Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки icon

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки
Скачати 28.55 Kb.
НазваПравила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки
Дата06.11.2012
Розмір28.55 Kb.
ТипПравила
Правила для авторів статей збірника наукових праць

Педагогічні науки”


Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Мова друку українська. Рукопис статті має бути підписаний автором (авторами).

Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 Шрифт - Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з дискетою або диском.

Статті аспірантів приймаються із рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 175 ] – перша цифра – порядок джерела в Літературі, а друга – номер сторінки.

Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділом 37 „Универсального десятичного классификатора”, який має назву „ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ”.

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць „Педагогічні науки” слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші та в окремому файлі на дискеті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).


При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:


УДК 378.094.371.388 Дзюбата З.І.

^ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегратив­ного підходів до формування комунікативних умінь майбутніх аграрників.

^ Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)

…………………………………………………………………………………


Література:

…………………………………………………………………………………

Дзюбата З.И.

^ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ АГРАРНИКОВ

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эфективности личностного, деятельного, коммуникативного, компетентностного, системного и интегративного подходов к формированию коммуникативных умений будущих специалистов-аграрников.

^ Ключевые слова: личностный подход, деятельный подход, коммуникативный подход, компетентностный подход, системный подход, интегративный подход.


Dzjubata Z.I.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS

OF FUTURE AGRARIAN

The article in devoted to the substantiation of the expedience and the effectiveness of individual approach, activity approachcommunicative approach, competent approach, system approach, and integrative to the formation of communication skills of future specialists-agrarians.

Key words: individual approach, activity approach communicative approach, competent approach, system approach, integrative approach.


Матеріали надсилати за адресою:

Слюсаренко Ніна Віталіївна,

Херсонський державний університет,

вул. 40 років Жовтня, 27,

м. Херсон, 73000

Телефон для довідок: (0552) 32-67-74.

Схожі:

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила для авторів збірника наукових робіт «Вісник Херсонського регіонального відділення Українського фізіологічного товариства»
...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconРішення кафедри про рекомендацію статті до друку. Відсканована стаття з підписом автора на останній сторінці. Рецензія доктора або кандидата наук (для авторів без наукового ступеня). Відсканований платіжний документ
Тернопільський національний економічний університет, юридичний факультет повідомляють Вас про оголошення прийому статей для публікації...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconЩодо змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник дасоа"
Зміст статей має відповідати профілю та спрямованості вісника, сучасному науково-теоретичному рівню, а також новим вимогам, викладениму...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила подання статей для публікації у збірник наукових праць „проблеми екстримальної та кризової психології університету цивільного захисту україни
Правила подання статей для публікації у збірник наукових праць „проблеми екстримальної та кризової психології” університету цивільного...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила оформлення статей до Збірника
Обсяг статей – 3-8 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconШановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць
Стаття не була раніше опублікована, а також не надана в інші видання для розгляду та публікації
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconВимоги до статей, що подаються для друку у Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”
У одному номері збірника може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і у співавторстві). Стаття повинна містити неменше...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи