Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
Сторінка1/26
Дата06.11.2012
Розмір4.97 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Інститут психології, історії та соціології


ПАСПОРТ

КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА

СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

(навчально-методичний посібник)


Напрям підготовки: Соціальна робота


Херсон - 2010

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ протокол №


За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент ^ Коршун Т.В.


Автори – упорядники:


Шапошникова І.В. – кандидат філологічних наук, професор

Хижняк Л.М. – доктор соціологічних наук, професор

^ Коршун Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент

Копилова С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент
Степанова О.А. – кандидат педагогічних наук, доцент

Голінська Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент
^ Бондаренко О.Г. – кандидат соціологічних наук, доцент

Бабіч Л.В. – кандидат педагогічних наук, доцент

Федорова О.В. – старший викладач

Оленківська Л.П. – старший викладач

^ Волошин О.В. – старший викладач
Логвиновська Т.А. – старший викладач

Турчанова Т.М. – старший викладач
Трошин С.І. – старший викладач

^ Гуріч В.О. – викладач

Черкашина Т.О. – асистент
Осадча М.В. – асистент


Технічний редактор: Голінська Т.М.


Паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 324 с.


^ ЗМІСТ


Навчальні дисципліни

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

2009 – 2010 навчальний рік


1.

Самоорганізація особистості………………………………………………

Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

13

2.

Історія соціальної роботи………………………………………………….

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

17

3.

Основи красномовства…………………………………………………….

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

25

4.

Людина в сучасному соціумі………………………………………………

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

33

5.

Правові засади соціальної роботи……………………………………...…

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

38

6.

Вступ до спеціальності……………………………………………………..

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

43

7.

Деонтологія………………………………………………………………….

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

50

8.

Соціальна антропологія…………………………………………………...

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

56

9.

Основи соціоекології……………………………………………………….

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

61

10.

Історія та теорія соціології………………………………………………...

^ Курс: І

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

65

11.

Соціологія……………………………………………………………………

^ Курс: І, ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота, Історія, Психологія

Форма навчання: денна

70

12.

Теорія соціальної роботи…………………………………………………..

Курс: І, ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

77

13.

Основи наукових досліджень……………………………………………..

^ Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

80

14.

Соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва………

^ Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

85

15.

Прикладні методики в соціальній роботі………………………………..

^ Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

94

16.

Основи дефектології………………………………………………………..

^ Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

103

17.

Основи демографії………………………………………………………….

^ Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

108

18.

Громадські об’єднання в Україні………………………………………...

^ Курс: ІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

111

19.

Сучасний етикет та діловий протокол…………………………………..

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

116

20.

Технології соціальної роботи……………………………………………...

^ Курс: ІІ, ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

123

21.

Соціальне партнерство…………………………………………………….

^ Курс: ІІ, ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

145

22.

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах…………………...

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

148

23.

Технології соціологічних досліджень…………………………………….

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

158

24.

Спеціалізовані служби у соціальній сфері………………………………

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

166

25.

Міжнародний механізм захисту прав дітей та молоді..………………..

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

178

26.

Галузеве законодавство у соціальній роботі…………………………….

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

185

27.

Конфліктологія та основи кризових ситуацій………………………….

^ Курс: ІІІ

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

195

28.

Інноваційні методики в соціальній роботі………………………………

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

199

29.

Соціальне забезпечення населення………………………………………

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

206

30.

Соціальна робота з різними групами населення……………………….

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

218

31.

Соціальна геронтологія……………………………………………………

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

235

32.

Менеджмент соціальної роботи…………………………………………...

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

242

33.

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі………………..

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

249

34.

Соціологія управління……………………………………………………..

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

252

35.

Управлінські аспекти консультування населення…………………….

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

260

36.

Міжнародні соціальні проекти та програми……………………………

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

268

37.

Соціальна робота в міжнародних організаціях…………………………

^ Курс: ІV

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

273

38.

Теорія і практика соціальної роботи з бездомними людьми………….

^ Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

278

39.

Організація самокерованої групової роботи……………………………

^ Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

282

40.

Теорія і практика соціальної роботи……………………………………..

^ Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

288

41.

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи……………………………..

^ Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

292

42.

Організація навчання навичкам адвокатування………………………

Курс: V

Спеціальність: Соціальна робота

Форма навчання: денна

296Таблиця 1.

^ Кадровий склад кафедри

Спеціальність “Соціальна робота”
п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

^ Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

1

2

3

4

5

Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Коршун Т.В.

завідувач кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки, доцент

кандидат педагогічних наук, доцент

Основи наукових досліджень - 12

Сучасний етикет та діловий протокол - 14

2.

Копилова С.В.

доцент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

кандидат педагогічних наук, доцент

Технології соціальної роботи - 64

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах - 16

Технології соціологічних досліджень - 18

Спеціальні служби у соціальній сфері – 20

Інноваційні методики в соціальній роботі – 8

Соціальне забезпечення населення - 18

Теорія і практика соціальної роботи з бездомними людьми - 14

Організація самокерованої групової роботи - 16

3.

Голінська Т.М.

доцент кафедри

соціальної роботи та

соціальної педагогіки

кандидат педагогічних наук

Соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва - 22

Прикладні методики в соціальній роботі - 44

Соціальна робота з різними групами населення - 44

Соціальна геронтологія - 18

4.

Степанова О.А.

доцент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

кандидат педагогічних наук

Теорія і практика соціальної роботи - 32

5.

Бондаренко О.Г.

доцент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

кандидат соціологічних наук

Самоорганізація особистості - 30

Правові засади соціальної роботи - 38

Міжнародний механізм захисту прав дітей та молоді – 14

Галузеве законодавство у соціальній роботі – 20

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи - 16

6.

Волошин О.В.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Історія соціальної роботи - 30

Теорія соціальної роботи - 42


7.

Турчанова Т.М.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Основи красномовства - 38

8.

Федорова О.В.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Людина в сучасному соціумі - 30

Основи дефектології - 54


9.

Оленківська Л.П.

старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Менеджмент соціальної роботи - 26


10.

Гуріч В.О.

викладач кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі - 18

Організація навчання навичкам адвокатування – 20


11.

Черкашина Т.О.

асистент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Історія та теорія соціології - 18

12.

Осадча М.В.

асистент кафедри

соціальної роботи та соціальної педагогіки

-

Соціальне партнерство - 20

^ Особи, які працюють за сумісництвом

13.

Шапошникова І.В.

керівник навчально-наукового Інститут психології, історії та соціології

Кандидат філологічних наук, професор

Вступ до спеціальності - 30

14.

Хижняк Л.М.

професор

Доктор соціологічних наук, професор

Соціологія управління - 18

Соціологія – 42

Управлінські аспекти консультування населення - 18

15.

Бабіч Л.В.

ХДУ, учений секретар

Кандидат педагогічних наук, доцент


Деонтологія – 30

Конфліктологія та основи кризових ситуацій - 18


16.

Логвиновська Т.А.

студмістечко ХДУ, директор

-

Соціальна антропологія - 30

Основи соціоекології - 28

Основи демографії - 14

17.

Трошин С.І.

ВО «Батьківщина»,

прес-секретар

-

Громадські об’єднання в Україні - 8

Міжнародні соціальні проекти та програми – 18

Соціальна робота в міжнародних організаціях – 18

Таблиця 2.

^ Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі

Спеціальність “Соціальна робота”

п/п

Дисципліна

(назва за робочим планом)

Спеціальність

(за робочим планом)

Курси

Форми навча-ння

П.І-поБ.,

провідного

викладача

Форма контролю

1

2

3

4

5

6

7

1.

Самоорганізація особистості

Соціальна робота

1

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

2.

Історія соціальної роботи

Соціальна робота

1

денна

Волошин О.В.

Екзамен

3.

Основи красномовства

Соціальна робота

1

денна

Турчанова Т.М.

Екзамен

4.

Людина в сучасному соціумі

Соціальна робота

1

денна

Федорова О.В.

Залік

5.

Правові засади соціальної роботи

Соціальна робота

1

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

6.

Вступ до спеціальності

Соціальна робота

1

денна

Шапошникова І.В.

Екзамен

7.

Деонтологія

Соціальна робота

1

денна

Бабіч Л.В.

Залік

8.

Соціальна антропологія

Соціальна робота

1

денна

Логвиновська Т.А.

Залік

9.

Основи соціоекології

Соціальна робота

1

денна

Логвиновська Т.А.

Залік

10.

Історія та теорія соціології

Соціальна робота

1

денна

Черкашина Т.О.

Залік

11.

Соціологія

Соціальна робота

1, 3

денна

Хижняк Л.П.

Залік

12.

Теорія соціальної роботи

Соціальна робота

1, 2

денна

Волошин О.В.

Залік

13.

Основи наукових досліджень

Соціальна робота

2

денна

Коршун Т.В.

Залік

14.

Соціалізація особистості засобами образотворчого мистецтва

Соціальна робота

2

денна

Голінська Т.М.

Залік

15.

Прикладні методики в соціальній роботі

Соціальна робота

2

денна

Голінська Т.М.

Екзамен

16.

Основи дефектології

Соціальна робота

2

денна

Федорова О.В.

Екзамен

17.

Основи демографії

Соціальна робота

2

денна

Логвиновська Т.А.

Залік

18.

Громадські об’єднання в Україні

Соціальна робота

2

денна

Трошин С.І.

Залік

19.

Технології соціальної роботи

Соціальна робота

2, 3

денна

Копилова С.В.

Залік

20.

Соціальне партнерство

Соціальна робота

2, 3

денна

Осадча М.В.

Залік

21.

Сучасний етикет та діловий протокол

Соціальна робота

3

денна

Коршун Т.В.

Залік

22.

Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

Соціальна робота

3

денна

Копилова С.В.

Залік

23.

Технології соціологічних досліджень

Соціальна робота

3

денна

Копилова С.В.

Екзамен

24.

Спеціальні служби у соціальній сфері

Соціальна робота

3

денна

Копилова С.В.

Екзамен

25.

Міжнародний механізм захисту прав дітей

Соціальна робота

3

денна

Бондаренко О.Г.

Залік

26.

Галузеве законодавство у соціальній роботі

Соціальна робота

3

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

27.

Конфліктологія та основи кризових ситуацій

Соціальна робота

3

денна

Бабіч Л.В.

Залік

28.

Інноваційні методики в соціальній роботі

Соціальна робота

4

денна

Копилова С.В.

Залік

29.

Соціальне забезпечення населення

Соціальна робота

4

денна

Копилова С.В.

Залік

30.

Соціальна робота з різними групами населення

Соціальна робота

4

денна

Голінська Т.М.

Залік

31.

Соціальна геронтологія

Соціальна робота

4

денна

Голінська Т.М.

Залік

32.

Менеджмент соціальної роботи

Соціальна робота

4

денна

Оленківська Л.П.

Залік

33.

Рекламні інформаційні технології в соціальній роботі

Соціальна робота

4

денна

Гуріч В.О.

Залік

34.

Соціологія управління

Соціальна робота

4

денна

Хижняк Л.П.

Залік

35.

Управлінські аспекти консультування населення

Соціальна робота

4

денна

Хижняк Л.П.

Залік

36.

Міжнародні соціальні проекти та програми

Соціальна робота

4

денна

Трошин С.І.

Екзамен

37.

Соціальна робота в міжнародних організаціях

Соціальна робота

4

денна

Трошин С.І.

Залік

38.

Теорія і практика соціальної роботи з бездомними людьми

Соціальна робота

5

денна

Копилова С.В.

Залік

39.

Організація самокерованої групової роботи

Соціальна робота

5

денна

Копилова С.В.

Залік

40.

Теорія і практика соціальної роботи

Соціальна робота

5

денна

Степанова О.А.

Екзамен

41.

Сучасні зарубіжні теорії соціальної роботи

Соціальна робота

5

денна

Бондаренко О.Г.

Екзамен

42.

Організація навчання навичкам адвокатування

Соціальна робота

5

денна

Гуріч В.О.

Залік


^ САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ


Зміст курсу:

1. Системна теорія особистості: регулятивно-детерміністська парадигма

Соціальний суб’єкт як фактор антиентропійного процесу. Поняття, об’єкт і предмет, особистості Особистість як ізоморфна система в ієрархії соціальних суб’єктів. Параметри людини (її психологічної системи). Особистість у статиці. Особистість у динаміці.

^ 2. Поняття про особистість, її розвиток та формування

Роль спадковості, середовища й діяльності в розвитку особистості. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку. Внутрішні суперечності як рушійні сили розвитку. Виховання, навчання і розвиток особистості.

^ 3. Евристична модель самоорганізації особистості

Принципи складання моделі самоорганізації особистості. Складові моделі самоорганізації особистості, Скла­дові зовнішнього середовища особистості. Складові внутрішнього середовища особистості: психіка, свідомість, пізнання, спілкування, світогляд, кар’єра. Теорії в самоменеджменті. Управлінські теорії в самоменеджменті.

^ 4. Особистість як соціально-психологічний феномен

Індивідуально-психологічні особливості особистості. Особистість як соціально-психологічний феномен. Темперамент як інтегративна характеристика індивідуальних якостей людини. Задатки. Здібності. Талант. Характер людини. Структура характеру

^ 5. Пізнання як процес отримання знань

Структура знання. Чуттєвий та раціональний рівні пізнання. Конкретно–образне і абстрактне мислення. Види пам’яті. Творчість та її механізми. Інтуїція. Практика як критерій істини, основа і мета пізнання. Наукове пізнання специфіка і рівні. Форми і методи наукового пізнання.

^ 6. Спілкування в самоорганізації особистості

Поняття спілкування. Сторони спілкування. Міжгрупове та тривале спілкування. Види помилок у формуванні першого враження. Модель та етапи спілкування. Засоби спілкування. Вербальні та невербальні засоби спілку­вання.

^ 7. Теоретичні засади дослідження кар’єри

Поняття “кар’єра”. Розуміння кар’єри в соціогуманітарних науках. Ділові та особисті якості особистості. Основні типи життєвих устремлінь. Характеристики та типи трудової кар’єри. Поняття “ділова кар’єр”.

^ 8. Життєвий та діловий успіх

Адаптивно–розвиваюча концепція особистості. Поняття “успіху”. Критерії успіху. Види успіху. Життєвий успіх. Взаємозв’язок ділової кар’єри та успіху. Діловий успіх. Складові ділового успіху.

^ 9. Типологія та поведінка особистості

Модель ділової людини. Поняття “соціальний тип особистості”. Соціоніка про моделі ділової людини. Поведінка людини як система. Регулятори поведінки людини: потреби, емоції, воля, характер, здібності, свідомість.

^ 10. Особисті обмеження, які стримують оптимальний особистісний та професійний розвиток

Поняття – ”особисте обмеження”. Усвідомлення, вивчення та подолання особистих обмежень. Подолання обме­ження “Невміння керувати собою”. Подолання обмеження “Невизначені особистісні цінності і цілі”. Подолання обмеження “Зупинений саморозвиток”.

^ 11. Сучасні наукові погляди на самоменеджмент

Поняття самоменеджменту. Функції самоменеджменту. Психологічні теорії в самоменеджменті. Соціологічні теми.

^ 12. Соціалізація і виховання особистості

Соціальна поведінка особистості і фори її формування. Соціальна. тановка і реальна поведінка. Конформність як прояв соціальної поведінки. Вплив самосвідомість і Я–концепція особистості на соціальну поведінку. Соціалізація і соціальна поведінка особистості. Вплив соціального статусу, соціальної роль на поведінку особистості.


Перелік лекцій

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні засади самоорганізації особистості

 1. Системна теорія особистості: регулятивно–детерміністська парадигма.

 2. Поняття про особистість, її розвиток та формування.

 3. Евристична модель самоорганізації особистості.


ІІ. Змістовий модуль

Тема: Психологічні та соціальні засади самоорганізації особистості

 1. Особистість як соціально-психологічний феномен.

 2. Пізнання як процес отримання знань.

 3. Спілкування в самоорганізації особистості.

 4. Теоретичні засади дослідження кар’єри.

 5. Життєвий та діловий успіх.

 6. Типологія та поведінка особистості.

 7. Особисті обмеження, які стримують оптимальний особистісний та професійний розвиток.

 8. Сучасні наукові погляди на самоменеджмент.

 9. Соціалізація і виховання особистості.


Практичні заняття:

І. Змістовий модуль

Тема: Теоретичні засади самоорганізації особистості

 1. Поняття, об’єкт і предмет, особистості.

 2. Соціальний суб’єкт як фактор антиентропійного процесу.

 3. Поняття, об’єкт і предмет, особистості.

 4. Особистість як ізоморфна система в ієрархії соціальних суб’єктів Параметри людини (її психологічної системи).

 5. Особистість у статиці.Особистість у динаміці.

 6. Психологічні аспекти самоорганізації особистості.

 7. Індивідуально–психологічні особливості особистості.

 8. Задатки. Здібності. Талант.

 9. Вплив характеру на професійні якості сучасного фахівця.

 10. Світогляд особистості.

 11. Механізм дії світогляду.

 12. Міфологічний тип світогляду.

 13. Релігійний тип світогляду.

 14. Науковий (філософський) тип світогляду.

 15. Соціалізація особистості.

 16. Зародження та програмування соціогенних потреб і формування світоглядних соціальних настанов (орієнтирів).

 17. Просування сходинками статусу у процесі і реалізації соціогенних.


ІІ. Змістовий модуль

Тема: Психологічні та соціальні засади самоорганізації особистості

 1. Спілкування в самоорганізації особистості.

 2. Кінесика. Просодика. Екстралінгвістика. Такесика. Проксеміка.

 3. Спілкування як обмін інформацією.

 4. Спілкування як особистісна взаємодія.

 5. Спілкування як розуміння людьми одна одної.

 6. Особистість у статиці та динаміці

 7. Параметри особистості, що детермінують і регулюють її діяльність.

 8. Прогнозування та програмування життєвого шляху особистості.

 9. Сіткове моделювання програм життєдіяльності особистості.

 10. Бюджет часу й комплексна програма життєдіяльності

 11. Теоретичні засади дослідження кар’єри

 12. Трудова кар’єра як реалізація ділових і особистих якостей особистості.

 13. Розуміння ділової кар’єри в соціогуманітарних науках.

 14. Ділова кар’єра як реалізація ділових і особистих якостей особистості.


Самостійної робота:

 1. Розробити програму індивідуального розвитку особистості.

 2. На основі аналізу наукової літератури скласти порівняльну таблицю різних концепцій в самоменеджменті.

 3. На основі аналізу наукової літератури підготувати реферати на теми: “Соціальне середовище як складова зовнішнього середовища моделі самоорганізації особистості”. “Темперамент людини”.

 4. Скласти порівняльну таблицю видів темпераменту людини.


Перелік літератури:

 1. Аверьянов А.М. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М., 1985.

 2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. – К.: Сфера, 1998.

 3. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984.

 4. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера. – М.: Народное образование, 1995.

 5. Андреева Г.М, Социальная психология. – М., 1986.

 6. Аргайл М. Психология счастья. – М., 1990.

 7. Арцишевский Р.А. Мировозрение: сущность, специфика, развитие.
  – Львов, 1986.

 8. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.

 9. Аугустинавичюте А. Теория интертипных отношений. - Вильнюс, 1980.

 10. Барсова А. Как прожить свою, а не чужую жизнь, или Типология личности. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.

 11. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. – Изд, 2-е. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.

 12. Батыщев Г.С. Познание и творчество // Социально-культурная теория познания. – М.: Т.2. 1991.

 13. Безруких М. Я и другие Я, или правила поведения для всех. – М.: Политиздат, 1991.

 14. Берн З. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. 1988.

 15. Бессонов Б.Н. Пути формирования новой личности. – М., 1991.

 16. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К., 1996.

 17. Биркендиль В. Как добиться успехов в жизни. – М.: Интерзкспорт, 1992.

 18. Бодалев А.А. Личность и общение. – М.: Политиздат, 1976.

 19. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 20. Браун Л. Имидж - путь к успеху. – СПБ., 1996.

 21. Ведин И.К. Теорема личности. – М.: Молодая гвардия, 1988.

 22. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека,
  – М., 1990.

 23. Воронов М. Психологические основы успеха. – К., 2003.

 24. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенньїй менеджер: Для руководителя-прашка: Пер. с англ. – М.: Дело, 1991.

 25. Гах И. Етика ділового спілкування: Конспект лекцій.
  - Ів.-Франківськ, 2000.

 26. Гуленко В.В., Молодцов А.В. Соционика для руководителя: В 2-х кн. – К.: МЗУУП, 1993.

 27. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М., 1996.

 28. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.

 29. Москаленко В.В. Социализация личности. – К., 1986.

 30. Научные революции в динамике культури. – Минск, 1987.

 31. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – М„ 1990.

 32. Психология формирования и развитня личности. – М., 1981.

 33. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1986.

 34. Орлов Ю.М. Восхожденне к индивидуальностн. – М., 1994.

 35. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч.-методичний посіб. 5-те вид. виправлено і доп. – К.: Вид-во Свроп. ун-ту, 2004.

 36. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. – М.: Политиздат, 1982.

 37. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. – СПб., 1997.

 38. Психология жизненного успеха / Л.В. Сохань, Е.И. Головаха, Раануфриева и др. – К., 1995.^

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИЗміст курсу:

 1. Теоретико-методологічні основи курсу “Історія соціальної роботи”

Предмет і завдання курсу. Історія соціальної роботи: зв’язок з іншими дисциплінами, джерела вивчення. Методологічні основи курсу.

^ 2. Організація соціальної допомоги в античному світі

Соціальна допомога іудейських і перших християнських общин. Общинний характер життєдіяльності давніх слов’ян. Форми допомоги у давніх слов’ян.


^ 3. Практика соціальної допомоги в Київській Русі ( ХХІІ століття)

Становлення теорії і практики суспільної допомоги. Християнське бачення суспільної допомоги в літературі і звичаях давньоруської держави. “Теорія милосердя” в розумінні давньоруських літописців.

^ 4. Розвиток соціальної допомоги в ХІІІ-ХУІІІ ст.

Соціальна допомога Західної Європи. Національно–самобутні форми суспільної допомоги українського народу. Розвиток державництва та громадської і приватної форм допомоги в Російської імперії.

^ 5. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ століття

Становлення і розвиток теорії суспільного і приватного призріння у російській державі. Благодійні товариства і громадські організації як осередки соціальної допомоги. Генеза системи державної соціальної політики в Україні і Росії ХІХ століття.

^ 6. Становлення і розвиток професійної соціальної роботи (кінець ХІХ –початок ХХ ст.)

Роль органів самоуправління у поширені меж соціальної допомоги. Соціальна робота як професійна діяльність на початку ХХ століття. Сутність процесу професіоналізації соціальної роботи. Лідери соціальної роботи за рубежем. Елементи вітчизняної професіоналізації соціальної роботи.

^ 7. Перші методики професійної соціальної роботи довоєнного двадцятиліття (2040 рр. ХХ ст.)

Вплив психологічних теорій на соціальну роботу ХХ століття. Сутність діагностичного підходу до професійної соціальної роботи. Сутність функціонального підходу до професійної соціальної роботи.

^ 8. Історичні тенденції розвитку системи соціальних служб і виконавців за рубежем

Підготовка соціальних працівників у Європі. Соціальна робота в США: історія, становлення, розвиток. Соціальна робота Близького Сходу.

^ 9. Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії, моделі)

Індивідуальна соціальна робота: методи і технології. Індивідуальна соціальна робота у контексті концепцій діагностичної та функціональної шкіл. Груповий і общинний методи соціальної роботи.

^ 10. Моделювання соціальної політики і соціальна робота

Теоретичні моделі практики соціальної роботи. Моделі соціальної політики і соціальної практики та їх вплив на соціальну роботу. Концепція “держави загального добробуту” (“соціальної держави”).


^ 11. Система вітчизняного соціального забезпечення ХХ століття

Основні напрями соціальної роботи довоєнного періоду. Соціальна робота періоду Великої Вітчизняної війни. Характеристика системи соціального забезпечення 50–90-х рр.

^ 12. Становлення і розвиток системи підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні

Професії “соціальний педагог”, “соціальний працівник” у практиці вітчизняної соціальної роботи. Діяльність української Асоціації соціальних педагогів і соціальних працівників: зміст, форми і методи діяльності. Етичний кодекс соціального працівника в Україні.

^ 13. Волонтерська діяльність в Україні і за рубежем

Основні тенденції розвитку волонтерського руху в Україні і за рубежем. Мотивація діяльності волонтерських загонів ЦССМ в Україні. Досвід і перспективи розвитку волонтерського руху в Україні і за рубежем.

^ 14. Становлення і розвиток недержавної сфери соціальної роботи в Україні
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв паспорт кафедри психології та педагогіки мистецької освіти (навчально-методичний посібник)
Під загальною редакцією завідувача кафедри кандидата психологічних наук, доцента Т. А. Демидової
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconПовідомлення на секційному засіданні □ Участь без доповіді І публікації
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconПовідомлення на секційному засіданні Чи потрібна організація поселення на проживання (відмітити потрібне) (від 30-40 грн.)
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconМетодичні рекомендації з написання курсових проектів для спеціальності
Укладачі: Оленrівська Л. П. – старший викладач кафедри соціальної роботи І соціальної педагогіки, Копилова С. В. кандидат педагогічних...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconПрограма практики інститут психології, історії та соціології
Савченко О. В. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму затверджено
Блинова О.Є. – завідуючий кафедри загальної та соціальної психології хду, доктор психологічних наук
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconСписок рекомендованої літератури
Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В. В. Рибалка. – К.: Апн україни, Ін-т пед...
Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник) iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Роль соціальної педагогіки як науки І сфери практичної діяльності. Науково-теоретична структура соціальної педагогіки та визначте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи