Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу icon

Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Скачати 65.58 Kb.
НазваЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Дата03.11.2012
Розмір65.58 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Назва заходу:

Четверта міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”. Проводиться за планом проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти в Херсонському державному університеті у 2004 році.

 1. База проведення:

Херсонський державний університет, Інститут природознавства, кафедра фізіології людини і тварин.

 1. Дата проведення:

22 – 23 квітня 2004 року.

 1. Кількість учасників, в т.ч. з інших міст:

Прийняло участь 101 учасник, в т.ч. 56 з інших міст.

 1. Перелік навчальних закладів і інших установ та організацій, які брали участь у конференції:

  • Вінницький медичний національний державний університет ім. М.І.Пірогова.

  • Волинський державний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк.

  • Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, м. Київ.

  • Дитяча обласна клінічна лікарня, м.Херсон.

  • Дніпропетровська державна медична академія.

  • Дунайський біосферний заповідник.

  • Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Фанка.

  • Запорізький державний університет.

  • Іркутський державний педагогічний університет

  • Кам’янець-Подільський державний університет.

  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченко.

  • Київський національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова.

  • Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М.Сєченова.

  • Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом.

  • Луганський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченко.

  • Медичний університет, м.Варшава, Польща.

  • Миколаївський державний університет.

  • Миколаївський державний гуманітарний університет ім.П.Могили

  • Національна академія державної податкової служби України, м.Київ.

  • Національний парк “Деснянсько-Старогутський” Сумська обл.

  • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет.

  • Перша дитяча клінічна лікарня м.Сімферополя.

  • Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ.

  • Рівненський державний гуманітарний університет.

  • Таврійський національний університет, м.Сімферопіль.

  • Уманський державний педагогічний університет.

  • Уральський державний технічний університет.

  • Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Житомирської держадміністрації.

  • Харківський державний педагогічний університет ім Г.С.Сковороди.

  • Харківський державний університет ім В.Н.Каразіна.

  • Херсонська обласна клінічна лікарня

  • Херсонська міська шкірно-венерологічна поліклініка

  • Херсонський державний університет.

  • Херсонський обласний кардіологічний діспансер.

  • Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького.

  • Чернігівський державний педагогічний університет.
 1. Програма конференції (додається).

 2. Підсумкові документи конференції:

Культура здоров’я як предмет освіти. Збірник наукових праць. – Херсон: Персей, 2004. – 342 с.


Директор Інституту природознавства , ХДУ,

к.б.н. , доцент С.Шмалєй


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет


^

РЕЗОЛЮЦІЯ
Четверта міжнародна науково-практична конференція


“Культура здоров’я як предмет освіти”


22 – 23 квітня 2004 року


Херсон: ХДУ – 2004


У роботі четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Культура здоров’я як предмет освіти” взяли участь 93 представники з 27 вищих навчальних закладів України, Росії та Польщі. Під час конференції працювало 9 докторів наук, а саме:

Неруш П.О. - доктор медичних наук, професор, Дніпропетровської державної медичної академії;

Мазепа М.А. - доктор медичних наук, професор, Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ;

Макаренко М.В. – доктор біологічних наук, професор Київського науково-дослідного інституту фізіології ім. академіка О.Богомольця;

Лизогуб В.С. – доктор біологічних наук, професор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького;

Кисильов А.Ф. – доктор біологічних наук, професор Миколаївського державного університету;

Коробейніков Г.В. - доктор біологічних наук, професор Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, м. Київ;

Кучеров І.С. - доктор біологічних наук, професор Київського національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова;

Макарчук М.Ю. доктор біологічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченко;

Гіттік Л.С. - доктор медичних наук, професор, Волинського державного університету ім. Лесі Українки, м. Луцьк.

Під час конференції було прослухано і обговорено 101 доповідь та повідомлення провідних вчених і фахівців, в яких відображено актуальні питання фізіологічних основ життєдіяльності організму людини, реабілітаційних заходів, щодо адаптації у суспільстві людей із різними видами депривацій та проблеми валеологічної освіти у навчальних та оздоровчих установах України та світу. Учасники конференції особливу увагу звернули на проблеми особистісного розвитку майбутнього фахівця у галузі природничих та медичних наук.

Під час роботи конференції проведено пленарне засідання та відбулася робота у двох секціях: “Фізіологічні основи життєдіяльності організму людини” та “Реабілітаційні заходи та валеологічна освіта в навчально-оздоровчих установах”.

Заслухавши та обговоривши доповіді з актуальних проблем щодо тематики конференції “Культура здоров’я як предмет освіти”, сформульовані висновки та прийнята резолюція:

1. Сучасний стан проблеми науково-методичного забезпечення валеологічної освіти у підготовці студентів ВНЗ України та учнівської молоді вимагає її вирішення у плані стратегії, змісту і методики.

2. При вирішенні стратегічних завдань кожному вищому навчальному закладу потрібно чітко визначитися у змісті валеологічних програм з підготовки фахівців.

3. Було визначено найбільш нагальні питання з проблем залежності стану здоров’я людини від екологічних умов навколишнього середовища, а саме питання антропогенного напруження здоров'я населення Миколаївської області, стану здоров'я постраждалого населення Житомирської області внаслідок Чорнобильської катастрофи, екологічної оцінки забруднення м. Миколаєва промисловими викидами та його вплив на стан екосистем тощо.

4. Виявлені взаємозв’язки психофізіологічних функцій, психоемоційного напруження з властивостями основних нервових процесів у різних груп населення.

5. Показані особливості адаптаційного потенціалу кардіореспіраторної системи, розглянуті причини та наслідки порушень системного та регіонального кровообігу у людей різного віку.

6. З’ясовані особливості психофізіологічних функцій, показників гемодинаміки та параметрів дихальної системи у осіб із зоровою та слуховою депривацією, вадами інтелектуального розвитку та соціально-занедбаних осіб.

Виходячи із стану вирішення проблем валеологічної, антропоекологічної, психофізіологічної ланок сучасного освітнього процесі у вищий школі, учасники конференції виробили наступні рекомендації:

 1. Розробити всебічне обґрунтування науково-методичного забезпечення валеологічної, антропоекологічної, психофізіологічної ланок сучасного освітнього процесу у студентів вищих навчальних закладів.

 2. Необхідно якомога активніше впроваджувати інноваційні технології у загально-біологічну та медичну освіту студентів.

 3. Звернути особливу увагу на розробку та створення навчально-дидактичних та методичних матеріалів з питань валеологічної, антропоекологічної, психофізіологічної освіти.

 4. Активніше розробляти та впроваджувати корекційно-реабілітаційні програми для осіб із особливими потребами.Відповідальний за проведення конференції,

Директор Інституту природознавства , ХДУ,

к.б.н. , доцент С.Шмалєй


Заступники відповідального за проведення конференції,

завідувач кафедри фізіології людини і тварин

к.б.н. , доцент В.Кошелєва


к.б.н. , ст. викладач Ю.Карпухіна

Схожі:

Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Назва заходу: VІІ міжнародна науково-методична конференція “Культура здоров’я”. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Культура здоров’я як предмет освіти”, присвячена 40-річчю кафедри фізіології людини І тварин. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів на...
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення конференції назва заходу -всеукраїнська науково-практична конференція: " Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу"
База проведення – Херсонський державний університет, факультет технологій та сфери обслуговування
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу: Треття міжнародна науково-практична конференція "Культура здоров’я як предмет освіти". На базі якого освітянського закладу проведено
Треття міжнародна науково-практична конференція “Культура здоров’я як предмет освіти”
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Київ, проспект Перемоги, 10,тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236 1049, ministry. @ mon gov ua
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про проведення конференції у 2011 році назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Назва заходу – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЩодо проведення наукових заходів Сумським оіппо у 2012 році № Назва заходу
Надсилаємо пропозиції до плану проведення міжнародних та всеукраїнських науково-методичних та науково-практичних конференції (семінарів)...
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconНаказ № Про проведення конференції (назва наукового заходу)
20 р на базі Сумського державного університету відбудеться
Звіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу iconЗвіт про роботу англомовного клубу факультету романо-германських мов за 2012-2013 н р. № з/п Назва заходу Дата проведення Відповідальні за виконання
Організаційна зустріч учасників клубу, обговорення ідей щодо проведення заходів, затвердження плану роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи