Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни icon

Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни
Скачати 210.99 Kb.
НазваСписок наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни
Дата06.11.2012
Розмір210.99 Kb.
ТипДокументи

Список наукових та навчально-методичних праць

Зайцевої Тетяни Василівни


Назва


Характер роботи

Вихідні дані


Обсяг друкованих аркушів

Співавтори


1.

З досвiду викладання курсу методики iнформатики у вищiй школi.

(Стаття)

Друк.

Використання сучасної iнфор­мацiйної технологiї в навчальному процесi: Матерi­али мiжвузiвської науково-прак­тичної конференцiї (29-30 жовтня 1991р.) - К.: КДПI, 1992. -
С. 121-125.

0.2

0.06

Спiваковський О.В., Смирнова Е.Н.,
всього 3 особи

2.

Некоторые аспекты использования новых информационных технологий при преподавании начертательной геометрии.
(Стаття)

Друк.

Молодежь, труд, профессия. Материалы международной научно-практической конфе­ренции в г.Херсоне (13-18 сентября 1993г). В 2-х частях. Часть I. - Херсон: 1993.-
С. 96-98

0.15

0.05

Казанчан А.К.
Архипов С.А.,
всього 3 особи

3.

Изучение курса алгебры школьниками десятого класса на основе использования новых информационных технологий.

(Стаття)

Друк.

Новые информационные технологии обучения в учебных заведениях Украины: Материалы второй Украинской научно-методической конференции ( 21-23 сентября 1993р.). Одеса, 1994.–
С.52-53.

0.1
4.

Про застосування апарату математичного аналізу до розв’язування прикладних задач.

(Стаття)

Друк.

Збірник наукових праць: Педагогічні науки. /Бюлетень ВАК України 1997р. №4
ISBN 5-7763-2103-4. Видано за матеріалами звітної науково-методичної конференції Херсонського державного педагогічного університету. – ХДПУ, 1998. – С.119-125.

0,3
5.

Из опыта использования новых информационных технологий на уроках алгебры в старших классах средней школы.

(Стаття)

Друк.

Математические модели и современные информационные технологии. Сборник науч. трудов /НАН Украины. Ин-т матема­тики. – Киев, 1998. – С.51-53

0,15
6.

Кваліфікаційні комплексні контрольні завдання: Методичний посібник. Для перевірки знань та вмінь студентів передвипускних та випускних курсів.

(Методичний посібник.)

Друк.

Херсон, Айлант, 1999. –102с.


6,5
1,3

Співаковський О.В., Крекнін В.А., Гудирєва О.М., Черниш К.В.,
всього 5 осіб
7.

Використання інформаційних технологій при розв’язку прикладних задач з економічним змістом у шкільному курсі алгебри та початків аналізу.

(Стаття)

Друк.

Информационная нфраструк­тура высших учебных заве­дений: Сборник науч. трудов. - Том 2 /Санкт-Петербургский госу­дарст­вен­ный университет технологии и дизайна. – Санкт-Петербург, 1999. - С.35-40

0,3
8.

Комп’ютерні технології на уроках алгебри та початків аналізу.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. - №4. – С.34-37

0,3
9.

Математика у школах гуманітарного профілю та методика її навчання на основі нових інформаційних технологій.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драго­манова. – Випуск 2. - 2000. – С.266-275.

0,45
10.

Вступ до інформаційних технологій.

(Навчально-методичний посібник.)

Друк.

Херсон : Айлант. – 2000. – 196с.


12,5
11.

Використання сучасних інформаційних технологій при вивченні теми “Похідна і її застосування” у курсі алгебри та початків аналізу у 10 класі середньої школи.

(Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон : Айлант. – 2000. – 68с.


4,25
12.

Використання комп’ютерних моделей при вивченні шкільного курсу алгебри та початків аналізу.

(Стаття)

Друк.

Вестник Херсонского государственного техническо­го университета. Вып.2(8). – Херсон: ХГТУ, 2000. – С.114-118.

0,25
13.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

(Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон, Айлант, 2000. – 36с.


2,25

0,75

Спiваковсь-кий О.В., Сінько Ю.І.,
всього 3 особи

14

Новий підхід до навчання математики.

(Стаття)

Друк.

Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / ХДПУ, Південно-українсь­кий регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Херсон: Олді-Плюс, 2000. – С.68-72.

0,24
15

Використання комп’ютерних програм на уроках алгебри та початків аналізу

(Стаття)

Друк.

Математика в школі. – 2001. - №3. – С. 5-9.

0,38
16

Використання комп’ютерних програм на уроках алгебри та початків аналізу.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драго­манова. – Випуск 3. - 2001. – С.101-112.

0,7
17

Роль цікавих задач при вивченні математики та використання НІТ при їх розв’язуванні.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драго­манова. – Випуск 4.-2001 – С.88-92.

0,32
18

Інтегровані уроки при вивченні математики.

(Стаття)

Друк.

Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр./ Херсонський державний педагогічний університет. – Херсон. –2001. - С.38-40.

0,16
19

Использование современных средств статистического учета при ведении научно-исследовательской работы в области естествознания.

(Стаття)

Друк.

Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр./ Херсонський державний педагогічний університет. – Херсон. – 2001. - С.40-42.

0,13

0,65

О.В.Зайцев, всього 2 особи

20

Комп’ютерні моделі та їх використання в шкільному курсі математики

(Стаття)

Друк.

Вестник ХГТУ. Вып. 3(12). – Херсон: ХГТУ, - 2001. -С.101-104

0,24
21

Комп’ютерні технології загального призначення

(Навчальний посібник)

Друк.

Херсон: Айлант. – 2001.- 216с.

13,5

4,4

Гуржій Г.М.,

Співаковський О.В., всього 3 особи

22

Теоретична та методологічна основи викладання в середній школі розділу „Прикладне програмне забезпечення”.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драго­манова. – Випуск 5.-2002 – С.83-87.

0,29
23

Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовні програмні системи: предметно-орієнтований підхід.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. - №2. – С.17-21.


0,38

0,031

Співаковський О.В., Львов М.С., Крекнін В.А., Кравцов Г.М., Кушнір Н.О., Кот С.М.,

Всього 7 осіб.

24

Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовні програмні системи: предметно-орієнтований підхід.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. - №3. – С.23-26.


0,3

0,025

Співаковський О.В., Львов М.С., Крекнін В.А., Кравцов Г.М., Кушнір Н.О., Кот С.М.,

Всього 7 осіб.

25

Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовні програмні системи: предметно-орієнтований підхід.

(Стаття)

Друк.

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. - №4. – С.24-28.

0,38

0,031

Співаковський О.В., Львов М.С., Крекнін В.А., Кравцов Г.М., Кушнір Н.О., Кот С.М.,

Всього 7 осіб.

26

Активізація розумової діяльності учнів при вивченні курсу алгебри та початків аналізу.

(Стаття)

Друк.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 27. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С.47-52.

0,76
27

Перспективи викладання математики у школах гуманітарного профілю.

(Стаття)

Друк.

Пошук молодих. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон.: Айлант, 2002. – С.297-301.

0,3

0,15

Старих О.І.

28

Комп’ютерні технології та розумова діяльності учнів

(Стаття)

Друк.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 32. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – С.158-162.

0,63
29

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Програмування
VB-додатків”

(Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – 36с.

2,25

0,56

Колеснікова Н.В., Шишко Л.С., Щедролосьєва Н.В., всього 4 особи.

30

Програмно-методичний комплекс „Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування”.

(Стаття)

Друк.

Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. Вересень. Випуск №1 (23). – Миколаїв, 2003. – С.33-39.

0,88
31

Специфіка викладання курсу „Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів педвузу

(Стаття).

Друк.

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №.3– С.21-22.

0,21

0,105

Щедролосьєва Н.В., всього 2 особи.

10 г

32

Методичні рекомендації до викладання розділу «Введення до програмування»

(Методичні рекомендації).

Друк.

Таврійський вісник освіти. Науково-методичний журнал. – 2003. - №2. –С.148-154.

0,44
33

Новий погляд на викладання розділу
“Прикладне програмне забезпечення” в середній школі

(Стаття).

Друк.

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. - №. 5 – С.33-35.

0,18
34

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування. Середа програмування Delphi».

(Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: Видавництво ХДПУ, 2003. – с.40

1

0,5

Щедролосьєва Н.В., всього 2 особи.

35

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Шкільний курс інформатики та методика викладання інформатики».

(Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: Видавництво ХДПУ, 2003. – с.48

1

0,5

Колеснікова Н.В.,

Всього 2 особи

36

Шляхи застосування інформаційно-автоматизованих систем в навчальному процесі.

(Стаття)

Друк.

Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. – Херсон: ХДПУ, 2003. - С.48-50.
Щедролосьєва Н.В., всього 2 особи.

37

Прикладна спрямованість навчального матеріалу як засіб активізації розумової діяльності учнів.

(Стаття)

Друк.

Матер. Всеукр. наук.-метод. конф. „Реалізація принципу практичної спрямованості у навчанні природничо-математичних дисциплін”. – Херсон: Айлант, 2003. Вип.6. – С.32-39.39

Про дипломні роботи і магістерські дисертації в питаннях і відповідях

(Методичні рекомендації)

Друк.

Херсон: Видавництво ХДПУ, 2003. – 72с.

2

0,17

Берман В.П., Зайцева Т.В., Колесник С.Г. та ін.

Всього 12 осіб
40

Навчально-методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Сучасні проблеми інформаційних технологій».

(Методичні рекомендації)

Друк

Херсон: Видавництво ХДПУ, 2004. – 48с.

3

1,5

Колеснікова Н.В., всього 2 особи
41

Технологічні аспекти створення освітнього порталу

(Стаття)


Друк

Географічні інформаційні системи в аграрних університетах: Матеріали 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції. – Збірник наукових праць. - Херсон: Айлант, 2007. – С.193-195

0,18

2

Калашнік П.Є., всього 2 особи

42

Технологічні аспекти створення освітнього порталу

(Тези)


Друк

Географічні інформаційні системи в аграрних університетах: Тези доповідей 2-ої Міжнародної науково-методичної конференції. – Збірник наукових праць. - Херсон: Айлант, 2007. –
С.76-77

0,1

2

Калашнік П.Є., всього 2 особи

43

Школи в інформаційній мережі

(Тези)

Друк

Пошук молодих. Випуск 6. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Проектування навчального середовища як методична проблема”. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – С.58-59.

0,25

2

Калашнік П.Є., всього 2 особи

44

Укрупнение и модульность дисциплин в преподавании информатики в Херсонском государственном университете

(Стаття)

Друк

Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2008. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 173-176

0,2545

Перші результати впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього»

(Стаття)

Друк

Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.43-46

0,4346

Використання освітнього порталу для дистанційного навчання

(Стаття)

Друк

Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.106-109

0,4347

Інформатизація роботи бібліотекаря

(Стаття)

Друк

Пошук молодих. Випуск 8. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі”. Укладач: Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 138-139

0,035

2

Спільна Л.Г., всього 2 особи
48

Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність?

(Стаття)

Друк

Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 3. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.110-117

0,9249

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Методика навчання інформатики» (частина 2)

(Методичні рекомендації)

Друк

Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – 44с.

4,48Схожі:

Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Кравченко Наталії Василівни
Вільна економічна зона – як форма регіонального розвитку. Тези міжнародної науково – практичної конференція. Чернівці: чду. – Ч 1994....
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Бажана форма списку наукових та навчально-методичних праць, складається в хронологічному порядку]
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових І навчально-методичних праць вінник тетяни олександрівни
Особливості інтелектуального розвитку шестирічних дітей із затримкою психічного розвитку
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Шкварницької Тетяни Юріївни
Киев, 1995.– 9с. – Рус.− Деп в Гнтб украины 26. 06. 95, №1623 − Ук 95 // Аннот в Винити ран, №10(287), 1995
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць баранової Світлани Володимирівни
Зб наукових праць “Функциональные и се­мантические аспекты типичных и нетипичных текстов”. Деп в Днтб україни 25. 04. 95, №936- ук...
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально – методичних робіт Постоян Тетяни Григорівни
Взаємозв’язок сенсорного І лінгвістичного виховання дітей в процесі навчання творчого розповідання
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи…/ К.: Нау, 2001. 20 с
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри «природничих наук» кіі доннту за 2008р
move to 0-16406995
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць
Сб. “Математи-ческое обеспечение автоматизиро-ванных систем проектирования электро- и радио-технических устройств”
Список наукових та навчально-методичних праць Зайцевої Тетяни Василівни iconСписок наукових та навчально-методичних праць Паустовської Т.І
К: Ін-т світової економіки І міжнародних відносин нан укр. 2000. Вип. 26. С. 144-147
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи