Андрієнко О. Д icon

Андрієнко О. Д
Скачати 80.76 Kb.
НазваАндрієнко О. Д
Дата03.11.2012
Розмір80.76 Kb.
ТипДокументи
1. /Redka.doc
2. /Андр_єнко.doc
3. /БУДАК.doc
4. /Баева - культура здоровья.doc
5. /Басай.doc
6. /Баштан.doc
7. /Бойчук Херсон 2008.doc
8. /Бондарсук (культ. здор.).doc
9. /Босенко, Клименко Одеса.doc
10. /Боянжу М.Г.doc
11. /Бродська статья.doc
12. /Бурковська.doc
13. /Бєсєд_на А.А., Калиниченко _.О. ВПЛИВ Г_ПЕРАКТИВНОСТ_ НА ШК_ЛЬНУ ТРИВОЖН_СТЬ.doc
14. /Василевская Я.В ДНУ 1.doc
15. /Верещака.doc
16. /Воканич.doc
17. /Воронкова_тези.doc
18. /Гайдай М._., Плохута О..doc
19. /Гозак С.В., Сєрих Л.В., Станкевич Т.В., Ф_лоненко О.О..doc
20. /Головченко.doc
21. /Гончаренко.doc
22. /Гребенюк.doc
23. /Гурова.doc
24. /Деряг_на.doc
25. /Дьяченко-Богун.doc
26. /Ежова.doc
27. /Жуковська.doc
28. /Завгородня.doc
29. /Залозний.doc
30. /К_сельов.doc
31. /Калиниченко И.О. Суми.doc
32. /Карпух_на.doc
33. /Кедровський А. Б..doc
34. /Кобялко.doc
35. /Коз_й.doc
36. /Колодка стаття.doc
37. /Коцан, Козачук, Кутр_й.DOC
38. /Коцан, Кузнєцов, Качинська.doc
39. /Куд_н С.Ф., Савонова О.В., Гайова Н.В., Дусь В.В.,.doc
40. /Культ. здоровья (С.Шмалей).doc
41. /Луценко.doc
42. /Лушн_кова статя.doc
43. /Любченко.doc
44. /МИРНАЯ.DOC
45. /Мазепа.doc
46. /Макарчук М.Ю., Спринь О.Б, Чинк_н А.А.doc
47. /Марцафей Н. (Культура здоровья).doc
48. /Мацейко _._.doc
49. /Мег,Дан, Желт.doc
50. /Мег,Чор,Вол,Аф.doc
51. /Мегал_нська, Грицай.doc
52. /Момот.doc
53. /Орлова С., 511 гр..doc
54. /Плиска.doc
55. /Плохута статя.doc
56. /Радевич (культ.здор.).doc
57. /Редька.doc
58. /Савельева.doc
59. /Саврасова А. В..doc
60. /Садова.doc
61. /Сидоряк Н.Г.doc
62. /Скалд_н.doc
63. /Сухина.doc
64. /Терещенко.doc
65. /Ткаченко1.doc
66. /ЦисьВ.В..doc
67. /Цуркан.doc
68. /Чеботарьова _.doc
69. /Чижик_В_В_городЛуцк.doc
70. /Шапар.doc
71. /Шаповалова стаття.doc
72. /Швайко, Дмитроца, Шевчук, Мотузюк .doc
73. /Шкуропат, Херсон.doc
74. /Щерб_на Т._., Залозний Д.В.doc
75. /Щербина Т., Орлова С.doc
76. /Щербина Т._., Шваюк М.П.doc
77. /Щербина Т._., Щербина О.М..doc
78. /м_ХЕРЄВА (Культ.здор.).doc
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Андрієнко О. Д
Будак Н. О
Електрична активність головного мозку слабозорих дітей 4 – 6 років в стані функціонального спокою
Система корекційно – реабілітаційної роботи з розвитку психомоторики дітей з психофізичними вадами
Показники центральної гемодинаміки молодших школярів з затримкою психічного розвитку
Право людини на здорове середовище існування
Формування побутової культури в розумово відсталих учнів
Студентов заочной формы обучения в период экзаменационной сессии
Минимальная мозговая дисфункция у детей, их развитие и обучение
Оптимізація психофізичного розвитку дітей з дефектами зору засобами ритміки
Херсонський державний університет Бурковська Г. А
Вплив гіперактивності на шкільну тривожність серед учнів
Стан та перспективи розвитку санаторно-курортних закладів Херсонської області
Дослідження вегетативних показників серцево-судинної системи у студентів-юнаків природничих спеціальностей у динаміці навчального року
Загальні основи фізичної реабілітації студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію
Удк 579. 864+619 Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А.І
Розвиток вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку
Динаміка фізичного розвитку І стан здоров’я учнів середнього шкільного віку в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах гозак С.
Особливості церебральної гемодинаміки у дітей з діагнозом дитячій церебральний параліч
На участь у VІ міжнародній науково-методичній конференції «Культура здоров’я як предмет освіти»
Гребенюк С. В
Біоритми людини та їх класифікація
Порушення поведінки в учнів молодших класів допоміжної школи
Дьяченко-Богун Марина Николаевна, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды
Показники здорового способу життя серед молоді професійно-технічних навчальних закладів
Жуковська О. О
Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах великої британії
Оцінка функціонального рівня школярів за методом електроакупунктури
Аспекти наркоманії у миколаївській області (1950 – 2007 р р.)
Розвиток функцій вищої нервової діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів з різною організацією фізичного виховання
Вплив релаксації на показники довільної уваги
Показник чсс та електрична вісь серця у приглухуватих підлітків 12- 15 років
Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів
Особливості взаємозв’язків властивостей уваги з параметрами церебральної гемодинаміки у чоловіків зрілого віку з артеріальною гіпертензією
Психокорекція невротичних станів у дітей з вадами слуху
Просторова синхронізація альфа-активності кори головного мозку у екстра- та інтровертів
Особливості міжпівкулевих та внутрішньопівкулевих взаємодій у осіб з різним типом мануальної асиметрії при дії звукових стимулів різної значимості
Удк 378. 147: 613 використання ігрових методів навчання у практиці викладання валеологічних аспектів психічного здоров’я кудін С. Ф., Савонова О. В., Гайова Н. В., Дусь В. В., Мельников С. В., Полулях Г. В., Рябініна Л. В
Режим солнечных ванн для детей с нарушениями деятельности сердца
Функціональний стан серцево-судинної системи осіб 15 – 17 років в умовах розумового навантаження
Нейродинамічні функції дошкільників із слуховою депривацією
Индивидуально-типологические особенности студентов-первокурссников в условиях обучения в вузе
Влияние комплексов каратэ на функциональное состояние лучезапястных суставов у больных ревматоидным артритом
Екотоксиканти та здоров’я школярів
Удк 612. 82/. 83 Стан властивостей психофізіологічних функцій у дітей віком від 4 до 5 років
Дитяча обласна клінічна лікарня м. Херсон Марцафей Н. М
ЗВ’язок успішності навчання учнів середнього шкільного віку з властивостями основних нервових процесів
Інформація щодо лектинів з сировини пряно-ароматичних рослин, а також про їх цитостатичну та літолізогенну активність
Персоніфікація впливу деяких бактерій на організм людини
Кардіодіагностичні властивості лектинів деяких лікарських рослин
Взаємозв’язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової систему у дорослих людей херсонський державний університет
Оздоровчі технології для реабілітації фізичного стану слабозорих дітей
Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу вищих педагогічних І науково-дослідних закладів інтенсифікує наукові дослідження
Розвиток вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку
Розвиток інтелекту слабочуючого молодшого школяра
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Херсонський державний університет
Перелік ключових слів: вегетативна нервова система, серцево-судинна система, вегетативний індекс Кердо, хвилинний об’єм крові, індекс хвилинного об’єму крові
Херсонський державний університет Садова О. Ф
Оценка микроцоркуляции крови у студентов разных возрастных групп методом лазерной доплеровской флоуметрии
Фізіологічна роль eph рецепторів та ефринів
Моніторинг саногенезу в процесі санаторно-курортного лікування
Особливості пізнавальних функцій слабозорих дітей
Херсонський державний університет Ткаченко О. М
Неуспішність у навчанні дітей молодшого шкільного віку, які мають проблеми у здоров’ї
Херсонський державний університет Цуркан Р. В
Чеботарьова І. Херсонський державний університет
Вікова динаміка розвитку силових здібностей у школярів 11-17 років
Застосування міжпредметних зв’язків при формування поняття про антиоксиданти
Особливості корекції вербальних компонентів інтелектуальної діяльності у молодших школярів із зпр
Статеві особливості топографічного картування викликаних потенціалів кори головного мозку при орієнтувально-дослідницькій діяльності
Електроенцефалографічне дослідження головного мозку приглухуватих підлітків шкуропат А. В
Оцінка функціонального рівня школярів за методом електроакупунктури
Оздоровчі технології для реабілітації фізичного стану слабозорих дітей
Корекційна спрямованість занять з лікувальної фізичної культури для слабозорих дошкільників
Психофізіологічні особливості емоційної сфери слабозорих дітей
Показників психологічного статусу дітей з екстрасистолічною аритмією з регіонів екологічного неблагополуччя

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОКАЗНИКІВ КОРОТКОТРИВАЛОЇ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЗРІЛОСТІ

Андрієнко О.Д.Уманський державний педагогічний університет, umanbio08@mail.ru


Key words: biological age, short-term visual memory.


Resume: Peculiarities of the development pre-, post- and pubertal pupils’ short-term visual memory with different level of biological ripeness were investigated in the article. It has been discovered that young children and adolescents with different level of biological ripeness are of the same dynamics of the level development of short-term visual memory, but the level of biological age is determined by its time aspect.


Останнім часом зростає значення психодіагностичних досліджень, орієнтованих на вивчення і виявлення вікових та індивідуальних типологічних і психологічних властивостей особистості, тих особливостей, без урахування яких неможливе навчання та виховання, професійна діяльність та робота з людьми у різних сферах [7].

Загальновідомо, що пам’ять – це фіксація, збереження і наступне відтворення людиною її досвіду, необхідна передумова оволодіння основами будь-якої професії, а також опанування надбаннями науки, культури, мистецтва. Отже, для кожного важливо мати досконалу пам’ять, а вчителю, крім того, вміти так організувати навчально-виховну роботу, щоб сприяти міцному запам’ятовуванню навчального матеріалу і розвиткові особистості учнів. Для досягнення цього необхідно звернути увагу на закономірності її формування протягом періоду онтогенезу, що припадає на час навчання у школі.

У сучасних умовах показники короткотривалої зорової пам’яті, як один із важливих психологічних компонентів розумової діяльності людини, елемент, який адекватно характеризує стан вищої нервової діяльності та її працездатність, в основному вивчаються в аспекті віково-статевих закономірностей [4, 5, 6]. Разом з тим, при аналізі типових, виявляються ще й індивідуальні особливості розвитку, варіативність яких обумовлена генетичними факторами, станом здоров’я, соціально-економічними та екологічними умовами середовища. Виходячи з цього, ряд дослідників [1, 2, 3] вважають, що в залежності від конкретних умов середовища процес розвитку може бути прискореним чи уповільненим, а його вікові межі – наступати раніше чи пізніше та мати різну тривалість.

Тому метою наших досліджень було розкриття особливостей розвитку показників короткотривалої зорової пам’яті у дітей і підлітків з різним ступенем біологічної зрілості.

У обстеженні брали участь 1611 осіб трьох вікових груп: перша – препубертатний вік – діти 9 – 11 років; друга – пубертатний вік – підлітки 12 – 14 років; третя – постпубертатний вік – підлітки 15 – 17 років.

За ступенем біологічної зрілості (СБЗ) (критерії – ступінь розвитку зубної системи (препубертатний вік) та статевого розвитку (пубертатний та постпубертатний вік)) обстежувані були розподілені на три групи: І – учні, біологічний вік яких випереджував календарний, ІІ – співпадав і ІІІ – відставав від нього.

Для дослідження короткотривалої зорової пам’яті обстежуваним трьох вікових груп пропонували для запам’ятовування різні види матеріалу: геометричні фігури; одно-, двоскладові слова, не пов’язані за змістом; двозначні числа, розташовані довільно; беззмістовні склади – по десять чітко зображених символів конкретного виду у кожному пред’явленні. Час експозиції кожного виду матеріалу становив 30 с. Матеріал відтворювався через 30 с після закінчення експонування письмово у довільному порядку протягом 60 с. Проміжок часу між запам’ятовуванням і відтворенням нічим не був заповнений, що допускало можливість повторення матеріалу. Проби з кожним видом матеріалу повторювали. Кількість правильно відтвореного матеріалу підраховували в кожній окремій пробі. Середній показник визначали за результатами двох аналогічних проб на кожний вид матеріалу. Отриманий результат характеризував обсяг короткотривалої зорової пам’яті обстежуваного.

Аналіз показників короткотривалої зорової пам’яті обстежуваного контингенту школярів показав їх поступове удосконалення з віком, незалежне від групового розподілу обстежуваних. Так, найнижчі значення кількості відтворених символів (геометричних фігур; одно-, двоскладових слів; двозначних чисел; беззмістовних складів) за якою оцінювали короткотривалу зорову пам’ять, були відмічені у дев’ятирічних, а найвищі – у сімнадцятирічних обстежуваних; в середньому вони становили 4,95 ± 0,09 сим., 5,38 ± 0,07 сим., 4,07 ± 0,07 сим., 2,57 ± 0,07 сим. та 8,48 ± 0,08 сим., 9,24 ± 0,06 сим., 8,17 ± 0,08 сим., 6,71 ± 0,06 сим. відповідно.

Аналіз вікових змін показників, що вивчалися обстежуваних різного ступеня біологічної зрілості в межах вікових та статевих груп, виявив наявність їх достовірних та недостовірних значень у окремі вікові періоди та уповільнення швидкості їх розвитку із зростанням віку обстежуваних, які можна пояснити, закономірностями нейродинамічного розвитку, обґрунтованими рядом попередніх досліджень [4, 5], зокрема етапністю, гетеродинамічністю (нерівномірністю), гетерохронністю і детермінованістю.

Більш детальний аналіз інтенсивності вікових змін досліджуваних показників виявив наявність і чергування періодів її підвищеного та зниженого прояву. А саме, від початку періоду дослідження інтенсивність розвитку аналізованих показників поступово зростала до досягнення максимальних величин у препубертатному віці, далі поступово знижувалася (у деяких випадках до досягнення мінімальних величин) у пубертатному віці, потім – підвищувалася у постпубертатному віці, і остаточно поступово зменшувалась до завершення періоду дослідження.

Етапність становлення аналізованих показників можна пояснити віковими морфофункціональними перебудовами, котрі проходять шляхом удосконалення просторово-часової організації головного мозку на всіх його рівнях. При цьому, зниження інтенсивності вікових змін досліджуваних показників протягом пубертатного віку, котрі спостерігалися незалежно від групового розподілу обстежуваних, можна пов’язати із статевим дозріванням підлітків, що підтверджується констатацією у зазначені періоди у відповідних вікових і статевих групах максимальних значень показників статевого розвитку обстежуваних. Аналогічну тенденцію щодо гальмування параметрів показників нейродинамічних і психомоторних функцій у підлітків цього віку пов’язують із статевим дозріванням і ряд інших дослідників [4, 6].

Визначена послідовність інтенсивності вікових змін аналізованих показників була характерна для всіх груп дітей і підлітків, але стать та ступінь біологічної зрілості школярів обумовлювала її часовий прояв. А саме, при розподілі обстежуваних за статтю в межах вікових груп її перебіг був почерговим з інтервалом в один рік у дівчат порівняно з хлопцями, а при розподілі обстежуваних за ступенем біологічної зрілості як в межах вікових, так і статевих груп – у обстежуваних І, ІІ та ІІІ СБЗ, що свідчить про наявність взаємозв’язку між статтю, темпами біологічного розвитку обстежуваних та інтенсивністю розвитку показників короткотривалої зорової пам’яті.

Наявність суттєвої різниці між показниками короткотривалої зорової пам’яті дітей і підлітків І, ІІ та ІІІ СБЗ обстежуваного контингенту школярів як для вікових, так і для статевих груп, за виключенням окремих періодів пубертатного та постпубертатного віку підтверджує [9], що рівень соматометричної зрілості обумовлює рівень зрілості по психофізіологічним і функціональним параметрам.

Аналіз темпів розвитку показників короткотривалої зорової пам’яті у обстежуваних різного ступеня біологічної зрілості як в межах вікових, так і статевих груп у різні вікові періоди встановив їх неоднорідність. Так, у препубертатний період розвитку діти І СБЗ мали найвищі, а ІІІ найнижчі темпи розвитку аналізованих показників в межах вікової або статевої групи. У постпубертатний період, навпаки, найвищі темпи розвитку були притаманні підліткам ІІІ, а найнижчі – І СБЗ. Темпи розвитку досліджуваних показників обстежуваних ІІ СБЗ, у ці вікові періоди, займали серединне положення, незалежно від групового розподілу дітей і підлітків. Пубертатний період розвитку характеризувався відсутністю синхронних змін у обстежуваних статевих і вікових груп, різкою зміною інтенсивності темпів розвитку аналізованих показників та почерговим проходженням однакових стадій обстежуваними різних статей (у дівчат роком раніше ніж у хлопців) і груп біологічної зрілості (послідовно з річним інтервалом у обстежуваних І, ІІ, та ІІІ СБЗ). Разом з цим, темпи розвитку показників короткотривалої зорової пам’яті у обстежуваних різної статі, при відсутності суттєвої різниці між ними, як у цілому в межах статевих груп, так і при розподілі однолітків різної статі за ступенем біологічної зрілості також були неоднорідними. Так, у препубертатний період розвитку вони були дещо вищими у дівчаток, порівняно з хлопчиками-однолітками; у постпубертатний період, навпаки, вони були дещо вищими у хлопців, порівняно з дівчатами-однолітками, незалежно від групового розподілу обстежуваних. У пубертатний період темпи розвитку аналізованих показників були дещо вищими у хлопців, порівняно з дівчатами-однолітками під час реєстрації у відповідних групах біологічної зрілості дівчат максимальних значень показників статевого розвитку. У інших випадках темпи розвитку досліджуваних показників дівчат були дещо вищими, порівняно з хлопцями-однолітками.

Встановлена неоднорідність темпів розвитку досліджуваних показників у обстежуваних різної статі та ступеня біологічної зрілості свідчить що, закономірності процесів морфологічного і функціонального дозрівання виявляються єдиними для різних груп дітей і підлітків, і обстежувані досягають визначеного рівня функціональної зрілості приблизно в одні і ті ж строки, але індивідуальні та групові відмінності морфологічного дозрівання обумовлюють потужність і строки досягнення ними визначеного рівня функціональної зрілості.

Аналізуючи отримані експериментальні дані з позицій уявлень про механізми пам’яті [8] та приєднуючись до ряду авторів [6, 9], вважаємо, що запам’ятовування, збереження і відтворення інформації є активним процесом і ефективність обробки інформації залежить від здатності витримувати тривале концентроване збудження, швидкості утворення нових тимчасових зв’язків, більш тривалого збереження слідових процесів, що великою мірою визначається інтенсивністю як морфологічного, так і функціонального дозрівання організму.

Узагальнюючи результати дослідження, зазначаємо, що у обстежуваних препубертатного, пубертатного та постпубертатного віку проходить подальший ріст і покращання значень показників короткотривалої зорової пам’яті, а також проявляється залежність динаміки їх розвитку від статі та рівня біологічної зрілості організму. Приєднуючись до ряду авторів [1, 8, 9], ці зміни прагнемо пояснити морфофункціональним дозріванням мозку, удосконаленням організації коркових зон, що відповідають за сприймання та переробку інформації різного ступеня складності, становленням складних систем внутрішніх зв’язків як в окремих областях кори великих півкуль, так і між різними їх зонами, формуванням клітинної організації ансамблів нової лобної області, яка є основою у переробці інформації, котра надходить в кору мозку; при цьому, біологічний вік визначаємо як відповідність індивідуального морфофункціонального рівня деякій середньостатистичній нормі визначеного контингенту обстежуваних, що відображає нерівномірність розвитку та зрілості різних фізіологічних систем і темп вікових змін адаптаційних можливостей організму.


Список використаних джерел


  1. Белозерова Л.М. Онтогенез – способы оценки нормы // Матеріали ІІІ наукової конференції «Індивідуальні психофізіологічні особливості та професійна діяльність». – Київ – Черкаси, 2001. – С. 6.

  2. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 352 с.

  3. Голотюк О.І. Комплексна характеристика фізичного розвитку міських і сільських школярів Прикарпаття: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. – К., 1996. – 24 с.

  4. Лизогуб В.С. Онтогенез психофізіологічних функцій людини: Автореф. дис... д-ра біолог. наук: 03.00.13 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 29 с.

  5. Лизогуб В.С., Макаренко М.В. Розвиток нейродинамічних функцій в онтогенезі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вікової фізіології». – Луцьк: РВВ ВДУ «Вежа», 2005. – С. 73 – 74.

  6. Макаренко М.В., Борейко Т.I., Лизогуб В.С., Мацейко I.І., Никоненко О.П., Панченко В.М., Спринь О.Б. Вікові зміни вищої нервової діяльності у людини // Вісник Черкаського державного університету: Актуальні проблеми фізіології. – 1996. – Вип. 1. – С. 49 – 53.

  7. Пам’ять дитини. Психологічний інструментарій / Упорядники С. Максименко, Л. Терлецька, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – 112 с.

  8. Фарбер Д.А., Дубровинская Н.В. Формирование психофизиологических функций в онтогенезе // Механизмы деятельности мозга человека. – Л.: Наука. – 1988. – С. 426 – 454.

  9. Физиология развития ребенка / Под ред. В.И. Козлова, Д.А. Фарбер. – М.: Педагогика, 1983. – С. 241 – 264.

Схожі:

Андрієнко О. Д iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Сумщина на сторінках періодичної преси Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Андрієнко, П. Боєць невидимого фронту [Текст] : [уродженець Сумщини Кузьма Савелійович Гнідаш – учасник Великої Вітчизняної війни,...
Андрієнко О. Д iconУчебное пособие
Габідулліна А. Р., Андрієнко Т. П., Кузена Н. В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний посібник. Донецьк, видавниче підприємство...
Андрієнко О. Д iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського
Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. [В. М. Андрієнко (голова), М. Г. Белопольський, М. С. Слободяник та ін.]. –...
Андрієнко О. Д iconМедведєв І. А., Андрієнко с. В. Збереження національних традицій університету та їх вплив на соціум в умовах глобалізації
Ххі ст по-новому репрезентує ідею, роль І місце університету в суспільстві, його функції в національній економіці України І, відповідно,...
Андрієнко О. Д icon„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Соціальна екологія ” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи