Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Скачати 88.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Дата03.11.2012
Розмір88.39 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Н.Тюхтенко

Проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

«____»_________20_______р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з соціально-професійної практики


Інститут природознавства


Кафедра фізіології людини і тварин


Галузь знань Природничі науки


Напрям підготовки Біологія*


Курс 1


Форма навчання денна


Херсон – 2011


Програма розроблена:

Васильєвою Н. О. - асистентом кафедри фізіології людини і тварин


Затверджена на засіданні кафедри

фізіології людини і тварин

Протокол № 1 від «5»вересня 2011р.

Завідувач кафедри фізіології людини і тварин
професор С.В. Шмалєй


Схвалено науково-методичною радою Інституту природознавства

протокол № від « » 2011р.

Голова ради ________ доц. Л.В. Вишневська

ВСТУП

Відповідно до навчального плану напряму підготовки «6.040102. Біологія*» соціально-професійна практика проводиться у 1 семестрі, її тривалість становить 2 дні. Соціально-професійна практика організовується з відривом від навчання і дозволяє у навчальних закладах ознайомити студентів:

 • з роботою, статутом та правилами внутрішнього розпорядку, матеріально-технічною базою Херсонського державного університету;

 • з основними напрямами роботи ведучих спеціалістів в області екологічних, географічних та біологічних наук;

 • із сучасними тенденціями розвитку фахових дисциплін;

 • з фаховою літературою;

-з формами здійснення екологічної діяльності фахівців;

-з екологічним станом і екологічними проблемами регіону та напрямками їх вирішення;

-з методами діяльності майбутнього фахівця-біолога.

Соціально-професійна практика передбачає відвідування і безпосередню участь студентів у практичних заходах природничого характеру, круглих столах, майстер-класах, екскурсіях, зустрічах з провідними науковцями в області біології, керівниками та представниками відомств та організацій, що використовують мікроскопічні методи та біотехнологію.

Соціально-професійна практика організовується на базі кафедр екології та географії, соціально-економічної географії, ботаніки, фізіології людини та тварин Інституту природознавства Херсонського державного університету.

Загальне керівництво соціально-професійною практикою здійснює завідувач практиками інституту природознавства, заступник керівника інституту природознавства з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, кафедра фізіології людини і тварин.


Обов'язки завідувача практики

 1. Складає на основі навчального плану Напряму підготовки: 6.040102. Біологія* план проходження практики.

 2. За домовленістю з відповідними закладами та окремими особами організує зустрічі студентів із науковцями та екскурсії до фахових закладів.

 3. Забезпечує проведення настановної конференції для студентів; повідомляє студентам мету, задачі та порядок проведення соціально-професійної практики, а також вимоги до оформлення звітної документації.

 4. Складає за даними групових керівників графік роботи практикантів, проводить вибірковий контроль його виконання.

 5. Забезпечує проведення підсумкової конференції для студентів.

Обов'язки групового керівника

 1. Ознайомлюється з базою практики.

 2. Ознайомлює керівника практики, до якого будуть прикріпленні студенти, з обов'язками та змістом роботи кожного студента.

 3. Приймає участь у проведенні настановчої та підсумкової конференції з соціально-професійної практики.

 4. Контролює проходження студентами соціально-професійної практики, дотримання ними установленого режиму роботи.

 5. Надає консультативну допомогу студентам під час виконання завдань практики та оформлення звітної документації.

 6. По закінченню соціально-професійної практики приймає звітну документацію та оцінює роботу кожного студента.

 7. Підводить підсумки соціально-професійної практики і звітує про них на засіданні кафедри.

 8. Складає письмовий звіт за результатами практики і надає його завідувачу практики інституту природознавства.Обов'язки кафедри, що є базою практики

 1. Знайомить студента із закладом, його фахівцями.

 2. Знайомить студентів організацією навчально-виховного процесу, його планування.

 3. Забезпечує відповідні умови для проходження практики.

Обов'язки студента-практиканта

 1. Приймає участь у настановчій і підсумковій конференціях.

 2. Своєчасно прибуває до місця проходження практики, дотримується встановленого режиму роботи.

 3. Виконує програму практики, та дотримується графіка її проходження, виконує всі необхідні види роботи.

 4. Своєчасно оформляє документацію і у встановлені строки надає звіт за результатами практики.

^ Мета і завдання практики

Мета практики: сприяння ефективному набуттю студентами особистісних навичок та професійних якостей майбутніх фахівців, а також з метою адаптації до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Завдання:

 1. Ознайомити з особливостями організації навчально-виховного процесу у вищій школі.

 2. Ознайомити з правилами оформлення відповідної документації.

 3. Ознайомити з матеріально-технічною базою.

 4. Ознайомити з фаховою літературою.

 5. Ознайомити з передовим досвідом роботи в області біології

 6. Формувати вміння користування рутинними методами біології.

Зміст практики

Перед початком практики проводиться настановна конференція, на якій завідувач кафедри та груповий керівник розкривають перед студентами мету практики, знайомлять їх з базою практики, основними завданнями, порядком проходження практики та оформлення звітної документації.

План заходів проходження соціально-професійної практики студентів 111 групи спеціальності «Біологія*»


Заходи

Дата

Місце проведення

Ознайомлення з регламентом роботи університету та інституту природознавства, з особливостями організації навчально-виховного процесу в ВУЗі

1.09.11

12.00

ауд. 725

Інструктаж з техніки безпеки

Екскурсія до музею історії університету

1.09.11

14.00

музей ХДУ

Святковий концерт присвячений Дню знань

1.09.11

16.00

к/з «Ювілейна»

Виховний захід присвячений 20-й річниці Дня незалежності України – «Моя Україна – вільна держава»

2.09.11

10.10

Ауд. 725

Лекція Селюніної Зої Володимирівни

«Студенти інституту природознавства в Польщі»

2.09.11

12.00

ауд. 818


В період проходження практики студенти виконують наступні завдання:

1. Ознайомлення з керівництвом Херсонського державного університету, інституту природознавства, кураторами, з формами навчально-виховного процесу на поточний навчальний рік, правилами внутрішнього розпорядку, системою роботи кафедр фізіології людини і тварин, ботаніки інституту природознавства та ботанічним садом як структурним підрозділом Херсонського державного університету;

2. Ознайомлення з системою роботи випускаючої кафедри: з структурою та матеріально-технічною базою, спецобладнанням лабораторій кафедр.

3. Відвідування музею ХДУ з метою знайомства з історією ВУЗу; знайомство зі станом флори та фауни Херсонщини та регіональними екологічними проблемами Півдня України за матеріалами Херсонського краєзнавчого музею; знайомство з науковими інтересами кафедр інституту природознавства за даними музею наукових колекцій.

3. Ознайомлення з правилами роботи з науковою та методичною літературою, що зберігається в університетській бібліотеці та на кафедрі.

4. Виконання різних видів робіт в структурному підрозділі університету - ботанічному саду - агробіостанції: планування та підготовка земельних ділянок, санітарне проріджування дерев та чагарників, ділення та посадка багаторічних квітів; видалення самосіву та кореневої порослі деревинних рослин; висадка та пересаджування сіянців та саджанців декоративних рослин; планування екскурсійних ділянок, оформлення пристовбурних кіл дерев та чагарників, очищення території від сміття та рослинних решток; формування компостних куп.

4. Оформлення звітної документації за результатами практики.

По закінченні соціально-професійної практики проводиться підсумкова конференція, на якій студенти звітують про виконану роботу, а також висловлюють свої думки що до змісту та організації практики. Груповий керівник оцінює роботу кожного студента і оформлює звіт за результатами практики.

Індивідуальні завдання

які під час практики виконуються студентами, передбачають поглиблення знань про структуру випускової кафедри, організацію навчально-виховного процесу на кафедрах інституту, напрямки наукової роботи кафедри фізіології людини і тварин:

1) матеріально-технічна база кафедри фізіології людини і тварин;

2) основні характеристики Болонської системи навчання у ВУЗі;

2) комп’ютеризація процесу навчання;

3) журнал академгрупи, вимоги до його оформлення;

4) самоврядування у вищому навчальному закладі;

5) види та організація навчальних занять у ВУЗі;

6) правила користування бібліотекою під час самопідготовки;

7) планування навчально-виховного процесу з фізіології та ботаніки;

8) використання краєзнавчого принципу при викладанні біології;

9) напрями наукової роботи кафедри ботаніки та фізіології людини і тварин;

10) наукова робота студента, принципи її проведення.

Навчальні посібники

 1. Болонський процес. Хрестоматія – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 276 с.

 2. Положення про організацію навчального процесу в ХДУ /Інформаційний кур’єр ректорату, Вип..ХХХ, - 116с.

Оформлення звітної документації за результатами практики

По закінченні соціально-професійної практики проводиться підсумкова конференція, на якій студенти звітують про виконану роботу, а також висловлюють свої думки що до змісту та організації практики. Груповий керівник оцінює роботу кожного студента і оформлює звіт за результатами практики.

^ Форми та методи контролю

Відмітки про відвідування студентами бази практики і виконання поточних завдань фіксується у завданнях-звітах студентів та в академічному журналі.

По закінченні соціально-професійної практики проводиться заключна конференція, на якій студенти звітують про виконану роботу, а також висловлюють свої думки щодо змісту та організації практики. Груповий керівник оцінює роботу кожного студента і оформлює звіт за результатами практики.

Вимоги до звіту

Після проходження практики кожний студент подає наступну документацію:

 1. Завдання-звіт.

 2. Індивідуальне завдання.

Підведення підсумків практики

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентами недиференційованого заліку. Результати складання заліку заносяться у залікову відомість, проставляються у заліковій книжці і в журнал обліку успішності.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconПриродознавства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Назва першого підрозділу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії доцент О. Речицький
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи