Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка icon

Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка
НазваСтруктура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка
Сторінка1/4
Дата13.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Структура змісту екзамену

Крок 1 Загальна лікарська підготовка
(1 вісь)

1.0.0.0

Загальні принципи

1.1.0.0

Біохімія і молекулярна біологія


1.1.1.0

* генна експресія: структура, реплікація й обмін ДНК

1.1.1.1

** структура ДНК

1.1.1.2

** аналіз ДНК: рестрикційний аналіз, PCR ампліфікація, гібридизація

1.1.1.3

** реплікація ДНК, мутація, репарація, деградація

1.1.1.4

** генна структура і організація,хромосоми про- і эукаріотів

1.1.1.5

* рекомбінація, послідовність вставлень, транспозони

1.1.1.6

** механізми генетичного обміну (трансформація, трансдукція, кон'югація)

1.1.1.7

** плазміди і бактеріофаги

1.1.2.0

* генна експресія: транскрипція

1.1.2.1

** транскрибування ДНК у РНК, энзиматичні реакції, РНК, деградація РНК

1.1.2.2

** регуляція: цис-регуляторні елементи, транскрипційні фактори

1.1.2.3

** дефекти в транскрибуванні і процесингу РНК (приклад: таласемія)

1.1.3.0

* генна експресія: трансляція

1.1.3.1

** генетичний код

1.1.3.2

** структура і функція тРНК

1.1.3.3

** структура і функція рибосом

1.1.3.4

** синтез білка

1.1.3.5

** регуляція трансляції

1.1.3.6

** посттрансляційні модифікації

1.1.3.7

** деградація білка

1.1.3.8

* дефекти в трансляції і білковій деградації

1.1.4.0

* структура і функція білків

1.1.4.1

** принципи структури й укладання білка

1.1.4.2

** энзими: кінетика, термодинаміка, механізми реакцій

1.1.4.3

** структурні і регуляторні белки: лігандні зв'язки, самозборка

1.1.4.4

** мутації, що змінюють белки (приклад: гемоглобінопатії, сімейна гіперхолестеринемія)

1.1.5.0

** порушення обміну белка на різних етапах, позитивний і негативний його баланс

1.1.6.0

* енергетичний метаболізм: метаболічні послідовності і регуляція

1.1.6.1

** генерація енергії з вуглеводів, жирних кислот і неесенціальних амінокислот

1.1.6.2

** збереження енергії: глюконеогенез, глікогенез, синтез жирних кислот і тригліцеридів

1.1.6.3

** термодинамика: ВІЛьна енергія, хімічна рівновага, енергетика АТФ

1.1.6.4

** змінений енергетичний метаболізм (приклад: отруєння ціанідами)

1.1.7.0

* метаболічні шляхи малих молекул і асоційовані захворювання

1.1.7.1

** біосинтез і деградація амінокислот (приклад: фенілкетонурія)

1.1.7.2

** біосинтез і деградація пуринових і пиримідінових нуклеотидів

1.1.7.3

** біосинтез і деградація ліпідів і холестерину, стероїдних гормонів

1.1.7.4

** синтез і деградація порфиринів і жовчних кислот (приклад: порфирії)

1.1.8.0

* біосинтез і деградація інших макромолекул

1.1.9.0

* порушення ліпідного обміну.

1.1.9.1

** порушення основних етапів обміну жиру.

1.1.9.2

** порушення обміну холестерину

1.1.10.0

* порушення вуглеводного обміну.

1.1.10.1

** порушення основних етапів обміну вуглеводів.

1.1.10.2

** гіпо- і гіпергликемічні стани.

1.1.10.3

** цукровий діабет.

1.1.11.0

* порушення водно-сольового обміну.

1.1.11.1

** позитивний і негативний баланс.

1.1.11.2

** набряк і водянки.

1.1.11.3

** порушення обміну електролітів.

1.1.12.0

* порушення кислотно-лужної рівноваги.

1.1.12.1

** ацидози й алкалози.

1.1.12.2

** патогенетичні основи их корекції.

1.1.13.0

* харчове голодування.

1.1.13.1

** повне і неповне голодування.

1.1.13.2

** часткове (якісне) голодування.

1.2.0.0

Біологія клітин

1.2.1.0

* структура і склад клітинних мембран, йонні канали і помпи, ендоцитоз

1.2.2.0

* вторинні месенджерні системи

1.2.3.0

* органели

1.2.4.0

* секреція і екзоцитоз

1.2.5.0

* цитоскелет, включаючи клітинний рух і інтрацелюлярний транспорт

1.2.6.0

* ядро (хроматин, нуклеола, ядерна оболонка)

1.2.7.0

* клітинний цикл, включаючи мейоз

1.2.7.1

* *порушення мітозу, соматичні мутації

1.2.7.2

* *статеві клітини, генеративні мутації

1.2.7.3

* *клонування клітин

1.2.8.0

* поверхнева спеціалізація, міжклітинні з'єднання

1.2.9.0

* м'яз: структура і регуляція скорочувальних елементів

1.2.10.0

* збудливі клітки, вольтаж- і ліганд- залежні канали і рецептори

1.2.11.0

* міжклітинна комунікація

1.2.12.0

* экстрацелюлярний матрикс

1.2.13.0

* оборотні клітинні ушкодження

1.2.13.1

** загальні механізми і прояви ушкодження клітини.

1.2.13.2

** порушення структури і функції окремих клітинних органел.

1.2.13.3

** особливості гострого і хронічного ушкодження клітини.

1.2.13.4

** порушення функцій ушкоджених клітин і ихньої взаємодії.

1.2.13.5

** механізм захисту й адаптації клітин при впливах, що ушкоджують.

1.2.14.0

* адаптація до хронічного клітинного ушкодження (атрофія, гіперплазія)

1.2.15.0

* необоротні клітинні ушкодження, апоптоз

1.2.16.0

* ушкодження внаслідок ішемії, дії кисневих радикалів, збуджуюче-токсичних амінокислот

1.3.0.0

Розвиток людини і генетика

1.3.1.0

* ембріогенез: генна експресія, морфогенез тканин

1.3.1.1

** запліднення, клонування організмів

1.3.1.2

** критичні періоди в ембріогенезі

1.3.1.3

** біосоціальна сутність репродукції людини

1.3.1.4

** системні механізми гомеостазу

1.3.2.0

* вроджені аномалії (атавістичні вади розвитку)

1.3.2.1

** генотип, геном, каріотип і фенотип людини

1.3.2.2

** взаємодія генів, як основа нормальних і аномальних процесів

1.3.2.3

** зчеплене успадкування генів, зчеплені зі статтю хвороби

1.3.2.4

** генетика груп крові, антигенні системи

1.3.2.5

** фенотипова і генотипова мінливість

1.3.3.0

* генний аналіз: аналіз родоводу, генетичні маркери, аналіз зв'язків

1.3.4.0

* популяційна генетика

1.3.4.1

** генетична структура популяції людини, генетичний вантаж

1.3.4.2

** генетичний і фенотиповий поліморфізм людства

1.3.5.0

* хвороботворні мутації

1.3.5.1

** хромосомні аномалії: транслокації, делєції, дуплікації, інверсії

1.3.5.2

** импринтинг і мозаїцизм

1.3.5.3

** дефекти одного гена

1.3.5.4

** генні та хромосомні хвороби

1.3.6.0

* мультифакторні хвороби (приклад: атеросклероз)

1.3.7.0

* принципи лікування

1.3.7.1

** консультування, пренатальна (і постнатальна)діагностика, принципи профілактики

1.3.7.2

** можливості генної терапії

1.3.7.3

** питання етики

1.3.7.4

** екогенетика,фармакогенетика, мутагени, антимутагенні засоби

1.3.7.5

** генна інженерія і біотехнологія

1.4.0.0

Біологія тканин і их реакції на хворобу. (Загальпатологічні процеси)

1.4.1.0

* розлади кровообігу.

1.4.1.1

** збільшення об’єму циркулюючої крові

1.4.1.2

** загальне недокрів'я гостре і хронічне.

1.4.1.3

** тромбоз і емболія.

1.4.1.4

** ішемія та інфаркт.

1.4.1.5

** кровотеча і крововилив.

1.4.2.0

* ушкодження.

1.4.2.1

** некроз і апоптоз.

1.4.2.2

** атрофія загальна і місцева.

1.4.2.3

** дистрофії паренхиматозні: вакуольна, гіаліново-крапельна, рогова, жирова.

1.4.2.4

** дистрофії мезенхимальні: мукоїдне і фібриноїдне набрякання, гіаліноз

1.4.2.5

** дистрофії змішані: гемосидерози, жовтяниці

1.4.3.0

* компенсаторно-пристосувальні процеси

1.4.3.1

** гіпертрофія робоча і вікарна; гіпертрофія міокарда

1.4.3.2

** гіперплазія захисна, компенсаторна, гормональна

1.4.3.3

** регенерація фізіологічна, репаративна, патологічна

1.4.3.4

** джерела регенерації, рівні регенерації, її морфогенез

1.4.3.5

** регенерація епітелію покрівного і залозистого

1.4.3.6

** регенерація сполучної тканини, судин

1.4.3.7

** регенерація м'язової, нервової тканини

1.4.4.0

* запалення

1.4.4.1

** компоненти запальної реакції, первинна і вторинна альтерація

1.4.4.2

** альтернативне запалення: вірусний гепатит, міокардит при дифтерії, виразки.

1.4.4.3

** проліферативне запалення

1.4.4.4

** ексудативне запалення

1.4.4.5

** судинна реакція з ексудацією і еміграцією.

1.4.4.6

** клініко-анатомічні форми гнійного запалення

1.4.4.7

** порушення обміну речовин у вогнищі запалення.

1.4.4.8

** медіатори запалення

1.4.5.0

* новоутворення

1.4.5.1

** етіологія пухлин

1.4.5.2

** характеристика обміну речовин у пухлинах.

1.4.5.3

** підстави для гістологічної діагностики злоякісності

1.4.5.4

** клітинна біологія, біохімія і молекулярна біологія неопластичних клітин

1.4.5.5

** поліпептидний фактор росту, змінена клітинна диференціація

1.4.5.6

** спадкові неопластичні порушення

1.4.5.7

** екологічний канцерогенез

1.4.5.8

** інвазія і метастазування

1.4.5.9

** імунологія пухлини: тумор-асоційовані антигени, імунний нагляд

1.4.5.10

** паранеопластичні прояви рака

1.4.5.11

** епідеміологія і профілактика рака

1.4.5.12

** механізми метастазування і пухлинного переродження

1.4.6.0

* лихоманка

1.4.6.1

** стадії розвитку лихоманки, типи температурних кривих.

1.4.6.2

** механізм дії пірогенів, піротерапія.

1.4.6.3

** функціональні порушення в організмі при лихоманці.

1.4.7.0

* гіпоксія.

1.4.7.1

** види гіпоксій.

1.4.7.2

** патогенез гіпоксичних станів.
  1   2   3   4

Схожі:

Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу спеціальності «Загальна лікарська підготовка»
...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу спеціальності «Загальна лікарська підготовка»
...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconНазва дисципліни
...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconДистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок 3
Дистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconПро перенесення терміну проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок Загальна лікарська підготовка»
Відповідно до листа Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції моз україни від 17. 04. 2012 р. №08. 01-47/555...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconГрафік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська підготовка» у Буковинському державному медичному університеті у 2012/2013 н р
Графік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconГрафік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до млі «Крок Загальна лікарська підготовка» у Буковинському державному медичному університеті у 2011/2012 н р
Графік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до млі «Крок Загальна лікарська...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconГрафік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська підготовка» у Буковинському державному медичному університеті у 2013/2014 н р
Графік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська...
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconКрок Загальна лікарська підготовка 2011 рік
В крови: лейк. $11\cdot10 9$/л$, п. 6\%, c. 70\%, лимф. 8\%, соэ- 42 мм/час
Структура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка iconКрок Загальна лікарська підготовка
У 31-річного хворого з'явився різкий озноб, т 39,0 0С, що трималась 9 годин І раптово
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи