Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С.
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С.
Сторінка2/11
Дата03.11.2012
Розмір1.65 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11^ ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Змістовний модуль І

“Загальна фізіологія вищої нервової діяльності”
Лекційний модуль

 1. Вступ до фізіології вищої нервової діяльності. Методологія дослідження ВНД.

 2. Функціональна організація мозку

 3. Закономірності умовно-рефлекторної діяльності.

 4. Механізми формування умовних рефлексів.

Практичний модуль

Лабораторні заняття:

 1. Безумовні рефлекси людини

 2. Види внутрішнього гальмування

Семінарські заняття:

 1. Вступ до фізіології вищої нервової діяльності та її методологія

 2. Сенсорні системи мозку

 3. Вищі інтегративні системи мозку:

 4. Закономірності умовно-рефлекторної діяльності

 5. Механізми формування умовних рефлексів

Модуль самостійної роботи

 1. Історія розвитку фізіології вищої нервової діяльності

 2. Форми індивідуального навчанняЗмістовний модуль ІІ

“Нейрофізіологічні механізми поведінкового акту”

Лекційний модуль

 1. Нейрофізіологія уваги та пам’яті

 2. Структура поведінкового рухового акту

 3. Нейрофізіологія мотиваційно-емоційної сфери

Практичний модуль

Лабораторні заняття:

   1. Властивості уваги.

   2. Пам’ять і її види. Динаміка завчання

   3. Внутрішні детермінанти поведінки: мотиваційно-емоційна сфера

Семінарські заняття:

 1. Нейрофізіологічні механізми пам’яті:

 2. Структура поведінкового рухового акту

3. Нейрофізіологія мотиваційно-емоційної сфери

Модуль самостійної роботи

 1. Потребово-мотиваційна сфера як внутрішня детермінанта поведінки

 2. Час як фактор організації поведінки

Змістовний модуль ІІІ

“Вища нервова діяльність людини”
Лекційний модуль

  1. Особливості вищої нервової діяльності людини

  2. Типологія та генетика вищої нервової діяльності

Практичний модуль

Лабораторні заняття:

  1. Мислення. Види та операції мислення

  2. Властивості нервової системи

  3. Індивідуально-типологічні особливості вищої нервової діяльності людини

Семінарські заняття:

   1. Особливості вищої нервової діяльності людини

   2. Типологія та генетика вищої нервової діяльності

Модуль самостійної роботи

 1. Філогенез вищої нервової діяльності

 2. Свідоме та несвідоме

 3. Онтогенез вищої нервової діяльності людини

 4. Патофізіологія вищої нервової діяльності людини

^ АНОТАЦІЯ ЛЕКЦІЙНИХ МОДУЛІВ

Лекція №1


Тема: Вступ до фізіології вищої нервової діяльності. Методологія дослідження ВНД

Історичні передумови розвитку фізіології вищої нервової діяльності. Предмет і задачі фізіології вищої нервової діяльності. Зв’язок фізіології ВНД з іншими науками. Основні принципи фізіології вищої нервової діяльності. Співвідношення понять “методологія”, “метод”, “методика”. Классифікація методів дослідження вищої нервової діяльності. Сучасні методи дослідження діяльності мозку.

Лекція №2


Тема: ^ Функціональна організація мозку

Сенсорні системи мозку. Загальні принципи організації сенсорних систем. Основні функції сенсорної системи. Вищі інтегративні системи мозку. Модулюючі системи мозку. Стовбуро-таламо-кориткальна система. Базальна холінергічна система переднього мозку. Каудо-таламо-кортикальна система. Ассоціативні системи мозку. Таламопариєтальна система мозку. Таламофронтальна система мозку.

Лекція №3


Тема: ^ Закономірності умовно-рефлекторної діяльності

Поняття про безумовний рефлекс. Класифікація безумовних рефлексів за І. Павловим, Ю. Конорським, Ю. Пановським. Особливості організації безумовного рефлексу (істинкту). Концепція драйву та драйв-рефлексу (Ю. Конорський). Поняття про умовні рефлекси. Правила утворення умовних рефлексів. Фактори, які детермінують швидкість формування та згасання умовних рефлексів. Загальні ознаки умовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. Види гальмування. Класифікація внутрішнього гальмування. Взаємодія гальмування і збудження в корі великого мозку (іррадіація, концентрація, індукція).

Лекція №4


Тема: ^ Механізми формування умовних рефлексів

Тимчасовий нервовий зв’язок. Динаміка формування умовного рефлексу. Клітинні аналоги умовного рефлексу. Нейронна організація умовнорефлекторного процесу. Внутрішньокіркові системні механізми тимчасових зв’язків. Динамічна констеляція центрів. Механізм внутрішнього гальмування.

Лекція №5


Тема: ^ Нейрофізіологія уваги та пам’яті

Поняття про увагу. Класифікація уваги за Н.Н. Ланге. Теорії уваги: теорія фільтру (Д.Е. Бродбент), нервова модель стимулу (Є.Н. Соколов). Орієнтовний рефлекс – основа мимовільної уваги. Модель довільної уваги Канемана. Локалізація кіркових центрів уваги. Часова організація пам’яті. Основні положення теорії активної пам’яті. Поняття про енграми. Стадії фіксації енграми. Роль мозкових структур в актуалізації слідів пам’яті. Імпульсна реверберація як механізм короткочасної пам’яті. Механізми довготривалої пам’яті.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Сидорович М. М. –професор кафедри фізіології людини І тварин, д п н.; Запорожець О. П. – доцент кафедри фізіології людини І тварин,...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти та науки України Херсонський державний університет Кафедра фізіології людини І тварин
Психологія. Спеціалізація: Художня культура та режисура шкільних театрів стаціонарної, заочної та екстернатної форм навчання
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра здоров’я людини
Екзамен повинен виявити глибоке розуміння основ біомеханіки з елементами динамічної анатомії, фізіологічних механізмів впливу фізичних...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Сидорович М. М –професор кафедри фізіології людини та тварин хду, д п н. (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання)
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна завідувач кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторією психофізіології,...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології нан україни ім О. О. Богомольця, Університетом...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Затверджую
Познайомитися з формами розсудливої діяльності тварин І розумом тварин як самостійними явищами, що є передисторією розуму людини
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист №1 VІІ міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут природознавства Кафедра фізіології людини І тварин Шмалєй С. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Напрями підготовки: “Екологія. Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи