Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» icon

Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»
Скачати 182.95 Kb.
НазваПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»
Дата03.11.2012
Розмір182.95 Kb.
ТипПояснювальна записка

Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»

Комплексна письмова робота державного екзамену з образотворчого мистецтва має на меті перевірити рівень творчої та педагогічної підготовки вчителя образотворчого мистецтва, визначити рівень сформованості основних професійний умінь на навичок, володіння теоретичними знаннями. Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст Державного екзамену представлено декількома блоками, що відповідають змісту підготовки.

Розділ "Кольорознавство" має на меті виявити знання та уміння з визначення основних характеристик кольору та кольорозіставлень, відомих концепцій створення колірних гармоній; специфіку психофізіологічної та емоційної дії кольору; використання природних гармоній у житті людини; створити кольорову композицію із заданими характеристиками; теоретично обґрунтувати результати практичної роботи; обґрунтувати творчий задум, ескіз; трансформувати абстрактну палітру кольорів у конкретну композицію

З курсу "Малюнок" студенти повинні знати історію розвитку методів навчання малюнку; закони перспективи; етапи роботи над академічним малюнком; методи роботи над учбовим малюнком; пластичну анатомію людини; теорію тіней та тональних співвідношень; питання психології в учбовому малюнку.

Метою екзаменаційної перевірки з курсу "Скульптура та пластична анатомія" є засвоєння історії розвитку пластичної анатомії та скульптури; знання законів побудови та виконання рельєфної композиції; етапів виконання круглої каркасної скульптури; види скульптури та матеріали, які використовуються в цій галузі; теоретичні питання з пластичної анатомії.; виконувати роботу з цільного шматка; працювати обома руками, оглядаючи роботу з усіх боків.

Завдання з курсу "Графіка" - перевірити знання, навички та вміння самостійно виконувати композиції в графічних техніках (оригінальна і друкована графіка).

Розділ "Композиція" має перевірити знання історії і теорії композиції; методики її викладання; володіти вмінням і навичками творчої роботи в різних видах і жанрах образотворчого мистецтва; розуміти виразні особливості різних

зображальних матеріалів і технік, аналізувати твори мистецтва.

»

Завданням з курсу "Живопис" є: перевірити вміння реалістично передавати об'ємну форму предметів в різних умовах освітлення і середовищ, володіння технікою акварельного та олійного живопису.

Завдання з декоративного мистецтва стосуються перевірки знань та умінь з технологій, функцій, шкіл, форм і методів навчання декоративно - ужиткового мистецтва у загальноосвітній та спеціальній школі; структури видів народної творчості.

Кольорознавство

Перевірка знань, засвоєних студентами у галузі кольорознавства.

Фізична природа світла та кольору. Вибіркове та не вибіркове відображення світлового потоку різноманітними поверхнями. Роль кольору в житті людини. Хроматичні та ахроматичні кольори, теплі та холодні, наступаючі та відступаючі, легкі та важкі.

Якісні та кількісні характеристики кольору. Механічне та оптичне змішування кольорів, взаємодоповнюючі кольори. Основні види контрастів, поняття про кольоровий нюанс.

Психологічний вплив кожного кольору спектра в залежності від асоціації. Зміна кольорів від освітлення на відстані. Розподіл кольорів на групи у живих істот. Використання людиною природних гармоній у своїй практичній діяльності.

Спектральне відчуття ока. Пороги світлової чуттєвості ока. Денний та нічний зір. Основні типи гармонійних поєднань кольору.

Малюнок

Методи опанування малюнком у Стародавньому Єгипті, Стародавній Греції, Стародавньому Римі та в епоху Відродження. Педагогічні погляди Чистякова П.П.

Основні етапи роботи над академічним малюнком: композиція малюнку; конструктивний аналіз форми та її перспективна побудова; виявлення об'єму предметів за допомогою світлотіні та уточнення пропорцій; детальна проробка форми; етап узагальнення.

Основні принципи роботи в академічному малюнку. Основні методи та

ж

прийоми техніки малюнку.

Основні поняття про перспективу, перспектива геометричних тіл, перспектива розподілу на частини. Перспектива пейзажу.

Довготривалий, короткочасний малюнок та начерки (порівняльний аспект).

Малювання по пам'яті та малювання з уяви. Особливості та засоби створення портретної характеристики моделі в малюнках та начерках. Біла лінія фігури та робота парними крапками.

Анатомічна конструкція голови людини та її пропорції. Анатомічна конструкція деталей голови. Особливості малюнку черепа. Основні дані про поверхневі м'язи голови людини. Особливості малювання голови живої людини. Принципи зображення голови в різних ракурсах.

Основні закономірності побудови людського тіла, пропорції тіла людини. Зображальні засоби передачі повітря в академічному малюнку.

Живопис

Різновиди живописних технік. Види живопису. Закономірності колориту. Визначення поняття "абрис" та "акцент" в живописному творі.

Ефект Пуркіне. Визначення поняття терміну "експресія" в живопису.

Взаємозв'язок між ідеєю картини, її змістом та формою. Розкрити поняття художнього образу в живописному творі.

Учбові та творчі завдання живопису. Контраст у живописі. Передача матеріальності предметів у живописі.

Різниця між поняттям "манера" і "манірність", "натура" і "натуралізм". Масляний живопис, темпера, акварель та гуаш - порівняльний аспект.

Графіка

Визначення поняття терміну "Графіка". Графіка як самостійний вид пластичного мистецтва. Сутність графіки та її ознаки: перевага лінії, контраст білого і чорного, декоративність, часове начало як четвертий вимір.

Класифікація видів графіки. Класифікація графіки за способом утворення (оригінальна, друкована, репродукційна) та за способом застосування (станкова, прикладна).

Художньо-виразна та зображальна система графічної мови. Пляма, лінія, штрих, контраст, тон, силует, ритм, пластичність, декоративність, фактура, стилізація форми.

Особливості роботи стальним пером, пензлем, очеретиною, фломастером.

Малювання олівцем "ретуш", вуглем, стеарином або свічкою, пастеллю. Мокра акварель та штриховий малюнок, гратографія.

Гравюра, друкована (тиражна)графіка та її види за способом друку. Гравюра на дереві. Ліногравюра. Гравюра на картоні. Глибокий друк та його техніки. Гравюра на металі.

Суха голка, офорт, м'який лак, акватинта. Кольорова гравюра на металі. Графічні техніки плоского друку (літографія, офсет, монотипія). Прикладна графіка (упаковка, товарний знак, емблема, плакат).

Книжкова графіка. Екслібрис.

Композиція

Визначення понять "композиція", "структура", "конструкція", "компановка". Композиція в історичному аспекті. Композиція сюжетно- тематичної картини.

Основні закони композиції. Закон цільності, типізації, контрастів. Закон підпорядкованості усіх закономірностей та засобів композиції сюжетному задуму твору.

Правила композиції. Ритм, паралельність, розміщення головного на другому плані, сприйняття об'єктів зображення, простір в композиції.

Композиція натюрморту, інтер'єру, пейзажу.

Композиція портрету та однофігурної сюжетної картини. Прийоми композиції. Горизонталь та вертикаль.

Композиція графіки, станкової скульптури.

Ясність та двозначність в композиції. Рівновага та дисбаланс. Активні та пасивні форми. Зорове стикання елементів композиції. Золотий розріз композиції.

Пояснити різницю між деталізацією та закінченістю художнього твору. Взаємозв'язок між ідеєю картини, її змістом та формою.

^ Скульптура та пластична анатомія

Скульптура та її види (кругла скульптура, рельєф). Жанри скульптури

(станкова, монументальна, рельєф).

Скульптурні матеріали (глина, пластилін, гіпс, дерево, камінь).

Загальне поняття про скелет. З'єднання кісток. Види суглобів.

Форма та будова м'язів. Функції м'язів. Механіка роботи м'язів. М'язи голови та обличчя. М'язи шиї. М'язи спини, живота та грудної клітки. М'язи верхніх вільних кінцівок. М'язи передпліччя та кисті. М'язи нижніх вільних кінцівок: стегна, гомілки та стопи.

Засоби виконання скульптурних робіт. Значення ритму та пластики у створенні образу. Пластичні особливості матеріалів, що використовуються у скульптурі.

^ Декоративне мистецтво

Види художньої діяльності народу. Види декоративного мистецтва в Україні.

Писанкарство як вид декоративно-прикладного мистецтва. Техніки писанкарства. Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва, композиційна схема та мотиви.

Техніки холодного та гарячого батику. Етапи роботи.

Історія пластичних мистецтв

Питання історії пластичних мистецтв складені на основі програмного матеріалу курсів історії зарубіжного та вітчизняного образотворчого мистецтва та історії архітектури. Вони розраховані на володіння випускниками базовими знаннями структурно-образної побудови живописного, графічного, скульптурного творів, засобами конструктивно-художньої виразності архітектурних пам'яток та усвідомлення шляхів розвитку української та західноєвропейської художньої культури.

Реалістичний метод зображення у російському образотворчому мистецтві XIX ст.

Українське пластичне мистецтво барокового стилю.

Розвиток пейзажного жанру в українському живописі XIX ст.

Етапи розвитку українського іконопису доби середньовіччя.

Живописне та графічне надбання Т.Шевченка.

Г.Нарбут - засновник нової школи української графіки.

Конструктивна основа християнської архітектури Київської Русі.

Класицистичний стиль у пластичних мистецтвах Півдня України.

Формування колекції українського і російського образотворчого мистецтва Херсонського художнього музею О.Шовкуненка.

Образотворче мистецтво Херсонщини кінця XX - початку XXI століття.


ЛІТЕРАТУРА

1.Антонович Є.А., Свид С.П., Проців В.І. Художні техніки у школі. - К., 1994.

2.Антонович Є.А., Захарчук-Чурай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно- прикладне мистецтво. Підручник. - Львів, 1993.

3. Асєєв Ю.С. Архітектурна спадщина України. - К., 1995.

4. Асєєв Ю.С. Шедеври світової архітектури. - К., 1982.

5.Асєєв Ю.С. Стилі в архітектурі України. - К., 1989.

6.Баммес Г. Изображение фигуры человека. - Берлин, 1988.

7.Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. - М., 1963.

8.Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М., 1977.

9.Биеналле графики. - Прага, 1986.

10.Ю.Босанець Л.В. Художні техніки рисунка. - Одеса: ОДПІ, 2002.

11.Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.

12.Виппер A.B. Как работать над пейзажем масляными красками. - М., 1971.

13.Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Педагогика, 1987. М. Владимиров 14.Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. — М., 1988.

15.Волков H.H. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984.

16.Волкотруб И.Г. Основы художественного конструирования. 2 изд. - К.:

17.Вища школа, 1988.

18.Воронова О.П. Искусство скульптуры. - М.: Знание, 1981.

19.Г.ан Н.С., Казанцев A.B. Малювання з натури. - К., 1971.

20.Гомбриг Э. История искусства. - М., 1998.

21.Гончаров А.Д. Об искусстве графики. - М., 1960.

22.Гребенюк Г.Е. Основи композиції та рисунок. - К.: Техніка, 1997.

23 .Григорьев С.А. О композиции в живописи. - М.: Школа изобразительного искусства, вып. VI, 1963.

24.Добкин С.Ф. Оформление книги. -М., 1985.

25.3ернов В.П. Цветоведение. Учебное пособие. - М.: Книга, 1972.

26.Йоне Барган. Анатомия для художников. - М., 1987.

27.Как построить композицию и перспективу / под ред. Т. Минеджян. - Балашиха, Московская обл.: Астрель, 2002.

28.Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. - К., 1982.

29.Козлов Н.Г. Композиция. -М., 1968.

30.Козлов В.М. Основи художнього оформлення текстильних виробів. - М., 1981.

31.Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. -М., 1978.

32.Костенко T.B. Основи композиції та тримірного формоутворення. - Харків. 2003.

33.Костенко Т.В. Основы композиции. -Харьков, 2003.

34.Кузин B.C. Методика обучения изобразительному искусству в школе. - М.: Просвещение, 1989.

35.Миронова Л.Н. Цветоведение. Учебное пособие. - Минск: Высшая школа, 1984.

36.Мистецтво батику / пер. Успенська О. - М., 2000.

37.Методические рекомендации по самостоятельной учебно-творческой практике студентов по рисунку. - Львов, 1982.

38.Мелик-Пашаев A.A. Педагогика искусства и творческие способности. - М.: Знание, 1981.

39.Молева Н.М. Выдающиеся художники-педагоги. - К., 1991.

40.История русского и советского искусства / под ред. Алленова М.М. - М., 1989.

41.История искусств зарубежных стран / под ред. Раздольского В.И. - М., 1989.

42.Полевой В. Искусство XX века: архитектура, изобразительное искусство. -М., 1989.

43 .Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. - М.: Высшая школа, 1978.

44.Ратничин В. Перспектива. - К., 1982.

45.Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М., 1982.

46.Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1989.

47.Ростовцев H.H. Академический рисунок. - М., 1973.

48.Ростовцев H.H. История методов обучения рисованию: в 2 ч. - М., 1981- 1982.

49.Ростовцев H.H., Терентьев A.B. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. - М., 1987.

50.Ростовцев H.H. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. -М.: Просвещение, 1975.

51.Учебный рисунок в Академии художеств. - М., 1990.

52.Українська графіка XI - початку XX ст.. 0 К., 1994.

53.Словник художників України. - К., 1973.

54.Федорук O.K. Графіка як вид образотворчого мистецтва. - К., 1983.

55.Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. - М., 1977.

56.Шорохов Е.В. Основы композиции. - М., 1979.


Творча робота спеціаліста має бути науково-творчою роботою та кінцевим результатом навчання. Під час навчання необхідно цілеспрямовано розвивати у кожного студента зорові враження, художні спостереження; творчий характер сприйняття натури; активність бачення моделі; художньо- образне бачення; творче мислення; візуальне мислення; об'ємно-просторове уявлення; почуття пластики форми; яскравість зорової уяви; цілісне композиційне та графічне бачення; емоційно-естетичне відчуття; цілісне сприйняття образу; відчуття ритму, руху, пластики, пропорцій, гармонії; композиційне мислення; художні знання, уміння та навички; потребу в творчій діяльності; відчуття художнього матеріалу; професійну культуру та методичну майстерність майбутнього педагога-художника, випускника спеціалітету факультету культури і мистецтв.

Творча робота повинна продемонструвати показники рівня творчої підготовки студентів.

Показники критеріїв творчого мислення наступні:

  1. .Прагнення до передачі загального, характерного.

2.Уміння аналізувати й узагальнювати.

3.Уміння знайти головне і виділити.

4.Уміння підкоряти деталі головному.

5.Уміння.бачити внутрішні зв'язки в цілому.

6.Своєрідність і оригінальність художньо-аналітичного абстрактного мислення.

7.Уміння спостерігати, самостійно мислити.

8.Наявність творчого, композиційного задуму до початку практичної роботи.

9.Загальний рівень образності в роботі, виразність.

Студент спеціальності "Образотворче мистецтво" може обирати тему творчої роботи з малюнку або живопису, з графіки або скульптури, з декоративно-прикладного мистецтва.

Кількість та розмір робіт, які включає в себе випускна робота, вирішується разом з керівником. Наприклад, якщо це живописне жанрове полотно або психологічний портрет, воно може бути одне; якщо це графіка - випускна робота може бути вирішена диптихом або триптихом; якщо це ілюстративний макет до книги - це буде серія робіт; якщо це декоративно- ужиткова робота, вона може бути вирішена диптихом або триптихом.

Організація творчої роботи включає:

1.Вибір теми.

2.Робота над ескізом майбутньої композиції.

3.Робота над начерками, короткочасними малюнками, ескізами, кольоровою гамою.

4.Невелика за об'ємом робота в техніці, в якій буде виконуватися випускна робота.

5.Підготовка полотна, картону або іншої основи.

6.Робота над "картоном", малюнком для майбутньої композиції в розмірі.

7.Виконання творчої роботи в матеріалі.

8.Вибір рами та цікавого оформлення роботи.

Теоретична частина - пояснювальна записка, яка розкриває:

1.Обґрунтування актуальності теми.

2.Хід роботи та характер її художнього втілення.

3.Пояснюється технологічний процес виконання задуманого в матеріалі.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Н. Тюхтенко

Проректор, з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради


^ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ

"ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО"

комплексної письмової роботи державного екзамену для студентів спеціальності

7.02020501. Образотворче мистецтво*.

Спеціалізація: художня культура, декоративне мистецтво денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

1.Якісні та кількісні характеристики кольору. Механічне та оптичне змішування кольорів, взаємодоповнюючі кольори.

2.Основні види контрастів. Зміст поняття кольоровий нюанс та акцент.

Хроматичні та ахроматичні кольори. Кольори теплі та холодні, наступаючі та відступаючі, легкі та важкі.

3.Фізична природа світла та кольору. Вибіркове та не вибіркове відображення світлового потоку різноманітними поверхнями.

4.Психофізіологічний вплив кольору та його символіка.

5.Основні етапи роботи над академічним малюнком. Загальні принципи.

6.Основні методи та прийоми роботи у малюнку.

7.Довготривалий, короткочасний малюнок та начерки (порівняльний аспект). Малювання по пам’яті та малювання з уяви.

8.Особливості та засоби створення характеристики моделі в малюнках та начерках. Біла лінія фігури та робота парними крапками.

9.Основні поняття про перспективу, перспектива розподілу на частини. Перспектива міського пейзажу.

10.Різновиди живописних технік. Види живопису. Закономірності колориту.

11.Визначення поняття “абрис” та “акцент” в живописному творі. Ефект Пуркіне. Визначення поняття терміну “експресія” в живопису.

12.Взаємозв’язок між ідеєю картини, її змістом та формою. Розкрити поняття художнього образу в живописному творі. Учбові та творчі завдання живопису. Різниця між поняттям “манера” і “манірність”, “натура” і “натуралізм”.

13.Масляний живопис, темпера, акварель та гуаш – порівняльний аспект.

14.Сутність графіки та її ознаки: перевага лінії, контраст білого і чорного, декоративність, часове начало як четвертий вимір. Класифікація видів графіки.

15.Класифікація графіки за способом утворення та за способами застосування. Функції лінії та штриха: тон, колір, фактура. Пластика та ритм, трактування об’єму.

16.Особливості роботи стальним пером, пензлем, очеретиною, фломастером. Поєднання акварельного та штрихового малюнку пером і тушшю. Акварель по-вологому та штриховий малюнок, гратографія.

17.Гравюра, друкована (тиражна)графіка та її види за способом друку. Гравюра на дереві. Ліногравюра. Гравюра на картоні. Глибокий друк та його техніки. Гравюра на металі. Суха голка, офорт, м’який лак, акватинта. Кольорова гравюра на металі.

18.Графічні техніки плоского друку. Виникнення літографії. Офсетний друк. Техніка монотипії.

19.Прикладна графіка (упаковка, товарний знак, емблема, плакат). Книжкова графіка. Екслібрис.

20.Особливості зору людини та їх вплив на композиційні рішення. Композиція образотворчого мистецтва в історичному аспекті.

21.Основні закони композиції. Закон цільності, типізації, контрастів. Закон підпорядкованості усіх закономірностей та засобів композиції сюжетному задуму твору.

22.Правила композиції. Ритм; симетрія; паралельність; розміщення головного на другому плані сприйняття об’єктів зображення, простір в композиції.

23.Композиція натюрморту, інтер’єру, пейзажу. Композиція портрету та одно фігурної сюжетної картини. Прийоми композиції. Горизонталь та вертикаль.

24.Ясність та двозначність в композиції. Рівновага та дисбаланс. Активні та пасивні форми. Зорове стикання елементів композиції.

25.Золотий розріз в композиції. Пояснити різницю між деталізацією та закінченістю художнього твору. Взаємозв’язок між ідеєю картини, її змістом та формою.

26.Анатомічна конструкція голови людини та її пропорції. Особливості малюнку черепа.

27.Основні дані про поверхні м’язи голови людини. Особливості малювання голови живої людини. Принципи зображення голови в різних ракурсах.

28.Основні закономірності побудови людського тіла, пропорції тіла людини.

29.Загальне поняття про скелет. З’єднання кісток. Види суглобів. Форма

та будова м’язів. Функції м’язів. Механіка роботи м’язів.

30.Кістки та м’язи тулуба. М’язи спини, живота та грудної клітини.

31.Кістки та м’язи верхніх вільних кінцівок. М’язи передпліччя та кисті.

Кістки та м’язи нижніх вільних кінцівок: стегна, голінки та стопи.

32.Засоби виконання скульптурних робіт. Значення ритму та пластики у створенні образу. Пластичні особливості матеріалів, що використовуються у скульптурі.

33.Скульптура та її види (кругла скульптура, рельєф). Жанри скульптури (станкова, монументальна, рельєф).

34.Види декоративно ужиткового мистецтва в Україні. Техніки холодного та гарячого батику. Етапи роботи.

35.Писанкарство як вид декоративно-прикладного мистецтва. Техніки писанкарства. Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва. Різновиди витинанок.

36.Зображальні засоби передачі повітря в академічному малюнку.

37.Художньо-образні та техніко-аналітичні методи в малюнку та живописі.

38.Художній образ в мальованому портреті та живописному (порівняльний аналіз).

39. Портретний жанр та його різновиди в малюнку та живописі.

40. Перспектива повітряна. Побудова віддзеркалення у воді.

41.Реалістичний метод зображення у російському образотворчому мистецтві ХІХ ст.

42.Українське пластичне мистецтво барокового стилю.

43. Розвиток пейзажного жанру в українському живописі ХІХ ст.

44. Етапи розвитку українського іконопису доби середньовіччя.

45. Живописне та графічне надбання Т.Шевченка.

46. Г.Нарбут – засновник нової школи української графіки.

47. Конструктивна основа християнської архітектури Київської Русі.

48. Класицистичний стиль у пластичних мистецтвах Півдня України.

49. Формування колекції українського і російського образотворчого мистецтва Херсонського художнього музею О.Шовкуненка.

50.Образотворче мистецтво Херсонщини кінця ХХ – початку ХХІ століття.


Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва

і дизайну проф. Чуприна В.Г.

Схожі:

Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»
Спеціалізація : художня культура, декоративне мистецтво; художня культура, комп’ютерний дизайн
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Ормованості основних професійний умінь на навичок, володіння теоретичними знаннями. Комплексний характер підготовки студентів вимагає...
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»

Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Теорія та практика образотворчого мистецтва»
Програма комплексного державного екзамену з модуля “Теорія та практика образотворчого мистецтва”
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до організації та проведення
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка програму комплексного державного екзамену для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні вченої Ради Південнослов’янського навчально-наукового інституту
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Пояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво» iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену Програма з управління потенціалом підприємства
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи