«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу icon

«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу
Скачати 184.78 Kb.
Назва«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу
Дата02.11.2012
Розмір184.78 Kb.
ТипДокументи

«Література рідного краю»

2 курс


Зміст курсу


Викладання курсу «Література рідного краю» - невід’ємна частина підготовки фахівців.

Мета курсу: окреслити літературне краєзнавство як наукову галузь, визначити об’єкти й джерела літературного краєзнавства; подати відомості з історії літературного краєзнавства на Херсонщині, висвітлити найхарактерніші явища літературного процесу XIX – початку XXI століття в нашому краї, зосередивши основну увагу на творчості відомих письменників, чиї тексти пропонуються до вивчення в загальноосвітній школі. Завдання курсу:

 • методичні: навчити студентів аналізувати твори письменників-класиків і авторів-сучасників;

 • пізнавальні: сформувати у студентів уявлення про жанрові й стильові пошуки українських письменників XIX – початку XXI століття, про розмаїття літературних талантів на Херсонщині;

 • практичні: готувати студентів до вчительської праці, до проведення краєзнавчої роботи.

Вимоги до знань та вмінь

Знати:

- основні етапи життєвого і творчого шляху відомих письменників Херсонщини;

- поняття про типові характери, конкретно-історичне та загально-людське в них (на прикладах головних дійових осіб вивчених творів);

- значення творів херсонських письменників в українській літературі;
-суспільну роль художньої літератури.

Уміти:

- аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності й авторської позиції;

- з’ясовувати взаємозв’язок світогляду і творчості письменника ( на основі вивчених творів);

- створювати усні й письмові твори- роздуми проблемного характеру за вивченим твором;

- зіставляти різні погляди в процесі полеміки, виявляти здатність аргументувати свої твердження, власну думку про твір.


^ Програма курсу


Вступ. Предмет і завдання курсу. Літературне краєзнавство як наукова галузь. Об’єкти літературного краєзнавства. Джерела літературного краєзнавства. Форми і види літературно-краєзнавчої роботи. З історії літературного краєзнавства на Херсонщині. Альманахова традиція на Україні XIX-ХХІ ст.

Літературні збірники на теренах Херсонської губернії (ХІХ – проза. ХХ проза): а) Д.Маркович і вихід альманахів “Нива” (1885), “Степ” (1886); б) М.Чер­нявський і херсонські альманахи “З потоку життя” (1905), ”Перша ластівка” (1905). Збірники другої половини ХХ (1977), “Ручьи” (1989), поновлений херсонський альманах “Степ” (1991-2005). Інші сучасні альманахи на Херсонщині: “Трамонтан” (№ 1, 2, Генічеськ, 1992-1993), “Передчуття” (Нова Каховка, 1994), “Константи” (Херсон), “Елінг” (№ 1-3, Херсон, 2002-2004), “Таврійський степ” (№ 1-4, Каховка, 2000-2002). Літературні збірники Білозерщини: “Біле озеро” (1994), ”Чисті джерела” (1995), “Степові голоси” (1998), ”На ноті високій” (2000), “Святковий віночок” (2001), ”Сонце на рушнику” (2002), ”Від серця до серця” (2003).

Література на Херсонщині і в Таврії ХІХ – початку ХХ ст.

Життєвий і творчий шлях Дніпрової Чайки. Огляд поетичного доробку. Поезії в прозі Дніпрової Чайки. Реалістичний характер оповідань письменниці. Нариси та казки Дніпрової Чайки. Драматургія письменниці. Художні особливості доробку авторки.

Життєвий і творчий шлях Д.Марковича. Новелістика письменника. Д.Маркович як драматург. Місце митця в історії української літератури ХІХ – початку ХХ ст.

М.Чернявський – визначний український мислитель, письменник, просвіт­ник. Ліричні збірки поета. Історичні поеми митця. Проза М.Чернявського. Риси творчої манери письменника.

Б.Грінченко і Херсонщина. Корифеї українського театру і наш край. Життєвий і творчий шлях М.Кропивницького, М.Старицького, І.Карпенка-Карого (І.Тобілевича) в зв’язках з Південною Україною.

Література на Херсонщині в ХХ – на початку ХХІ ст.

Життєвий і творчий шлях Є.Фоміна. Лірика поета, її тематика, образи, художня своєрідність. Драматургія митця. Значення творчості письменника.

Життєвий і творчий шлях І.Дніпровського. Поезія. Проза письменника. І.Дніпровський як драматург. Значення творчості письменника.

Життєвий і творчий шлях М.Куліша. Драматургія письменника. Місце М.Куліша в історії української та світової літератури ХІХ ст.

А.Бахута. Життєвий і творчий шлях письменника. Особливості стилю митця. Значення творчості А.Бахути.

Життєвий і творчий шлях М.Братана. Романістика митця. Повісті та оповідання М.Братана. Лірика поета. Драматургія письменника. Значення творчості М.Братана.

Життєвий і творчий шлях М.Василенка. Збірки “Небовий ключ” та ”Очна ставка”, їх мотиви та образи, художня специфіка. Поетичні збірки М.Василенка “Жменя дощу”, “Архітектура планиди”. Поеми М.Василенка. Історичний роман “Уламки імперії”. Особливості стилю письменника.

Поезія А.Кичинського. Огляд поетичних книг.

Лірика В.Кулика. Пісенна творчість митця.

Поезія В.Пузиренка.

Творчість інших письменників кінця ХХ – початку ХХІ століття на Херсонщині. Мотиви та образи поезій Василя Жураківського (зб. “Приходять люди до ріки”, 1991). Тематичні обрії лірики Василя Загороднюка (зб. “Пам’яттю прийду”, 1990; “Ватерлінія степу”, 1992). Художня своєрідність книги Анатолія Крата “Координати часу” (1994). Проблематика та образи віршів Анатолія Полуфакіна з книги “Олешшя” (1996). Творчість А.Марущака.

Огляд доробку поетес Алли Тютюнник (“Ніжність”, 1974; “Тисяча перше джерело”, 1981), Ізабелли Плоткіної (“Світляки зірок”, 1994), Валентини Наумич (“Є життя лиш одне, без повтору...”, 1993; “Голос журби”, 1996), Софії Василенко (“Коромисло”, 1994), Світлани Трофимчук (“Листи-ластів’ята”, 1994). Творчість Наталі Коломієць. Поезія Олесі Кузьменко.

Іншомовні письменники Херсонщини. Творчість Б.Лавреньова, К.Кудієв­ського, А.Дрозд, Л.Федоровської, М.Касьянова, М.Питалєва, І.Цвєткової, В.Плоткіна російською мовою.

Висновки. Херсонські письменники в Україні і зарубіжжі.


Перелік лекцій


Перший змістовий модуль

«Література Херсонщини кінця ХІХ початку ХХ століття»


Лекція 1. Херсонський альманах «Степ»: Минуле і сучасність. Творчість Дмитра Маркевича.


 1. Історичні умови і літературний процес на Україні в другій половині XIX оз.

 2. Історія видання першого альманаху «Степ». Роль і значення у цьому Д.Марковича.

 3. Ідейно-тематична концепція видання, його жанрова специфіка, авторство.

 4. Альманах «Степ» 1991 -2005 років: загальна характеристика.


Лекція 2. Поезія та проза Дніпрової Чайки.

 1. Життєвий і творчий шлях поетеси. Тематичне розмаїття поетичного доробку,
  цикли віршів.

 2. Поезія у прозі як жанр в українській літературі.

 1. Дитячі твори Дніпрової Чайки.


Лекція 3. Поезія та проза М.Чернявського та Є.Фоміна

 1. Життєвий і творчий шлях митця.

 1. Ідеї свободолюбства у віршах

 2. Пейзажні мотиви поезій М.Чернявського.

 1. Мариністичнії тематика, цикл «Крим».

 2. М.Чернявськнй – перекладач.


Другий змістовий модуль

«Творчість Херсонських письменників ХХ – початку ХХІ століття»


Лекція 1. Творчість Миколи Братана.

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Мотиви та образи лірики М.Братана.

 3. Художня специфіка поезій митця.

 4. Проза М.Братана. Жанрове й тематичне розмаїття епічного доробку.

 5. Роман «Бережина», його проблематика та образи.


Лекція 2. Лірика Анатолія Кичинського.

 1. Життєві й творчі дороги митця. Поезія і живопис у долі А.Кичинського.

 2. Тематичне й жанрове розмаїття ліричного доробку.

 3. Художня специфіка творів поета.

 4. Переклади А. Кичинського.


Лекція 3. Жіноча поезія Херсонщини кінця ХХ – ХХІ ст.

1. Мотиви та образи поетичних книг Алли Тютюнник.

2. Художні особливості лірики Ізабелли Плоткіної.

3. Поетичний світ Валентини Наумич.

4. Тематичні обрії лірики Софії Василенко.

5. Ідейно-художній аналіз поезій Світлани Трофимчук.

6. Творчість Наталі Коломієць.

7. Поезія Олесі Кузьменко.


Лекція 4. Херсонська поезія 90-х років ХХ – ст. ХХІ століття

1. Ліра М. Василенка.

2. Мотиви та образи поезій В.Кулика та А. Бахути.

3. Тематичні обрії лірики Василя Жураківського та Василя Загороднюка.

4. Художня своєрідність книг Анатолія Крата.

5. Проблематика та образи віршів Анатолія Полуфакіна.

6. Творчість А.Марущака.


Перелік семінарських занять з питаннями, винесеними на обговорення


Перший змістовий модуль

«Література Херсонщини кінця ХІХ початку ХХ століття»


Семінарське заняття 1. Херсонський альманах «Степ»: Минуле і сучасність. Творчість Дмирра Маркевича

Завдання

 1. Аналіз оповідань Д. Марковича «Іван з Буджака», «Омелько Каторжний», «Два платочки».

 2. Визначити проблематику, характер конфлікту п’єси «Не зрозуміли».


Питання для обговорення

1. Історичні умови і літературний процес на Україні в другій половині XIX ст.

2. Історія видання першого альманаху «Степ». Роль і значення у цьому Д.Марковича.

 1. Ідейно-тематична концепція видання, його жанрова специфіка, авторство.

 2. Альманах «Степ» 1991 -2005 років: загальна характеристика.

 3. Життєвий шлях письменника. Маркович і Херсонщина, просвітницька діяльність. Видання альманаху «Степ» (1986).

 4. Жанрова специфіка творів письменника.

 5. Образи інтелігентів-народників у творах «Весна», «На Святвечір».


Література:

 1. Історія української літератури XIX ст: У 3 кн./ За Н. Яценка. – К.,1997.

 2. Каляка М. «Степові» - 110. Нарис про херсонський часопис. – Херсон, 1996.

 3. «Степ» - Херсонський літературний альманах. Випуски 1-16. – Херсон, 1991-2005.

 4. Українська література у портретах довідках. – К., 2000.Семінарське заняття 2. Поезія та проза Дніпрової Чайки.


Завдання

 1. Зробити художній аналіз поеми «Галина криниця».

 2. Вивчити 2 вірша на вибір.

 3. Зробити ідейно-тематичний аналіз нарису «Знахарка».


Питання для обговорення

1. Життєвий і творчий шлях поетеси. Тематичне розмаїття поетичного доробку,
цикли віршів:

а) про роль і завдання поета в суспільному житті («Бажання», «Молитва», «На
смерть Тургенєва», «Думка. Перед портретом Тараса Шевченка», «Тарасова думка», «К портрету Лєрмонтова», «Над могилою Б. Грінченка»);

б) про жіночу долю («Мати», «Дівочий жаль», «Нічною добою», «Жінка», «Мати та дочка», «Безщасна», «Пісня», «На лимані», «Зірчині вечори», «Віточка», «Свідок»);

в) пейзажна лірика («Степ», «Липи старезні сплелися верхами», «Вчора тихо
було», «Святі вечори», «Слава звитязі, поборотим горе», «Прокотився бурун наді
мною», «Хвиля», «Гралася у морі», «Бурун» (Насупилося грізне море...), «Бурун»
(Зима. Помертвіле море), «Как зверь за решеткой железной»);

г) інтимна лірика («Ніч», «Зустрілося двоє», «І темно, і глухо», «Як холодно,
темно надворі», «Любо нам весною», «Ти зшиточку чорний», «Пісня», «Чорнявая
дівчина», «Ти розтяв мені серце», «Зневажив ти мене», «Я не люблю тебе, о ні!», «Так, друже, ти розгадав», «Люба-згуба», «Під самого Купала»). Поема «Галина криниця» як розробка фольклорного мотиву.

2. Поезія у прозі як жанр в українській літературі.

3. Цикл «Морські малюнки», його художня своєрідність («Дівчина-чайка», «Суперечка», «Морське серце», «Скеля», «Буревісник», «Шпаки», «Плавйі горять»).

4. Проблема вільнодумства в оповіданні «Вольтер’янець».

5. Етнографічні мотиви у нарисі «Знахарка».

6. Психологізм як реалістичний принцип у творі «Тень несозданьїх вир».

7. Дитячі твори Дніпрової Чайки («Буряк», «Краплі-мандрівниці», «Казка про Сонце та його сина», «Грецька казка»).


Література:

Голобородько П. Світ таврійських письменників. – Херсон, 2001.

Дніпрова Чайка. Вірші// Поезія. Вип. 1. – К., 1983.

Дніпрова Чайка. Гіркий талон. Вірші // Вітчизна. – 1972. - №2.

Дніпрова Чайка. Плавні горять // Акорди: Антологія української лірики від смерті Шевченка / Упоряд. І.Франко. – Репринт. Вид. — К., 1993.

Дніпрова Чайка. Твори. – К., 1960.

Немченко І. Метрика поезії Дніпрової Чайки //Південний архів.

Немченко І. Поезія Дніпрової Чайки. – Херсон, 2002.

Пінчук В. Дніпрова Чайка як педагог // Радянська школа. -1970. - № 8.

Пінчук В. Дніпрова Чайка. Життя і творчість. – К., 1984.


Семінарське заняття 3. Поезія та проза М.Чернявського та Є.Фоміна


Завдання

 1. Визначити проблематику повісті «Блискавиці».

 2. Мариністична тематика, цикл «Крим».

 3. Вивчити напам’ять 2 твори М. Чернявського .Питання для обговорення

 1. Життєвий і творчий шлях М Чернявського.

 2. Ідеї свободолюбства у віршах: «Веди мене, я йду з тобою», «Рідний край», «Заклик до моря», «Не падаймо духом, не знижуймось, друзі», «Народ», «Встань зі мною, хто не сплячий».

 3. Пейзажні мотиви поезій М.Чернявського. Образ весни у віршах: «Весна, весна!.. Прощай зима», «У вікно моє весняне», «Весна», «Шпаки прилетіли», «Розпустились верби», «Весняної ночі».

 4. Поетичне зображення зими у творах: «Перший лід», «Сніг», «Налетіла злая віхола», «’Синє небо, синє поле», «Поворот зими».

 5. Художнє оза виробничій степу в поезіях: «Ніби море те безкрає», «Шумлять шовки зелених нив», «Степовий тракт», «Степ», «Степ і степ, один без краю».

 6. М.Чернявськнй – перекладач.

 7. Образ Т.Шевченка і П.Куліша в оповіданні «Напередодні».

 8. Тема інтелігенції у творах «Варвари», «Весняна повідь», «Товариші», «Кінець гри», «Собака».

 9. Психологічні мотиви новели «Сніг».

 10. Життєвий і творчий шлях Є.Фрміна .


Література:

1. Голобородько Я. Домінантні принципи художнього мислення Миколи Чернявського // Південний архів. Філологічні науки. – Випуск IX. –Херсон, 2001.

2. Єлисєєва Л., Демченко І. Микола Чернявський: дорога на Голгофу / Новий день. – 1992. – 5 грудня.

3. Лебедєва Н. Функції кольорів у поетичному пейзажі М.Чернявського // Південний архів. Філологічні науки. – Випуск VIII. – Херсон, 2000.

4. Микола Чернявський. Літературні розвідки, бібліографічні нариси. –Херсон, 1998.

5. Чернявський М. Твори: У 2-х т. – К., 1966.

6. Чухонцева Н., Ярошевська Л. Мариністичні мотиви в ліриці Миколи Чернявського // Південний архів. Філологічні науки. – Випуск XIX. –Херсон, 2002.

Ярошевська Л. Поетика інтимної лірики М.Чернявського // Південний архів. Філологічні науки. – Випуск XXI. — Херсон, 2003.


Другий змістовий модуль

«Творчість Хенрсонських письменників ХХ – початку ХХІ століття»


Семінарське заняття 1. Творчість Миколи Братана

Завдання

 1. Розкрити проблематику та охарактеризувати образи роману «Бережина».

 2. Вивчити напам’ять 2 твори поета.Питання для обговорення

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Мотиви та образи лірики М.Братана.

 3. Художня специфіка поезій митця.

 4. Проза М.Братана. Жанрове й тематичне розмаїття епічного доробку.


Література:

 1. Висоцький А. Слово про подвиг // Степ.- 1995.- № 4.- С.203-213.

 2. Голобородько Ю. Люди степу [Рец.на книгу М.Братана «Бережина»] // Літ. Україна.-1983.- 17 лютого.

 3. Голобородько Ю. Перепели співають на врожай, на поліття [Рец.на книгу М.Братана «Перепелина ніч»] //Наддніпрянська правда.- 1989.- 11 січня.

 4. Кацнельсон А.І. Братан Микола Іванович // Українська літературна енциклопедія: У 5 томах.- К., 1988.- Т.І.- С.229-230.

 5. Література рідного краю: Методичний посібник /Автори: Немченко Г.В., Немченко І.В.-Херсон, 1994.- 100 с.

 6. Оксаненко Т. Любов і хліб [Рец.на книгу М.Братана «Правда хліба»] // Наддніпрянська правда.- 1973.- 28 серпня.

 7. Олексюк О. Поетика творів Миколи Братана.- Херсон-Київ,1999.

 8. Ракович В. Осінь патріарша: До 60-річчя від дня народження М.І.Братана // Губернія.-1994.- №12.

 9. Степовик Л. Зерниста сіль землі [Рец.на книгу М.Братана «Озерниця»] // Наддніпрянська правда.- 1982.-21 травня.

 10. Троян Г. Перепелина ніч [Рец.на книгу М.Братана «Перепелина ніч»] // Ленінський шлях.- 1989.- 18 лютого.

 11. Щерба Т. Широкі обрії неспокійного серця (Микола Братан) // Щерба Т. Цілющі острови духовності: Література Таврійського краю: Навчально-методичний посібник для вчителів.- Херсон?2001.- С.35-54.

 12. Ярославич А. Переконаність [Рец. На книгу М.Братана «В дорозі до вас»] // Лен.прапор.- 1974.- З вересня.


Семінарське заняття 2. Лірика Анатолія Кичинського.

Завдання

 1. Зробити альбом живопису А. Кичинського.

 2. Вивчити напам’ять 2 твори поета.

 3. Проаналізувати збірку «


Питання для обговорення

 1. Життєві й творчі дороги митця. Поезія і живопис у долі А. Кичинського.

 2. Тематичне й жанрове розмаїття ліричного доробку.

 3. Художня специфіка творів поета.

 4. Переклади А.Кичинського.


Література:

 1. Бойченко В. Підкова з-над Сиваша [Рец.на книгу «Вулиця закоханих дерев»] // Лен.прапор.- 1976.- 5 жовтня.

 2. Братан М. Проміння слова: Книги наших земляків [Рец.на книгу «Світло трави»] // Наддніпрянська правда.- 1979.- 25 квітня.

 3. «Висока хвиля в серце заплива...» /Поетичний світ Анатолія Кичинського/: Бібліографічний посібник. – Херсон: Просвіта, 2000.- 40 с.

 4. Голобородько Я. Листи з Дому життя [Рец.на книгу «Листоноша-земля»] // Лен.прапор.- 1986.- 12 квітня.

 5. Мельник Я. Своє віконце у безконечність (Анатолій Кичинський) // «Кобзаря»: Мат. Всеукр.наук.конф.- Переяслав_Хмельницький,1995.- С.17-18.

 6. Щерба Т. Цілющі острови духовності: Література Таврійського краю: Навчально-методичний посібник для вчителів.- Херсон,2001,- СЛ07-117.


Семінарське заняття 3.

Жіноча поезія Херсонщини кінця ХХ – оза. ХХІ оз.


Завдання

 1. Зробити ідейно-художній аналіз одного твору (на вибір) з поетичного доробку кожного митця.

 2. Вивчити напам’ять по 1 віршу з поетичного доробку кожного митця.


Питання для обговорення

1. Мотиви та образи поетичних книг Алли Тютюнник «Ніжність» (1974) та «Тисяча перше джерело» (1981).

2. Художні особливості лірики Ізабелли Плоткіної (на матеріалі збірки «Світляки зірок», 1994).

3. Поетичний світ Валентини Наумич. Огляд збірок «Є життя лиш одне, без

повтору...» (1993), «Голос журби» (1996).

4. Тематичні обрії лірики Софії Василенко з книги «Коромисло» (1994).

5. Ідейно-художній аналіз поезій із збірки «Листи-ластів’ята» (1994)

Світлани Трофимчук.

6. Творчість Наталі Коломієць.

7. Поезія Олесі Кузьменко.


Література:

1. Братан М. Замість післямови // Наумич В. Голос журби.- Херсон, 1996.-С.34.

2. Вишневецький Л. О любви // Плоткина И. Не забудь.-Херсон. 1991.-С. 3-4.

3. ЛазарукМ. Святковість очима буднів//Прапор.-1982.-№ 7.-С. 110-112.

4. Література рідного краю: Методичний посібник.-Херсон, 1994.

5. Малючок Степовичок: Антологія дитячої літератури Херсонщини / Упоряд А.Крат.-Херсон,2004.

6. Немченко І.В. «Коли відкривається квітка»: Про поетичний дебют Олесі 7.Кузьменко // Светофор.- 1999.- № 43 (28 жовтня); Слава праці.- 2000.- 19 лютого.

8. Письменники Радянської України: 1917-1987: Бібліографічний довідник.-К.? 1988.

9. Щерба Т. Творча душа Херсонщини (Алла Тютюнник) // Щерба Т. Цілющі острови духовності: Література Таврійського краю: Навчально-методичний посібник для вчителів.- ХерсонДООІ.- С.145-158.


Семінарське заняття 4 . Херсонська поезія 90-х ролків ХХ – оза. ХХІ століття


Завдання

 1. Зробити ідейно-художній аналіз одного твору (на вибір) з поетичного доробку кожного митця.

 2. Вивчити напам’ять по 1 віршу з поетичного доробку кожного митця.


Питання для обговорення

1. Ліра М. Василенка.

2. Мотиви та образи поезій В.Кулика та А. Бахути

3. Тематичні обрії лірики Василя Жураківського та Василя Загороднюка.

4. Художня своєрідність книг Анатолія Крата.

5. Проблематика та образи віршів Анатолія Полуфакіна.

6. Творчість А.Марущака.


Література:

 1. Бойченко В. Підкова з-над Сиваша [Рец. На книгу «Вулиця закоханих дерев»

 2. А.Кичинського] // Лен. Прапор. – 1976. – 5 жовтня.

 3. Література рідного краю: Методичний посібник. – Херсон, 1994.

 4. З любов’ю до рідного краю: Методичні рекомендації. – Херсон, 1995.

 5. Братан М. Почерк серця // Жураківський В. Приходять люди до ріки. – Сімферополь, 1991. –С. 3-4.

 6. Запорожець В. Білим по білому // Крат А. Координати часу. — К., 1994. – С. 3.

 7. Малючок Степовичок: Антологія дитячої літератури Херсонщини / Упоряд. А.Крат. –Херсон, 2004.

 8. Мельник Я. Своє віконце у безконечність (Анатолій Кичинський) // Мельник Я. Сила вогню і слова: Літ. Портрети. – К., 1991. – С. 36-43.

 9. Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Валерія Кулика» // Печатное слово. – 2003.-№5.-С.53-62.

 10. Піддубняк В. Колумби і оза вир // Новий день. – 1994. – 24 вересня.

 11. Поезія любові та краси: Бібліограф, посібник / До 50-річчя від дня народження і 35-річчя поетичної творчості Валерія Кулика. – Херсон, 1998

 12. Н. Федоровська Л. «Сльози у шлунку» // Наддн. Правда. -1994. – 9 серпня.

 1. Щерба Т. Цілющі острови духовності: Література Таврійського краю: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Херсон, 2001. – С. 107-117,119-130.Самостійна робота

Модуль самостійної роботи 1

1. Опрацювати тему «Творчість братів Тобілевичів і Таврійський край». Зробити конспект.

2. Аналіз творчості (підготувати доповідь):

- В.Плоткіна;

- В.Кузьменко;

- Яра Славутича;

- М. Василенко.

 1. Вивчити напам’ять вірші Дніпрової Чайки “Дешевий крам” та “На лимані”; вірші напам’ять М. Чернявського «Рідний край», «Степ і степ, один без краю…».

 2. Написати реферати “Літературна і громадська діяльність М.Чернявського на Херсонщині”. “Проблематика поеми Є.Фоміна “Рафаель”, “Художня довершеність поеми Є.Фоміна “Палац”.Модуль самостійної роботи 2


1. Зробити аналіз творчості (підготувати доповідь):

- О.Бєляєвої;

- Л. Марченко;

- В. Кулика;

- Ю. Голобородько.

2. Вивчити напам’ять по 2 вірша на вибір М. Братана, А. Кичинського, Н. Коломоєць.

3. Написати реферати на теми “Образ України в сучасній херсонській поезії”, “Любовна тема в творах поетів-земляків”, “Образ матері в ліриці сучасних таврійських авторів”, “Образний світ А.Кичинського”.


Перелік літератури:


 1. Белый Д. Херсонские украинцы в 1917 году. – Херсон, 1995.

 2. Братан М. Заради світла // Березіль. – 1993. – № 2. – С. 169-171.

 3. Василенко М. Небовий ключ: Поезії. – Сімферополь, 1990.

 4. Василенко М. Очна ставка: Поезії. – Сімферополь, 1990.

 5. Вишневська Н. Дніпрова Чайка і її твори // Дніпрова Чайка. Вибрані твори. – К.: Дніпро,1987. – С. 5-20.

 6. Голобородько Я. Письменники і Херсон. – Херсон, 2003.

 7. Голобородько Я.Ю. Поетична тональність Дніпрової Чайки // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 6. – С. 47-53.

 8. Голобородько Я. Світ таврійських письменників. – Херсон, 2001.

 9. Голобородько Я.Ю. Художні постаті Херсонщини: Література рідного краю: Експериментальний підручник для середніх закладів освіти. – Херсон, 2000. – С. 25-41.

 10. Гнідан О.Д., Осьмак Н.Д. Дмитро Маркович // Історія української літератури 70-90-х років ХІХ оз.: У 2 т. / За оза. О.Гнідан. – К., 1999. – Т. 1. – С. 280-297.

 11. Дніпрова Чайка: Літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Херсон, 1996.

 12. Дніпрова Чайка і розвиток української культури: Тези міжвуз. Наук. Конф. – Херсон, 1991.

 13. Дніпрова Чайка. Твори / Передм. Р.Шевченка. – Харків, 1931. – Т. 1, 2.

 14. Дніпрова Чайка. Твори / Передм. О.Килимника. – К., 1960.

 15. Дніпрова Чайка. Вибрані твори / Передм. Н.Вишневської. – К., 1987.

 16. Дніпрова Чайка. Вірші // Поезія. Вип. 1. – К., 1983.

 17. Дніпрова Чайка. Гіркий талан: Вірші // Вітчизна. – 1972. – № 2.

 18. Дніпрова Чайка: Літературні розвідки, бібліографічні нариси. – Херсон, 1996.

 19. Дніпрова Чайка і розвиток української культури: Тези міжвуз. Наук. конф. – Херсон, 1991.

 20. З любов’ю до рідного краю: Методичні рекомендації на допомогу популяризації в бібліотеках творчості сучасних херсонських поетів. – Херсон, 1995.

 21. Забуттю не підлягає: Нариси. Спогади. Оповідання. – Херсон, 1994.

 22. Засенко О. Треба жити по-новому, люблячи людей // Маркович Д. По степах і хуторах. Оповідання. Драми. Спогади. – К., 1991.

 23. Каляка М. “Степові” – 110: Нарис про херсонський часопис. – Херсон, 1996.

 24. Килимник О. Дніпрова Чайка // Твори. – К.: ДВХЛ, 1960. – С. 3-20.

 25. Константи: Альманах соціологічних досліджень. – 1997. – № 2 (Спецвипуск, присвя­че­ний Д.Марковичу).

 26. Литературное краеведение в школе: Метод. Рекомендации / Авт.: Н.Д. Чухонцева, Т.В. Хома, О.В. Мишуков – Херсон, 1989.

 27. Немченко Г.В. П’єса Дмитра Марковича “Не зрозуміли” в контексті розвитку української драматургії // Південний архів. – 1994. – № 3. – С. 53-59.

 28. Немченко І.В. Вистежуючи іскру добра [Д.Маркович] // Слово і час. – 1993. – № 11. – С. 17-21.

 29. Немченко І. “Воля лиш повна щастя дає” // Голос Таврії. – 1991. – № 23.

 30. Немченко І.В. Дмитро Маркович і херсонський белетристичний збірник “Степ” (1986) // Константи: Альманах соціологічних досліджень. – 1997. – № 2. – С. 15-20.

 31. Немченко І.В. Матеріали до лекції “Поезія Валерія Кулика” // Печатное слово. – 2003. – № 5. – С. 53-62.

 32. Немченко І.В. Опальний прокурор, невгодний письменник: До 145-річчя з дня народження херсонського письменника Дмитра Марковича // Новий день. – 1993. – 30 жовтня.

 33. Немченко І. Очна ставка з совістю [М.Василенко] // Степова Україна. – 1994. – № 8.

 34. Немченко І.В. Південноукраїнські літературні альманахи ХІХ – початку ХХ століть і їх роль у розвитку національної культури // Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. Міжнар. Наук.-метод. Конф. – Херсон, 1997. – Ч. 2. – С. 249-252.

 35. Немченко І. Поезія Дніпрової Чайки. – Херсон, 2002.

 36. Немченко І. Сатира Миколи Василенка (на матеріалі поетичної книги “Очна ставка”) // Сатира і гумор в оза. Літ традиції: Мат. Всеукр. Наук. конф. – Чернівці, 1994. – С. 168-172.

 37. Немченко І. Херсонські сторінки життя Дніпрової Чайки // Південний архів. – 1993. – № 1. – С. 37-46.

 38. Немченко І.В. Художній світ Валерія Кулика // Сучасний погляд на літературу: Наук. збірник: Вип. 9: Пам’яті академіка Петра Хропка. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – С. 73-91.

 39. Пінчук В. Дніпрова Чайка: Життя і творчість. – К., 1984.

 40. Степ: Херсонський літературний альманах. – Вип. 1-13. – Херсон, 1991-2005.

 41. Сухопаров С. Старый Херсон Сергея Сильванского. – Херсон, 2002.

 42. Федоровська Лада. “Давноминулих днів пекуча рана” // Пузиренко В. Живі дощі. Василенко М. Небовий ключ. Давыдов В. Старые звёзды. – Сімферополь: Таврія, 1990. – С. 61-62.

 43. Щерба Т. Цілющі острови духовності: Література Таврійського краю: Навчально-методичний посібник для вчителів. – Херсон, 2001.

Схожі:

«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconМета І завдання ознайомчої практики
А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconТема: Славетний ювілей Буковинського краю Мета
Мета: ознайомити учнів з історією створення Чернівецької області, природними багатствами, соціально-економічним станом та перспективами...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconГеографічне положення своєї місцевості
«Природознавство», пропонуємо проводити вивчення краєзнавчого курсу «Географія рідного краю» (5 кл.) за рахунок варіативної складової...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconТема: Чарівний край Черемоша й Прута…
Мета: ознайомити учнів з історією створення Чернівецької області, природними багатствами, соціально-економічним станом та перспективами...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconОлена Стаєнна м. Луганськ традиції рідного краю у громадянському вихованні дітей старшого дошкільного віку
Також, до основних громадянських якостей відносять любов до свого народу, краю, вітчизни, толерантність, демократизм, громадянську...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconС. В. Драновська
Сторія рідного краю як засіб підвищення інтересу учнів до історії україни (1960 – поч. 1990 рр. ХХ ст.)
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconТема : Буковина край, де варто жити
Обладнання: літературна виставка, портрети видатних митців Буковини, добірка аудіо-та відеоматеріалів, геральдика рідного краю
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconПрограма переддипломної практики
Цілеспрямоване вивчення природи, населення і господарства рідного краю під керівництвом викладачів, методистів, керівників станції...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconПрограма переддипломної практики
Цілеспрямоване вивчення природи, населення і господарства рідного краю під керівництвом викладачів, методистів, керівників станції...
«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу iconПрограма виробничої практики
Цілеспрямоване вивчення природи, населення і господарства рідного краю під керівництвом викладачів, методистів, керівників станції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи