального здоров’я людини
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconМоніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді
Політики в галузі охорони здоров’я є втілення стратегії поліпшення здоров`я дітей та молоді. Це завдання може бути виконане, перш...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconІрина Вовк
Сучасна ситуація стану здоров'я вимагає нових ефективних шляхів вирішення проблем його збереження та поліпшення. Стратегія охорони...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconОрганізація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд
«Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності». Завданням цих курсів є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconПрограма Курсу охорона здоров'я дітей та основи медичних знань
Курс "Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань" займає важливе місце в профілактичній роботі по зміцненню пропаганди санітарно-гігієнічних...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconОцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я
Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні...
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. icon«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»
Проблеми формування уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя у студентів різних курсів
Мета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я. iconПлан самостійної роботи з дисципліни «Основ здорового способу життя» студентів I курсу заочної форми навчання напряму підготовки здоров’я людини на 2012-2013 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи