Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу icon

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Скачати 310.12 Kb.
НазваПравила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Дата26.12.2012
Розмір310.12 Kb.
ТипПравила прийомуПогоджено


___ _____________ 2012 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


«23» листопада 2012 р.


Ректор

Козловський Ігор Анатолійович

___________________

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Приватного вищого навчального закладу

«Донецький інститут соціальної освіти» в 2013 році


Донецьк-2012


Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу

«Донецький інститут соціальної освіти» в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Донецький інститут соціальної освіти» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АД № 041434 від 13.07.2012 р., термін дії ліцензії до 01.07.2017 р. Прийом документів на напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» та на спеціальність 7.01010101 «Дошкільна освіта» можливий за умови отримання ліценції.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Донецький інститут соціальної освіти» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №  1902 / 22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

  1. Приватний вищий навчальний заклад «Донецький інститут соціальної освіти» (далі – ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти») оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  1. До ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно перебувають в Україні на законних підставах, приймаються до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» здійснюється за конкурсом.

1.3. Прийом до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.5 ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.6 На навчання до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з наданням другої вищої освіти (перепідготовка фахівців) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Мінімально можлива вартість одного року навчання вказана у додатку 1.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.00;

у липні та серпні: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00, субота - з 9.00 до 14.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Вступники на основі повної

загальної середньої

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

15 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»

20 липня 2013 року

5 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти »

20 липня 2013 року

5 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2013 року

13 серпня 2013 року

Строки проведення ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» творчих конкурсів

11 – 31 липня (включно) 2013 року

у декілька сесій

25 липня - 13 серпня

(включно) 2013 року

у декілька сесій

Строки проведення ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» вступних випробувань

21 – 31 липня (включно) 2013 року

6 – 13 серпня (включно) 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківперший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

не пізніше

14 серпня 2013 року


Терміни зарахування вступників


за кошти фізичних та

юридичних осіб –

не пізніше

23 серпня 2013 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше

28 серпня 2013 року


4.3. Прийом заяв та документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», конкурсний відбір та зарахування вступників на денну та заочну форми навчання осіб:

- які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим терміном навчання;

- на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

- на основі базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

проводиться в такі строки:


^ Етапи

вступної кампанії

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

(за скороченим терміном навчання)

На основі базової вищої освіти

(спеціаліст)

На основі базової або повної вищої освіти (магістратура)

Початок прийому заяв та документів

22 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»

19 серпня 2013 року

Строки проведення ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» вступних фахових випробувань

20 – 23 серпня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

27 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 серпня 2013 року


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу в ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється оброблюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

- ксерокопію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичні довідки за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.8. Особи, які в 2013 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, затверджених правилами прийому ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдина база) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.14. У разі необхідності, вступники повинні подати інші документи, якщо такі передбачені законодавством або стандартами вищої освіти для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, у терміни, визначені для прийому документів.

5.15. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

5.16. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі Єдиній базі.

Письмове підтвердження адміністратора Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

5.18. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.19. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів, один з яких визначається як профільний (див. додаток 5).

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра встановлюється кількість балів не нижче 124 з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацем третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти». При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 5 до цих Правил.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра вступні фахові випробування проводяться у формі співбесіди. Перелік показників конкурсного відбору наведено у додатках 3 та 4, строки та порядок проведення фахових випробувань визначені правилами прийому в пункті 4.3. розділу ІV. Додатковим показником для конкурсного відбору є середній бал з додатку до диплому державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

6.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу з додатку до диплому державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

6.5. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу. Творчий конкурс на напрям підготовки 6.030301 «Журналістика» складається з 3 сесій. І сесія – міні-твір за результатами проглянутого відеосюжету. ІІ сесія – тестування (філологічна спрямованість). ІІІ сесія – профорієнтаційне тестування.

6.6. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

6.7. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені у навчальному закладі, розглядає апеляційна комісія ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція особи, не згодної з виставленою оцінкою, подається тільки після попереднього перегляду роботи разом з головою предметної екзаменаційної комісії, та не пізніше наступного дня після оголошення результатів вступних випробувань. Розгляд апеляцій визначається “Положенням про порядок роботи апеляційної комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»”.

Апеляції розглядаються в присутності абітурієнта, не приймаються від родичів, і не є переекзаменуванням.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.11. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»” та вноситься до Єдиної бази.


^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ VIIІ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

- основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

- історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна освіта», «початкова освіта», «реклама і зв’язки з громадськістю» та напрями (спеціальності) галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки»;

- екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія»;

- педагогіка і психологія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта» та «соціально-політичні науки».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до правил прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, чинними правилами прийому не обмежується.


^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайтах вищих навчальних закладів (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.


^ XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

12.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» розглядає питання про можливість зарахування до вищого навчального закладу за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.


XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, або подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. У разі одночасного зарахування вступника до вищого навчального закладу за державним замовленням та ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» вступник зобов'язаний в установлений строк (п’ять календарних днів) від дня зарахування до вищого навчального закладу за державним замовленням подати до приймальної комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальгої освіти» довідку про зарахування у цей ВНЗ.

13.4. Якщо вищі навчальні заклади, до яких вступив абітурієнт, є комерційними, оригінали документів зберігаються в одному вищому навчальному закладі за домовленістю сторін, і видається довідка про зберігання оригіналів документів.

13.5. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.


^ XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти»:

- здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» );

- анулює надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» ;

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого (05 серпня) та третього (08 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування на перший курс денної форми навчання та списку вступників, рекомендованих до зарахування на перший курс заочної форми навчання (14 серпня) вступники повинні надати до приймальної комісії ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому для виконання вступниками вимог для зарахування не пізніше строків, вказаних у п.14.3.

Коригування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 14.1 цього розділу та може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників

14.3. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу «Донецький інститут соціальної освіти», але не пізніше:

- 22 серпня на І курс денної форми навчання;

- 27 серпня на І курс заочної форми навчання;

- 29 серпня на денну та заочну форми навчання осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим терміном навчання, на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на основі базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

14.4 Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIІ цих правил.

14.5 Рекомендовані до зарахування вступники, які у строки, визначені пунктами 14.1 і 14.3 цього розділу правил прийому до вищого навчального закладу, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», втрачають право зарахування на навчання.


^ XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» на підставі рішення приймальної комісії, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти», за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу ХVІІІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у приватному вищому навчальному закладі «Донецький інститут соціальної освіти» відповідно до конкурсного бала.

15.4 Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.


^ XVI. Додаткове зарахування до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» та зберігання робіт вступників

16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти». На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

16.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» встановлює квоти для акредитації журналістів: по два місця для представників телебачення, радіо, преси та Інтернет-видань відповідно.

Для отримання акредитації представники ЗМІ подають до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» заяву, скріплену печаткою та підписом керівника засобу масової інформації. В заяві має бути вказано:

- прізвище, ім’я та по батькові представників ЗМІ, їх належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

- назва засобу масової інформації;

- контактні дані, поштова адреса засобу масової інформації;

- строк запитуваної акредитації.

До заяви представники ЗМІ додають дві фотографії та копію свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (або ліцензії на мовлення, крім Інтернет-видань). Журналісти, які не є працівниками ЗМІ, додають до заяви копію документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у Національній спілці журналістів України).

Акредитація проводиться протягом 5 календарних днів після подачі цих документів.

Підтвердженням акредитації є акредитаційне посвідчення з фотографією акредитованої особи.

Акредитовані особи зобов’язані дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти». При їх систематичному грубому порушенні журналіст може бути позбавлений акредитації, про що ректор ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» приймає письмове рішення. В такому разі акредитаційне посвідчення підлягає поверненню.

17.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти» здійснюється за даними Єдиної державної бази з питань освіти із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VII - X цих Правил інформаційною системою «Конкурс».


Відповідальний секретар

приймальної комісії Ю.Є. Голубицька


Схожі:

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 Київ-2011
Правила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 році
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі Луцький гуманітарний університет здійснюється відповідно...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Приватного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у приватному вищому навчальному закладі «Український гуманітарний інститут» здійснюється відповідно...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до приватного вищого навчального закладу
«Деснянський економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом» здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Горлівського автодорожнього технікуму Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (далі – технікум) здійснюється відповідно до...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до Артемівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу
Артемівському індустріальному технікумі Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі...
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу в 2012 році (для вищих навчальних закладів III iv рівнів акредитації)
Провадження освітньої діяльності у (зазначається повна назва вищого навчального закладу) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи