Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету icon

Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету
Скачати 313.08 Kb.
НазваХду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету
Дата06.11.2012
Розмір313.08 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ХДУ

___”___________ 2011 р.

Протокол № ________________

Голова Вченої ради, ректор університету


_____________професор О.В. Мішуков
ПРОГРАМА


вступних випробувань з фізичної культури (творчий конкурс)

для абітурієнтів галузі знань:

0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Напряму підготовки: 6.010201. Фізичне виховання*

Напряму підготовки: 6.010202. Спорт

Напряму підготовки: 6.010203. Здоров’я людини


Херсон - 2011

Зміст

Загальні положення..........................................................................................

Умови проведення та оцінювання вступного тестування............................

1. Перший модуль. Загальна фізична підготовка та плавання……………

 1. Визначення сили………….......................................................................

 2. Визначення витривалості.........................................................................

 3. Визначення гнучкості………………………………………………...…

 4. Плавання...................................................................................................

2. Другий модуль. Варіативні складові шкільної програми: гімнастика

та спортивно-ігрові вправи (за вибором абітурієнта: футбол, волейбол, баскетбол)……………………………………………………………………

2.1. Гімнастика (вільні вправи)…………………………………..…………

2.2. Спортивно-ігрові вправи (футбол, волейбол, баскетбол)…….………

2.2.1. Футбол…………………………………………………………………

2.2.2. Волейбол……………………………………………………………….

2.2.3. Баскетбол……………………………………………………………….

Список літератури..........................................................................................


3

5

5

5

6

7

7


8

8

10

10

11

12

13^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступні випробування з фізичної культури за напрямами підготовки: 6.010201. Фізичне виховання*; 6.010202. Спорт; 6.010203. Здоров’я людини* проводиться та оцінюється відповідно до "Навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи", рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 31.08.10 № 1/11-8297), нормативних вимог "Спортивної класифікації з олімпійських видів спорту на 2009-2012 роки ” (Наказ №4446 від 25.12.2009р. Міністерства сім’ї, молоді та спорту України), "Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України" № 1/9-234 від 27.06.2001 р. та діючих Правил прийому до Херсонського державного університету в 2012 (протокол засідання приймальної комісії № 7 від «14» листопада 2011 р.), розроблених на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1179 від «12» жовтня 2011 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України «20» жовтня 2011 року за №1221/19959 за результатами творчого конкурсу, який складається з двох частин:

^ 1 - інваріативний модуль (загальна фізична підготовка та плавання);

2 - модуль варіативні складові шкільної програми: гімнастика та спортивно-ігрові вправи (за вибором абітурієнта: футбол, волейбол, баскетбол).

Інваріативний модульзагальна фізична підготовка та плавання (ЗФП) спрямований на виявлення рівня розвитку основних фізичних якостей: сили, витривалості, гнучкості.

Зміст другого модулю складається з виконання контрольно-тестових вправ з метою виявлення рівня вмінь та навичок з основних варіативних модулів шкільної програми: гімнастики та спортивних ігор, футболу, волейболу, баскетболу.

Перший модуль складається з виконання тестових вправ: підтягування у висі на поперечині для юнаків та згинання і розгинання рук в упорі лежачи для дівчат; кросовий біг на 1000 м для юнаків і 500 м для дівчат; визначення гнучкості із вихідного положення «сидячи»; плавання – дистанція 100 м вільним стилем для юнаків і 50 м для дівчат.

Другий модуль включає виконання контрольно-тестових вправ: гімнастика – акробатична композиція (вільні вправи); спортивних ігор за вибором абітурієнта: футбол, волейбол, баскетбол.

Результат конкурсного відбору з кожного виду спорту оцінюється за бальною системою відповідно до нормативних вимог (див. Умови проведення та оцінювання конкурсного відбору).

У випадку не можливості дотримання санітарно-гігієнічних умов (не сприятливі погодні умови, велика кількість абітурієнтів тощо) предметна комісія залишає за собою право на спрощення програми творчого конкурсу.

Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне набраних балів за двома модулями. До загальної суми балів підсумкової оцінки з кожного блоку іспитів зараховуються бали від 124 до 200.

Абітурієнт, який набрав у підсумку за блок оцінку 123 бали і нижче, до складання тестів другого блоку не допускається, а бали не зараховуються.

У таблиці 1 наведено зразок розрахунку кількості залікових балів за стобальною системою:

Таблиця 1

^ Зразок розрахунку кількості залікових балів за стобальною системою

Рівень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Бали

за 100-бальною системою


100-107


108-116


117-123


124-131


132-139


140-147


148-155


156-163


164-171


172-179


180-189


190-200


При оцінювання рухової дії розрізняють ступінь її розуміння і виконання (правильне; з незначними помилками, які не порушують структуру руху; із значними помилками, які дещо порушують раціональну техніку і структуру рухової дії; з грубими помилками, які порушують структуру рухової дії або її окремих елементів).

За помилки в техніці виконання вправ знімаються відповідні бали:


^ Низький рівень :

- під час виконання рухової дії учень зробив більше, ніж 3 грубих помилки; (суттєве викривлення техніки на межі невиконання);

- має місце три грубих помилки;

- 2 грубих помилки.

^ Середній рівень:

- рухова дія виконана у своїй основі вірно, але участь зробив 1 грубу помилку;

- має місце 5 значних помилок; (значне відділення від ідеального виконання вправи; помітне згинання кінцівок, тулуба; порушення темпу недостатня амплітуда махів; невпевненість, або надмірна напруженість);

- 4 значних помилки.

^ Достатній рівень :

 • рухова дія виконана у своїй основі вірно, але учень зробив 3 незначних помилки; нечітка постава; ледве помітні згинання кінцівок під час виконання вправ; недотримання стилю виконання вправи; недбалість у підході до снаряду і тощо.

- має місце 2 незначних помилки;

- 1 незначна помилка.

^ Високий рівень :

- рухова дія виконана відповідно до вимог техніки, проте не було дотримано двох з наявних вимог (злитність окремих елементів, впевненість, вільність рухів);

- не було дотримано однієї з наявних вимог;

- рухова дія виконана відповідно до вимог техніки (злито, впевнено та вільно).

Таблиця 2

^ Переведення залікових тестових балів в рейтингову

шкалу (від 100 до 200 балів

Рівень

Бал

Критерії оцінювання

Початковий

100


105

107

Абітурієнт володіє знаннями, необхідними для виконання даного елементу на елементарному рівні розпізнання

під час виконання рухової дії учень зробив більше, ніж 3 грубих (суттєвих) помилки в техніці;

- 3 грубих помилки;

-2 грубих помилки;

108


110

116

Абітурієнт володіє технікою виконання окремих елементів фізичної вправи

під час виконання рухової дії учень зробив більше, ніж 3 грубих (суттєвих) помилки в техніці;

-3 грубих помилки;

2 грубих помилки;

117


120

123

Абітурієнт намагається виконати нормативний показник низького рівня з контрольних нормативів, але

під час виконання рухової дії учень зробив більше, ніж 3 грубих (суттєвих) помилки в техніці;

- 3 грубих помилки;

-2 грубих помилки;

Середній

124


128

131

Абітурієнт володіє навичками навчального матеріалу на навчальному рівні, розрізняє елементи техніки виконання вправ, рухова дія виконана у своїй основі вірно, але участь зробив 1 грубу помилку;

- має місце 5 значних помилок;

- 4 значних помилки.

132


136

139

Абітурієнт здатний виконати техніку окремої фізичної вправи, рухова дія виконана у своїй основі вірно, але участь зробив 1 грубу помилку;

- має місце 5 значних помилок;

- 4 значних помилки.

140


144

147

Абітурієнт здатній виконати контрольні нормативи навчальні показники і вимоги, рухова дія виконана у своїй основі вірно, але участь зробив 1 грубу помилку;

- має місце 5 значних помилок;

- 4 значних помилки.

Достатній

148


152

155

Абітурієнт здатний застосувати руховий досвід для виконання фізичних вправ, визначених навчальної програмою, рухова дія виконана у своїй основі вірно, але учень зробив 1 значну помилку;

- має місце 3 незначних помилки;

- 2 незначна помилка.

156


159

163

Абітурієнт володіє технікою виконання фізичних вправ, виконує вправи комплексного тесту має місце, але учень зробив 1 значна помилка;

-3 незначних помилки;

- 2 незначні помилки.

164


168

171

Абітурієнт виконує контрольні навчальні нормативи визначені навчальною програмою на результат але має місце 3 незначні помилки;

- 2 незначних помилки;

- 1 незначну помилку.

Високій

172


175

179

Абітурієнт уміло володіє практичним матеріалом навчальної програми, знає методику підготовки і виконання вправ, рухова дія виконана відповідно до вимог техніки, проте не було дотримано двох з наявних вимог (злитність окремих елементів, впевненість, вільність рухів);

- не було дотримано однієї з наявних вимог;

- рухова дія виконана відповідно до вимог техніки (злито, впевнено та вільно).

180


185

189

Абітурієнт здатний застосовувати знання, володіє техніко-тактичною підготовкою при виконанні фізичних вправ, виконує контрольні навчальні нормативи і вимоги, може творчо виконувати вправи навчальної програми рухова дія виконана відповідно до вимог техніки, проте не було дотримано двох з наявних вимог (злитність окремих елементів, впевненість, вільність рухів);

- не було дотримано однієї з наявних вимог;

- рухова дія виконана відповідно до вимог техніки (злито, впевнено та вільно).

190


195

200

Абітурієнт має інструктивно-методичні знання, досягає високих результатів при виконання фізичних вправ, визначеної навчальної програми та комплексним тестом, рухова дія виконана відповідно до вимог техніки, проте не було дотримано двох з наявних вимог (злитність окремих елементів, впевненість, вільність рухів);

- не було дотримано однієї з наявних вимог;

- рухова дія виконана відповідно до вимог техніки (злито, впевнено та вільно).


Для всіх абітурієнтів, всіх спеціальностей обов’язковим є проходження поглибленого медичного огляду в обласному центрі здоров’я та спортивної медицини відповідно діючих Правил прийому до Херсонського державного університету (протокол засідання приймальної комісії №7 від «14»11.2011 р). Довідка про стан здоров’я подається в приймальну комісію ХДУ разом з іншими документами абітурієнта.


^ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ


 1. ПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Загальна фізична підготовка та плавання


  1. Визначення сили


Для визначення рівня розвитку сили пропонується виконання наступних тестів:

юнаки – підтягування на поперечині хватом зверху;

дівчата – згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі.

^ Умови виконання:

   1. Підтягування у висі.

Підтягування у висі на поперечині повинно виконуватись у повільному темпі за рахунок сили м'язів, до повного згинання рук у ліктьових суглобах, ноги випрямлені (можуть бути схресно).


1.1.2. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

При виконанні згинання та розгинання рук в упорі лежачи, тулуб фіксовано випрямлений, руки на ширині плечей, згинаються не менше ніж на кут 90°.

Під час виконання вправи дозволяється одна зупинка (не більше 2 секунд) при другій зупинці або невірному виконанні руху подальше виконання вправи не оцінюється (таблиця 1.1).


Таблиця 1.1

^ Контрольні нормативи та залікові бали з силової підготовки

Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

100-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Силова підготовка:

- підтягування у висі (юн.)468101213141617182022

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи (д.)


6


8


10


12


14


15


16


17


18


20


21


22
  1. ^ Визначення витривалості


Кросовий біг на дистанцію 1000 м. юнаки і 500 м дівчата. Оцінка результатів з легкої атлетики викладена в таблиці 1.2, причому високий рівень – 200-190 балів дорівнює нормативу III дорослого розряду, а 179-172 бали – І юнацькому (Наказ №4446 від 25.12.09 р. Міністерства сім’ї, молоді та спорту України), достатній (171-148), середній (147-124), та початковий (123 і нижче) –виконанню навчальних нормативів з фізичної культури для учнів 11 класів ЗОШ на високому, достатньому та середньому рівні [1].

Таблиця 1.2.

Контрольні нормативи з легкої атлетики

Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

101-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Біг: - 1000 м (хв.,с) (юнаки)

4,00

3,55

3,50

3,45

3,40

3,35

3,30

3,25

3,20

3,15

3,10

3,00

Біг: - 500 м (хв.,с)

(дівчата)

2,30

2,25

2,20

2,15

2,10

2,05

2,00

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35
  1. ^ Визначення гнучкості


Нахил тулуба вперед із вихідного положення «сидячи».

Учасник тестування сидить на підлозі босоніж так, щоб його п’яти торкалися лінії АБ. Відстань між п’ятами – 20-30 см. Ступні розташовані до підлоги вертикально. Руки лежать на підлозі між колінами, долонями донизу. Партнер тримає ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою учасник тестування плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається дотягнутися руками якомога далі. Положення максимального нахилу слід утримувати протягом 2 с, фіксуючи пальці на розмітці. Тест повторюється двічі.

Результатом тестування є позначка на перпендикулярній розмітці в сантиметрах, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій з двох спроб (таблиця 1.3.).


Таблиця 1.3

Контрольні нормативи з гнучкості

Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

101-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

нахил вперед (юнаки)

см

2

3

4

5

6

7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18

нахил вперед

дівчата

см

2

3

4

5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20
  1. Плавання


Іспит з плавання проводиться в 25-ти метровому відкритому басейні згідно з діючими правилами Федерації плавання України (вільний стиль). Оцінка результатів з плавання викладена в таблиці 1.2.


^ Таблиця 1.4.

Контрольні нормативи з плавання


Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

100-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Плавання

- юнаки

100 м

2.10

2.0

1.54

1.50

1.46

1.42

1.40

1.36

1.32

1.30

1.26

1.22

- дівчата

50 м

1.15

1.10

1.07

1.05

1.03

1.01

1.00

59.0

57.0

55.0

53.0

51.0
 1. ^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ


Варіативні складові шкільної програми: гімнастика та спортивно-ігрові вправи (за вибором абітурієнта: футбол, волейбол, баскетбол)


Оцінка за модуль виставляється як середнє арифметичне вправ: гімнастики (вільні вправи) та двох вправ ігрових видів (за вибором абітурієнта).


2.1. Гімнастика (вільні вправи).

Умови виконання:

Вільні вправи оцінюються згідно правил змагань зі спортивної гімнастики за десятибальною системою (див. таблиці 2.1, 2.2) з переводом в стобальну систему (див. таблицю 2.3).

Комбінація може бути складена довільно, але з обов'язковим виконанням перелічених нижче акробатичних елементів. При невиконанні обов'язкових елементів оцінка знижується на відповідну кількість балів (згідно таблиці 2.1 для юнаків і таблиці 2.2 для дівчат). При довільному виконанні вправи оцінюється логічність її композиційного устрою.


Таблиця 2.1.

Юнаки

Зміст вправи

^ Оцінка,

бал


- в. п. - основна стійка - напівприсід, руки назад і довгий перекиди вперед в упор присівши

1,5

- стійка на голові - тримати (виконується будь яким способом) - опускання в упор присівши

2,0

- випрямляючись, рівновага на лівій (правій) - тримати 3 сек. ("ластівка")

2,0

- випрямляючись, кроком правої (лівої) переворот боком вліво (вправо) в стійку ноги нарізно, руки в сторони ("колесо")

2,5

- стрибком упор присівши - перекид назад

1,0

- стрибок вгору вигнувшись, руки вгору - в сторони

- приземлення і основна стійка

1,0

Всього

10,0


Таблиця 2.2.

Дівчата

^ Зміст вправи

Оцінка,

бал

- в.п. - основна стійка, рівновага на лівій (правій) нозі - тримати 3 сек. ("ластівка")

2,0

- приставляючи праву (ліву) ногу - напівприсід, руки назад - перекид вперед в упор присівши, ноги навхрест

2,0

- поворот кругом в упор присівши - перекид назад

2,0

- перекатом назад лягти на спину, руки вгору - "міст"

2,0

- поворотом наліво (направо) в упор присівши

1,0

- стрибок вгору вигнувшись, руки вгору - в сторони - приземлення і в.п. - основна стійка

1,0

Всього

10,0


Таблиця 2.3.

^ Контрольні нормативи та залікові бали з гімнастики

Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

100-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Вільні вправи

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

7,9

8,0

8,5

8,9

9,0

9,5

10

Примітка: При оцінці гімнастичних вільних вправ за наявністю певних помилок, оцінка знижується:

Незначна помилка (оцінка знижується на 0,1 бала):

 • нечітка постава;

 • ледве помітні згинання кінцівок під час виконання вправ;

 • недотримання гімнастичного стилю виконання вправи;

 • недбалість у підході до снаряду і т.д.

Середня помилка - значне відхилення від ідеального виконання вправ (оцінка знижується на 0,3 бали):

 • помітне згинання кінцівок, тулуба;

 • розведення ніг;

 • порушення темпу;

 • недостатня амплітуда махів;

 • невпевненість, або надмірна напруженість;

Груба помилка - суттєве викривлення техніки вправи на межі невиконанням (оцінка знижується на 0,5 бала):

 • сильне згинання кінцівок і тулуба;

 • непередбачена зупинка між елементами вправи;

 • додаткова опора, падіння та ін.

 • втрата рівноваги з торканням підлоги.


^ 2.2. Спортивно - ігрові вправи

Виконуються за вибором абітурієнта (футбол, волейбол, баскетбол) оцінюються згідно нормативних вимог (таблиці 2.4;2.5;2.6).

2. В деяких видах спортивних ігор критерії оцінювання для юнаків та дівчат окремі.

2.2.1. Футбол.

Умови виконання вправ.

Вправа 1. Ведення м'яча з центрального кола, обвідка стійок (4 шт.) - перша стійка 10 м від штрафного майданчика, наступні через 2 м; удар по воротах (сек.). Час визначається від початку вправи до перетину м'ячем лінії воріт (в разі не влучення м'яча у ворота до затраченого часу додається 1,0 секунди).

Вправа 2. Жонглювання м'ячем двома ногами (кількість разів) (див. таблицю 2.4).

^ Таблиця 2.4

Контрольні нормативи для абітурієнтів, які спеціалізуються з футболу


Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

100-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140--147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Вправа 1, с (юнаки)

11

10,0

9,5

9,3

9,1

8,9

8,7

8,6

8,5

8,3

8,2

8,0

Вправа 1, с (дівчата)

12

10,5

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

9,1

9,0

8,8

8,7

8,5

Вправа 2, р. (юнаки)

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Вправа 2, р. (дівчата)

1

5

10

12

16

20

24

28

32

37

41

45

Підсумкова оцінка за блок визначається як середня арифметична набраних балів за дві вправи.


2.2.2. Волейбол

Умови виконання вправ.

Вправа 1. Подача м'яча (6 разів) будь-яким способом в зазначену зону майданчика: права, центр, ліва. Оцінюється сумарна кількість результативних подач (1 бал за кожну) та влучність (1 бал за попадання у вказану зону).

Вправа 2. Передача зверху.

Чергування передачі зверху стоячи та з коліна (через раз), не виходячи за межі баскетбольного кола 12 разів. Оцінюється кількість вдалих спроб (таблиця 2.5.).

^ Таблиця 2.5.

Контрольні нормативи для абітурієнтів, що спеціалізуються з волейболу


Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

100-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Вправа 1, р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вправа 2, р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Підсумкова оцінка за блок визначається як середня арифметична набраних балів за дві вправи.

2.3.3. Баскетбол

Умови виконання вправ

Вправа 1. З лінії штрафного кидка - передача у баскетбольний щит, зловити м'яч після відскоку двома руками. З ведінням м'яча обвести три стійки прикриваючи м'яч від "захисника" корпусом до протилежного кошика, виконати кидок в кільце після подвійного кроку, підібрати м'яч і на максимальній швидкості провести м'яч до протилежного кошика. Зупинитися і виконати кидок з середньої дистанції. Оцінюється час витрачений на виконання вправи, техніка та влучність кидків (в разі не влучення м'яча в кошик, або виконання порушення офіційних правил гри до затраченого часу додається 0,5 секунди) (таблиця 2.6).

^ Таблиця 2.6.

Контрольні нормативи для абітурієнтів що, спеціалізуються з баскетболу.


Рівень


Вправи

Початковий

Середній

Достатній

Високий

100-107

108-116

117-123

124-131

132-139

140-147

148-155

156-163

164-171

172-179

180-189

190-200

Вправа 1, с (юнаки)

19,5

19,0

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

Вправа 1, с (дівчата)

20,5

20,0

19,5

19,0

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

Вправа 2 (юнаки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вправа 2 (дівчата)

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вправа 2. Виконати 12 (юнаків), 10 (дівчата) кидків з лінії штрафних кидків. Оцінюється кількість влучень м'яча в кошик. Вправа виконується з дотриманням офіційних правил.

Підсумкова оцінка за блок визначається як середня арифметична набраних балів за дві вправи. Абітурієнт, який набрав у підсумку за блок оцінку 123 бали і нижче, до складання тестів другого блоку не допускається.

Список літератури:


1. Державна програма "Фізична культура" для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена МОН України, лист МОН України №1/11-6611 від 23.12. 2004 року).

2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика виховання. – т. 1, 2. – К.: Олімпійська література, 2008. – 391 с.

3 Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. Учебное пособие, – Донецк: изд-во ДонНУ, 2005, – 290 с.

4. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина1,2 – Тернопіль: Навчальна книга, 2003. – 272 с.

5. Присяжнюк Д.С. Легка атлетика в школі. – Вінниця, 2002. – 154 с.

6. Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву. – Київ, 1995. – 112 с.

7. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2007. – 100 с.

8. Єдина спортивна класифікація України на 2006-2008 р.р. Олімпійські види спорту (легка атлетика). – Київ, 2006. – 161 с.


Схожі:

Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Вченою радою Луцького нту 27. 06. 2012 р. (протокол №11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27. 09....
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін, які поділяються на
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconХерсонськийдержавнийуніверсите т складвчен оїрадиуніверситет у
Ходосовцев Олександр Євгенович – голова Вченої ради університету, ректор університету, доктор біологічних наук, професор, заслужений...
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconЗатверждено на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету протокол №4 від 23. 12. 2011 р. Голова Вченої ради
Кожному студенту видаються тестові завдання – по 10 тестів для кожної з шести дисциплін: «Конституційне право України», «Цивільне...
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconМіністерствоосвітиінаук и, молодітаспортуУкраїн и херсонськийдержавнийуніверсите т
Співаковський Олександр Володимирович – голова Вченої ради університету, в о ректора хду, перший проректор, завідувач кафедри інформатики,...
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconСклад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Голова Вченої ради, Ректор університету, Герой України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії педагогічних...
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconСклад Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Голова Вченої ради, Ректор університету, Герой України, Заслужений діяч науки І техніки України, академік Національної академії педагогічних...
Хду ” ” 2011 р. Протокол № Голова Вченої ради, ректор університету iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи