Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії icon

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Скачати 99.98 Kb.
НазваЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Дата03.11.2012
Розмір99.98 Kb.
ТипЗвіт

«Затверджую»

проректор з наукової

роботи

_________В.Л. Фєдяєва

„____” __________2010 р.


Звіт

про роботу науково-дослідної лабораторії


 1. Лабораторія фізіології кровообігу.

 2. Кафедра фізіології людини і тварин, Інститут природознавства.

 3. Керівник лабораторії Гасюк О.М. – кандидат біологічних наук, доцент.

 4. Співробітники лабораторії:

Гайдай М.І. – кандидат медичних наук, доцент

Янчий Р.І. - – науковий консультант, доктор медичних наук, професор

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

^ Бесчасний С.П. – аспірант.

Кліменко В.М. – лаборант.


 1. Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології НАН України ім.. О.О. Богомольця, Університетом м. Турку (Фінляндія).

 2. Основні наукові результати роботи лабораторії є такими: досліджено особливості цитохімічних показників крові у дітей молодшого шкільного віку. Вивчено механізми розвитку деприваційних змін лейкоцитів (лімфоцитів та нейтрофілів) у дітей та лабораторних мишей. Експерименти були проведені на лабораторних білих мишах з дотриманням всіх біоетичних вимог щодо роботи з лабораторними тваринами.

 3. Одержані результати дозволяють зрозуміти глибинні механізми адаптації та дозволить запобігти або полегшити перебіг ряду патологічних станів у осіб, що зазнають деприваційних змін.

 4. Результати науково-дослідної роботи використовуються при викладанні курсів фізіології людини і тварин, фізіології вищої нервової діяльності у Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Херсонському державному університеті.

 5. Список публікацій за результатами роботи.


^ Статті, надруковані у фахових виданнях (ВАК)Прізвище, ім’я, по-батькові

авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.Гасюк О.М., Гайдай М.І.

Особливості кровообігу головного мозку у молодших школярів із слуховою депривацією

Фізіологічний журнал. – 2010. – Т.57, № – С.– 26-29.

2010

13


0,65Гасюк О.М.

Дослідження впливу спірокарбону на вміст пероксидази у лейкоцитах білих мишей

Вісник Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького, Випуск 197, Серія Біологічні науки, 2010. – С. 36 – 46.

2010

10


0,5Головченко І.В.,

Гайдай М.І.

Характер кореляційних взаємозв’язків показників церебральної гемодинаміки дітей з ДЦП 8-12 років

Вісник проблем біології і медицини – 2010. – №4. – С. 23-39.

2010

16

0,8
Всього:


39

1,95


Статті, надруковані у інших виданняхПрізвище, ім’я,
по-батькові

авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.Головченко І.В., Гайдай М.І.

Особливості церебральної гемодинаміки системи хребетних артерій у дітей віком 8-12 років з дитячім церебральним паралічем

Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 60-64.

2009

5

0,25Бесчасний С.П., Гасюк О.М.

Оцінка взаємозв’язків між фізіологічними показниками в умовах слухової сенсорної депривації.

Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 16-23.

2009

8

0,4
Всього:


13

0,65


Тези доповідей

Прізвище, ім’я,
по-батькові
авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)


Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.
Гасюк О.М., Бесчасний С.П.

Вплив спірокарбону на пероксидазну активність лейкоцитів білих мишей

Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези допов. V Міжнар. наук. конф., присвяченої 65-річчю НДІ фізіології імені академіка Петра Богача та 100-річчю зі дня нарождення П. Д. Харченко, Київ, 6 – 8 жовтня 2008 р. – К.: Знання України, 2010. – С. 28–29 .

2010

1


0,05Бесчасний С.П, Гасюк О.М.

Пристосувальні реакції імунної системи в умовах слухової сенсорної депривації

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 19

2010

1

0,05Гладишева Н. Гасюк О.М.

Роль дієтотерапії при реабілітації наслідків ревматоїдного артриту

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 40

2010

1

0,05Гасюк О.М., Бесчасний С.П.

Особливості пристосувальних реакцій імунної системи у дітей з вадами слуху

// Фізіологічний журнал. Том 56, №2. – Матеріали ХVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010. – с.120-121.

2010

2

0,1Мазуряк О.П., Гайдай М.І., Гайдай Н.В.

Стан здоровя населення херсонщини у зв’язку з хворобами системи кровообігу

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 36

2010

1

0,05
Всього


6

0,3
 1. Захист випускних робіт ОКР «магістр» за тематикою лабораторії:

Виконані магістерські роботи:

 1. Пантюхова О. Особливості біохімічного складу крові у осіб з різними групами крові за системою АВО

 2. Пономаренко В. Порівняльна характеристика викликаних потенціалів мозку у осіб з вадами слуху різного віку

 3. Дем’яненко О. Особливості нейрофізіологічних та психомоторних функцій у дітей з вадами слуху

Магістерські роботи, що виконуються:

 1. Верічева О.О. Особливості електричної активності кори головного мозку у дітей з вадами слуху

 2. Хомич Т.О. Особливості психоемоційного стану дітей із вадами слуху

 3. Клименко В.В. Вплив деяких похідних дігідропірімідіндіонів на метаболізм етанолу білих мишей

Виконані випускні роботи ОКР «Спеціаліст»:

 1. Хакімова О. Стан мозкового кровообігу у осіб 18-21 року.


^ Виконані курсові роботи:Тема курсової роботи

Виконавець

Група

1

Первинні імунодефіцити та їх особливості у осіб різного віку

Баденко А.

311

2

Вторинні імунодефіцити та їх особливості у осіб різного віку

Кошикар І.

311

3

Імунологічна система людини: особливості функціонування

Кістин Ю.

311

4

Особливості імуноглобулінів крові білих мишей

Рябоконь В.

311

5

Особливості Т-залежних імунних реакцій у мишей

Глущенко Л.

311

6

Імуноферментний аналіз крові мишей

Савченко О.

311

7

Вміст імуноглобулінів в крові дітей із вадами слуху

Хомич Т.

451

8

Адаптаційно-компенсаторні зміни церебральної гемодинаміки у осіб із слуховою депривацією

Тормоз О.

451


^ Курсові роботи, що виконуються:

1

Фактори, що впливають на імунітет людини

Адаменко О.

311

2

Функціональні особливості імунокомпетентних клітин крові (за вмістом неферментного катіонного білку) людини

Горбач А.

311

3

Особливості Т-залежних імунних реакцій у мишей
^

Глущенко Л.


411

4

Вміст солеварних імуноглобулінів у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією
^

Рябоконь В.


411

5

Вторинні імунодефіцити та їх особливості у осіб різного віку
^

Кошикар І.


411

6

Історія вивчення імунної системи людини

Даніліна Г.Ю.

311

7

Стан імунної системи у дітей із хворобами системи дихання

Касаткіна В.

451


СтаттіПІБ автора

Назва

Видавництво

1

Пантюхова О.І., Гасюк О.М.

Особливості біохімічного складу крові у осіб з різними групами крові за системою АВО

Альманах. Магістерські студії. Випуск 5. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С.39 - 40

2

Пономаренко В.В., Гасюк О.М.

Порівняння постсинаптичних викликаних звукових стволових потенціалів в дітей різного віку

Альманах. Магістерські студії. Випуск 5. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С.41 - 42
 1. Результати роботи лабораторії обговорено на засіданні кафедри фізіології людини і тварин (протокол №3 від 15.11.10).Завідувач лабораторії доцент Гасюк О.М.

Схожі:

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна завідувач кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторією психофізіології,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу лабораторії молекулярної генетики кафедри анатомії, фізіології людини І тварин
При використанні rapd-маркерів був виявлений поділ зразків на дві групи відповідно до географічного розташування, а також встановлені...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С.
Розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії Інституту природознавства (протокол № від )
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconПоложення про науково-дослідну лабораторію фізіології кровообігу І. Загальні положення
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Сидорович М. М. –професор кафедри фізіології людини І тварин, д п н.; Запорожець О. П. – доцент кафедри фізіології людини І тварин,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин " затверджую " Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології, анатомії і фізіології людини і тварин
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
move to 1471-8196
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології за 2010 рік
Науково – дослідна лабораторія методики загальної біології організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи