Документи icon

Документи
НазваДокументи
Дата03.11.2012
Розмір80.5 Kb.
Типархив
1. /Redka.doc
2. /Андр_єнко.doc
3. /БУДАК.doc
4. /Баева - культура здоровья.doc
5. /Басай.doc
6. /Баштан.doc
7. /Бойчук Херсон 2008.doc
8. /Бондарсук (культ. здор.).doc
9. /Босенко, Клименко Одеса.doc
10. /Боянжу М.Г.doc
11. /Бродська статья.doc
12. /Бурковська.doc
13. /Бєсєд_на А.А., Калиниченко _.О. ВПЛИВ Г_ПЕРАКТИВНОСТ_ НА ШК_ЛЬНУ ТРИВОЖН_СТЬ.doc
14. /Василевская Я.В ДНУ 1.doc
15. /Верещака.doc
16. /Воканич.doc
17. /Воронкова_тези.doc
18. /Гайдай М._., Плохута О..doc
19. /Гозак С.В., Сєрих Л.В., Станкевич Т.В., Ф_лоненко О.О..doc
20. /Головченко.doc
21. /Гончаренко.doc
22. /Гребенюк.doc
23. /Гурова.doc
24. /Деряг_на.doc
25. /Дьяченко-Богун.doc
26. /Ежова.doc
27. /Жуковська.doc
28. /Завгородня.doc
29. /Залозний.doc
30. /К_сельов.doc
31. /Калиниченко И.О. Суми.doc
32. /Карпух_на.doc
33. /Кедровський А. Б..doc
34. /Кобялко.doc
35. /Коз_й.doc
36. /Колодка стаття.doc
37. /Коцан, Козачук, Кутр_й.DOC
38. /Коцан, Кузнєцов, Качинська.doc
39. /Куд_н С.Ф., Савонова О.В., Гайова Н.В., Дусь В.В.,.doc
40. /Культ. здоровья (С.Шмалей).doc
41. /Луценко.doc
42. /Лушн_кова статя.doc
43. /Любченко.doc
44. /МИРНАЯ.DOC
45. /Мазепа.doc
46. /Макарчук М.Ю., Спринь О.Б, Чинк_н А.А.doc
47. /Марцафей Н. (Культура здоровья).doc
48. /Мацейко _._.doc
49. /Мег,Дан, Желт.doc
50. /Мег,Чор,Вол,Аф.doc
51. /Мегал_нська, Грицай.doc
52. /Момот.doc
53. /Орлова С., 511 гр..doc
54. /Плиска.doc
55. /Плохута статя.doc
56. /Радевич (культ.здор.).doc
57. /Редька.doc
58. /Савельева.doc
59. /Саврасова А. В..doc
60. /Садова.doc
61. /Сидоряк Н.Г.doc
62. /Скалд_н.doc
63. /Сухина.doc
64. /Терещенко.doc
65. /Ткаченко1.doc
66. /ЦисьВ.В..doc
67. /Цуркан.doc
68. /Чеботарьова _.doc
69. /Чижик_В_В_городЛуцк.doc
70. /Шапар.doc
71. /Шаповалова стаття.doc
72. /Швайко, Дмитроца, Шевчук, Мотузюк .doc
73. /Шкуропат, Херсон.doc
74. /Щерб_на Т._., Залозний Д.В.doc
75. /Щербина Т., Орлова С.doc
76. /Щербина Т._., Шваюк М.П.doc
77. /Щербина Т._., Щербина О.М..doc
78. /м_ХЕРЄВА (Культ.здор.).doc
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Андрієнко О. Д
Будак Н. О
Електрична активність головного мозку слабозорих дітей 4 – 6 років в стані функціонального спокою
Система корекційно – реабілітаційної роботи з розвитку психомоторики дітей з психофізичними вадами
Показники центральної гемодинаміки молодших школярів з затримкою психічного розвитку
Право людини на здорове середовище існування
Формування побутової культури в розумово відсталих учнів
Студентов заочной формы обучения в период экзаменационной сессии
Минимальная мозговая дисфункция у детей, их развитие и обучение
Оптимізація психофізичного розвитку дітей з дефектами зору засобами ритміки
Херсонський державний університет Бурковська Г. А
Вплив гіперактивності на шкільну тривожність серед учнів
Стан та перспективи розвитку санаторно-курортних закладів Херсонської області
Дослідження вегетативних показників серцево-судинної системи у студентів-юнаків природничих спеціальностей у динаміці навчального року
Загальні основи фізичної реабілітації студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію
Удк 579. 864+619 Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А.І
Розвиток вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку
Динаміка фізичного розвитку І стан здоров’я учнів середнього шкільного віку в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах гозак С.
Особливості церебральної гемодинаміки у дітей з діагнозом дитячій церебральний параліч
На участь у VІ міжнародній науково-методичній конференції «Культура здоров’я як предмет освіти»
Гребенюк С. В
Біоритми людини та їх класифікація
Порушення поведінки в учнів молодших класів допоміжної школи
Дьяченко-Богун Марина Николаевна, ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды
Показники здорового способу життя серед молоді професійно-технічних навчальних закладів
Жуковська О. О
Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закладах великої британії
Оцінка функціонального рівня школярів за методом електроакупунктури
Аспекти наркоманії у миколаївській області (1950 – 2007 р р.)
Розвиток функцій вищої нервової діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів з різною організацією фізичного виховання
Вплив релаксації на показники довільної уваги
Показник чсс та електрична вісь серця у приглухуватих підлітків 12- 15 років
Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів
Особливості взаємозв’язків властивостей уваги з параметрами церебральної гемодинаміки у чоловіків зрілого віку з артеріальною гіпертензією
Психокорекція невротичних станів у дітей з вадами слуху
Просторова синхронізація альфа-активності кори головного мозку у екстра- та інтровертів
Особливості міжпівкулевих та внутрішньопівкулевих взаємодій у осіб з різним типом мануальної асиметрії при дії звукових стимулів різної значимості
Удк 378. 147: 613 використання ігрових методів навчання у практиці викладання валеологічних аспектів психічного здоров’я кудін С. Ф., Савонова О. В., Гайова Н. В., Дусь В. В., Мельников С. В., Полулях Г. В., Рябініна Л. В
Режим солнечных ванн для детей с нарушениями деятельности сердца
Функціональний стан серцево-судинної системи осіб 15 – 17 років в умовах розумового навантаження
Нейродинамічні функції дошкільників із слуховою депривацією
Индивидуально-типологические особенности студентов-первокурссников в условиях обучения в вузе
Влияние комплексов каратэ на функциональное состояние лучезапястных суставов у больных ревматоидным артритом
Екотоксиканти та здоров’я школярів
Удк 612. 82/. 83 Стан властивостей психофізіологічних функцій у дітей віком від 4 до 5 років
Дитяча обласна клінічна лікарня м. Херсон Марцафей Н. М
ЗВ’язок успішності навчання учнів середнього шкільного віку з властивостями основних нервових процесів
Інформація щодо лектинів з сировини пряно-ароматичних рослин, а також про їх цитостатичну та літолізогенну активність
Персоніфікація впливу деяких бактерій на організм людини
Кардіодіагностичні властивості лектинів деяких лікарських рослин
Взаємозв’язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової систему у дорослих людей херсонський державний університет
Оздоровчі технології для реабілітації фізичного стану слабозорих дітей
Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу вищих педагогічних І науково-дослідних закладів інтенсифікує наукові дослідження
Розвиток вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку
Розвиток інтелекту слабочуючого молодшого школяра
Херсонський державний університет, iredka@yandex ru
Херсонський державний університет
Перелік ключових слів: вегетативна нервова система, серцево-судинна система, вегетативний індекс Кердо, хвилинний об’єм крові, індекс хвилинного об’єму крові
Херсонський державний університет Садова О. Ф
Оценка микроцоркуляции крови у студентов разных возрастных групп методом лазерной доплеровской флоуметрии
Фізіологічна роль eph рецепторів та ефринів
Моніторинг саногенезу в процесі санаторно-курортного лікування
Особливості пізнавальних функцій слабозорих дітей
Херсонський державний університет Ткаченко О. М
Неуспішність у навчанні дітей молодшого шкільного віку, які мають проблеми у здоров’ї
Херсонський державний університет Цуркан Р. В
Чеботарьова І. Херсонський державний університет
Вікова динаміка розвитку силових здібностей у школярів 11-17 років
Застосування міжпредметних зв’язків при формування поняття про антиоксиданти
Особливості корекції вербальних компонентів інтелектуальної діяльності у молодших школярів із зпр
Статеві особливості топографічного картування викликаних потенціалів кори головного мозку при орієнтувально-дослідницькій діяльності
Електроенцефалографічне дослідження головного мозку приглухуватих підлітків шкуропат А. В
Оцінка функціонального рівня школярів за методом електроакупунктури
Оздоровчі технології для реабілітації фізичного стану слабозорих дітей
Корекційна спрямованість занять з лікувальної фізичної культури для слабозорих дошкільників
Психофізіологічні особливості емоційної сфери слабозорих дітей
Показників психологічного статусу дітей з екстрасистолічною аритмією з регіонів екологічного неблагополуччя

Схожі:

Документи iconЛекція розпорядчі документи
Розпорядчі документи видаються керівником закладу з метою вирішення найважливіших завдань
Документи iconПравила як організаційний документ. Культура мови. Мовний етикет. Розпорядчі документи. Призначення, види, реквізити. Вимоги до мови
Документи з низьким та високим рівнем стандартизації. Поняття "уніфікація документів"
Документи iconЛекція 5 "управління файлами"
Папки зберігаються в шафах. Після закінчення визначеного періоду наводять порядок у шафах І папках. Постарілі документи викидають,...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х навчально-виховного.doc
Документи iconЗамула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Для забезпечення достовірності і точності визначення розміру екологічних зобов’язань необхідно розробити первинні документи з обліку...
Документи iconДокументи
1. /Документи для завантадення/ANNOUNC.DAC.2010-2011.doc
2. /Документи...

Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_документиЗНО-2012_/Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х...
Документи iconПоложення оон, вооз щодо охорони здоров’я матері І дитини. Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні. Втрата маси у дітей різного гестаційного віку. Звур. Батман Ю. А лінчевський Г. Л
Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні
Документи iconДокументи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи