Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 icon

Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
НазваДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Сторінка1/12
Дата09.11.2012
Розмір2.08 Mb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Інформація

про наукову та

науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія»

за 2011 рік


Острог, 2011


І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»

а) коротка довідка про Національний університет «Острозька академія» (до 7 рядків)

12..IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.Кучми. Указом Президента України від 22.І.2000 р. № 88/2000 - в Університет «Острозька академія», а Указом Президента України від 30.Х.2000 р. № 1170/2000 йому надано статус національного. 29 липня 2009 р. він отримав статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 798).

б) основні пріоритетні напрями Національного університету «Острозька академія» (до 7 рядків):

формування та підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; максимальне залучення до наукової роботи студентів та аспірантів; проведення фундаментальних наукових досліджень у сфері філософії, психології, економічної теорії, правознавства, історії й філології; здійснення прикладних досліджень у галузі психології, соціології, економіки; публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях, у т.ч. таких, які мають міжнародне визнання; співпраця із зарубіжними науковими інституціями, участь у міжнародних наукових програмах.

в) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки)

2009

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 128 .

З них: докторів наук – 28; кандидатів наук – 82.

2010 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 150.

З них: докторів наук – 37; кандидатів наук – 89.

2011 рік

Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) – 169.

З них: докторів наук – 38; кандидатів наук – 99.

г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки


Категорії

робіт

2009

2010

2011

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

1

48.441

1

47.8

1

55.201

Прикладні

­­­­­­­­-

-

-

-

-

-

Госпдоговірні

1

4,781

1

9,729

2

88,455

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій, кількість захищених дисертацій

У 2011 році працювали спеціалізовані вчені ради К 48.125.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки) та К 48. 125. 02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Протягом 2011 року відбувся захист 5-ти кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (історичні науки): Якубович М. М., Бойко Р. Ю., Альошина О. А., Павлюк Г. В., Загребельна Л. В. У грудні 2011 року подано документи на чергову переатестацію спецради.

У 2011 році на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 02 дисертації захистили 2 аспіранти: Антонюк Я. М. та Ремарчук Т. І. на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, за якою одержані результати)

Фундаментальне дослідження «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» було розпочато в січні 2011 року. На першому етапі виконання проаналізовано твори острозьких книжників Василя Суразького, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна Лятоша; опрацьовані архівні джерела щодо життя й творчості цих діячів культури; підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями творів Василя Суразького та Яна Лятоша.

У 2011 р. здійснювалася розробка теми «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності». Реалізація цієї концепції передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України.


ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня дослідження і характеристику його наукової та практичної значимості).

У 2011 році закінчених науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату та його значимість).

^ Назва науково-дослідної роботи: Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду.

Номер держреєстрації: 0111U001850.

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201020).

^ Керівник роботи – доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович.

Роботу над виконанням науково-дослідної роботи «Роль Острозької академії в розвитку філософської та суспільної думки ранньомодерного періоду» було розпочато в січні 2011 року. На першому етапі виконання проаналізовано твори острозьких книжників Василя Суразького, Герасима та Мелетія Смотрицьких, Івана Вишенського, Яна Лятоша. Опрацьовано архівні джерела щодо життя й творчості цих діячів культури.

Підготовлено та опубліковано видання з науковими коментарями творів Василя Суразького та Яна Лятоша:

1. Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції [монографія]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.; іл.

2. Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятош: ренесансна філософія та наука в українських землях [монографія].. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – 124 с.

Протягом звітного періоду науковим співробітником М.М. Якубовичем опубліковано 4 наукові статті за темою у фахових виданнях та ще 3 – на популярних інтернет-порталах («Релігійно-інформаційна служба України»). Узято участь у написанні двох наукових монографій.

Підготовлено до друку ще три наукові статті, присвячені проблемам інтерпретації Святого Письма у творах острозьких просвітників.

Співробітники взяли участь у 6-ми конференціях: чотирьох міжнародних (у Києві, Замості, Островці-Швєнтокшиському (Польща), Тегерані (Іран), одній всеукраїнській, одній регіональній, а також у круглому столі та науковому семінарі:

1. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 20–21 квітня 2011 р.

2. «Дні науки», Національний університет «Острозька академія», 23-24 березня 2011 р.

3. «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір», Вища Професійна Школа ім. Шимона Шимоновича в Замості (Польща), 19-20 травня 2011 р.

4. «Політика і процес локального та регіонального розвитку в умовах глобалізації», Вища Школа Бізнесу та Підприємництва в Островці-Свєнтокшиському (Польща), 26-27 травня 2011 р.

5. «Релігійна толерантність в сакральних традиціях аврамічних релігій», Національний університет «Острозька академія», 2 червня 2011 р.

6. «Острозька академія: історичні традиції та сучасність», Національний університет «Острозька академія», 4 жовтня 2011 р.

7. Семінар дослідників східних філософій, Інститут Філософії НАНУ, Київ, 25 жовтня 2011.

8. «Культури в підтримку людяності», Центр вивчення прав людини та культурного багатоманіття, Тегеран (Іран), 24-26 листопада 2011 р.

Розпочато пошукову роботу над підготовкою повного критичного видання усіх збережених латиномовних та польськомовних творів Яна Лятоша.

^ Фундаментальна розробка, що отримана в результаті роботи над темою

«Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів»

Тема розробки відповідає пріоритетам, затвердженим Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, напрям: «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук»). Керівник – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Кралюк П. М.

Наукова вартість розробки полягає у впровадженні завершеної системи аналізу логічно-смислової структури культурного тексту із врахуванням пре-дикурсивних, дискурсивних та пост-дискурсивних релятивізацій первинного категоріального тезаурусу. Впровадження методологічних позицій, орієнтованих на трискладовість процесу появи та визрівання культурного смислу як континуального хронотопу дозволяє відстежувати процес розгортання автохтонного культурного світогляду в часі й просторі. У елементах розробки знайшла своє застосування й подальший розвиток логічно-смислова теорія групи вчених Інституту Філософії Російської Академії Наук та фундаментальна методика дослідження індоєвропейських філософських традицій школи французького вченого Анрі Корбена.

На основі вивчення спадщини української філософської і теологічної думки ХVI – XVII ст. впроваджено методологію диференціювання культурних шарів на побутово-міфологічний (предискурсивний), доктринально-канонічний (дискурсивний) та філософсько-раціоналістичний (постдискурсивний). Досліджено, що еволюція автохтонних культурних концептів («світ», «розум», «дух», «тіло», «віра», «природа», «знання», «істина» та ін.) дозволяє фіксувати унікальні основні значення як ієрархію «сліду» попередніх шарів, супроводжувану ґенезою інтернальних та екстернальних конотацій. Поставлено під сумнів поширені методики традиційної «герменетивки підозри», яка десакралізує культурні прошарки, а також феноменологічного релятивізму, який трансценденталізує пріоритетну сигніфікацію. Запропоновано позицію експлікації первинного метатезаурусу як основного «каркасу» сутності культури із фіксацією відмінностей конотацій як продукту не лише нових контекстів (на чому наголошує традиційна історія філософії), а й еволюції світогляду від побутово-міфологічного до філософського-раціоналістичного через доктринально-канонічний пласт культурного розвитку. Обґрунтовано позицію континуальності світоглядних еволюцій як метаісторичного феномену. Уперше в науці знайдено компромісний підхід між культурним есенціалізмом та культурним релятивізмом, який обґрунтовано необхідністю дослідження партикулярних культурних концепцій із позицій трьох наративних прошарків як вихідних та постійно діючих елементів кожної світоглядної традиції.

Результати впровадження відображено у двох монографіях, присвячених творчості Яна Лятоса та Василя Суразького. Підготовлена теоретична база готується до публікації у всеукраїнських та зарубіжних виданнях.

Практичне значення розробки полягає у можливості адекватної реконструкції оригінальних світоглядних концепцій слов’янських філософських традицій. Важливе значення розробка має для дослідження транзиту філософського знання та відзначення реальної історичної ролі конкретної культури в розвитку наукових та філософських знань. Застосування методу логічно-смислового аналізу дозволяє спрогнозувати й наслідки культурного синкретизму, що особливо актуалізує розробку в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів в Україні.


ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні


а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).

Закінчених науково-дослідних робіт немає.

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).

У ході науково-дослідної роботи «Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств» (науковий керівник – Левицька С.О) розроблена «Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності». Реалізація цієї концепції передбачає створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування і документообігу; гармонізацію державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України. Суб’єктами регулювання стандартизації документообігу є Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерства та інші органи виконавчої влади, Державна служба Статистики України, Державна податкова адміністрація України.

Наукова робота «Оптимізація системи доходів Державного бюджету України» (науковий керівник – Хмарук Ю.В.). Запропоновано удосконалення формування доходів загального й спеціального фондів Державного бюджету України, визначено модель формування надходжень та напрями забезпечення стабільного функціонування системи доходів бюджету. Визначено чинники впливу та оптимальну модель забезпечення нормативного значення дефіцитності Державного бюджету України. Результати розробки планується реалізувати в Міністерстві фінансів України.

Наукова робота: вивчення громадської думки шляхом соціологічного опитування жителів 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької атомної електростанції з проблеми «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС» (науковий керівник – Шостак І.В.), яке проводилося на замовлення виробничого підприємства «Атомпроектінжиніринг». Опитування дало можливість одержувати надійну і репрезентативну інформацію, нагромаджувати її, аналізувати зміни громадської думки в динаміці шляхом проведення повторних опитувань з тих самих проблем.


^ V. Розробки, які впроваджено у 2011 році (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

1

Застосування методу логічно-смислового аналізу в процесі реконструкції автохтонного метатезаурусу первинних культурних текстів», Кралюк П.М., Якубович М. М.

Вперше в українській та зарубіжній наукці проаналізовано творчість Яна Лятоша, розглянуті погляди Василя Суразького та інших православних традиціоналістів ранньомодерного періоду, висвітлено специфіку їхніх наукових поглядів.

Національний університет «Острозька академія» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вул. Семінарська,2, м. Острог, Рівненська обл. 35800.

Листопад, грудень 2011 р.

Друкована продукція: монографії «Василь Суразький: апологія православної традиції» та «Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях»

2

Вивчення громадської думки «Ставлення населення до будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС», Шостак І.В.


Забезпечено репрезентативну оцінку думки жителів 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС

Відокремлений підрозділ «Атомпроектінжинірінг» ДП НАЕК «Енергоатом», вул.Гайдара, 6, м.Київ, 0

Липень 2011 р.

Одержано надійну репрезентативне інформацію про ставлення населення 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС щодо добудови нових блоків


3

Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності, Левицька С.О.

Гармонізація державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами соціально-економічного розвитку України

Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, вул. Дегтярівська, 39-44, м.Київ,

04119

Вересень 2011 р.

Створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності Крну за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconЩо використовуються в академічних дослідженнях в останні два-три роки терміни «політики відкритого доступу»
В останні два-три роки терміни «політики відкритого доступу», «інституційні репозиторії», «вебометричний рейтинг вузу» і т п все...
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДодаток 1 №№ з/п
Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують нддкр з врахуванням 2-ї половини дня / всього
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconНаказ №389 Про норми часу для планування і обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Ичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ” та з метою вдосконалення...
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДодаток 2 до наказу № від 2013 р. Довідка про стан виконання дисертаційних робіт
Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів університету на 2011-2015 роки
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДодаток 1 до наказу №5 2 03 від «12» лютого 2014 р. Довідка про стан виконання дисертаційних робіт
Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів університету на 2011 – 2015 роки
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconДонецький державний університет
Тимчасові норми часу для планування й обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної, виховної профорієнтаційної...
Довідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128 iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи