Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії icon

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Скачати 301.49 Kb.
НазваЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Дата03.11.2012
Розмір301.49 Kb.
ТипЗвіт

«Затверджую»

проректор з наукової

роботи

_________В.Л. Фєдяєва

„____” __________2010 р.


Звіт

про роботу науково-дослідної лабораторії


 1. Лабораторія психофізіології.

 2. Кафедра фізіології людини і тварин, Інститут природознавства.

 3. Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна - директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторією психофізіології, кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин.

 4. Співробітники лабораторії:

 • Гасюк Олена Миколаївна - заступник завідувача кафедри фізіології людини і тварин, заступник керівника лабораторії, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин, доцент.

 • Щербина Тетяна Ігорівна – керівник практиками Інституту природознавства, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин.

 • Гайдай Микола Іванович – доцент, кандидат медичних наук.

 • Запорожець Олена Петрівна – доцент, кандидат психологічних наук.

 • Редька Ірина Василівна – кандидат біологічних наук, доцент.

 • Головченко Ігор Валентинович – асистент.

 • Бесчасний Сергій Павлович – аспірант.

 • Шкуропат Анастасія Вікторівна – асистент.

 • Демченко Наталія Олегівна аспірант

 • Пономаренко Владилена Вікторівна - аспірант

 1. Лабораторія психофізіології має офіційні угоди про співпрацю з обласною дитячою клінічною лікарнею, дитячим садком для слабочуючих №29, школою-інтернатом для глухих дітей, спеціалізованим садком для слабозорих, школою-інтернатом №4, медико-оздоровчою фірмою “Торнадо”, діагностичним центром обласної лікарні, Херсонським обласним кардіологічним диспансером, Херсонською спеціальною загальноосвітньою школою-садком-інтернатом І ступеня № 8 для дітей зі зниженим зором, Обласним психолого-медико-педагогічним центром, Цюрупинським будинком-інтернатом для дітей інвалідів.

Також укладено низку міжнародних угод, а саме з Вільнюським державним університетом, Шауляйським педагогічним університетом, Білоруським державним університетом, Університетом м. Едірне, Санкт-Петербурзьким державним університетом. Метою співпраці є проведення науково-дослідної роботи, спільна участь у конференціях та збірках наукових праць.

 1. Основні наукові результати роботи лабораторії є такими: частково завершена та проводиться експериментальна частина дослідів за наступними напрямками: сенсорна фізіологія (аналіз кардіореспіраторних показників, показників електричної активності головного мозку школярів з вадами зору і слуху); стану судин головного мозку та кінцівок, електрична активність головного мозку. Проводиться експериментальна частина дослідів по виявленню психофізіологічних та фізіологічних показників дітей із логоневрозом. Розпочато дослідження особливостей фізіологічного стану дітей дошкільного віку із слуховою депривацією. Частково завершена та проводиться аналітична обробка результатів, за якими опубліковано статті та тези. Виявлено, що особи з певним видом депривації мають психофізіологічні та фізіологічні особливості на функціональному та системному рівнях, що впливає на їх адаптаційні можливості.

 2. Одержані результати дозволяють створювати корекційні програми для реабілітації осіб, що мають певні види депривацій.

 3. Результати науково-дослідної роботи використовуються при викладанні курсів валеології, психофізіології, фізіології людини і тварин, фізіології вищої нервової діяльності у Херсонському державному університеті та Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького.

 4. Пройдено попередній захист дисертаційного дослідження аспіранта кафедри Шкуро пат А.Ю.
 1. Список публікацій за результатами роботи.

Посібники з грифом МОНПрізвище, ім’я,
по-батькові авторів


Назва


Видавництво


Рік видання

(a)Кількість

(i)Сторінок


Друк .арк.

1

Шмалей С.В., Редька И.В.

Курортология. Учебное пособие.

Гриф МОН лист № 1/11-8625 від 15.09.2010)

2010

20

1

2

Шмалєй С.В., Редька І.В.

Ароматерапія


Гриф МОН лист № 14/18 – 4о61и від 22.109.10.

2010

32

1,6
Всього:


52

2,6


Статті, надруковані у фахових виданнях (ВАК)

Прізвище, ім’я,
по-батькові

авторів

Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.

1

Шмалєй С.В.

Комплексна оцінка кардіореспіраторних та рухових показників глухих підлітків

Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – 2010. – Випуск 180 . – С. 135 – 140.

2010

6


0,3

2

Шмалєй С.В.

Кроскультурний аналіз системи соціальних цінностей

Таврійський вісник. – 2010. – № 3. – С. 142 – 154.

2010

14


0,7

3

Шмалєй С.В.

Вікова динаміка адаптативних можливостей системи кровообігу школярів

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Медичні науки. – 2010. – № 24 (211). – С. 109 – 113.

2010

5


0,25

4

Шмалєй С.В.

Детермінанти соціально-оздоровчого інтегрування молоді з особливими потребами

Вісник Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького, Випуск 197, Серія Педагогічні науки, 2010. – С. 140-150.

2010

10


0,5

5

Гасюк О.М., Гайдай М.І.

Особливості кровообігу головного мозку у молодших школярів із слуховою депривацією

Фізіологічний журнал. – 2010. – Т.57, № – С.– 26-29.

2010

13


0,65

6

Редька І.В.

Реакція серцево-судинної системи слабозорих дітей дошкільного віку на активний тілт-тест

Фізіологічний журнал. – 2009. – Т.55, №5 – С.79–88.

2009

10

0,5

7

Редька І.В.

Короткотривала адаптація скоротливої функції міокарду до фізичного навантаження у дошкільників

Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. – 2010. – Випуск 180 . – С. 85 – 89.

2010

5

0,25

8

Редька І.В.

Реактивність серцево-судинної системи дітей дошкільного віку

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Медичні науки. – 2010. – № 24 (211). – С. 56 – 61.

2010

6

0,3

9

Головченко І.В.,

Гайдай М.І.

Взаємозв’язки показників електричної активності головного мозку в стані функціонального спокою

Вісник Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького, Випуск 197, Серія Біологічні науки, 2011. – С. 15-30.

2010

15

0,75

10

Шкуропат А.В.

Особливість реагування мозкових структур приглухуватих підлітків на активацію світлом

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.. Володимира Гнатюка – 2009. - №4 (41). – С. 120 – 125.

2009

6

0,3

11

Шкуропат А.В.

Когерентный анализ ЭЭГ тугоухих подростков

Нейрофизиология / Neurophysiology – 2010. – 42. №3. – С. 263-274.

2010

12

0,6

12

Шкуропат А.В., Шмалєй С.В.

Вплив гіпервентиляції на активність головного мозку приглухуватих підлітків

Вісник проблем біології і медицини – 2010. – №3. – С. 304-307.

2010

4

0,2

13

Запорожець О.П.

Особливості уваги гімнастів молодшого шкільного віку

Вісник Черкаського національного університету ім.Богдана Хмельницького, Випуск 180, Серія Біологічні науки, 2010. – С. 30-34

2010

5

0,25

14

Запорожець О.П.

Функціональний стан центральної нервової системи у гімнастів молодшого шкільного віку з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів

Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во ЛНУ, 2010 («Медичні науки»). - № 21 (208). – 2010,– С. 49-54.

2010

6

0,3

15

Запорожець О.П.

Аналіз гендерних відмінностей параметрів сенсомоторних реакцій та показників нейродинамічних функцій у гімнастів молодшого шкільного віку


Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Вип.. 14. С. 151-161.

2010

11

0,55

16

Демченко Н.О.

Функціональна активність головного мозку дітей дошкільного віку з логоневрозом

Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Вип.. 13. С. 31-38.

2009

7

0,35
Всього:


135

6,75Статті, надруковані у закордонних виданняхПрізвище, ім’я,
по-батькові

Авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.

1

Shmalyey S.

Correction of speech-motor activity of preschoolers with children’s aphasia


Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism / Materials of 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS (11–12 June, 2010)– Cracow,  2010. – Р. 269–272.

2010

4

0,2

2

Редька И.В.

Состояние оксидантно-антиоксидантного баланса крови при миопии.

Матер. республиканской науч.-практ. конф. с междунар. участ. [«Актуальные теоретические и прикладные аспекты патофизиологии» ] (г. Гродно, 13-15 мая 2010 г.) – Гродно, 2010. – С. 405 – 408.

2010

4

0,2

3

Redka I.V.

The estimation vegetative maintenance of physical activity of visually impaired preschool children to correlation adaptometry


Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism / Materials of 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS (11-12 June, 2010). – Cracow, 2010. – Р. 255– 258.

2010

4

0,2

4

Редька И.В.

Особенности функционального состояния внешнего дыхания слабовидящих дошкольников

Беккеровские чтения : Материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 27 – 29 мая, 2010. – Волгоград, 2010. – С. 55 – 58.

2010

4

0,2

5

Редька И.В.

Адаптационные возможности слабовидящих детей дошкольного возраста

Матер. 3-ей Всерос.науч.-практ. конф. «Функциональное состояние и здоровье человека» (г. Ростов-на-Дону, 4-7 октября 2010 г.). – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 164-166.

2010

3

0,15
Всього:


19

0,95


Статті, надруковані в інших виданнях УкраїниПрізвище, ім’я,

по-батькові

авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк .арк.

1

Шмалей С.В.

Анализ психофизиологических коррелятов эффектов напряженной работы на компьютере


Здорове довкілля – здорова нація : матер. ІІ міжнар. наук. конф., ^ 16–19 червня, 2010 р. – Бердянськ, 2010. – С.

2010

7

0,35

2

Шмалєй С.В., Бондар Ю.В.

Оцінка витривалості серцево-судинної системи глухих підлітків


Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 187-189

2009

3

0,15

3

Редька І.В.

Динаміка показників системної гемодинаміки слабозорих дітей дошкільного віку при степ-тесті

Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 177-179

2009

3

0,15

4

Головченко І.В., Гайдай М.І.

Особливості церебральної гемодинаміки системи хребетних артерій у дітей віком 8-12 років з дитячім церебральним паралічем

Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 60-64.

2009

5

0,25

5

Бесчасний С.П., Гасюк О.М.

Оцінка взаємозв’язків між фізіологічними показниками в умовах слухової сенсорної депривації.

Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 16-23.

2009

8

0,4

6

Демченко Н.О.

Особливості моторного ритму електроенцефалограми дітей дошкільного віку з логоневрозом

Науковий вісник Миколаївського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск 24, 4(1). – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – с. 82-85.

2009

4

0,2
Всього:


30

1,5


Тези доповідей

Прізвище, ім’я,
по-батькові
авторів


Назва

Вихідні дані (назва видання, номер, випуск, том, місце видання, номера сторінок)

Рік видання

Кількість

Сторінок


Друк. арк.


1

Шмалей С.В.

Нейрорегуляция зрительных нарушений у детей с спастическим церебральным паралічем

Нейронаука для медицины и психологии : Материалы 6-м международного междисциплинарного конгресса (5 – 15 июня, 2010 г.). – Судак, 2010. – С. 314 – 315.

2010

2


0,1

2

Шмалєй С.В.

Особливості церебральної гемодинаміки слабозорих дітей віком від 4,5 до 10,5 років

// Фізіологічний журнал. Том 56, №2. – Матеріали ХVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010. – с.118-119.

2010

2

0,1

3

Шмалей С.В.

Психофизическое развитие дошкольников при церебрально-органической патологии

Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези допов. V Міжнар. наук. конф., присвяченої 65-річчю НДІ фізіології імені академіка Петра Богача та 100-річчю зі дня нарождення П. Д. Харченко, Київ, 6 – 8 жовтня 2008 р. – К.: Знання України, 2010. – С. 239–240 .

2010

1


0,05

4

Шмалей С.В.

Адекватность режима климатолечения детей с нарушенями ритма сердца

Вестник аритмологии. – 2010. – Приложение А: Тезисы докл. Х Междунар. Славянского конгр. по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардисотим», ХІI Всерос. Конф. по электорстимуляции и клинической электрофизиологии сердца, Х Всерос. симпоз. «Диагностика и лечение аритмий у детей», VIІI Междунар. симпоз. «Электроника в медицине. Мониторниг, диагнотика, терапия», ІІI Всерос. симпоз. по проблеме диагностики и лечения диспластического сердца (18-20 февраля, 2010 г., СПб). – С. 144.

2010

1


0,05

5

Редька И.В., Шмалей С.В.

Состояние мозгового кровообращения у детей с сенсорными дефектами

Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в медицине и физиологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Института физиологии имени И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург, 23-26 ноября 2010 года. – СПб., 2010. – С. 308-310.

2010

2


0,1

6

Бесчасний С.П, Гасюк О.М.

Пристосувальні реакції імунної системи в умовах слухової сенсорної депривації

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 19

2010

1

0,05

7

Гладишева Н. Гасюк О.М.

Роль дієтотерапії при реабілітації наслідків ревматоїдного артриту

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 40

2010

1

0,05

8

Гасюк О.М., Бесчасний С.П.

Особливості пристосувальних реакцій імунної системи у дітей з вадами слуху

// Фізіологічний журнал. Том 56, №2. – Матеріали ХVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010. – с.120-121.

2010

2

0,1

9

Запорожець О.П.

Динаміка розвитку нейродинамічних функцій спортсменів 7-9-річного віку

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 65

2010

1

0,05

10

Запорожець О.П.

Дослідження показників увагт молодших школярів з різною спрямованістю спортивних тренувань

// Фізіологічний журнал. Том 56, №2. – Матеріали ХVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010. – с.64-65.

2010

2

0,1

11

Редька И.В.

Контрактильная способность сердца слабовидящих детей при физической нагрузке

Вестник аритмологии. – 2010. – Приложение А: Тезисы докл. Х Междунар. Славянского конгр. по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардисотим», ХII Всерос. Конф. по электорстимуляции и клинической электрофизиологии сердца, Х Всерос. симпоз. «Диагностика и лечение аритмий у детей», VIII Междунар. симпоз. «Электроника в медицине. Мониторниг, диагнотика, терапия», ІII Всерос. симпоз. по проблеме диагностики и лечения диспластического сердца (18-20 февраля, 2010 г., СПб). – С. 149

2010

1

0,05

12

Редька И.В.

Функциональное состояние мозгового кровообращения при слабовидении


Актуальные проблемы патофизиологии -2010: Материалы XVI-ой межгородской науч. конф. молодых ученых (21-22 апреля 2010 г., СПб). – СПб, 2010. – С. 150-151.

2010

1

0,05

13

Редька И.В.

Интеграция показателей гемодинамики слабовидящих детей дошкольного возраста

Нейронаука для медицины и психологии: Материалы 6-м международного междисциплинарного конгресса (5 – 15 июня, 2010 г.). – Судак, 2010. – С. 247

2010

1

0,05

14

Редька І.В.

Функціональні резерви організму в умовах порушеної рефракції


Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези допов. V Міжнар. наук. конф., присвяченої 65-річчю НДІ фізіології імені академіка Петра Богача та 100-річчю зі дня нарождення П. Д.

2010

1

0,05

15

Редька І.В.

Особливості гемодинаміки ока слабозорих дітей

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 113

2010

1

0,05

16

Шмалєй С.В., Щербина Т.І., Редька І.В.

Особливості церебральної гемодинаміки слабозорих дітей віком від 4,5 до 10,5 років

// Фізіологічний журнал. Том 56, №2. – Матеріали ХVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010. – с.118-119.

2010

2

0,1

17

Головченко І.В.

Взаємозв’язки між показниками системної гемодинаміки у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 42

2010

1

0,05

18

Головченко І.В., Демченко Н.О., Шкуропат А.В.

Електроенцефалографія при різних ушкодженнях головного мозку

// Фізіологічний журнал. Том 56, №2. – Матеріали ХVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса, 20-22 травня 2010. – с.29-30.

2010

2

0,1

19

Шкуропат А.В., Бесчасний С.П.

Кореляційні взаємозв’язки показників фонової ЕЕГ та РЕГ осіб нейросенсорної приглухуватістю

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 142

2010

1

0,05

20

Демченко Н.О.

Аналіз основних причин розвитку логоневрозу у дітей дошкільного віку

Збірник Наукових праць. Культура здоров’я. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – с. 47

2010

1

0,05

21

Демченко Н.О.

Показники церебральної гемодинаміки у хлопчиків дошкільного віку з логоневрозом

Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези допов. V Міжнар. наук. конф., присвяченої 65-річчю НДІ фізіології імені академіка П. Богача та 100-річчю зі дня нарождення П. Д. Харченко, Київ, 6 – 8 жовтня 2008 р. – К.: Знання України, 2010. – С. 61–62 .

2010

1


0,05

Всього


28

1,4


Авторські свідоцтва

Прізвище, ім’я,
по-батькові
автора


Назва


Вихідні дані (номер заявки, рік видачі)


1

Шмалей С.В.

Экологическая физиология человека: Учебное пособие. – Херсон: Персей, 2002. – 435 с.

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35059 від 20.09.2010

2

Шмалєй С.В.


Соціальна фізіологія. Навчальна програма. – Херсон: ПП Вишемирський В.С.. 2006. – 18 с.

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35065 від 20.09.2010

3

Шмалєй С.В.


Антропологія. Навчальна програма. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006. – 15 с.

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35066 від 20.09.2010

4

Шмалєй С.В., Гасюк О.М.


Психофізіологія. Навчальна програма. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006.

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35062 від 20.09.2010
 1. Співробітники лабораторії брали участь у організації та проведенні наступних Міжнародних наукових конференцій: «Культура здоров’я». Співробітниками лабораторії видано 2 випуски наукової збірки «Природничий альманах» (серія «Біологічні науки» ВАК України).

 2. Співробітники лабораторії брали участь у наступних Міжнародних і Всеукраїнських конференціях та семінарах за межами університету.Прізвище, ім’я,
по-батькові учасників

Назва та рівень заходу

Місце та дата проведення

Результати участі


1

Шмалей С.В.

The social – educational role of pedagogue: reality and expectations : Materials of the 16th international conference.

22–23 October 2009 – Vilnius

Публікація

2

Шмалей С.В.

Teacher Education in the XXI Century: Changes and Perspectives: Materials of VIII International Scientific Conference’s

20 November, 2009. – Siauliai

Публікація

3

Шмалей С.В.

Здорове довкілля – здорова нація : матер. ІІ міжнар. наук. конф.

16–19 червня, 2010 р. – Бердянськ

Публікація

4

Шмалей С.В.

WorldSTE2010 is Innovation in Science and Technology Education

28 june – 2 jule, 2010 – Tartu, Estonia

Публікація

5

Шмалей С., Редька И.

4th International Conference Research in Didactics of the Sciences

4 – 9 July 2010. – Krakow

Публікація

6

Шмалєй С.В., Редька І.В.

Республиканска науч.-практ. конф. с междунар. участ. «Актуальные теоретические и прикладные аспекты патофизиологии»

13-15 мая 2010 г. – Гродно

Публікаці

7

Шмалєй С.В., Редька І.В.

Бродська А.Ю.

Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism / Materials of 19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS

11-12 June, 2010. – Cracow

Публікація

8

Шмалєй С.В.

Quality in the educational system : Materials of III International Conference,

April 27 – 28. – Nowy Sącz, 2009

Публікація

9

Шмалєй С.В.

V Міжнар. наук.-практ. конф Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку

8-11 квітня 2010 р., м. Харків. – Харків

публікація

10

Редька І.В.

Матер. 3-ей Всерос.науч.-практ. конф. «Функциональное состояние и здоровье человека»

4-7 октября 2010 г. – Ростов-на-Дону

тези

11

Шмалєй С.В., Редька І.В.

Х Междунар. Славянского конгр. по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардисотим», ХІI Всерос. Конф. по электорстимуляции и клинической электрофизиологии сердца, Х Всерос. симпоз. «Диагностика и лечение аритмий у детей», VIІI Междунар. симпоз. «Электроника в медицине. Мониторниг, диагнотика, терапия», ІІI Всерос. симпоз. по проблеме диагностики и лечения диспластического сердца

18-20 февраля, 2010 г., СПб

тези

12

Шмалєй С.В., Редька І.В.

6-ой международный междисциплинарный конгресс Нейронаука для медицины и психологии :

5 – 15 июня, 2010 г. – Судак

тези

13

Шмалєй С.В., Редька І.В.

V Міжнар. наук. конф., присвяченої 65-річчю НДІ фізіології імені академіка Петра Богача та 100-річчю зі дня нарождення П. Д.

Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології :

6 – 8 жовтня 2010 р. – Київ

тези

14

Шмалєй С.В., Редька І.В.

Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в медицине и физиологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания Института физиологии имени И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

23-26 ноября 2010 года.

тези

15

Редька І.В.

XVI-ой межгородской науч. конф. молодых ученых

Актуальные проблемы патофизиологии -2010.

21-22 апреля 2010 г., СПб

тези

16

Редька І.В.

VI International Interdisciplinary Congress Neuroscience for medicine and psychology

5 – 15 June, 2010. – Sudak

тези

17

Редька И.В.

Беккеровские чтения : Материалы I Междунар. науч.-практ. конф.,

27 – 29 мая, 2010. – Волгоград

Публікація

18

Шмалєй С.В., Редька І.В., Шкуропат А.В, Головченко І.В., Демченко Н.О., Гасюк О.М., Бесчасний С.П., Гайдай М.І., Спринь О.Б., Бродська А.Ю., Зав’ялов В.П.

ХVIII з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю,

20-22 травня 2010. – Одеса

участь

19

Шмалєй С.В., Редька І.В., Шкуропат А.В, Головченко І.В., Демченко Н.О., Гасюк О.М., Бесчасний С.П., Гайдай М.І., Спринь О.Б., Бродська, Щербина Т.І.

VІI Міжнародна наукова конференція «Культура здоров’я»

23-24 червня 2010, Херсон

участь
 1. Захист випускних робіт ОКР «магістр» за тематикою лабораторії:

Виконані випускні роботи:

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”Тема

Виконавець

1

Корекційно-реабілітаційна робота з слабозорими дітьми

Озерчук Г.

2

Нейрофізіологічні характеристики тривожності людини.

Бицюра С.

3

Динаміка серцевого ритму відповідно до частоти дихання.

Грачова О.

4

Вплив розумових навантажень на реактивність ССС.

Притула Є.

5

Оцінка сироваткового альбуміну в умовах фізичного навантаження

Короленко Т.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”

1

Вплив екотоксичних металів на психофізіологічні реакції учнів різного віку

Єресько А.С.

2

Вплив фізичного виховання на силові показники глухих підлітків

Колісниченко А.В.

3

Мікроциркуляції крові у дівчат різних соматотипів

Каморкіна В.М.


Випускні роботи, що виконуються:

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”

1

Корекція психофізичного розвитку дітей з порушенням функцій спинного мозку

Зюзькіна І.О.

2

Гра як засіб корекційного оздоровлення рухової сфери сліпих

Фадеєва Я.І.

3

Вікові характеристики активності кори головного мозку відповідно до типу асиметрії

Соломон А. С.

4

Формування духовного здоров’я учнів у процесі фізичного виховання

Коваленко А. Г.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”

1

Динаміка оксигенації людини при різних навантаженнях ССС

Пуляєва Ю. А.

2

Проблема комунікативної компетентності сліпоглухих дітей (досвід спеціальних закладів США та Великої Британії).

Комарова І. Г.

3

Корекція функціональних показників розумово відсталих школярів.

Зіновська Н.М.

4

Соціалізація слабозорих дітей засобами музичного мистецтва

Касьяненко О. М.


Також студенти приймали участь у трьох наукових конференціях та підготували 12 публікації.

 1. Результати роботи лабораторії обговорено на засіданні кафедри фізіології людини і тварин (протокол №3 від 15.11.10).Завідувач лабораторії професор Шмалєй С.В.

Схожі:

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології нан україни ім О. О. Богомольця, Університетом...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна завідувач кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторією психофізіології,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу лабораторії молекулярної генетики кафедри анатомії, фізіології людини І тварин
При використанні rapd-маркерів був виявлений поділ зразків на дві групи відповідно до географічного розташування, а також встановлені...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconПоложення про науково-дослідну лабораторію психофізіології І. Загальні положення науково-дослідна лабораторія психофізіології створена наказом
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С.
Розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії Інституту природознавства (протокол № від )
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
move to 1471-8196
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології за 2010 рік
Науково – дослідна лабораторія методики загальної біології організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000 року
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
Про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії iconЗвіт про роботи науково-дослідної лабораторії методики загальної біології хду за 2012 рік. 1
Науково – дослідна лабораторія методики навчання загальної біології хду організована відповідно до наказу №3 від “13” листопаду 2000...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи