Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Сторінка1/3
Дата06.11.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

до захисту в ДЕК

Перший проректор університету

_________професор О.В. Мішуков

“___”___________ 2011 р.


МОРОЗОВ В’ЯЧЕСЛАВ ЄГЕНІЙОВИЧ

___________

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ WINDOWS WORKFLOW FOUNDATION

8.080201. Інформатика

Випускна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»


ПОГОДЖЕНО

Декан факультету Науковий керівник

____________ доцент В.І. Кузьмич ________професор М.С. Львов “___”___________ 2011 р. “___”___________ 2011 р.

Завідувач кафедри інформатики Рецензент

______ професор О.В. Співаковський _________доцент Г.М. Кравцов

“___”___________ 2011 р. “___”___________ 2011 р.

Херсон – 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 5

^ РОЗДІЛ 1
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, РОБОТОПОТОКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. 8


РОЗДІЛ 1
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, РОБОТОПОТОКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. 8


1.1. Концепція бізнес процесів 8

Методологія створення моделі бізнес-процесу 9

Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів 10

Основні типи методологій моделювання і аналізу бізнес-процесів 10

1.3. Поняття роботопотоку. 12

1.4. Основні переваги використання роботопотоків. 16

^ РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ РОБІТ ТА ЇХ ОПИС 18


РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ РОБІТ ТА ЇХ ОПИС 18


2.1. Динамічна інформаційна модель 18

2.2. Управління потоками робіт. 21

2.3. Використання діаграм станів для опису потоків робіт 23

Стани дії 23

Переходи 24

Розділення і злиття 26

2.4. Нові можливості Windows workflow foundation 4 28

2.5. Сховище примірників робочих процесів SQL 30

2.6. Налаштування режиму зберігаємості SQL для робочих процесів і служб робочих процесів 31

2.7. Використання дій обміну повідомленнями 33

2.8. Безпека робочих процесів 37

2.9. Відображення інформаційної моделі на Windows workflow foundation 4 39

Представлення типів об\'єктів 40

Представлення зв\'язків 40

Представлення властивостей 40

^ РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ. 41


РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ. 41


3.1. Огляд існуючих систем адміністрування конференцій 41

3.2. Опис і функціональні можливості системи. 43

3.3. Проектування потоків робіт 44

Представлення потоків робіт у вигляді машини станів 44

Машини станів і середовище виконання 46

Методична розробка поведінки об’єктів 46

Створення діаграми станів об\'єктів 47

Переведення діаграми стану в таблицю станів 50

Заповнення таблиці станів 50

Складання списку змінних стану 52

3.4. Реалізація веб-додатку на основі розроблених моделей. 53

56

3.5. Створення бази даних конференцій 57

58

3.6. Створення дизайну веб-додатку. 58

ВИСНОВКИ 61

ВИСНОВКИ 61

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62


ВСТУП


Всі ми постійно щось робимо: їдемо на роботу, слухаємо радіо, читаємо книгу, перевіряємо пошту, розмовляємо по телефону. Причому багато, якщо не більшість наших дій не виконуються від початку і до кінця відразу, скажімо, якщо подзвонить телефон, то наше попереднє заняття (наприклад, читання газети) на якийсь час припиниться. А що таке читання газети або розмова по телефону — це ні що інше як впорядкована послідовність дій або бізнес-процес (workflow, робочий потік, тобто роботопотік). Причому одночасно бізнес-процесів може виконуватися декілька, а деякі процеси можуть бути на якийсь час припинені. Процеси постійно створюються і завершуються.

Використання бізнес-процесів у системі організації конференцій дозволить зробити ефективнішим процес взаємодії між додатком та користувачами, надасть змогу контролювати різноманітні події та зміни.

Але постає інше питання, як ефективніше автоматизувати всі процеси, підвищити контрольованість та передбаченість усіх можливих дій, покращити процес взаємодії між користувачем та додатком, ці питання можна вирішити, якщо використовувати бізнес-процеси, як схему взаємодії. Тому темою своєї дипломної роботи я обрав «Моделювання бізнес-процесів на прикладі системи адміністрування конференцій з використанням Windows workflow foundation».

^ Актуальність даної роботи: Організація конференції - діяльність без якої не обходиться робота великої кількості компаній та державних структур, ця робота займає досить багато часу та ресурсів, тому постає проблема автоматизації та прискорення процесу виконання операцій, що проводиться при організації конференції. Вирішенням даної проблеми є веб-додаток, що дозволить покращити ефективність взаємодії з учасниками конференції, а також буде сприяти налагодженню роботи з матеріалами конференції.

^ Мета дипломної роботи: Вивчити принципи моделювання бізнес-процесів та їх опис з використанням Windows Workflow Foundation, розробити веб-додаток «Організація конференції».

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:

 • Вивчити методологію моделювання бізнес-процесів

 • Дослідити принципи розробки веб-додатків з використанням Windows workflow foundation.

 • Здійснити теоретичний аналіз літератури з даної теми.

 • Провести аналіз бізнес-процесів, що виконуються при організації конференції

 • Ознайомитися з принципами опису робочих процесів використовуючи можливості Windows workflow.foundation 4.

 • Розробити веб-додаток «Організація конференції»

Об’єктом дослідження даної роботи є методи моделювання, побудови та обробки моделей бізнес-процесів у системі організації конференції з використанням Windows workflow.foundation 4.

^ Предметом досліджень є використання бізнес-процесів, як схеми взаємодії між користувачем та додатком, для створення модулю «Організація конференції».

Гіпотеза дослідження. Підвищення ефективності роботи конференції завдяки веб-додатку, налагодження роботи з даними та покращення взаємодії між учасниками і організаторами.

^ Теоретична значущість роботи полягає у з’ясуванні відомостей щодо використання бізнес-процесів та ефективності їх впровадження.

Практична цінність роботи полягає, по-перше, у використанні розробленого веб-додатку для автоматизації роботи, що проводиться при організації конференції. По-друге, можна використовувати запропонований матеріал для вивчення та ознайомлення з відомостями стосовно даної теми.

^ Структура роботи. Робота складається зі вступу, де обґрунтовано вибір теми, визначено об’єкт, предмет даної проблеми, мету, завдання, актуальність, гіпотезу; трьох розділів; висновків та списку використаних джерел.


^ РОЗДІЛ 1
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ, РОБОТОПОТОКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.1.1. Концепція бізнес процесів

Бізнес-процес – стійка, цілеспрямована сукупність взаємозв'язаних видів діяльності (послідовність робіт), яка за певною технологією перетворить входи у виходи, що представляють цінність для споживача.[12]

Існують різні визначення поняття "бізнес-процесс" (workflow). Компанія Giga Group, що спеціалізується на аналізі ринку програмного забезпечення для управління і координації, пропонує наступне визначення:

Бізнес-процесом називаються всі аспекти процесу, що відносяться до його виконання - послідовності етапів бізнес-процесу і їх виконавці, обмін інформацією між етапами, механізм контролю виконання етапів [30].

Концепція бізнес процесів погано лягає на існуючі мови програмування, оскільки втрачається наочність. Частково цю проблему вирішують UML і rad-середовища. Іншою проблемою є те, що частина процесів на підприємстві залежать від людей. Така дія, як, скажімо, збір необхідних документів може бути виконане відразу, або за два тижні, людина може забути, захворіти, або звільнитися. Але, якщо бізнес процес реалізований програмно — немає сенсу тримати в пам'яті програму весь час. Стан процесу має бути збережене в базу даних (або на жорсткий диск) і при настанні такої події, як закінчення збору документів, хвороба або звільнення співробітника процес має бути відновлений, продовжуючи своє виконання. При цьому, якщо людина не виконує дії, процес повинен йому нагадати, а якщо реакція не поступає — повідомити керівництво, або передати завдання іншому співробітникові. Таким чином розробники дуже часто стикаються із завданням автоматизації бізнес процесів [13].

Серед основних причин, що спонукають організації автоматизувати бізнес-процеси, можна виділити необхідність зниження витрат або тривалості виробничого циклу, вимоги, що пред'являються споживачами і державою, впровадження програм управління якістю, злиття компаній, внутрішньо організаційні протиріччя і ін.[2].


^ 1.2. Стандарти і методології моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку доріг оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування і мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу і всім бізнес-процесам організації в сукупності [12].

^ Методологія створення моделі бізнес-процесу

Під методологією (нотацією) створення моделі бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою яких об'єкти реального світу і зв'язку між ними представляються у вигляді моделі. Будь-яка методологія включає три основні складові:

  • теоретична база;

  • опис кроків, необхідних для здобуття заданого результату;

  • рекомендації по використанню як окремо, так і у складі групи методик [12].

Основне в методології – дати користувачеві послідовність кроків, які приводять до заданого результату. Здатність отримувати результат із заданими параметрами і характеризує її ефективність. Найважливішими поняттями будь-якого методу моделювання бізнес-процесів є поняття об'єкту і зв'язку. Кожен об'єкт моделі відображає деякий реальний об'єкт так званої наочної області (організації), люди, документи, машини і устаткування, програмне забезпечення і так далі. Як правило, в рамках одного методу об'єкти моделі, що відображають різну суть реального світу, також є різними [13].

Зв'язки призначені для опису взаємин об'єктів один з одним. До таких взаємин можуть відноситися: послідовність виконання в часі, зв'язок за допомогою потоку інформації, використання іншим об'єктом і так далі Для кожного об'єкту і зв'язків характерні ряд параметрів, або, як прийнято говорити, атрибутів, що відображають певні характеристики реального об'єкту. Склад атрибутів залежить від типа реального об'єкту організації, що відображується за допомогою моделі. Атрибутами можуть служити такі характеристики, як номер об'єкту, назва, опис, тривалість виконання (для функцій), вартість і ін. На практиці при створенні моделей організації опис атрибутів об'єктів моделі здійснюється за допомогою спеціальних інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів. Це дозволяє зробити з простого «опису» бізнес-процесу складнішу «модель», на основі якої виробляють певні обчислення, здійснюють аналіз і оцінку процесу [19].

Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-процесів склали методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного аналізу і проектування) і алгоритмічні мови, вживані для розробки програмного забезпечення. У стислому вигляді історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів представлена в таблиці. Для наочності паралельно приведена історія розвитку підходів до управління якістю [12].

^ Основні типи методологій моделювання і аналізу бізнес-процесів

В даний час для опису, моделювання і аналізу бізнес-процесів використовуються декілька типів методологій. До найбільш поширених типів належать наступні методології: – моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling); – описи потоків робіт (Work Flow Modeling); – описи потоків даних (Data Flow Modeling) [10].

Розглянемо, як змінювалися методології моделювання бізнес-процесів (таблиця 1.1) протягом ХХ сторіччя.

Таблиця 1.1 – Методології моделювання бізнес-процесів

Період

Методологія моделювання бізнес-процесів

Методологія керування якістю

40-60 рр.

Поява алгоритмічних мов опису

Національні стандарти

60 рр.

Поява методології SADT (структурного аналізу та проектування)

Розвиток стандартів в різних галузях, насамперед в галузі контролю якості продукції

70-80 рр.

Поява методології серії IDEF (IDEF0, IDEF3, IDEF1X), DFD, ERD

Прийняття МС ІСО серії 9000 версії 1988р.

90 рр.

Поява методологій ARIS(архітектура інтегрованих інформаційних систем), UML (універсальна мова моделювання), методології компаній Oracle, Baan, Rational та ін.

Прийняття МС ІСО серії 9000 версії 1994р. (в стандартах закладаються основи процесного підходу)

2000 р.

Прийняття МС ІСО серії 9000 версії 2000р., чітке визначення підходу до керування організацією


Ця методологія надає аналітику широкі можливості для опису бізнесу організації на верхньому рівні з акцентом на управління процесами. Нотація дозволяє відображати в моделі процесу зворотні зв'язки різного типа – за інформацією, управлінням, рухом матеріальних ресурсів. Моделі бізнес-процесів призначені для високорівневого опису бізнесу компанії. Їх основна перевага полягає в можливості описувати управління процесами організації.

^ Методології опису потоків робіт (Work Flow Modeling)

Друга найважливіша методологія опису процесів призначена для опису робочих процесів або, іншими словами, потоків робіт. Вона близька до алгоритмічних методів побудови схем процесів і стандартних засобів створення блок-схем. Основу цієї методології складає побудова моделей процесів за принципом послідовно виконуваних в часі робіт (функцій, операцій) [32].

^ Методології опису потоків даних (Data Flow Modeling)

Ще одна група методологій, активно використовуваних на практиці, – Data Flow Modeling, призначені для опису потоків даних. Вони дозволяють відобразити послідовність робіт, що виконуються по ходу процесу, і потоки інформації, циркулюючі між цими роботами. Крім того надає можливість описувати потоки документів (документообіг) і матеріальних ресурсів (наприклад, рух матеріалів від однієї роботи до іншої). Ця методологія може ефективно використовуватися для опису процесів при впровадженні процесного підходу до управління організацією, оскільки дозволяє максимально понизити суб'єктивність опису бізнес-процесів. За допомогою схеми процесів виявляють основні потоки даних, що важливе для подальшого створення моделей структури даних і розробки вимог до інформаційної системи організації [19].

Існують також інші методології, пропоновані різними фірмами-виробниками програмних продуктів. На закінчення короткого опису існуючих методологій слід зазначити, що бізнес-процеси підприємства можуть бути представлені за допомогою стандартних блок-схем, які містять деякі додаткові спеціальні графічні об'єкти. Використання цих об'єктів дозволяє зробити блок-схеми процесів наочнішими і зрозумілішими для виконавців.


^ 1.3. Поняття роботопотоку.

Роботопотік - це набір дій, що координують роботу людей і програм, представлених у вигляді процесу, такого як блок-схема (рис 1.1.), або діаграма станів (рис 1.2.) [38].
Рис 1.1. Блок-схема. Рис 1.2. Діаграма станів.

Вживаються наступні синоніми : потік робіт, роботопотік, робочий процес, хід робіт, бізнес-процес, схема процесу, сценарій, модель процесу, модель бізнес-процесу, послідовність операцій.

Модель Workflow - колекція дій, а дії представляють собою компоненти, що визначають кроки виконання workflows.[32]

Визначення workflows процесу включає одне або декілька дій, кожне з яких включає логічно завершену дію, що входить до складу процесу (рис 1.3.). Опціональна інформація може включати правила ініціалізації або завершення дії, його пріоритет по відношенню до інших дій, в разі виникнення конкурентної моделі. Також описується використання даних процесу. Опис дії локалізується в рамках опису процесу. Дія може бути використане кілька разів в рамках одного робочого процесу. Може мати властивість атамарності і при цьому є мінімальною одиницею в рамках процесу, такі дії називаються простими. Також дія може бути контейнером, що містить інші, окремо визначені, дії і визначення процесів і можуть виконуватися як усередині поточного workflows сервісу, так і зовнішніми сервісами. Такі дії називаються композитними.Рис 1.3. Роботопотік.

За допомогою роботопотоків можуть бути описані наступні типи процесів:

• послідовний процес (Sequential) — перехід від одного кроку в іншій без повернень назад;

• машина станів (State-machine) — перехід з одного стану в інше, можливі і довільні повернення в попередні стани;

• процес керований правилами (Rules-driven) — окремий випадок послідовного процесу, в якому перехід на наступний крок визначається набором правил [34].

^ Послідовний роботопотік

Послідовна структура визначає порядок виконання. Є набором послідовно виконуваних дій і у найбільшій мірі відповідають класичнім блок-схемам. Послідовний робочий потік (рис 1.4.) починає роботу, виконуючи першу дочірню дію, що знаходиться в нім, і зазвичай продовжується до тих пір, поки не виконає всі останні дочірні дії. Є декілька ситуацій, коли робочий потік не виконує всіх своїх дій, наприклад коли виникає виключення в процесі виконання робочого потоку [35].Рис 1.4. Порядок виконання дій у послідовній структурі.

Машина станів

Тут зовнішні події управляють послідовністю виконання. Кінцеві автоматі дозволяють моделювати переходи між декількома зумовленими станами, що особливо актуально коли конструюються складні програмні системи, наприклад управління бізнес-процесами.

Машина переходів може бути представлена за допомогою орієнтованого графа (рис 1.5.), в якому число вузлів дорівнює числу кінцевих станів системи, а число ребер всій сукупності можливих переходів з одного стану в інший. Один із станів вибирається як початковий. З цього стану система може попасти в деякі (усі) інші стани за допомогою послідовності переходів [34].Рис 1.5. Порядок виконання дій у машині станів.

Ці типи до певної міри взаємозамінні, вони можуть бути перетворені один в інший. Проте кожний з них найбільшою мірою підходить лише для певного типу завдань. Наприклад, при великій кількості галужень і виключень послідовна модель може виявитися дуже заплутаною і втратити наочність, що зведе нанівець всі переваги графічного уявлення.


^ 1.4. Основні переваги використання роботопотоків.

Останнім часом для управління бізнес процесами у виробництві стала широко використовуватися концепція управління потоками робіт. Робочі процеси привертають велику увагу з боку розробників інформаційних систем, тому що автоматизація виконання робочих процесів, що протікають в різних областях діяльності людини, дозволяє:

• Підвищити контрольованість і передбаченість таких процесів.

• Прискорити процес взаємодії з користувачами і додатками.

• За допомогою розвинених засобів моніторингу збирати статистику виконання робочих процесів для їх подальшої оптимізації.

• Розробляти гнучкі мови декларації маршруту робочих процесів.

• Позбавити виконавця від виконання безлічі рутинних типових завдань, а кур'єрів – від необхідності грати роль “транспортного механізму” робочих процесів.

• Виконувати ефективну паралельну роботу.

• Залучати до етапів виконання процесу лише фахівців з необхідним рівнем кваліфікації за рахунок гнучкої політики ролей користувачів [19].

На даний момент існує цілий ряд систем управління потоками робіт. Одним з головних завдань управління потоками робіт, для опису етапів бізнес процесу, координації і контролю їх виконання, є розділення логіки процесу в цілому від логіки окремих його етапів, яка є прерогативою спеціалізованих додатків для інформаційної підтримки конкретних етапів. Це полегшує окремі модифікації як всього процесу в цілому, так і окремих етапів, а так само полегшує повторне використання додатків в різноманітних процесах.

Завдяки своїй наочності і простоті вони значно прискорюють процес розробки, сама технологія роботопотоків надає абстракції зручні для опису реальних процесів [27].

Тому робопотоки є дуже зручним засобом формування логіки програми.

^ РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКІВ РОБІТ ТА ЇХ ОПИС2.1. Динамічна інформаційна модель

Як відомо, логіку роботи програмної системи можна представити у вигляді схеми. Зазвичай схеми використовують на етапі проектування. Для опису логіки роботи програм (алгоритмів) в WF використовуються два основні поняття – activity і workflow.

Activity – це будь-яка дія, яка логічно вважається елементарною (неділимою) або, іншими словами, activity, – це крок алгоритму. З англійського activity переводиться як 1) «діяльність» 2) «активність».

У різних джерелах використовуються наступні синоніми: завдання, функція, операція, крок процесу, елемент роботи.

Workflow – це послідовність або ієрархія активностей (activity). Переводиться як «послідовність виконуваних дій». Синоніми: потік робіт, роботопотік, робочий процес, хід робіт, схема процесу, сценарій, модель процесу, модель бізнес-процесу, послідовність операцій. Якщо activity можна розглядати як команду, специфічну для наочної області, то workflow – це дерево команд [24].

Динамічні моделі описують, що відбувається з інформацією: прикладами таких моделей є діаграми робочих процесів, потоків даних і життєвих циклів об'єктів. Динамічні моделі описують процес обміну інформацією: дані вирушають з одного місця в інше з конкретною метою. Існує декілька підходів до динамічного моделювання:

• Моделі робочих процесів.

• Моделі потоків даних.

• Об'єктні моделі.

• Життєві цикли об'єктів.

• Варіанти використання.

• Діаграми взаємодії об’єктів.

^ Моделі робочих процесів

Моделі робочих процесів загострюють увагу на ролі людей і організацій у виконанні роботи, зберігання і обробка інформації грають в них вторинну роль. Модель процесу описує, наприклад, що буде з мандрівником, якщо на відпочинку з ним станеться нещасний випадок. Вона визначає, за які дії відповідає локальний представник на курорті, агент в країні, де знаходь курорт і головний офіс. В результаті стає ясно, хто повинен відповідати за організацію медичної допомоги, за перевезення туриста додому і за інформування родичів. Вона може описувати різні форми, що заповнюються і пересилаються між учасниками, і взагалі не залучати комп'ютерні системи. Модель процесу зазвичай фокусує увагу на ролях, обов'язках і завданнях кожної дійової особи системи (actor), а workflow-модель має справу з документами, що передаються між дійовими особами [27].

^ Моделі потоків даних

Моделі потоків даних дуже нагадують попереднього типа, але тут основна увага приділяється інформаційною, а не бізнесу-систем. Ця модель описує сховища даних (data stores), де інформація знаходиться постійно (це може бути база даних в комп'ютері або просто кабінет з теками), процесори, що маніпулюють з цими даними, і потоки даних, передавальні дані від одного процесора іншому. Вона активно використовує статичну інформаційну модель: остання описує, що означають такі концепції, як мандрівник або готель, але нічого не повідомляє про те, де міститься інформація. Навпаки, з моделі потоків даних стає ясно, що інформація про туристичну поїздку знаходиться в базі даних покупок до завершення поїздки і оплати всіх рахунків, після чого резюме цієї інформації передається в маркетингову інформаційну систему, а все інше - в архів [11].

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор Співаковський О. В “ ” 2011 р. “ ” 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
О. В. Співаковський доцент М. С. Львов 2011 р. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор О. В співаковський “ ” 2011 р. “ ” 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Розробка вимог, архітектури та функціональності Web–орієнтованого серевища демонстрації алгоритмів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Нструментальні засоби розробки програмного коду, написаного мовою програмування високого рівня
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Порівняння підмножин імперативних мов програмування, що забезпечують реалізацію алгоритмів пошуку та сортування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Реалізація режиму автоматичної підтримки пошагового режиму тригонометричних задач
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи