Програма VІІ міжнародна наукова icon

Програма VІІ міжнародна наукова
Скачати 156.27 Kb.
НазваПрограма VІІ міжнародна наукова
Дата03.11.2012
Розмір156.27 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет


ІНСТИТУТ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Кафедра фізіології людини і тварин


ПРОГРАМА


VІІ МІЖНАРОДНА

НАУКОВА

КОНФЕРЕНЦІЯКультура здоров’я”


23-24 червня 2010 року


Херсон - 2010

ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА

VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


23 червня (вівторок)


900 – 1130

Реєстрація учасників

Розміщення в готелі студмістечка

1200 – 1330

Пленарне засідання

1330 – 1430

Кава-брейк

1430 – 1700

Монографічні лекції

1700 – 2100

Дружня вечеря на березі Дніпра^ 24 червня (середа)


1000 – 1300

Секційні засідання

1330 – 1400

Кава-брейк

Стендові доповіді

1400 – 1600

Секційні засідання

1600 – 1730

Круглий стіл

«Формування культури здоров’я у сучасному суспільстві»23 червня


9.00–11.30


РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ (хол 7-го поверху)

РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛІ СТУДМІСТЕЧКА

12.00–13.30

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (ауд.256)
^ Федяєва Валентина Леонідівна: ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я». (Херсонський державний університет, проректор з наукової роботи, професор)
^ Шмалєй Світлана Вікторівна: РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН. (Херсонський державний університет, керівник Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, голова оргкомітету, професор)
^ Лизогуб В.С., Юхименко Л.І., Хоменко С.М. ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУХОМОТОРНОГО РЕАГУВАННЯ (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
^ Коробейніков Г.В., Ільїн В.М., Коваль С.Б. БІОЛОГІЧНЕ СТАРІННЯ ТА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

13.30 – 14.30

КАВА-БРЕЙК (ауд. 815 )

14.30 – 17.00

МОНОГРАФІЧНІ ЛЕКЦІЇ (ауд. 725)
Глазирін І.Д., Глазиріна В.М., Глазирін О.І. ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ
^ Zav'yalov V.P. ADHESIVE ORGANELLES OF GRAM-NEGATIVE PATHOGENS ASSEMBLED WITH THE СLASSICAL СHAPERONE/USHER MACHINERY: STRUCTURE AND FUNCTION WITH A CLINICAL BEND
Макарчук М.Ю., Чинкін А.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ З ПРЕВАЛЮВАННЯМ ПРАВОЇ АБО ЛІВОЇ РУКИ
^ Янчій Р.І., Бідзіля Ю.П., Сердюк О.М. Вплив антитіл на міоцити серця ссавців

17.00 – 21.00

ДРУЖНЯ ВЕЧЕРЯ НА БЕРЕЗІ ДНІПРА


24 червня

10.00 –13.00


СЕКЦІЯ (ауд. 818)

«Здоровий спосіб життя як фундаментальна парадигма освіти»
Головуючі:

Лизогуб В.С., д.б.н., професор (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

^ Гайдай М.І., к.м.н., доцент (Херсонський державний університет)

10.00 – 10.10

Barbara Borowicz, Mariola Dec-Szlichtyng, Mariusz Teter, Krystyna Lupa TOBACCO SMOKING INCIDENCE AMONG SELECTED RURAL POPULATION
10.10 – 10.20

Maciej Stasiak, Grazyna Walasek, Joanna Sadowska, Tomasz Werka ACQUISITION AND EXTINCTION OF INSTRUMENTAL RESPONSE IN TWO STRAINS OF IN RATS SUBMITTED TO RESTRICTED EARLY TASTE EXPERIENCE
10.20 – 10.30

Ladyga M, Faff J., Borkowski L. EFFECT OF INDUCED ALKALOSIS ON PLASMA AMMONIA LEVELS FOLLOWING REPEATED MAXIMAL EXERCISES
10.30 – 10.40

Stankiewicz A., Bielawska A., Bielawski K, Poplawska B., SkrzydlewskaE. INFLUENCE OF CARMUSTINE AND PROLINE ANALOGUE OF NITROSOUREA ON ANTIOXIDATIVE ABILITIES OF NORMAL AND CANCER CELL
10.40 – 10.50

Виноградов О. А., Боярчук Е. Д. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УКРАИНЕ
10.50 – 11.00

Бабкіна К.В. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЛІВОРУКИХ ДІТЕЙ З ЛОГОПЕДИЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ
11.00 – 11.10

Баштан С. О. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
11.10 – 11.20

Окул Т.В. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
11.20 – 11.30

Бондар Ю. СОЦІАЛЬНО-ОЗДОРОВЧЕ ІНТЕГРУВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ СЛУХУ
11.30 – 11.40

Босенко А.І., Холодов С.А., Слободян С.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІВЧАТ 20-22 РОКІВ ЗА ДАНИМИ ТЕСТУВАННЯ З РЕВЕРСОМ
11.40 – 11.50

Нікозять Ю.Б., Іващенко О.Д. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ НАВЧАННЯ “ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА” В ПИТАННЯХ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
11.50 – 12.00

Буковська О.О. УСВІДОМЛЕННЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ ПІДЛІТКАМИ ЯК ЧИННИК ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
12.00 – 12.10

Буров Ю.В. ХАРЧОВІ ДОМІШКИ: ВІД ЗДОРОВ’Я ДО ХВОРОБИ
12.10-12.20

Маркіна М.В., Аржанова Г. Ю., Ляшенко В.П., Дрегваль І. В. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ЩУРІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО БЛОКУВАННЯ ВОДОРОДНОЇ ПОМПИ
12.20-12.30

^ Маркіна М.В., Батяженко Т. О., Ляшенко В.П., Руденко А.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКАТОРУ ВОДОРОДНОЇ ПОМПИ НА КАТІОННИЙ СКЛАД БІОЛОГІЧНИХ РІДИН ЩУРІВ
12.30-12.40

^ Марцафей Н.М. ЕЛЕМЕНТИ БІОЕТИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ МЕТОДОМ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ, ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ, СТРУКТУРОВАНОЮ ВОДОЮ В ПЕДІАТРІЇ. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
12.40-12.50

Мирная А.В. ДИНАМИКА ВАРИАЦИОННОЙ И АМПЛИТУДНОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ КАРАТЭ
12.50-13.00

Миронова Г.П. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА ПРИ КОНТАКТЕ ЭНДОТОКСИНА С ВОМЕРОНАЗАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ


10.00 –13.00


СЕКЦІЯ (ауд. 820)

«Здоровий спосіб життя, як фундаментальна парадигма медицини »

Головуючі:

Коробейніков Г. В., профессор (Київський університет фізичної культури та спорту)

Гасюк О.М., доцент (Херсонський державний університет)

10.00 – 10.10

Виноградов О.О., Боярчук О. Д., Серкіна Г. М. ТИПИ ГЛІКЕМІЧНИХ КРИВИХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ

10.10 – 10.20

Виноградов О. О., Серкіна Г. М. ПОШИРЕНІСТЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В УКРАЇНІ, М. ЛУГАНСЬК І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

10.20 – 10.30

Вишневська Л.В., Щербина Т.І. АНАЛІЗ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

10.30 – 10.40

Гамма Т.В., Коренюк И.И., Хусаинов Д.Р., Колотилова О.И., Катюшина О.В., Черетаев И.В. ВЛИЯНИЕ БЕНЗИМИДАЗОЛА НА БОЛЕВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КРЫС

10.40 – 10.50

Головченко І.В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ СИСТЕМНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ДИТЯЧІМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

10.50 – 11.00

Пашкевич С.Г., Емельянова А.А., Рубахова В.М., Жукова Н.Д. ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

11.00 – 11.10

Поздняк Л.В., Казбанов В.В., Сергеева Е.К., Мельникова Н.М. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЛАНТАТОВ, ПОКРЫТЫХ АЛМАЗОПОДОБНЫМИ ПЛЕНКАМИ

11.10 – 11.20

Гордійчук В.І. ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

11.20 – 11.30

Гурова А.І. ГРУПИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВЛИВ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

11.30 – 11.40

Іванюк О.А. ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ТЕТА-ДІАПАЗОНІ ЕЕГ СПОРТСМЕНІВ З РАННЬОЮ СПОРТИВНОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

11.40 – 11.50

Ильин В.Н., Башкин И.Н., Коробейников Г.В., Коваль С.Б., Вилачев С.О. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА И БЕЗ НЕЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА CERAGEM MASTER (CGM-М3500)

11.50 – 12.00

Ілюха Л.М. ВПЛИВ ОДОРАНТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

12.00 – 12.10

Катюшина О.В., Хусаинов Д.Р., Коренюк И.И., Гамма Т.В. ВЛИЯНИЕ СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ АСПИРИНА И ЕГО СОЛЕЙ НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС

12.10 – 12.20

Ківежді К.Б. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ОРГАНІЗМУ

12.20 – 12.30

Кисельов А.Ф., Грищенко Г.В., Руденко А.О., Чернозуб А.А., Улізко В.М. СИСТЕМА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ СЕРЕД ДІТЕЙ-СИРІТ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

12.30-12.40

Кожемяко Т. В., Макаренко М.В. СЕРЦЕВИЙ РИТМ У ДІТЕЙ 14 РОКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ З РІЗНОЮ ШВИДКІСТЮ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ІНОРМАЦІЇ

12.40-12.50

Козій Т.П., Шевардіна О.Г., Казюк М.М. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В СИСТЕМНІЙ ГЕМОДИНАМІЦІ В ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА НОРМОТЕНЗІЄЮ

12.50-13.00

Моренко А. Г., Павлович О. С., Драганчук В. М. Θ-АКТИВНІСТЬ ЕЕГ ПІД ЧАС СПРИЙНЯТТЯ Й ВІДТВОРЕННЯ РИТМІЧНИХ ЗВУКОВИХ ПАТЕРНІВ У ЖІНОК
10.00 –13.00СЕКЦІЯ (ауд. 725)

«Фізіологічні механізми життєдіяльності людини »
Головуючі:

Мазепа М.А., профессор (Прикарпатський національний університет ім..В.Стефаника)

Шмалєй С.В., професор (Херсонський державний університет)

10.00 – 10.10

Шмалей С.В. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭРГОГЕННЫХ ДИЕТ
10.10 – 10.20

Демченко Н.О. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН РОЗВИТКУ ЛОГОНЕВРОЗУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
10.20 – 10.30

Довгаль В. ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ХЛОПЧИКІВ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
10.30 – 10.40

Дрізуль А.В., Криворученко Л.В., Стоцька А.М., Субботіна Н.С. З ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
10.40 – 10.50

Євгєньєва Л.Я., Романченко В.Д. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ
10.50 – 11.00

Єжова О.О. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ В ГАЛУЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
11.00 – 11.10

Ємельянова А. Г. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯСПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ РІЗНОГО ТИПУ
11.10 – 11.20

Ёркина Н.В. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УРБОСИСТЕМЫ МЕЛИТОПОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
11.20 – 11.30

Єфімова В.М. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ
11.30 – 11.40

Желамська Н.О., Поручинський А.І. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ В АЛЬФА-ДІАПАЗОНІ ЕЕГ ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ
11.40 – 11.50

Зозуляк-Случик Р. ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ
11.50 – 12.00

Іванченко О.З., Сливко Е.І., Мельнікова О.З. ЗМІНИ ТОНУСУ КАМБАЛОПОДІБНОГО М'ЯЗА ЛЮДИНИ, ВИКЛИКАНІ ДОВІЛЬНИМИ РУХАМИ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОЇ КІНЦІВКИ
12.00 – 12.10

Коробейніков Г.В., Ільїн В.М., Коваль С.Б. БІОЛОГІЧНЕ СТАРІННЯ ТА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ
12.10 – 12.20

Коцан І. Я., Качинська Т. В., Дмитроца О. Р., Абрамчук О. М. СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВИХ КОГНІТИВНИХ ВП КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ОСІБ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ МАНУАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ
12.20 – 12.30

Лановенко О.Г. СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ НОВОНАРОДЖЕНИХ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
12.30 – 12.40

Левченко Е.М. ЗДОРОВۥЯ І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
12.40 – 12.50

Лизогуб В.С., Юхименко Л.І., Хоменко С.М. ВЕГЕТАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУХОМОТОРНОГО РЕАГУВАННЯ
12.50 – 13.00

Мазуряк О.П., Гайдай М.І., Гайдай Н.В. СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНЩИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
13.00-14.00КАВА-БРЕЙК (ауд. 818),

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (ауд. 818)

Модератори:

д.м.н, проф. Дегтяренко Т.В.,

д.м.н., проф Поляков О. А.

 1. Бірюкова Т.В. ВЕСТИБУЛОВЕГЕТАТИВНІ РЕАКЦІЇ У ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ТИПАМИ КРОВООБІГУ

 2. Бродська А. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРЕМЕНОПАУЗНИЙ МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ

 3. Гладишева Н.Ю., Гасюк О.М. РОЛЬ ДІЄТОТЕРАПІЇ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАСЛІДКІВ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

 4. Голубєва М.Г., Кундис І.В. ЙОГА І ПІЛАТЕС ЯК ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ЖІНОК ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ В ПЕРІОД МЕНОПАУЗИ

 5. Иванова О.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ХОРЕОГРАФИИ В СИСТЕМЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 6. Клименко В. ВПЛИВ ЕТАНОЛУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

 7. Мальована Т. ЕНДОЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 8. Панкратьєва О., Тарасова О. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ЛИМОНУ ТА МАНДАРИНУ НА СТАН УВАГИ ЛЮДИНИ

 9. Петровська К. ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ПЛОДАХ ХУРМИ, АКЛІМАТИЗОВАНОЇ В УМОВАХ ПІВДНЯ ХЕРСОНЩИНИ

 10. Пономаренко В. ПОРІВНЯННЯ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ МОЗКУ З ВАДАМИ СЛУХУ РІЗНОГО ВІКУ

 11. Романченко В.Д. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇГЕМОДИНАМІКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ

 12. Тарасова О., Шепелєв С. АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ

 13. Троян А. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

 14. Хакімова О. СТАН МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ОСІБ 18-21 РОКУ

 15. Шевцова Я.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПСИХОМОТОРИКИ У РОЗУМОВО-ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ
14.00– 16.00

СЕКЦІЯ (ауд. 818)

«Здоровий спосіб життя як фундаментальна парадигма освіти»

Головуючі:

Лизогуб В.С., д.б.н., професор (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

^ Гайдай М.І., к.м.н., доцент (Херсонський державний університет)

14.00-14.10

Подпала В.В., Плиска О.І. ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ ВТОМИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

14.10-14.20

Покачалова А.В. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ СНА И ИХ КОМОРБИДНОСТЬ С ЭПИЛЕПСИЕЙ ЭЭГ СНА

14.20-14.30

Поляков О. А., Томаревська О. С. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РОБІТНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

14.30-14.40

Прокопчук Т.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИН «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

14.40-14.50

Раваева М.Ю., Чуян Е.Н., Трибрат Н.С., Бирюкова Е.А., Никифоров И.Р. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

14.50-15.00

Редька І.В. ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОДИНАМІКИ ОКА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ

15.00-15.10

Рожнова Л.Э., Бомберова О. В., Манина Е.Ю. ВОЗДЕЙСТВИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

15.10-15.20

Семенюк С.К. ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА

15.20-15.30

Соколенко Л.С. КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ ТА СТАН ЇЇ СФОРМОВАНОСТІ

15.30-15.40

Макарчук М., Донских М., Федорчук М., Нестеренко О., Таначьова Н., Федорчук С. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ'ЯТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ АСИМЕТРІЄЮ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

15.40-15.50

Плиска О.I., Рогозiн В.В. ЗМІНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТА ПЕРИФЕРІЙНОГО КРОВООБІГУ У ОСІБ РІЗНОГО ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ ПЛЄТІЗМОГРАФІЇ

15.50-16.00

Ткаченко Г., Кургалюк Н., Палчиньська К., Шорнак М., Каміньскі П. ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО СТРЕСУ
14.00– 16.00

СЕКЦІЯ (ауд. 820)

«Здоровий спосіб життя, як фундаментальна парадигма медицини »

Головуючі:

Коробейніков Г. В., профессор (Київський університет фізичної культури та спорту)

Гасюк О.М., доцент (Херсонський державний університет)


14.00-14.10

Тихонович О.Г. АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ В СИСТЕМЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

14.10-14.20

Тубичко Ю.О. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПЕРЕДУМОВ ДИСГРАФІЇ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

14.20-14.30

Фуртатова С.В., Дворчук О.І., Делеган І.М. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ГРИП

14.30-14.40

Чаус Т.Г., Мельникова О.З., Бурцева Д.О., Заєць Н.С. МОДУЛЮЮЧА ДІЯ НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЧНИХ ЛІГАНДІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГІПОТАЛАМУСУ ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛОГО СТРЕСУ

14.40-14.50

Чаус Т.Г., Ляшенко В.П., Сніжковська Ю.М., Ткаченко Я.О. ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ГІПОТАЛАМУСУ ТА СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ

14.50-15.00

Чайникова Л.П. ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗДОРОВ’Я МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

15.00-15.10

Ченков О.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОСОФІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ В ПАРАДИГМІ ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

15.10-15.20

Чікіна Л.В., Макарчук М.Ю., Янчук П.І. , Федорчук С.В., Трушина В.А. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЖІНОК ДО ТА ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОСТОРОВИХ ЗАВДАНЬ

15.20-15.30

Чижик В.В. РОЗВИТОК СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ХЛОПЧИКІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ УРОКОМ ФУТБОЛУ

15.30-15.40

Швайко С. Є., Поручинська Т. Ф. СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПИТОМОЇ ВАГИ ОСНОВНИХ ЧАСТОТНИХ ДІАПАЗОНІВ ЕЕГ ПРИ КОГНІТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНІ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ

15.40-15.50

Шевчук О.А. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

15.50-16.00

Шкуропат А.В. КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПОКАЗНИКІВ ФОНОВОЇ ЕЕГ ТА РЕГ ПРИГЛУХУВАТИХ ПІДЛІТКІВ

16.00–17.30


КРУГЛИЙ СТІЛ (ауд. 725 )

«Формування культури здоров’я в сучасному суспільстві»
ЗВІТ ГОЛОВУЮЧИХ СЕКЦІЙ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКЛЮЧНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


Схожі:

Програма VІІ міжнародна наукова iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет інститут природознавства інформаційний лист №1 VІІ міжнародна наукова конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у VІI міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року...
Програма VІІ міжнародна наукова iconП’ята міжнародна наукова конференція «українська діаспора: проблеми дослідження»
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
Програма VІІ міжнародна наукова iconНаукова конференція у Менделевому університеті (Брно) у жовтні 2009 р в Менделевому аграрному І лісовому університеті у Брно відбулася міжнародна наукова конференція «Лісовий сектор – погляд у майбутнє»
У жовтні 2009 р в Менделевому аграрному І лісовому університеті у Брно відбулася міжнародна наукова конференція «Лісовий сектор –...
Програма VІІ міжнародна наукова iconІ міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст”
Міжнародна наукова конференція: “візантія – україна-русь: історико-культурний контекст”
Програма VІІ міжнародна наукова iconПрограма VІІ міжнародної науково-практичної конференції

Програма VІІ міжнародна наукова iconМіжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього»
move to 849-14166
Програма VІІ міжнародна наукова iconМіжнародна наукова конференція «Лінгвістичні І лінгводидактичні аспекти функціонування української мови в Україні та за кордоном»
move to 0-16332435
Програма VІІ міжнародна наукова iconНаукова діяльність доц. Тюхтенко Н. А
Тюхтенко Н. А. Сучасні проблеми інвестиційного розвитку регіону (на прикладі Херсонської області) // Тез доп на VІІ міжнар наук-практ...
Програма VІІ міжнародна наукова icon«Простір гуманітарної комунікації»
Міжнародна наукова конференція «Інституалізація академічної спільноти: форма І зміст сучасного науково-освітнього середовища»
Програма VІІ міжнародна наукова iconInternational Scientific Interdisciplinary Conference (isic) Харків-2012
Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених та студентів-медиків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи