Херсонський державний університет, iredka@yandex ru icon

Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Скачати 109.74 Kb.
НазваХерсонський державний університет, iredka@yandex ru
Дата03.11.2012
Розмір109.74 Kb.
ТипДокументи
1. /Redka.doc
2. /Андр_єнко.doc
3. /БУДАК.doc
4. /Баева - культура здоровья.doc
5. /Басай.doc
6. /Баштан.doc
7. /Бойчук Херсон 2008.doc
8. /Бондарсук (культ. здор.).doc
9. /Босенко, Клименко Одеса.doc
10. /Боянжу М.Г.doc
11. /Бродська статья.doc
12. /Бурковська.doc
13. /Бєсєд_на А.А., Калиниченко _.О. ВПЛИВ Г_ПЕРАКТИВНОСТ_ НА ШК_ЛЬНУ ТРИВОЖН_СТЬ.doc
14. /Василевская Я.В ДНУ 1.doc
15. /Верещака.doc
16. /Воканич.doc
17. /Воронкова_тези.doc
18. /Гайдай М._., Плохута О..doc
19. /Гозак С.В., Сєрих Л.В., Станкевич Т.В., Ф_лоненко О.О..doc
20. /Головченко.doc
21. /Гончаренко.doc
22. /Гребенюк.doc
23. /Гурова.doc
24. /Деряг_на.doc
25. /Дьяченко-Богун.doc
26. /Ежова.doc
27. /Жуковська.doc
28. /Завгородня.doc
29. /Залозний.doc
30. /К_сельов.doc
31. /Калиниченко И.О. Суми.doc
32. /Карпух_на.doc
33. /Кедровський А. Б..doc
34. /Кобялко.doc
35. /Коз_й.doc
36. /Колодка стаття.doc
37. /Коцан, Козачук, Кутр_й.DOC
38. /Коцан, Кузнєцов, Качинська.doc
39. /Куд_н С.Ф., Савонова О.В., Гайова Н.В., Дусь В.В.,.doc
40. /Культ. здоровья (С.Шмалей).doc
41. /Луценко.doc
42. /Лушн_кова статя.doc
43. /Любченко.doc
44. /МИРНАЯ.DOC
45. /Мазепа.doc
46. /Макарчук М.Ю., Спринь О.Б, Чинк_н А.А.doc
47. /Марцафей Н. (Культура здоровья).doc
48. /Мацейко _._.doc
49. /Мег,Дан, Желт.doc
50. /Мег,Чор,Вол,Аф.doc
51. /Мегал_нська, Грицай.doc
52. /Момот.doc
53. /Орлова С., 511 гр..doc
54. /Плиска.doc
55. /Плохута статя.doc
56. /Радевич (культ.здор.).doc
57. /Редька.doc
58. /Савельева.doc
59. /Саврасова А. В..doc
60. /Садова.doc
61. /Сидоряк Н.Г.doc
62. /Скалд_н.doc
63. /Сухина.doc
64. /Терещенко.doc
65. /Ткаченко1.doc
66. /ЦисьВ.В..doc
67. /Цуркан.doc
68. /Чеботарьова _.doc
69. /Чижик_В_В_городЛуцк.doc
70. /Шапар.doc
71. /Шаповалова стаття.doc
72. /Швайко, Дмитроца, Шевчук, Мотузюк .doc
73. /Шкуропат, Херсон.doc
74. /Щерб_на Т._., Залозний Д.В.doc
75. /Щербина Т., Орлова С.doc
76. /Щербина Т._., Шваюк М.П.doc
77. /Щербина Т._., Щербина О.М..doc
78. /м_ХЕРЄВА (Культ.здор.).doc
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Андрієнко О. Д
Будак Н. О
Електрична активність головного мозку слабозорих дітей 4 – 6 років в стані функціонального спокою
Система корекційно – реабілітаційної роботи з розвитку психомоторики дітей з психофізичними вадами
Показники центральної гемодинаміки молодших школярів з затримкою психічного розвитку
Право людини на здорове середовище існування
Формування побутової культури в розумово відсталих учнів
Студентов заочной формы обучения в период экзаменационной сессии
Минимальная мозговая дисфункция у детей, их развитие и обучение
Оптимізація психофізичного розвитку дітей з дефектами зору засобами ритміки
Херсонський державний університет Бурковська Г. А
Вплив гіперактивності на шкільну тривожність серед учнів
Стан та перспективи розвитку санаторно-курортних закладів Херсонської області
Дослідження вегетативних показників серцево-судинної системи у студентів-юнаків природничих спеціальностей у динаміці навчального року
Загальні основи фізичної реабілітації студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію
Удк 579. 864+619 Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А.І
Розвиток вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку
Динаміка фізичного розвитку І стан здоров’я учнів середнього шкільного віку в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах гозак С.
Особливості церебральної гемодинаміки у дітей з діагнозом дитячій церебральний параліч
На участь у VІ міжнародній науково-методичній конференції «Культура здоров’я як предмет освіти»
Гребенюк С. В
Біоритми людини та їх класифікація
Порушення поведінки в учнів молодших класів допоміжної школи
Дьяченко-Богун Марина Николаевна, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды
Показники здорового способу життя серед молоді професійно-технічних навчальних закладів
Жуковська О. О
Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах великої британії
Оцінка функціонального рівня школярів за методом електроакупунктури
Аспекти наркоманії у миколаївській області (1950 – 2007 р р.)
Розвиток функцій вищої нервової діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів з різною організацією фізичного виховання
Вплив релаксації на показники довільної уваги
Показник чсс та електрична вісь серця у приглухуватих підлітків 12- 15 років
Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів
Особливості взаємозв’язків властивостей уваги з параметрами церебральної гемодинаміки у чоловіків зрілого віку з артеріальною гіпертензією
Психокорекція невротичних станів у дітей з вадами слуху
Просторова синхронізація альфа-активності кори головного мозку у екстра- та інтровертів
Особливості міжпівкулевих та внутрішньопівкулевих взаємодій у осіб з різним типом мануальної асиметрії при дії звукових стимулів різної значимості
Удк 378. 147: 613 використання ігрових методів навчання у практиці викладання валеологічних аспектів психічного здоров’я кудін С. Ф., Савонова О. В., Гайова Н. В., Дусь В. В., Мельников С. В., Полулях Г. В., Рябініна Л. В
Режим солнечных ванн для детей с нарушениями деятельности сердца
Функціональний стан серцево-судинної системи осіб 15 – 17 років в умовах розумового навантаження
Нейродинамічні функції дошкільників із слуховою депривацією
Индивидуально-типологические особенности студентов-первокурссников в условиях обучения в вузе
Влияние комплексов каратэ на функциональное состояние лучезапястных суставов у больных ревматоидным артритом
Екотоксиканти та здоров’я школярів
Удк 612. 82/. 83 Стан властивостей психофізіологічних функцій у дітей віком від 4 до 5 років
Дитяча обласна клінічна лікарня м. Херсон Марцафей Н. М
ЗВ’язок успішності навчання учнів середнього шкільного віку з властивостями основних нервових процесів
Інформація щодо лектинів з сировини пряно-ароматичних рослин, а також про їх цитостатичну та літолізогенну активність
Персоніфікація впливу деяких бактерій на організм людини
Кардіодіагностичні властивості лектинів деяких лікарських рослин
Взаємозв’язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової систему у дорослих людей херсонський державний університет
Оздоровчі технології для реабілітації фізичного стану слабозорих дітей
Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу вищих педагогічних І науково-дослідних закладів інтенсифікує наукові дослідження
Розвиток вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку
Розвиток інтелекту слабочуючого молодшого школяра
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Херсонський державний університет
Перелік ключових слів: вегетативна нервова система, серцево-судинна система, вегетативний індекс Кердо, хвилинний об’єм крові, індекс хвилинного об’єму крові
Херсонський державний університет Садова О. Ф
Оценка микроцоркуляции крови у студентов разных возрастных групп методом лазерной доплеровской флоуметрии
Фізіологічна роль eph рецепторів та ефринів
Моніторинг саногенезу в процесі санаторно-курортного лікування
Особливості пізнавальних функцій слабозорих дітей
Херсонський державний університет Ткаченко О. М
Неуспішність у навчанні дітей молодшого шкільного віку, які мають проблеми у здоров’ї
Херсонський державний університет Цуркан Р. В
Чеботарьова І. Херсонський державний університет
Вікова динаміка розвитку силових здібностей у школярів 11-17 років
Застосування міжпредметних зв’язків при формування поняття про антиоксиданти
Особливості корекції вербальних компонентів інтелектуальної діяльності у молодших школярів із зпр
Статеві особливості топографічного картування викликаних потенціалів кори головного мозку при орієнтувально-дослідницькій діяльності
Електроенцефалографічне дослідження головного мозку приглухуватих підлітків шкуропат А. В
Оцінка функціонального рівня школярів за методом електроакупунктури
Оздоровчі технології для реабілітації фізичного стану слабозорих дітей
Корекційна спрямованість занять з лікувальної фізичної культури для слабозорих дошкільників
Психофізіологічні особливості емоційної сфери слабозорих дітей
Показників психологічного статусу дітей з екстрасистолічною аритмією з регіонів екологічного неблагополуччя

ОСОБЛИВОСТІ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Редька І.В.

Херсонський державний університет, iredka@yandex.ruKey words: children with vision disorders, respiratory system, syndrome of hyperventilation


Resume. 75 children at visually impaired and 79 healthy children are investigated by methods of spyrography and spyrometric. In research it is established, that children at visually impaired have a syndrome of hyperventilation, decrease of tolerance to hypoxia, decrease of reserve opportunities of respiratory system.


Вступ. В останні роки значно зростає кількість дітей з особливими потребами не тільки в нашій країні, але й в усьому світі. Особливу категорію дітей з особливими потребами складають діти з вадами зору, з яких в Україні 8000 дітей перебувають у дошкільних навчальних закладах.

Аналіз літературних джерел (Григорьева Л.П., 1983; Кокорева Е.Г., 2002; Макарова М.И., 2006; Пястолова Н.Б., 2001; Щербина Т.І., 2005; Хацуков Б.Х., 2000 та ін.) свідчить про те, що під впливом обмеженої зорової аферентації відбувається перебудова функціональних систем, що, безумовно, супроводжується зміною енергетичного обміну, який в свою чергу залежить від кількості використаного кисню [2]. Отже, обмежена зорова аферентація повинна впливати на функціональний стан дихальної системи. Однак, аналіз наукової та науково-методичної літератури свідчить про наявність комплексних досліджень дихальної системи у слабозорих дітей шкільного віку [7; 11; 12], тоді як відомості про стан дихальної системи у слабозорих дітей дошкільного віку поодинокі та підпорядковані оцінці фізичного розвитку [3; 10].

Враховуючи зазначене вище, метою дослідження стало вивчення особливостей зовнішнього дихання у слабозорих дітей дошкільного віку порівняно з нормальнозорими однолітками.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні прийняло участь 75 слабозорих дітей віком від 4,5 до 6,5 років та 79 нормальнозорих дітей того ж віку. В структурі офтальмологічної патології слабозорих дітей групи переважали гіперметропія, астигматизм, міопія, а також зустрічались косоокість, вроджений недорозвиток зорового аналізатора.

Параметри зовнішнього дихання вимірювалися методом спірографії на АПК “Пульмовент – 1” в режимі спокійного дихання (дихальний об’єм, частота дихання та хвилинний об’єм дихання) та методом спірометрії (життєва ємність легень) за допомогою сухого спірометра. Оцінка резервів дихання здійснювалася на основі виконання проби Штанге та Генче.

Отримані результати оброблялися загальноприйнятими методами варіаційної статистики, а відмінності між дітьми з різним станом зорової функції визначалися за допомогою параметричних та непараметричних методів математичної статистики.

Результати та обговорення. Встановлено, що у слабозорих дітей 4–6 років спостерігається зменшення дихального об’єму (ДО, табл.), порівняно з нормальнозорими однолітками (р>0,05), яке більш виражене у дівчаток (зменшення на 41,18%), порівняно з хлопчиками (зменшення на 13,51%). Як видно, у дітей дошкільного віку відмінність у величині дихального об’єму з номральнозорими дітьми не набуває статистичної значимості, тоді як, починаючи з молодшого шкільного віку, ці відмінності стають досить значними [11; 12].

Частота дихання (ЧД) у 4–6-річних дітей становить 23–26 дихальних циклів на хвилин [4] у. У літературі існують суперечливі відомості про частоту дихання у слабозорих дітей, так у слабозорих дітей молодшого шкільного віку за даними Щербини Т.І. (2005) частота дихання є нижчою, ніж у нормальнозорих, а за даними Хацукова Б.Х. з співав. (2000) – вищою. У наших дослідженнях, частота дихання у слабозорих дітей виявилася вищою в середньому на 17,72% (5 дихальних циклів), ніж у нормальнозорих однолітків (р>0,05).

Як видно з таблиці, у слабозорих дітей дошкільного віку спостерігався досить великий розкид показників частоти дихання. У зв’язку з цим проведений якісний аналіз частоти дихання. Встановлено, що нормальна частота дихання (26 дихальних циклів за хвилину та менше) у слабозорих дітей спостерігалася значно рідше, ніж у нормальнозорих дітей (відповідно 28,00% та 54,43%, р≤0,01), тоді як підвищена частота дихання – значно частіше (відповідно 72,00% та 45,57%, р≤0,01). Відзначимо, що нормальнозорих дітей частіше, ніж у слабозорих дітей спостерігалося помірне підвищення частоти дихання (до 31 дихального циклу за хвилину) відповідно у 27,85% та 14,67% дітей (р≤0,05), тоді як у слабозорих дітей – різке підвищення, при якому частота дихання становила понад 36 дихальних циклів за хвилину (відповідно у 0,00% та 29,33%, р≤0,001). У групі слабозорих дітей виявлені гендерні відмінності за частотою дихання: у дівчаток частіше (у 51,52%, р≤0,001) спостерігалося значне підвищення частоти дихання, а у хлопчиків – різке підвищення (у 66,67%, р≤0,001).

Таблиця


Середньостатистичні показники зовнішнього дихання у дітей дошкільного віку з різним станом зорової функції (М±m)

Показники

Слабозорі діти

Нормальнозорі діти

загалом

(n=75)

дівчатка

(n=33)

хлопчики

(n=42)

загалом (n=79)

дівчатка

(n=36)

хлопчики

(n=43)

ДО, мл

0,31

±0,06

0,30

±0,10

0,32

±0,04

0,43

±0,05

0,51

±0,07

0,37

±0,06

ЧД, раз/хв.

30,25

±3,87

29,19

±3,66

31,67

±8,74

24,89

±1,28

25,03

±2,05

24,78

±1,68

ХОД, л/хв.

9,28

±2,11

8,84

±3,46

9,86

±2,65

10,55

±1,20

12,24

±1,56

9,15

±1,73

ЖЄЛ, л

1,17

±0,03

1,12

±0,05

1,21

±0,04

1,24

±0,03

1,16

±0,05*

1,30

±0,04

ЗДвд, с

18,67

±1,34

16,19

±1,73*

21,04

±1,95

22,11

±1,72

23,81

±2,68

21,01

±2,26

ЗДвид, с


11,98

±0,83

11,83

±1,16

12,13

±1,20

13,96

±1,09

14,95

±1,73

13,32

±1,42

ЕГК, см


4,55

±0,30

4,00

±0,35*

5,10

±0,46

4,75

±0,24

4,18

±0,32*

5,21

±0,33

Примітка: достовірність відмінностей між показниками: – слабозорих і нормальнозорих дітей, * – хлопчиками і дівчатками, при *(■)– р ≤0,05, **(■■) – р ≤0,01, ***(■■■) – р ≤0,001.

Хвилинний об’єм дихання (ХОД) у слабозорих дітей виявився нижчим в середньому на 12,04%, порівняно з нормальнозорими однолітками (р>0,05), що узгоджується з літературними даними [11; 12].

Отже, хвилинний об’єм дихання у слабозорих дітей дошкільного віку на фоні зменшення дихального об’єму забезпечується зростанням частоти дихання, що свідчить про більш поверхневе дихання у слабозорих дітей, порівняно з нормальнозорими, та зниження альвеолярної вентиляції, а, отже, й зменшення економічності дихання. Все це дозволяє говорити про тенденцію до розвитку синдрому гіпервентиляції у слабозорих дітей, який в дошкільному віці слабо виражений, однак, на наступних етапах онтогенезу стає більш помітним [11].

Відомо, що офтальмологічна патологія обумовлює низьку моторну активність дитини, загальну її уповільненість [6]. Дослідженнями [5; 9] показано, що при зниженні рівня рухової активності відбувається розвиток гіпервентиляції. Отже, розвиток гіпервентиляції при обмеженні зорової аферентації, очевидно, обумовлений зниженим рівнем рухової активності у слабозорих дітей.

Важливим показником дихальної системи, який відображає її резервні можливості є життєва ємність легень. У слабозорих дітей значно нижчими, ніж у нормальнозорих дітей, виявилися абсолютні показники життєвої ємності легень (відповідно 1,17±0,03 та 1,24±0,03, р≤0,05), що узгоджується з літературними даними [3; 10; 11; 12].

Співставлення фактичних величин ЖЄЛ з належними виявило, що у слабозорих дітей нормальні величини життєвої ємності легень спостерігалися рідше, ніж у нормальнозорих дітей (відповідно у 88,00% та 93,67%, р>0,05). Зниження життєвої ємності легень частіше виявлялося серед слабозорих дітей, порівняно з нормальнозорими дітьми (відповідно 12,00% та 6,33%, р>0,05), причому у слабозорих дітей спостерігалося як легке (8,00%), так і помірне (4,00%), тоді як у нормальнозорих дітей – тільки легке зниження (6,33%).

За життєвою ємністю легень виявлені гендерні відмінності, які проявлялися більшою абсолютною величиною ЖЄЛ у хлопчиків, порівняно з дівчатками (р≤0,05 тільки серед нормальнозорих дітей), та більшою кількістю випадків зниження ЖЄЛ (р>0,05). Отже, у слабозорих дітей більш низький рівень функціонального стану дихальної системи спостерігався у хлопчиків, порівняно з дівчатками, що відзначалося й іншими дослідниками [12].

Зниження абсолютної величини життєвої ємності легень є ознакою рестриктивного типу порушення вентиляції легень, який пов’язаний зі зниженням дихальних екскурсій легень. Оскільки життєва ємність легень залежить від розтяжимості легень та рухомості грудної клітки, нами проаналізовані показники екскурсії грудної клітки у дітей дошкільного віку з різним станом зорового аналізатора.

Встановлено, що у слабозорих дітей екскурсія грудної клітки в середньому на 4,21% нижча, ніж у нормальнозорих дітей (р>0,05), що може свідчити про зниження сили дихальних м’язів у слабозорих дітей, порівняно з нормальнозорими. Зниження сили дихальних м’язів у слабозорих дітей може обумовлювати зниження у них життєвої ємності легень, хоча це не дає підстави виключати наявність у них внутрішньолегеневої рестрикції.

Встановлено, що у слабозорих дітей дошкільного віку меншим, ніж у нормальнозорих дітей, є час затримки дихання на видиху середньому на 15,56% (р>0,05), а на видиху – на 14,18% (р>0,05), причому статистично значимі відмінності виявлені в підгрупі дівчаток за часом затримки дихання на вдиху (р≤0,05). Це свідчить про зниження стійкості до гіпоксії у слабозорих дітей, порівняно з нормальнозорими дітьми, а отже й зниження резервів дихальної системи, що узгоджується з літературними даними [1; 8]. Встановлено, що у слабозорих дівчаток час затримки дихання на вдиху є значно меншим, ніж у слабозорих хлопчиків (р≤0,05), тоді як в контрольній групі спостерігалася зворотна картина (р>0,05).

Якісний аналіз виявив, що у слабозорих дітей значно рідше, ніж у нормальнозорих дітей, спостерігалися високі показники затримки дихання на вдиху (відповідно 10,67% та 26,58%, р≤0,05), при одночасному збільшенні кількості випадків з низькими (відповідно 62,67% та 51,90%, р>0,05) та середніми (відповідно 26,67% та 21,52%, р>0,05) показниками, причому ці відмінності найбільш виражені серед дівчаток (рис.1).

Рис.1. Розподіл дітей дошкільного віку з різним станом зорової функції за часом затримки дихання на вдиху

Встановлено, що у слабозорих дітей дошкільного віку частіше, ніж у нормальнозорих дітей, спостерігалися середні показники затримки дихання на видиху (відповідно 41,77% та 26,58%, р≤0,05) на фоні меншої кількості випадків із збільшенням часу затримки дихання на видиху (відповідно 20,25% та 36,71%, р≤0,05), причому це більш притаманно дівчаткам, ніж хлопчикам (рис.2).

Рис.2. Розподіл дітей дошкільного віку з різним станом зорової функції за часом затримки дихання на видиху

Порівняння даних якісного аналізу часу затримки дихання на вдиху та видиху, виявило, що у дітей дошкільного віку найчастіше зменшення часу затримки дихання спостерігалося при пробі Штанге, ніж при пробі Генче (для слабозорих дітей р≤0,01, для нормальнозорих хлопчиків р≤0,05), що може опосередковано свідчити про зниження резервного об’єму вдиху.


Висновки. У дітей дошкільного віку під впливом обмеженої зорової аферентації спостерігається тенденція до розвитку синдрому гіпервентиляції (зменшення глибини дихання на фоні підвищеної частоти дихання), зменшення сили дихальних м’язів (р>0,05), зниження резервних можливостей дихання, що виявлялося зниженням життєвої ємності легень (р≤0,05) та стійкості до гіпоксії (для дівчаток р≤0,05), що, очевидно, обумовлено зниженням рухової активності у слабозорих дітей під впливом первинного сенсорного дефекту.


Література:

 1. Азарян Р.Н. Педагогические исследования влияния многолетних занятий физической культурой и спортом на развитие и воспитание слепых и слабовидящих школьников. – М., 1989. – 104 с.

 2. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. – М.: Медицина, 1978. – 447 с.

 3. Анфилатова О.В. Методика непрерывного адаптивного физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения // Физическая культура. Научно-методический журнал. – 2005. - №2. – С. 50 – 52.

 4. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. – Черкаси: “Відлуння-Плюс”, 2003. – 352 с.

 5. Дубкова Н.В. Гигиеническая оценка состояния здоровья девочек пубертатного возраста в зависимости от степени учебной нагрузки и двигательной активности // Автореф. дис. ... к.м.н. – СПб, 2007. – 23 с.

 6. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240 с.

 7. Макарова И. М. Особенности функционального состояния кардиореспираторной системы школьников 8 – 16 лет с нарушением зрения (в условиях относительного покоя и при физических нагрузках) // Дис. ... к.м.н. – Тюмень, 2006. – 153 с.

 8. Попова Т.В., Пястолова Н.Б., Удалов А.А. Особенности физического развития детей с нарушениями зрения // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1998. – №3. – С. 47 – 49.

 9. Семенов В.В. Физиологическая потребность в двигательной активности у лиц зрелого и пожилого возраста // Автореф. дис. ... к.м.н.– Тюмень, 2003. – 22с.

 10. Столбова О.Г. Особенности влияния внеурочных занятий в рамках адаптивного физического воспитания на физическое состояние слабовидящих школьников 7–9 лет // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2001. – №3. – С. 49 – 52.

 11. Хацуков Б.Х., Клчинская А.З. Зависимость электрической активности затылочных и лобных долей коры головного мозга, функции зрительного анализатора от кровоснабжения и обеспечения кислородом // Фізіологічний журнал. – 2000. – Т. 46. - №6. – С. 45 – 53.

 12. Щербина Т.І. Фізіологічні особливості функціонування серцево-судинної та дихальної систем у слабозорих дітей молодшого шкільного віку // Дис. ... к.б.н. – Харків, 2005. – 168 с.

Схожі:

Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconОголошення про проведення відкритих, двоступеневих торгів І редукціону Замовник торгів: Херсонський державний університет Адреса
Місце І строк надання послуг: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет до 31. 12. 2009р
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Асоціація культурологів Херсонщини
Херсонський державний університет та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів проводять...
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconХерсонський державний університет

Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconХерсонський державний університет

Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconХерсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconХерсонський державний університет Факультет біології, географії і екології

Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconХерсонський державний університет Кафедра органічної та біологічної хімії

Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Державний екзамен з теоретичних основ хімії передбачає перевірку знань на встановлення відповідності рівня підготовки за освітньо-кваліфікаційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи