Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Скачати 35.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Дата06.11.2012
Розмір35.72 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет філології та журналістики


Інформаційний лист

11 жовтня 2012 р. на базі факультету філології та журналістики Херсонського державного університету відбудеться регіональна наукова конференція “Постать Яра Славутича на тлі доби”, присвячена пам’яті визначного українського письменника, науковця, перекладача, громадського й культурного діяча в діаспорі..

Плануємо роботу таких секцій:

  1. Літературознавства і компаративістики.

  2. Мовознавства.

  3. Мистецтвознавства.

  4. Краєзнавства.

  5. Методики вивчення творів Яра Славутича в школі та вузі.

Матеріали будуть видрукувані у науковому збірнику Херсонського державного університету «Південний архів», затвердженому ВАК України як фахове видання.

Для участі у конференції просимо надіслати поштою до 1 жовтня 2012 р.:

 • заявку, в якій указати тему доповіді та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, домашню адресу, контактні телефони).

 • диск із текстом доповіді та підписаний автором роздрукований текст доповіді (обсягом від 6 до 10 сторінок; мови друку — українська, російська, англійська) у редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище шрифтом Times New Roman; інтервал — 1,5; кегль — 14; поля: ліве — 30, праве — 10, верхнє і нижнє — 20.

 • 2 конверти з марками.

Адреса для електронних кореспонденцій:

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” (Бюлетень ВАК України. — 2003. — №1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

^

Вимоги до оформлення статті


На першому рядку у лівому куті — шифр УДК (шрифт напівжирний); у правому — ім’я і прізвище автора напівжирними літерами, під ним — назва міста (курсивом напівжирним). На наступному рядку курсивом друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Нижче – основний текст статті. Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

Посилання в тексті оформляти за зразком: [3, с. 15], де перша цифра — номер джерела в загальному (алфавітному) списку літератури, друга — цитована сторінка; на кожну позицію у списку літератури має бути посилання у тексті статті.

На окремому аркуші (повному) подається курсивом резюме (3 — 4 рядки) українською мовою. На наступному рядку з абзацу — ключові слова (шрифт — курсив).

Через один рядок — аналогічне резюме англійською мовою.

Через один рядок — аналогічне резюме російською мовою.

^ За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

Список літератури подавати в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва “ЛІТЕРАТУРА” друкується через один рядок після основного тексту великими напівжирними літерами (курсивом), посередині рядка.

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без учених звань — з рецензією доктора наук.

Поселення учасників конференції передбачається у місцевих готелях за рахунок учасників конференції.

Оргунесок у розмірі 50 гривень надсилається поштовим переказом. Разом з матеріалами конференції просимо надсилати копію квитанції про поштовий переказ.

Вартість однієї сторінки — 20 гривень. ^ Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Заявки на участь, статті з дисками, гроші на публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом на адресу:

Омельчук Юлії Олександрівні

Кафедра українського літературознавства

Інститут філології та журналістики

Херсонський державний університет

вул. 40 річчя Жовтня, 27

м. Херсон

73000

Електронна адреса:


Телефон для довідок: (0552) 32-67-56 (директорат Інституту філології та журналістики ХДУ; моб. 0506102171 (Омельчук Ю.О.).

Зразок оформлення матеріалівУДК Л.Степаненко кандидат філологічних наук,

доцент кафедри українського літературознавства Херсонського державного університету


НАЗВА СТАТТІ


Основний текст

Література:
На окремому повному аркуші:


У статті визначається…

Ключові слова…

The article is devoted…

Key words…


В статье определяется…

Ключевые слова…


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “микола куліш І розстріляне відродження”, присвячена...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція “літературна спадщина дніпрової чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики
Оргкомітет Всеукраїнської наукової конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» бажає...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство науки І освіти, молоді та спорту України Херсонський державний університет Інститут філології та журналістики Кафедра українського літературознавства Таврійська фундація
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської наукової конференції “Літературна спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет початкової
Світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет філології та журналістики Інформаційний лист iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи