Перелік тем для написання рефератів icon

Перелік тем для написання рефератів
Скачати 99.99 Kb.
НазваПерелік тем для написання рефератів
Дата06.11.2012
Розмір99.99 Kb.
ТипРеферат

Орієнтовний перелік тем рефератів

"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КРЕСЛЕННЯ "

З семестр

1 модуль

Теоретичні основи методики викладання креслення

Перелік тем для написання рефератів

 1. Реалізація принципів навчання у викладанні креслення.

 2. Методика програмованого навчання або проблемного (за вибором).

 3. Методика організації та проведення олімпіад з креслення.

 4. Методика проведення занять факультативу (за вибором): „Основи креслення", „Геометричне креслення", „Проекційне креслення", „Елементи нарисної геометрії"; „Машинобудівне креслення"; „Будівельне і топографічне креслення".

 5. Зміст і методика організації та проведення занять гуртка (за вибором): „Графічний дизайн"; „Юний кресляр"; „Юний інженер-конструктор"; „Юний художник оформлювач"; „Юний дизайнер".

 6. Методика організації діяльності конструкторського бюро.

 7. Економічне і правове виховання учнів при викладанні теми „З'єднання деталей".

 8. Підвищення ефективності організаційних форм і методів викладання креслення (на прикладі теми „Читання будівельних креслень").

 9. Гуманістична спрямованість діяльності вчителя при перевірці графічних робіт.

 10. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом творчого використання різних форм і методів навчання креслення.

 11. Диференціація навчання при викладанні теми „Нанесення розмірів".

 12. Реалізація конструкторсько - технологічного підходу при навчанні нанесенню розмірів.

 13. Реалізація конструкторсько - технологічного підходу при викладанні теми (за вибором):

- Читання креслень виробів;

- Вибір головного зображення;

- Креслення розгорток поверхонь геометричних тіл;

- Ескізи;

- Складальні креслення;

- Зображення з'єднань на складальних кресленнях;

- Читання складальних креслень;

- Деталювання складальних креслень;

- Кінематичні схеми.

14. Реалізація конструкторсько - технологічного підходу при організації і
проведенні графічної роботи з теми (за вибором):

- Виконання креслення предмета з перетворенням його форми;

- Ескіз і технічний рисунок деталі;

- Виконання креслень деталей з включенням елементів конструювання;

- Виконання креслення предмета;

- Розв'язування творчих задач з елементами конструювання;

- Виконання креслення деталі за кресленням складальної

одиниці.

 1. Розвиток в учнів мотивації учіння при викладанні теми „Складальне креслення".

 2. Використання комп'ютерів як засобу інтенсифікації навчання при викладанні теми „Перерізи і розрізи".

 3. Забезпечення оперативного зворотнього зв'язку при формуванні графічних знань, вмінь та навичок (на прикладі теми „Складальні креслення").

 4. Використання сучасних технологій навчання при викладанні теми „Визначення необхідної кількості зображень".

 5. Аналіз причин неуспішності учнів з теми „Аксонометричні проекції" та вибір раціональних засобів їх усунення.

 6. Застосування групових та індивідуальних форм навчання при викладанні теми „Деталювання".

 7. Формування в учнів між предметного мислення при викладанні теми „Складальні креслення".

 8. Особливості дидактично-методичної підготовки вчителя креслення до уроків різних типів.

 9. Формування в учнів навичок раціональної роботи креслярським інструментом при викладанні теми „Геометричні побудови".

 10. Сучасні вимоги до обладнання і оформлення кабінету креслення.

 11. Методика відбору об'єктів для зображення при викладанні теми „Ескізі".

 12. Розвиток технічного мислення школярів при виконанні практичної роботи „Розв'язання творчих задач з елементами конструювання".

 13. Формування вольових якостей школярів при викладанні теми „Техніка виконання креслень і правила їх оформлення".

 14. Розвиток пізнавальних якостей учнів при викладанні теми „Креслення розгорток поверхонь геометричних тіл".

 15. Педагогічні шляхи підвищення інтересу учнів до креслення (на прикладі теми „Ескізі").

 16. Реалізація міжпредметних зв'язків при викладанні теми „Складальні креслення",

 17. Реалізація дидактичних принципів при викладанні теми „Креслення в системі прямокутних проекцій".

 18. Організація самостійної роботи учнів при вивченні теми „Складальні креслення".

 19. Шляхи і методи організації та проведення позакласної роботи з креслення.

34. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів під час вивчення теми
„Креслення в системі прямокутних проекцій".

35. Виховання учнів на національних традиціях при викладанні теми
„Геометричні побудови".

36. Врахування психологічних та фізіологічних особливостей учнів при
викладанні теми „Читання і виконання креслень".

37. Методика організації конструкторсько-творчої діяльності учнів при
проведенні практичних робіт з креслення.

 1. Методика викладання теми (за вибором): "Загальні вимоги до оформлення креслень; "Проеціювання"; "Креслення в системі прямокутних проекцій"; "Аксонометричні проекції. Технічний рисунок"; "Аналіз геометричної форми предмету"; "Проекції вершин, ребер і граней предмета"; "Геометричні побудови"; "Нанесення розмірів на кресленнях"; "Умовності та спрощення на кресленнях"; "Ескізи"; "Перерізи і розрізи"; "Читання креслень"; "Складальні креслення"; "Різьба. Різьбові з'єднання"; "Деталювання"; "Читання будівельних креслень"; "Схематичні зображення"; "Різновиди графічних зображень".

 2. Методика організації та проведення контролю знань, умінь та навичок учнів при вивченні теми "Креслення в системі прямокутних проекцій".

 3. Методика організації та проведення контролю знань, умінь та навичок учнів при вивченні теми "Складальні креслення".

 4. Методика використання технічних засобів навчання при викладанні теми "Перерізи та розрізи".

 5. Стимулювання естетичних почуттів учнів при викладанні теми "Аксонометричні проекції. Технічний рисунок".

 6. Формування естетичного ставлення учнів до графічних зображень при викладанні теми "Значення креслень у практичній діяльності людини".

 7. реалізація естетичних запитів учнів при вивченні теми "Ескізи".

 8. Формування естетичного мислення учнів при викладанні теми "Вибір необхідної кількості зображень".

 9. Формування естетичного уявлення учнів при викладанні теми "Аналіз геометричної форми предмету".

 10. Роль естетичних здібностей учнів при формуванні графічних вмінь і навичок (на прикладі теми "Геометричні побудови").

 11. Методика проведення естетичного аналізу виробів при конструюванні креслярських приладів, стендів, моделей на заняттях конструкторського бюро.

 12. Вплив естетичної організації інтер'єру кабінету креслення на естетичний розвиток школярів.

 13. Розвиток естетичної активності учнів при викладанні теми "Умовності та спрощення на кресленнях".

 14. Формування естетичної оцінки діяльності у школярів при викладанні теми "Читання і виконання креслень".

 15. Розвиток естетично-творчих здібностей школярів у позакласній діяльності з креслення.

 1. Графічні зображення як засіб формування естетичного смаку учнів.

 2. Естетичне спілкування як засіб успішного викладання креслення (на прикладі теми „Складальні креслення".

 1. Морально-естетичне виховання школярів на уроках креслення (на прикладі теми „З історії розвитку креслення".

 2. Реалізація естетичного виховання учнів при викладанні теми „Ескізі".

 3. Формування в учнів естетичного ставлення до праці при викладанні теми „Складальні креслення".

 1. Просторове уявлення, уява і мислення в кресленні.

 2. Методика формування просторового мислення учнів при вивченні (за вибором):

- перерізів та розрізів;

- проекційного креслення;

- складальних креслень;

- будівельного креслення;

- схематичних зображень.

 1. Методика використання технічних засобів навчання на уроках
  креслення,

 2. Наочність у формуванні просторового мислення учнів.

 3. Динамічні наочні посібники з креслення у формуванні просторового мислення учнів.

 1. Роль творчих задач з креслення в формуванні просторового мислення школярів.

 2. Моделювання в кресленні як фактор ефективного формування просторового мислення учнів.

 3. Роль просторового образу у рішенні задач з креслення.

 4. Високо розвинуте просторове мислення - основа творчості учнів.

 5. Конструювання у формуванні просторового мислення учнів.

 6. Індивідуально-особистісний підхід при навчанні креслення.

 7. Розвиток художньо-конструкторських здібностей учнів при розв'язуванні творчих задач з теми (за вибором): "Розрізи та перерізи"; "Складальні креслення"; "Моделювання".

 8. Використання елементів дизайну в кресленні.

 9. Формування художньо-конструкторських знань та вмінь при вивченні креслення.

 10. Методика викладання теми "Читання будівельних креслень" з елементами архітектури.

 11. Дидактичні вимоги до змісту і застосування робочого зошита з креслення.

 12. Формування графічної культури учнів на уроках креслення.

 13. Історичний розвиток мови графічних зображень.

 14. Використання графічної документації у побутовому середовищі.

 1. Роль креслення в сучасному техногенному світі.

 2. Сучасний зміст і характер графічної діяльності.

 3. Сучасні підходи до перевірки та оцінювання графічних робіт учнів.

 4. Засоби активізації мислення учнів на уроках креслення.

 1. Графічні завдання на уроках креслення (визначення, класифікація, методика використання).

 2. Розвиток мовленнєве - мислительних процесів учнів на уроках креслення.

 3. Методика використання технічних задач на уроках креслення.

 4. Розвиток технічних здібностей школярів в умовах проектно - технологічної діяльності.

 5. Методика формування конструкторсько-технологічних здібностей у процесі моделювання.

 6. Методика використання конструктора для моделювання при вивченні теми (за вибором); "Прямокутні проекції"; "Перерізи та розрізи"; "Читання креслень деталі".

 7. Методика організації виконання учнями графічних робіт.

 8. Методика проведення аналізу рівня знань, умінь і навичок учнів з креслення.

 9. Методика навчання учнів раціональним прийомам графічних побудов.

 10. Методика реалізації виховних і розвиваючих завдань графічної підготовки,

 11. Методика використання наочних засобів навчання.

 12. Методика реалізації засобів інтенсифікації навчання читанню креслень.

93. Методика реалізації засобів інтенсифікації навчання виконанню
графічних побудов.

 1. Оптимізація графічної підготовки учнів у школі.

 2. Цілі і завдання графічної підготовки учнів у сучасних умовах.

 3. Шляхи впровадження єдиного графічного режиму в школі.

 4. Виховання колективізму на уроках креслення.

 1. Формування творчих інтересів на уроках креслення.

 2. Методика диференційованого навчання кресленню.

 3. Інтелектуально-творчий розвиток учнів на уроках креслення.

 4. Використання елементів архітектурно-просторової композиції на уроках креслення.

 5. Професійне самовизначення учнів на уроках креслення.

 6. Розробка і методика використання динамічних наочних посібників для уроків креслення.

 7. Методика використання конструкторів на уроках креслення.

 8. Методика навчання учнів вирішенню конструкторсько-технологічних завдань.

1 Об. Методика використання вправ на уроках креслення.

107. Методика проведення графічних і практичних робіт за інструкціями.


НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА”
^

1.Методи електроерозійної обробки металів


2.Методи хімічної і електрохімічної обробки металів

3.Методи променевої обробки металів

4.Методи обробки металів з застосуванням ультразвукових коливань

5.Плазменна обробка металів

6.Прогресивні методи обробки металів лезовим та абразивним інструментом

7.Нові прогресивні методи отримання деталей литтям

8.Нові прогресивні методи обробки металів тиском

9.Нові прогресивні методи зварювання металу

10.Нові технологічні процеси отримання порошків і виготовлення з них виробів

11.Нові технологічні процеси зміцнення металів термічною обробкою

12.Зміцнення металів пластичними деформуванням

13.Зміцнення металів термічною і хіміко-термічною обробкою

14.Застосування композиційних матеріалів в новій техніці

15.Застосування бездефектних металів в техніці

16.Застосування аморфних металів в техніці

17.Застосування сплавів з пам’яттю форми в техніці

18.Застосування сплавів космічної технології в техніці

19.Застосування нових інструментальних матеріалів в техніці

20.Застосування в техніці накопичувачів енергії

21.Застосування нових пластмас в техніці

22.Методи зниження матеріалоємності в новій техніці

23.Нові методи перетворення енергії

24.Нові технологічні процеси удосконалення виробництва чорних металів

25.Нові прогресивні способи виробництва прокату

26.Нові безвідходні технології в виробництві

Схожі:

Перелік тем для написання рефератів iconУІ. Перелік тем для рефератів
УІ. Перелік тем для рефератів Американський та японський стилі управління організацією
Перелік тем для написання рефератів iconПерелік тем для рефератів мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів...
Перелік тем для написання рефератів iconПерелік тем для контрольних робіт (рефератів) Мета написання, вимоги до змісту та оформлення
Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів...
Перелік тем для написання рефератів iconМетодичні вказівки з філософії для аспірантів та
Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання...
Перелік тем для написання рефератів iconПроект щоденника срс
Перелік тем рефератів, мультимедійних презентаційу, фотоальбомів, що виготовлено за семестр
Перелік тем для написання рефератів iconПерелік тем для рефератів по дисципліні Інформаційні системи та технології в економіці
Основні принципи побудови асу (системності розвитку, сумісництва, стандартизації, уніфікації, ефективності), їхня структура
Перелік тем для написання рефератів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Формою самостійної роботи студентів є написання конспектів та рефератів, консультацій зі вказаних тем
Перелік тем для написання рефератів iconПерелік запропонованих тем рефератів
...
Перелік тем для написання рефератів iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Перелік тем для написання рефератів iconПерелік тем, які виділені для самостійного вивчення
Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення для студентів першого року навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи