Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль icon

Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль
Скачати 111.87 Kb.
НазваПерший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль
Дата03.11.2012
Розмір111.87 Kb.
ТипЛекція

ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА


ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ


«СТРАТЕГІЇ ТА ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ. ЛЕКСИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ»

Лекційний модуль

Лекція 1. Вступні відомості про способи перекладу.

Поняття перекладу, неперекладності, відносної перекладності. Скорочений переклад та його види. Найбільш розповсюджені способи повного перекладу.


Лекція 2. Одиниці перекладу та членування тексту.

Поняття «одиниця перекладу». Феномен контекстуальних залежностей сло­ва.

Види контекстуальних залежностей сло­ва: тема та рема; група максимальних контекстуальних залежностей; позатекстові залежності. Правила сегментації тексту для перекладу.


Лекція 3. Види перетворень при перекладі. Лексичні прийоми перекладу: транскрипція.

Лексичні, граматичні, стилістичні прийоми перекладу: вступні відомості. Перекладацька транскрипція та транслітерація. Переклад власних імен, які мають символічну функцію. Сполучення семантичного перекладу з калькуванням. Перекладу географічних назв. Переклад назв навчальних закладів.

Перекладацька транскрипція при перекладі назв нечисленних народів або інших національно-культурних феноменів. Переклад реалій та термінів. Правила вживання перекладацької транскрипції.


Лекція 4. Лексичні прийоми перекладу: калькування.

Аналіз прикладів міжмовної кореляції. Особливості механізму калькування при перекладі. Процес калькування термінів, широковживаних слів та словосполучень. Критерії вибору між калькуванням, транслітерацією та змішаним способом при перекладі історико-культурних та специфічних географічних назв, а також нових термінів. Правила калькування.


Лекція 5. Лексико-семантичні модифікації.

Види перекладацьких модифікацій. Звуження та розширення початкового значення. Нейтралізація та посилення емфази. Функціональна заміна. Опис та коментар. Правила використання лексико-семантичних трансформацій.


Лекція 6. Прийоми перекладу фразеологізмів.

Поняття фразеологізму. Рівні фразеологізмів у мові. Мовленнєві функції фразеологізмів. Правило функціональної відповідності. Національно-культурні розбіжності між схожими за змістом фразеологізмами. Проблеми перекладу інтернаціональних фразеологізмів. Складності перекладу фразеологізмів, які базуються на сучасних реаліях. Особливості перекладу історичних фраз та крилатих виразів. Правила перекладу фразеологічних одиниць.


Література:

 1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 3. Кіщенко Ю. В. Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): навч.-метод. посібник для студентів І курсу спеціальності «Переклад». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 48 с.

 4. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с.

 5. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 6. Мірам Г.Е., Дейнеко В.В. Основи перекладу. – К: Ніка-Центр, 2002. – 237 с.

 7. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.

 8. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного перевода. – М: Изд-во «Екзамен», 2004. – 350 с.

 9. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.Практичний модуль

Практичне заняття № 1. Способи перекладу. Одиниці перекладу та членування тексту.

 1. Сутність перекладу. Характеристика випадків неперекладності та відносної перекладності.

 2. Характеристика скороченого перекладу та його видів.

 3. Визначення найбільш поширених способів повного перекладу.

 4. Суть поняття «одиниця перекладу».

 5. Феномен контекстуальних залежностей сло­ва.

 6. Аналіз видів контекстуальних залежностей сло­ва:

а) тема та рема;

б) група максимальних контекстуальних залежностей;

в) позатекстові залежності.

 1. Правила сегментації тексту для перекладу.

 2. Виконання вправ 1, 2, 4, 5, 6, 8 до лекції 1; 1, 2, 4, 6 до лекції 2.

Література:

1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 1. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 2. Мірам Г.Е., Дейнеко В.В. Основи перекладу. – К: Ніка-Центр, 2002. – 237 с.

 3. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.


Практичне заняття № 2. Види перетворень при перекладі. Транскрипція як лексичний прийом перекладу.

 1. Загальна характеристика лексичних, граматичних та стилістичних прийомів перекладу.

 2. Різниця між перекладацькою транскрипцією та транслітерацією.

 3. Механізм перекладу власних імен, які мають символічну функцію.

 4. Сполучення семантичного перекладу з калькуванням.

 5. Особливості перекладу географічних назв та назв навчальних закладів.

 6. Особливості вживання перекладацької транскрипції при перекладі назв нечисленних народів або інших національно-культурних феноменів.

 7. Особливості перекладу реалій та термінів.

 8. Виконання вправ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 до лекції 3.


Література:

 1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 4. Кіщенко Ю. В. Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): навч.-метод. посібник для студентів І курсу спеціальності «Переклад». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 48 с.

 5. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с.


Практичне заняття № 3. Прийоми калькування та лексико-семантичні модифікації.

 1. Аналізу прикладів міжмовної кореляції.

 2. Характеристика особливостей механізму калькування термінів, широковживаних слів та словосполучень при перекладі.

 3. Критерії вибору між калькуванням, транслітерацією та змішаним способом при перекладі історико-культурних та специфічних географічних назв, а також нових термінів.

 4. Види перекладацьких модифікацій. Звуження та розширення початкового значення. Суть прийомів нейтралізації та посилення емфази.

 5. Прийоми функціональної заміни, опису та коментаря.

7. Виконання вправ 1, 3, 4, 5, 7 до лекції 4; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 до лекції 5.


Література:

 1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 2. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.

 3. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного перевода. – М: Изд-во «Екзамен», 2004. – 350 с.


Практичне заняття № 4. Теорія та практика перекладу фразеологізмів.

 1. Визначення поняття «фразеологізм». Рівні фразеологізмів у мові.

 2. Мовленнєві функції фразеологізмів. Правило функціональної відповідності.

 3. Аналіз національно-культурних розбіжностей між схожими за змістом фразеологізмами.

 4. Проблеми перекладу інтернаціональних фразеологізмів. Складності перекладу фразеологізмів, які базуються на сучасних реаліях.

 5. Особливості перекладу історичних фраз та крилатих виразів.

6. Виконання вправ 1- 11 до лекції 6.


Література:

 1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 4. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.


Модуль самостійної роботи

Завдання 1. Визначити оптимальні способи перекладу (вправи 3, 7, 9 до лекції 1).

Завдання 2. Виконати сегментацію текстів під час перекладу (вправи 3, 5 до

лекції 2).

Завдання 3. Використати транскрипцію при перекладі (вправи 6, 7 до лекції 3).

Завдання 4. Застосувати прийом калькування (вправи 2, 6, 8 до лекції 4).

Завдання 5. Виконати лексико-семантичні модифікації (вправи 6, 8, 9, 10, 11 до

лекції 5).

^ ДРУГИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

«ГРАМАТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ»

Лекційний модуль

Лекція 1. Граматичні прийоми перекладу. Морфологічні перетворення в умовах схожості форм.

Повний та неповний переклад граматичних явищ. Частковий та нульовий переклад. Функціональна відповідність або функціональна заміна. Уподібнення, конверсія та антонімічний переклад граматичних форм. Правила перекладу граматично схожих форм.

Лекція 2. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень і речень.

Повний та частковий переклад сполучень мовних одиниць. Опис при перекладі атрибутивних словосполучень. Випадки використання перекладацького коментаря. Переклад похідних та субстантивних сполучень. Особливості перекладу простих та складних речень. Правила перетворень словосполучень при перекладі.

Лекція 3. Стилістичні прийоми перекладу. Прийоми перекладу метафоричних одиниць.

Переклад антропоморфних форм (уособлень). Проблеми перекладу «тваринної» метафори. Структурне перетворення вихідних стилістичних одиниць при перекладі. Переклад метафор фольклорного походження та метафор рекламного тексту. Правила перетворення метафори.


Лекція 4. Прийоми перекладу метонімії. Передача іронії при перекладі.

Переклад метонімічного переносу, який базується на асоціації. Особливості перекладу антономазії. Передача іменних метонімій при перекладі. Правила перекладу метонімічних одиниць. Поняття іронії та способи її передачі. Переклад іронічних контекстів – обігрування цитат. Передача компонентів, які є невідомими для культури, що перекладає. Правила перекладу іронії.


Література:

 1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 3. Кіщенко Ю. В. Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): навч.-метод. посібник для студентів І курсу спеціальності «Переклад». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 48 с.

 4. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с.

 5. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 6. Мірам Г.Е., Дейнеко В.В. Основи перекладу. – К: Ніка-Центр, 2002. – 237 с.

 7. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.

 8. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного перевода. – М: Изд-во «Екзамен», 2004. – 350 с.

 9. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.


Практичний модуль

Практичне заняття № 1. Механізм морфологічних перетворень в умовах схожості форм.

 1. Характеристика поняття повного та неповного перекладу граматичних явищ, часткового та нульового перекладу.

 2. Функціональна відповідність та функціональна заміна.

 3. 3.Випадки застосування уподібнення, конверсії та антонімічного перекладу граматичних форм.

 4. Правила перекладу граматично подібних форм.

 5. Виконання вправ 1- 6 до лекції 7.Література:

 1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 2. Мірам Г.Е., Дейнеко В.В. Основи перекладу. – К: Ніка-Центр, 2002. – 237 с.

 3. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.

 4. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.Практичне заняття № 2. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень і цілих речень.

 1. Повний та частковий переклад сполучень мовних одиниць.

 2. Методи застосування опису при перекладі атрибутивних словосполучень.

 3. Випадки використання перекладацького коментаря.

 4. Переклад похідних та субстантивних сполучень.

 5. Особливості перекладу простих та складних речень.

6. Виконання вправ 1-6 до лекції 8.


Література:

 1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

 4. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.


Практичне заняття № 3. Практика перекладу метафоричних одиниць.

 1. Особливості перекладу антропоморфних форм (уособлень) та «тваринної» метафори.

 2. Суть структурного перетворення даних стилістичних одиниць при перекладі.

 3. Особливості перекладу метафор фольклорного походження та метафор рекламного тексту.

 4. Правила перетворення метафори.

 5. Виконання вправ 1-4, 7 до лекції 9.


Література:

 1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

 2. Мірам Г.Е., Дейнеко В.В. Основи перекладу. – К: Ніка-Центр, 2002. – 237 с.

 3. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К: Ника-Центр, 2003. – 135с.

 4. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.Практичне заняття № 4. Прийоми перекладу метонімії. Передача іронії при

перекладі.

1. Особливості метонімічного переносу, який базується на асоціації.

2. Особливості перекладу антономазії та передачі іменних метонімій при

перекладі.

3. Поняття іронії та способи її передачі.

4. Приклади перекладу іронічних контекстів – обігрування цитат.

5. Способи передачі компонентів, які є невідомими для культури, що

перекладає.

6. Виконання вправ 1-3, 6, 7 до лекції 10.

Література:

  1. Алексеев И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 288 с.

  2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб: Лениздат; Изд-во «Союз», 2003. – 320 с.

  3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

4. Нестеренко Н.М., Лисенко К.В. A Course in Interpreting and

Translation. Посібник для студентів та викладачів вищих

навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.

 1. Кіщенко Ю. В. Вступ до перекладу (завдання для самостійної роботи до модульної атестації): навч.-метод. посібник для студентів І курсу спеціальності «Переклад». – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 48 с.

 2. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с.Модуль самостійної роботи

Завдання 1. Здійснити основні синтаксичні перетворення на рівні цілих речень

(вправи 7, 8, 9, 10 до лекції 8).

Завдання 2. Проаналізувати механізми перекладу метафор (вправи 5, 6 до лекції

9).

Завдання 3. Визначити способи перекладу метонімії та іронії (вправи 4, 5, 8, 9, 10

до лекції 10).

Схожі:

Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconЗмістовний модуль №1 І Змістовний модуль №2
...
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconЛекційний модуль Лекція Американський варіант англійської мови
«фонетичні, лексичні, граматичні, орфографічні особливості американського варіанту англійської мови»
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconТеорія та практика перекладу (4 курс французи) Завдання
...
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconТеорія та практика перекладу (4 курс іспанці) Завдання
...
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconОбов’язковий мінімум теоретичних питань і практичних навичок з модулю №3 «Хвороби пародонту», без оволодіння якими студент не зможе одержати позитивну оцінку Змістовний модуль “Хвороби пародонта.
Змістовний модуль “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта”
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconПерший змістовний модуль «учень та його оточення»
Практичне заняття № Складання простих речень типу „Хто це?” „Що це?”. (2 години)
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconПерший змістовний модуль «людина, її зовнішність та характер. Родина. Професії»
Практичне заняття №1. Діагностичний тест. Ознайомлення з підручником “A way to success”
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconПрактична граматика англійської мови (І курс) перший змістовний модуль
Практичне заняття №1. Іменник. Класифікація іменників, морфологічні та синтаксичні характеристики
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconРобоча програма «Переддипломний семінар» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є сучасні проблеми теорії І практики перекладу, закономірності перекладу текстів різноманітних жанрів, особливості...
Перший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль iconЗмістовний модуль №3: «Пульпіт»
Модуль№2: Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит). Етіологія, патогенез
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи