Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка icon

Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка
Скачати 166.65 Kb.
НазваТеорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка
Дата02.11.2012
Розмір166.65 Kb.
ТипПояснювальна записка

Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників.

Пояснювальна записка


Мета курсу: підготувати студентів – майбутніх фахівців х дошкільної освіти до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя; надати необхідних знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей.


Завдання курсу

Методичні. Ознайомити студентів з основами організації валеологічного виховання в дитячих закладах освіти, з оздоровчими педагогічними технологіями, спрямованими на формування ціннісного ставлення до власного здоров’я, дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної організації навчально-виховного процесу, поведінкової стратегії, етичного відношення до себе, інших, оточуючого світу.

Пізнавальні. Засвоїти комплекс валеологічний знань про: сутність та механізми здоров’я дитини; чинники здоров’я і способи його збереження; сутність і мету валеологічного виховання дитини; шляхи, форми і засоби виховання у дитини навичок здорового способу життя; переосмислити і усвідомити їх з точки зору професійного і життєвого досвіду.

Практичні. Навчитися структурувати зміст навчального матеріалу за його компонентами, виділяти знання та уміння, що мають засвоюватись дітьми дошкільного віку; здійснювати вибір форм і методів валеологічної освіти та виховання в залежності від віку та індивідуальних особливостей дітей тощо; аналізувати заняття з валеологічного виховання та визначати їх ефективність; застосовувати теоретичні знання курсу у педагогічній практиці в дитячих закладах освіти.


Студенти повинні знати складові здоров’я людини; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я, позитивні та негативні тенденції його формування; сучасні підходи до характеристики фізичного здоров’я; шляхи впливу на здоров’я правильного харчування; особливості світогляду людини як валеологічної проблеми; уміти: діагностувати стан стомлення; запобігати настання перевтоми; проводити оздоровчу роботу, загартування; запроваджувати в життя основи раціонального харчування; сприяти підвищенню стійкості до стресів.

^

Програма курсу


Вступ. Теорія і технологія валеологічної освіти. Здоров’я – важлива категорія теорії і методики валеологічної освіти. Педагогічні аспекти теорії і методики валеологічної освіти. Здоровий спосіб життя – основа теорії і методики валеологічної освіти. Стратегія теорії і методики валеологічної освіти. Шляхи самовдосконалення людини.

Людина та її здоров’я. Наукові підходи щодо розробки концепції здорової особистості. Визначення базисних понять науки про здоров’я. Систематизація критеріїв фізичного, психічного і соціального здоров’я. Соціально-психологічні фактори здоров’я та здорового способу життя.

Загальні поняття про здоров’я – нездоров’я. Знання дитини про будову тіла, органи, функції і взаємодії органів і систем органів людини. Органи чуття. Фактори, що впливають на відношення особистості до свого здоров’я. Визначення показників “здоров’я – нездоров’я” дитини. Роль лікаря та вихователя в профілактиці захворювань. Наслідки дитячих інфекційних захворювань та їх профілактика. Характер інфекційних захворювань сучасної людини. Основні інфекційні хвороби, якими хворіють діти: а) інфекції дихальних шляхів: інфекції які впливають на центральну нервову систему: інфекції, які впливають на слух, інфекції, які впливають на зір.

Сучасні наукові підходи до розуміння сутності чинників здоров’я людини. Соціальні, психологічні та педагогічні методи мотивування до здорового способу життя. Психологічні механізми здорової поведінки та здорового способу життя.

Складові індивідуального здоров’я людини та здорового способу життя. Корекція індивідуального розвитку. Методи вивчення рівня здоров’я дитини. Основні природні фактори здоров’я. Переїдання, бруд, переохолодження, закутування – негативні звички, що впливають на здоров’я. Фізичні фактори здоров’я.

Основи особистої гігієни, рухова активність і здоров’я. Гігієна тіла. Мікроорганізми. Тіло та його органи. Основні гігієнічні процедури. Застосування гігієнічних засобів. Форми рухової активності. Оздоровче тренування дітей дошкільного віку як шлях формування і зміцнення фізичного здоров’я. Оздоровче тренування дітей, його особливості і умови проведення. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Правильна постава і її роль для здоров’я. Загартовування, фізіологія цього процесу. Фізична культура і загартовування у підтримці фізичного здоров’я дитини.

Основи харчування. Характеристика найбільш вживаної їжі. Сумісність продуктів. Режим харчування. Культура споживання їжі.

Профілактика ушкоджень, основи само- і взаємодопомоги.

Безпека організму, знання правил поведінки. Попереджуючі знаки – значення для безпеки. Само- і взаємодопомога. Почуття границі безпечної поведінки. Небезпека застосування незнайомих речовин. Поняття про ліки, правила застосування лік. “Зелена аптека – що це таке”.

Психологічна адаптація. Психологічні механізми здорової поведінки та здорового способу життя. Індивідуально-психологічні фактори здоров’я – позитивні і негативні емоції. Емоції і почуття. Способи подолання неприємних емоцій. Методи психічної саморегуляції: релаксаційно-дихальна гімнастика; релаксація (розслаблення); йога; аутогенне тренування; медитація. Методи психологічної корекції. Роль загальнозміцнюючих засобів у формуванні психічного здоров’я. Соціально-психологічна адаптація до ситуації. Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги.

Соціальні, психологічні та педагогічні чинники здорового способу життя людини, особливості їх впливу на дитину дошкільного віку. Соціально-психологічні фактори здоров’я дитини – поняття про родину, взаємини з батьками. Відносини з братами та сестрами. Спілкування з бабусями і дідусями. Сімейне благополуччя.

Система педагогічного впливу на процес виховання у дітей навичок здорового способу життя. Розробка індивідуально орієнтованих оздоровчих програм з урахуванням стану здоров’я, статевих, вікових і особистісних особливостей дитини. Психолого-педагогічне забезпечення здоров’я дитини й виховання в неї навичок здорового способу життя.


Розподіл навчального часу

Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (заочна/денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

Самостійна робота

Виховання у дітей навичок здорового способу життя

54

10
8

36
Разом

54

10
8

36

залік


^ Плани лекційних занять


Тема. Вступ. Теорія та практика валеологічної освіти.

ПЛАН


 1. Здоров’я – важлива категорія теорії і методики валеологічної освіти.

 2. Педагогічні аспекти теорії і методики валеологічної освіти.

 3. Здоровий спосіб життя – основа теорії і методики валеологічної освіти.

 4. Стратегія теорії і методики валеологічної освіти.

 5. Шляхи самовдосконалення людини.

Література


 1. Андрущенко Т.К., Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 176 с.

 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Валеологія як наука //Валеологія: науково-практичний журнал. – Київ-Тернопіль, 1996. – № 1. – С. 3- 9.

 3. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 4. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

 5. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. 1. – 146с.

 6. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 7. Денисенко Н.Ф. Впровадження програми з валеології //Дошкільне виховання. – 1998, № 9. – С. 7 – 8.

 8. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.


Тема. Людина та її здоров’я. Складові індивідуального здоров’я людини та здорового способу життя.

ПЛАН


 1. Наукові підходи щодо розробки концепції здорової особистості.

 2. Визначення базисних понять науки про здоров’я.

 3. Систематизація критеріїв фізичного, психічного і соціального здоров’я.

 4. Соціально-психологічні фактори здоров’я та здорового способу життя.

 5. Корекція індивідуального розвитку. Методи вивчення рівня здоров’я дитини.

 6. Основні природні фактори здоров’я.

 7. Переїдання, бруд, переохолодження, закутування – негативні звички, що впливають на здоров’я.

 8. Фізичні фактори здоров’я.Література


  1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М., 1987. – 63 с.

  2. Апанасенко Г.Л. Здоров’я яке ми вибираємо. – К., 1989. – 48 с.

  3. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

  4. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. 1. – 146с.

  5. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

  6. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

  7. Мильнер Е.Г. Формула жизни: медико-биологические основы оздоровительной физической культуры. – М., 1991. – 110 с.

  8. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

  9. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.^
Тема. Основи особистої гігієни, рухова активність і здоров’я. Профілактика ушкоджень, основи само- і взаємодопомоги

ПЛАН


 1. Гігієна тіла. Основні гігієнічні процедури.

 2. Застосування гігієнічних засобів. Форми рухової активності.

 3. Особливості оздоровчого тренування дітей дошкільного віку.

 4. Фізична культура і загартовування у підтримці фізичного здоров’я дитини.

 5. Безпека організму, знання правил поведінки. Само- і взаємодопомога.

 6. Попереджуючі знаки – значення для безпеки.

 7. Почуття границі безпечної поведінки.

 8. Небезпека застосування незнайомих речовин.

 9. Поняття про ліки, правила застосування лік.

Література


 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 2. Баранов В.И. В мире оздоровительной физкультуры. – К., 1983. – 119 с.

 3. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. 1. – 146с.

 4. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 5. Денисенко Н.Ф. Впровадження програми з валеології //Дошкільне виховання. – 1998, № 9. – С. 7 – 8.

 6. Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього і дошкільного віку: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 576 с.

 7. Лисицин Ю.П. Здоровый образ жизни ребенка.– М.: из-во «Знание» РСФСР, 1984.–40с.

 8. Мильнер Е.Г. Формула жизни: медико-биологические основы оздоровительной физической культуры. – М., 1991. – 110 с.

 9. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1971. – 456 с.

 10. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.

 11. Чусов Ю.Н. Закаливание школьников: Пособие для учителей. – М., 1985. – 128 с.

 12. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.


Тема. Особливості впливу соціальних, психологічних та педагогічних чинників здорового способу життя на дитину дошкільного віку. Психологічна адаптація.

ПЛАН


 1. Соціальні, психологічні та педагогічні чинники здорового способу життя людини, особливості їх впливу на дитину дошкільного віку.

 2. Соціально-психологічні фактори здоров’я дитини – поняття про родину, взаємини в ній

 3. Сімейне благополуччя.

 4. Психологічні механізми здорової поведінки та здорового способу життя.

 5. Індивідуально-психологічні фактори здоров’я – позитивні і негативні емоції. . Способи подолання неприємних емоцій.

 6. Методи психічної саморегуляції: релаксаційно-дихальна гімнастика; релаксація (розслаблення); йога; аутогенне тренування; медитація.

 7. Методи психологічної корекції. Роль загальнозміцнюючих засобів у формуванні психічного здоров’я.

 8. Соціально-психологічна адаптація до ситуації.

 9. Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги

Література


 1. Белов В.И. Психология здоровья. – СПб., 1994. – 272 с.

 2. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

 3. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької.– Полтава: “Скайтек”, 2000.– Ч. ІІ. – 160 с.

 4. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 5. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

 6. Мильнер Е.Г. Формула жизни: медико-биологические основы оздоровительной физической культуры. – М., 1991. – 110 с.

 7. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.


Тема. Система педагогічного впливу на процес виховання у дітей навичок здорового способу життя.

ПЛАН

 1. Розробка індивідуально орієнтованих оздоровчих програм з урахуванням стану здоров’я, статевих, вікових і особистісних особливостей дитини.

 2. Психолого-педагогічне забезпечення здоров’я дитини й виховання в неї навичок здорового способу життя.Література


 1. Апанасенко Г.Л. Здоров’я яке ми вибираємо. – К., 1989. – 48 с.

 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Валеологія як наука //Валеологія: науково-практичний журнал. – Київ-Тернопіль, 1996. – № 1. – С. 3- 9.

 3. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

 4. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької.– Полтава: “Скайтек”, 2000.– Ч. ІІ. – 160 с.

 5. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 6. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

 7. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

 8. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.

Плани практичних занять


Тема. Загальні поняття про здоров’я – нездоров’я. Механізми здорової поведінки та здорового способу життя


^

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАНЯТТІ


 1. Знання дитини про будову тіла, органи, функції і взаємодії органів і систем органів людини. Органи чуття.

 2. Фактори, що впливають на відношення особистості до свого здоров’я. Визначення показників “здоров’я – нездоров’я” дитини.

 3. Роль лікаря та вихователя в профілактиці захворювань.

 4. Наслідки дитячих інфекційних захворювань та їх профілактика.

 5. Характер інфекційних захворювань сучасної людини.

 6. Основні інфекційні хвороби, якими хворіють діти:

а) інфекції дихальних шляхів;

б) інфекції які впливають на центральну нервову систему;

в) інфекції, які впливають на слух,

г) інфекції, які впливають на зір.

 1. Сучасні наукові підходи до розуміння сутності чинників здоров’я людини.

 2. Соціальні, психологічні та педагогічні методи мотивування до здорового способу життя.

 3. Психологічні механізми здорової поведінки та здорового способу життя.

Література


 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 2. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

 3. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької.– Полтава: “Скайтек”, 2000.– Ч. ІІ. – 160 с.

 4. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 5. Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього і дошкільного віку: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 576 с.

 6. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

 7. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

 8. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.

 9. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.Тема. Системи підтримання фізичного здоров’я дітей в дошкільних закладах.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАНЯТТІ

 1. Загартовування, фізіологія цього процесу.

 2. Фізична культура і загартовування у підтримці фізичного здоров’я дитини.

 3. Характеристика систем загартовування і введення їх у практику роботи в дошкільних навчальних закладахЛітература


 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 2. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

 3. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької.– Полтава: “Скайтек”, 2000.– Ч. ІІ. – 160 с.

 4. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 5. Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього і дошкільного віку: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 576 с.

 6. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

 7. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

 8. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.

 9. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.


Тема. Способи подолання неприємних емоцій. Методи психічної саморегуляції та психологічної корекції.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАНЯТТІ

 1. Методи психічної саморегуляції: релаксаційно-дихальна гімнастика; релаксація (розслаблення); йога; аутогенне тренування; медитація.

 2. Методи психологічної корекції.

 3. Загальнозміцнюючі засоби у формуванні психічного здоров’я.

 4. Соціально-психологічна адаптація до ситуації.

 5. Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги.

Література


 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 2. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

 3. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької.– Полтава: “Скайтек”, 2000.– Ч. ІІ. – 160 с.

 4. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 5. Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього і дошкільного віку: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 576 с.

 6. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

 7. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

 8. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.

 9. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.


Тема. Методика розробки індивідуально орієнтованих оздоровчих програм.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАНЯТТІ

 1. Розробка індивідуально орієнтованих оздоровчих програм з урахуванням:

а) стану здоров’я;

б) статевих особливостей;

в) вікових особливостей;

г) особистісних особливостей дитини.

 1. Психолого-педагогічне забезпечення здоров’я дитини.

 2. Виховання в дитини навичок здорового способу життя.Література


  1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

  2. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997.– 224с.

  3. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької.– Полтава: “Скайтек”, 2000.– Ч. ІІ. – 160 с.

  4. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

  5. Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього і дошкільного віку: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 576 с.

  6. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

  7. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

  8. Хочу быть здоровым: Справ. Изд. //П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др. – К., 1991. – С.3 – 21.

  9. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.Теми та завдання, що винесені на самостійне опрацювання.


 1. Розробки систем вправ для формування правильної постави для дошкільнят різних вікових груп .
 1. Розробки комплексів зарядок, фізичних вправ для дітей різних вікових груп, що мають зайву вагу.
 1. Розробити конспект заняття “Основні гігієнічні процедури”. Створити наочність та дидактичний матеріал для проведення цього заняття.
 1. Описати системи загартування за допомогою сонця, повітря, води з урахуванням всіх вимог та вікових особливостей дітей дошкільного віку.Тема. Соціально-психологічна адаптація до ситуації.


Теоретичні питання.


 1. Поняття соціально-психологічної адаптації дитини до ситуації.

 2. Етапи соціально-психологічної адаптації.

 3. Шляхи подолання проблем, що виникають при соціально-психологічній адаптації дитини.Питання до заліку.

  1. Прокоментуйте основні практичні рекомендації щодо нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

  2. Які харчові речовини належать до незамінних і замінних?

  3. Які основні харчові джерела вітамінів?

  4. Яка причина виникнення гіпо- та авітамінозу? У чому полягає сутність цих процесів?

  5. Дайте характеристику основним клінічним ознакам вітамінного дефіциту.

  6. Назвіть шляхи поновлення вітамінів у нашому повсякденному харчуванні.

  7. Сформулюйте основні принципи раціонального харчування.

  8. Сучасні уявлення щодо раціонального поєднання продуктів.

  9. Роль методів психологічної корекції як профілактичний амортизуючий засіб при дистресах.

  10. Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги.

  11. Роль сну у зміцнені здоров’я людини. Про що свідчить порушення сну? Способи нормалізації сну.

  12. Оздоровчий ефект занять фізкультурою.

  13. Дайте визначення понять “здоров’я”, “хвороба”. Як ви розумієте їх зміст? Чи сумісні хвороба і здоров’я?

  14. Дайте характеристику процесам формування, збереження і зміцнення здоров’я людини.

  15. Які особливості захворюваності дитячого населення України?

  16. Охарактеризуйте сутність здорового способу життя людини та умови його формування.

  17. Роль мотивації і установок у формуванні здорового способу життя індивіда?

  18. У чому виявлявся здоровий спосіб життя в традиціях українського народу? Відповідь проілюструйте прикладами.

  19. Особливості інфекційних захворювань.

  20. Наслідки інфекційних захворювань, перенесених людиною в дитячому віці на її здоров’я в майбутньому.

  21. Дайте характеристику інфекцій дихальних шляхів, їх можливі ускладнення.

  22. Дайте характеристику інфекційним захворюванням, які можуть згубно вплинути на зір та слух.

  23. Які інфекції можуть вплинути на стан центральної нервової системи.

  24. Основні природні фактори здоров’я.

  25. Гігієна тіла. Основні правила.

  26. Вплив на здоров’я переїдання, бруду, закутування, переохолодження.

  27. Правильна постава, ї показники у дітей різних вікових груп.

  28. Роль правильної постави для здоров’я дитини.^ ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСІУ

 1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М., 1987. – 63 с.

 2. Апанасенко Г.Л. Здоров’я яке ми вибираємо. – К., 1989. – 48 с.

 3. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Валеологія як наука //Валеологія: науково-практичний журнал. – Київ-Тернопіль, 1996. – № 1. – С. 3- 9.

 4. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М., 1982. – 270 с.

 5. Бойченко Т.Є. Валеологічна освіта в Україні: особливості і проблеми формування //Валеологія: науково-практичний журнал. – Київ-Тернопіль, 1996. – № 1. – С.25 – 27.

 6. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л., 1987. – 125 с.

 7. Булич Е.Г.. Муравйова І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К., 1997. – 224 с.

 8. Валеологія //Інформаційно-методичний збірник. – К., 1996. – 336 с.

 9. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. 1. – 146 с.

 10. Валеологія: Навч. Посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін.; за ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: “Скайтек”, 2000. – Ч. ІІ. – 160 с.

 11. Вілков В.Ю. Людина і світ. – К., 1995. – 176 с.

 12. Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Ритмы жизни. – М., 1991. – С. 173 с.

 13. Лозинский В.С. Учитесь быть здоровыми. – К., 1993. – 160 с.

 14. Мильнер Е.Г. Формула жизни: медико-биологические основы оздоровительной физической культуры. – М., 1991. – 110 с.

 15. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 1971. – 456 с.

 16. Спок Б. Разговор с матерью. – М., 1991. – 588 с.

 17. Франц Александер, Шелтон Селесник. Человек и его душа: познание и врачевание от древности и до наших дней. – М., 1995. – 602 с.

 18. Фролькис В.В. Физиологические механизмы старения.– М., 1982.–197с.

 19. Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. – К., 1989.–245с.

 20. Фром Э. Человек для себя. – Мн., 1992. – 253.

 21. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К., 1995. – С. 8 – 16, 46 – 79.

 22. Хочу быть здоровым: Справ. Изд.//П.И.Отрощенко, В.О.Мовчанюк, И.И.Никберг и др.–К.,1991.–С.3–21.

 23. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Ключи к здоровью. М., 1984. – 96 с.

Схожі:

Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» (ІІІ курс) Разом
Разом: 162 год., лекції –30 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 20 год
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою
Теорія І методика ознайомлення дошкільників з природою для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»

Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи