Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" icon

Робоча програма з курсу "Невропатологія"
Скачати 206.31 Kb.
НазваРобоча програма з курсу "Невропатологія"
Дата02.11.2012
Розмір206.31 Kb.
ТипРобоча програма

Робоча програма з курсу "Невропатологія"

Курс „Невропатологія” має чітку професійну спрямованість під час підготовки майбутніх спеціалістів, які орієнтовані на роботу із дошкільниками та учнями початкових класів, які мають відхилення психофізичного розвитку.

Мета курсу: ознайомити студентів з невропатологією як наукою, що вивчає захворювання нервової системи, їх етіологію, механізми та симптоматику.

Завдання курсу:

 1. Ознайомити студентів з видами захворювань нервової системи.

 2. Вивчити етіологію та механізми захворювань нервової системи.

 3. Визначити та вивчити основні симптоми порушень нервової системи різного ґенезу.

Студенти повинні знати :

 • будову та функції нервової системи;

 • причини виникнення порушень у функціонуванні нервової системи;

 • види порушень нервової системи;

 • особливості порушення мовленнєвого розвитку у дітей із різними захворюваннями нервової системи.

Студенти повинні вміти :

 • зібрати та вивчити анамнестичні дані дитини;

 • проводити дослідження стану психофізичного розвитку дитини у відповідності з нормативними показниками.


^ Програма курсу


Невропатологія як наука. Онтогенез нервової системи людини. Нервова клітина, нервове волокно, глія, сипапс. Будова та та функції головного мозку. Будова та функції спинного мозку. Провідні шляхи головного та спинного мозку. Вегетативна нервова система.

Фізіологія нервової системи. Безумовні та умовні рефлекси. Аналізатори. Властивості нервових процесів (збудження, гальмування, іррадіація, концентрація, індукція). Локалізація функцій у головному мозку. Сигнальні системи. Типи вищої нервової діяльності.

Патологія нервової системи. Етіологія нервових захворювань. Основні форми пошкодження нервової системи. Розлади рухових функцій. Розлади аналізаторів. Розлади мовлення. Основні види дизонтогеній. Інфекційні захворювання нервової системи. Травматичні та судинні пошкодження нервової системи.


^ Розподіл навчального часу
Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (заочна/денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

Самостійна робота

Анатомія та фізіологія нервової системи


32

6

-

6

20диф.залік

Патологія нервової системи


40

8

-

8

24

Разом

72

14
14

44Плани лекцій


Змістовий модуль 1

Анатомія та фізіологія нервової системи

Лекція 1


Тема: Нервова клітина, нервове волокно, глія, сипапс. Будова та функції ЦНС.

Мета: ознайомити із будовою та функціями нервової системи.

План

  1. Структурні елементи нервової тканини. Загальна характеристика.

  2. Будова нервової клітини, волокна, нейроглії.

  3. Будова і функції головного мозку.

  4. Онтогенез нервової системи людини.

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 8. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.


Лекція 2


Тема:Аналізатори, їх будова та функціонування.

Мета: ознайомити з особливостями будови та функціями аналізаторних систем, специфікою нервових процесів.

План

 1. Будова та функції аналізатора.

 2. Динамічний стереотип.

 3. Властивості нервових процесів:

А) збудження;

Б) гальмування;

В) іррадіація;

Г) концентрація;

Д) індукція.

 1. Сигнальні системи.

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 6. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 7. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.Лекція 3


Тема: Функціональні блоки головного мозку

Мета: ознайомити з локалізацією та функціями блоків мозку.

План

 1. Поняття про функціональні системи організму.

 2. Функціональні блоки мозку. Загальна характеристика.

 3. Перший функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 4. Другий функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 5. Третій функціональний блок мозку. Загальна характеристика.Література

 1. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 2. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 3. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 5. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 6. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.


Змістовий модуль 2

Патологія нервової системи

Лекція 1


Тема: Етіологія та патогенез порушень нервової системи. Види порушень НС.

Мета: ознайомити з причинами та механізмами захворювань нервової системи.

План

 1. Класифікація причин:

А) класифікація на основі характеру впливу;

Б) класифікація на основі часу впливу;

 1. Види порушень розвитку нервової системи.
 1. Функціональні порушення НС центрального характеру:

А) розлади рухових функцій;

Б) розлади слухової функції;

В) розлади зорової функції;

Г) розлади мовлення.

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.Лекція 2


Тема:Функціональні порушення НС. Інфекційні захворювання НС.

Мета: ознайомити із функціональними та інфекційними розлади НС центрального характеру.

План

І. Функціональні порушення НС центрального характеру. Загальна характеристика.

 1. Розлади рухових функцій.

 2. Розлади слухової функції.

 3. Розлади зорової функції.

 4. Розлади мовлення.

ІІ Інфекційні захворювання НС. Загальна характеристика.

 1. Менінгіт.

 2. Енцефаліти, менінгоенцефаліти, енцефаломієліти, хорея.

 3. Поліомієліт.

 4. Неврити, поліоневрити.

Література

 1. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 2. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 3. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 4. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 5. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.

 6. Сухарева Г. Лекции по психиатрии детского возраста. — М.: Медицина, 1994. – 212


Лекція 3


Тема: Травматичні та судинні пошкодження НС.

Мета: ознайомити з травматичними та судинними захворюваннями НС.

План

 1. Мінімальна мозкова дизфункція.

 2. Дитячий церебральний параліч.

 3. Енурез.

 4. Судинні розлади головного мозку.

 5. Епілепсія.

 6. Неврози.

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 8. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.


Лекція 4


Тема: ММД. Неврози.

Мета: ознайомити із етіологією і симптоматикою ММД та невротичних станів у дітей.

План

 1. Поняття про ММД у дітей.

 2. Етіологія, патогенез та симптоматика ММД.

 3. Етіологія та симптоматика неврозів.

 4. Класифікація неврозів у дітей.Література

 1. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 2. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 3. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 4. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 5. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

Плани практичних занять


Змістовний модуль 1

Анатомія та фізіологія нервової системи


Заняття 1


Тема: Будова та функції ЦНС.

Мета: ознайомитися із будовою та функціями нервової системи.

План

Теоретична частина:

  1. Структурні елементи нервової тканини. Загальна характеристика.

  2. Будова нервової клітини, волокна, нейроглії.

  3. Будова і функції головного мозку.

  4. Онтогенез нервової системи людини.

Завдання:

 1. Підготувати папку із зображенням та поясненнями структурних елементів: нервової клітини, варіантів синапсів, нервового волокна, нейроглії, будови головного мозку.

 2. Виписати у словник визначення термінів:

Невропатологія

Спеціальна педагогика

Онтогенез

Асиметрия

Нервова система

Нейрофізіологія

Норма

Патологія

Неврологія

Дефект (аномалія)

Корекція

Компенсація

Зона найближчого розвитку

Зона актуального розвитку

Рефлекс

Рефлекс умовний

Рефлекс безумовний

Психіка

Філогенез

Нейрон (неврон)

Мієлінізація (мієлінова оболонка)

Рецепція

Рецепція поверхнева

Пропріорецепція

Інтерорецепція

Пренатальний розвиток (пренатальний період)

Натальный період

Постнатальний період (постнатальний розвиток)

Рецептор

Нервові волокна чутливі

Нервові волокна рухові

Нервові волокна вставні

Тонус м’язовий

Моторна функція

Сенсорна функція

Аналізатор

Иннервація

Дефектологія

Амбідекстрія (амбідекстр)

Мовлення

Мовлення сенсорне

Мовлення моторне

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 8. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.


Заняття 2


Тема: Аналізатори, їх будова та функціонування.

Мета: ознайомитися з особливостями будови та функціями аналізаторних систем.

План

Теоретична частина:

 1. Безумовні та умовні рефлекси.

 2. Властивості нервових процесів:

А) збудження;

Б) гальмування;

В) іррадіація;

Г) концентрація;

Д) індукція.

 1. Будова та функції аналізатора.

 2. Динамічний стереотип.

 3. Сигнальні системи.

Завдання:

 1. Підготувати папку із зображенням структур основних аналізаторів (слухового, зорового, тактильного).

 2. Підготуватися до термінологічного диктанту.

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 8. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.

 9. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. -237 с.

 10. Сухарева Г. Лекции по психиатрии детского возраста. — М.: Медицина, 1994. – 212


Заняття 3


Тема: Функціональні блоки головного мозку.

Мета: ознайомитися з локалізацією та функціями блоків мозку.

План

Теоретична частина:

 1. Поняття про функціональні системи організму.

 2. Функціональні блоки мозку. Загальна характеристика.

 3. Перший функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 4. Другий функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 5. Третій функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

Завдання:

Заповнити таблицю «Фукціональні блоки головного мозку»


Функціональний блок

Структури, що забезпечують його роботу

Функції

Порушення


Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 6. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.


Змістовий модуль 2

Патологія нервової системи


Заняття 1

Тема: Етіологія та патогенез порушень нервової системи. Види порушень НС.

Мета: ознайомитися з причинами та механізмами захворювань нервової системи.

План

Теоретична частина:

 1. Класифікація причин:

А) класифікація на основі характеру впливу;

Б) класифікація на основі часу впливу;

 1. Види порушень розвитку нервової системи.

Завдання:

Заповнити таблицю: «Значення впливу патогенного фактору на різних етапах онтогенезу»


Патогенний фактор

Ймовірні наслідки

Пренатальний періо

Натальний період

Постнатальний період


Література

 1. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 2. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 3. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.- М.: Московский психолого-социальный институт Флинта, 1997. - 240 с.

 5. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: Академия ,2002. – 232 с.

 6. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.

 7. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. -237 с.


Заняття 2

Тема: Функціональні порушення НС. Інфекційні захворювання НС.

Мета: ознайомитися із функціональними розладами НС та захворюваннями НС інфекційного характеру

План

Теоретична частина:

 1. Функціональні порушення НС центрального характеру:

А) розлади рухових функцій;

Б) розлади слухової функції;

В) розлади зорової функції;

Г) розлади мовлення.

2. Інфекційні захворювання НС. Загальна характеристика.

А) менінгіт;

Б) енцефаліти, менінгоенцефаліти, енцефаломієліти, хорея;

В) поліомієліт;

Г) неврити, поліоневрити.

Завдання:

Підготувати інформаційне повідомлення про одне із захворювань НС функціонального характеру або захворювання НС інфекційного ґенезу.

Література

 1. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2002. – 144 с.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 3. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 5. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.


Заняття 3

Тема: Дизонтогенії

Мета: ознайомити з основними видами дизонтогеній.

План

Теоретична частина:

 1. Аномалії розвитку.

 2. Хромосомні порушення.

 3. Генетичні розлади.

 4. Прогресуючі м’язові дистрофії.

 5. Гангліозидози.

 6. Пухлини мозку.

Завдання:

Підготувати інформаційне повідомлення про захворювання, пов’язане із хромосомними порушеннями, генетичними розладами

Література

 1. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 2. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 3. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 4. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. - Л.: Наука, 1990. - 198 с.

 5. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. -237 с.

 6. Сухарева Г. Лекции по психиатрии детского возраста. — М.: Медицина, 1994. – 212


Заняття 4

Тема: Травматичні та судинні пошкодження НС.

Мета: ознайомити з травматичними та судинними захворюваннями НС.

План

Теоретична частина:

 1. Мінімальна мозкова дисфункція.

 2. Дитячий церебральний параліч (ДЦП).

 3. Енурез.

 4. Черепно-мозкові пологові травми.

 5. Судинні розлади головного мозку.

 6. Епілепсія.

 7. Неврози.

Завдання:

 1. Виписати у робочий зошит форми ДЦП, дати їм загальну характеристику.

 2. Підготувати інформаційне повідомлення про одне із захворювань НС, яке передбачено розглянути за планом заняття.

Література

 1. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. -М.: Изд-во МГУ, 1973. - 192 с.

 2. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 3. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 4. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.


Самостійна робота


Змістові модулі


Змістовий модуль 1

Анатомія та фізіологія нервової системи


Тема: Типи вищої нервової діяльності.

Мета: ознайомитися з типами ВНД людини.

План

Теоретична частина:

 1. Вчення І.П. Павлова про ВНД людини.

 2. Значення досліджень М.І.Красногорського у вивченні типів ВНД людини.

 3. Сильні типи ВНД. Загальна характеристика.

 4. Слабкі типи ВНД. Загальна характеристика.

Завдання:

 1. Підготувати реферат по одному із питань плану заняття.

 2. Підготуватися до контрольної роботи.

Література

 1. Ляпидевский С.С. Невропатология. - М.: Владос, 2003. – 384 с.

 2. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М.: Владос, 1993. – 213 с.

 3. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии. — М.:Академия, 1992. – 192 с.

 4. Сухарева Г. Лекции по психиатрии детского возраста. — М.: Медицина, 1994. – 212


Змістовий модуль 2

Патологія нервової системи


Тема: Клінічні прояви захворювань нервової системи.

Мета:ознайомитися з симптоматикою захворювань нервової системи.

Завдання

І. Підготувати реферат на одну з тем:

 1. Аномалії розвитку.

 2. Хромосомні порушення.

 3. Генетичні розлади.

 4. Прогресуючі м’язові дистрофії.

 5. Гангліозидози.

 6. Пухлини мозку.

 7. Менінгіт.

 8. Енцефаліти, менінгоенцефаліти, енцефаломієліти, хорея.

 9. Поліомієліт.

 10. Неврити, поліоневрити.

 11. Сифіліс нервової системи.

 12. Туберкульозні пошкодження НС.

 13. Мінімальна мозкова дизфункція.

 14. Дитячий церебральний параліч.

 15. Енурез.

 16. Судинні розлади головного мозку.

 17. Епілепсія.

 18. Неврози.

 19. Пологові черепно-мозкові травми.

ІІ. Підготуватися до контрольної роботи.

Література

 1. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. — Ташкент, 1996.

 2. Граф С. За пределами мозга. — М., 1992.

 3. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие для педагогов, воспитателей массовых и специальных учреждений и родителей / Сост. Н. Д. Шматко. - М., 1997.

 4. Дефектологический словарь. — М., 1970.

 5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия. — Минск, 1998.

 6. Зейгариик Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. — М., 1980.

 7. Ковалев В. В. Проблема факторов риска в возникновении нарушений психического здоровья в детском возрасте и ее значение для профилактики // Психогигиена детей и подростков. — М., 1985.

 8. Лебединский В. В. Нарушения психического развития детей. — М., 1985.

 9. Ляпидевский С.С. Невропатология. – М., 2003.

 10. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. — Ростом и/Д: Феникс, 2000.

 11. Малафеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики // Дефектология, 1996. — № 1.

 12. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Академия, 1999.

 13. Проблемы младенчества: Нейро-психолого-педагогическая оценка развития и ранняя коррекция отклонений. — М., 1999.

 14. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.

Питання до заліку

 1. Невропатологія як наука.

 2. Онтогенез нервової системи людини.

 3. Нервова клітина, нервове волокно, глія, сипапс.

 4. Будова та функції головного та спинного мозку.

 5. Безумовні та умовні рефлекси.

 6. Аналізатори, їх будова та функціонування.

 7. Властивості нервових процесів (збудження, гальмування, іррадіація, концентрація, індукція).

 8. Три функціональні блоки мозку.

 9. Розвиток сенсомоторних функцій в онтогенезі.

 10. Розвиток сенсорних функцій в онтогенезі.

 11. Формування асиметрії у функціонуванні головного мозку.

 12. Топографія головного мозку. Загальна характеристика.

 13. Локалізація функцій в корі головного мозку.

 14. Підкіркові утворення. Локалізація, функції.

 15. Будова та функції спинного мозку.

 16. Черепно-мозкові нерви. Загальна характеристика.

 17. Вегетативна нервова система

 18. Динамічний стереотип.

 19. Безумовні та умовні рефлекси.

 20. Сигнальні системи. Загальна характеристика.

 21. Функціональні блоки мозку. Загальна характеристика.

 22. Перший функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 23. Другий функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 24. Третій функціональний блок мозку. Загальна характеристика.

 25. Поняття про функціональні системи організму.

 26. Типи вищої нервової діяльності Етіологія та патогенез порушень нервової системи.Види порушень НС.

 27. Функціональні порушення НС.

 28. Дизонтогенії.

 29. Інфекційні захворювання НС.

 30. Травматичні та судинні пошкодження НС.

 31. ММД. Загальна характеристика.

 32. Неврози. Загальна характеристика.

 33. Захворювання залоз внутрішньої секреції.

 34. Види порушень розвитку нервової системи. Функціональні порушення НС центрального характеру.

 35. Аномалії розвитку.

 36. Хромосомні порушення.

 37. Генетичні розлади.

 38. Прогресуючі м’язові дистрофії.

 39. Гангліозидози.

 40. Пухлини мозку.

 41. Менінгіт.

 42. Енцефаліти, менінгоенцефаліти, енцефаломієліти, хорея.

 43. Поліомієліт.

 44. Неврити, поліоневрити.

 45. Дитячий церебральний параліч.

 46. Енурез.

 47. Судинні розлади головного мозку.

 48. Епілепсія.

Схожі:

Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconРобоча програма "Невропатологія " для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма “Невропатологія” для студентів за напрямом підготовки 010102. Початкова освіта, 010101. Дошкільна освіта
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconПсурцева Н. О. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconМолодченко Г. А. Лугченко О.І. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми...
Робоча програма з курсу \"Невропатологія\" iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи