Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) icon

Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів)
Скачати 145.27 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів)
Дата07.11.2012
Розмір145.27 Kb.
ТипІнформація

ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування. Закарпатський державний університет.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 22114000

1.3. Місцезнаходження. 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької,89А

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. –р/р - 35224003002009 в ГУДКУ Закарпат. області, МФО 812016.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Проректор з АГР Далекорей Михайло Іванович, 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької,89, каб.№111, тел/факс.: (0312)65-54-00, e-mail: zakdu@ukrpost.net;

начальник сектору менеджменту, маркетингу Зейкан Антон Миколайович, 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької,89, каб.№277, тел/факс.: (0312)65-53-04, e-mail: zakdu@ukrpost.net.

^ 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код за ЄДРПОУ 00027677.

^ 2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету (спецфонду).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.zakdu.edu.ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів).

5. Інформація про предмет закупівлі:

^ 5.1. Найменування предмета закупівлі. Поточний ремонт підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ по вул. Українській,19 в м. Ужгород .

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Поточний ремонт підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ по вул. Українській,19 в м. Ужгород (заміна пожежних гідрантів по двом стоякам, встановлення системи водопостачання (резервуар ємністю 500-1000 л., насос), проведення сантехнічних робіт різного характеру, проведення поточного ремонту електричного обладнання, заміна електропроводки, розеток, вимикачів, ламп, електрощитів), проводиться згідно опису робіт (дефектного акту), який складає та подає учасник торгів в складі своєї пропозиції. Загальна площа приміщень, що підлягають поточному ремонту становить 650 м. кв.

^ 5.3. Строк надання послуг. Березень - квітень 2011 року.

6. Основні умови договору. Відповідно до ст.41 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та повинні містити такі положення:

 • Підрядник зобов'язується надати послуги з поточного ремонту підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ по вул. Українській,19 в м. Ужгород, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

 • Підрядник виконує всі послуги відповідно до вимог кошторисної документації, усуває недоробки, що виникли протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта через неякісне виконання робіт.

 • Замовник здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, контроль за виконанням послуг, приймання виконаних послуг.

 • Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

 • Оплата наданих послуг проводиться після підписання відповідних актів.

 • Замовник має право затримати кінцеві розрахунки до усунення недоробок та дефектів, виявлених під час приймання наданих послуг.

 • Місце надання послуг: м. Ужгород, вул.Українська,19.

 • Строк надання послуг: до 31.12.2011 року.

 • Датою закінчення надання послуг вважається дата їх прийняття Замовником. Допускається дострокове надання послуг за погодження із Замовником.

 • Термін закінчення всього обсягу послуг залежить від бюджетного фінансування.

 • Замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи з поточного ремонту приміщень або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

 • Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження матеріалів, конструкцій, виробів здійснює Підрядник. Він контролює якість та комплектність цих ресурсів, несе ризик їх випадкової втрати і випадкового пошкодження до моменту здачі послуг в гарантійну експлуатацію.

 • Підрядник відповідає за якість матеріальних ресурсів та їх відповідність державним стандартам, технічним умовам, наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів чи інших документів, що засвідчують їх якість.

 • У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

 • За невиконання або неякісне виконання обов'язків згідно з Договором Підрядник та Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 • У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за договором Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачуються штрафні санкції, за кожний день прострочення від загальної ціни договору.

 • Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором.

 • За умов неякісного надання послуг, їх доопрацювання на вимогу Замовника здійснюється за рахунок Підрядника.

 • Здача-приймання послуг здійснюється відповідно діючим нормам і правилам.

^ 7. Строк дії цінових пропозицій. Не менше 120 днів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам.

8. Подання цінових пропозицій:

Цінові пропозиції подаються письмово на адресу визначену п.8.1. даного Запиту у вигляді комерційної пропозиції, із зазначенням ціни в національній валюті на послуги та інших відомостей щодо характеристики послуг. Пропозиція подається формі визначеній у Додатку №1 до даного Запиту та затверджується мокрою печаткою учасника торгів. Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших загальнообовязкових витрат.

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

Пропозиція подається у запечатаному конверті з поміткою «не розкривати до 11.00 год. 07.03.2011року».

На Конверті повинен бути напис, що містить відомості про учасника торгів (найменування, адреса, телефони, код за ЄДРПОУ) предмет закупівлі та повна назва і місцезнаходження Замовника.

Якщо конверт не запечатаний, або не промаркований у відповідності із вищенаведеними вимогами, такий конверт не вважається ціновою пропозицією і повертається відправнику.

8.1. Місце. 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, каб. №277, особисто та/або поштою.

8.2. Строк. 07.03.2011 року до 10.00 год.

Всі цінові пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і будуть повернені Учаснику.

^ 9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, каб. №277.

9.2. Дата. 07.03.2011 року.

9.3. Час. 11.00 год.

До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

^ 10. Додаткова інформація.

Довідки за тел. (0312)65-53-04, Зейкан Антон Миколайович.

Пропозиція Учасника та усі документи, що мають відношення до неї, готуються українською мовою.

Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу цінової пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститись відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені відповідно до вимог встановлених у запиті.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо на послуги, які пропонується надати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов'язані із підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються.

Як частину своєї пропозицій учасник подає документи зазначені у додатку №2.

Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам – повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, передбачених цією частиною, є нікчемним.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити цінову пропозицію учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої кваліфікації у змові;

4) фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити цінову пропозицію учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель».


^ Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з АГР М.Далекорей

Додаток 1


форма «ЦІНОВА пропозиціЇ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг з поточного ремонту підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ по вул. Украънська,19 в м.Ужгород, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши запит цінових пропозицій, дослідивши об’єкт та технічні вимоги Замовника, на підставі зробленого нами дефектного акту, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції за наступну суму. (з ПДВ):


(цифрами):(словами):
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 – ти календарних днів із дня розкриття цінових пропозицій згідно із запитом цінових пропозицій (котирувань), встановленим Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або Учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. № 2289-VI.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 2


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


Інформація про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям


^ 1. Документальне підтвердження наявністі обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність у Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням власні чи орендовані.

^ 2. Документальне підтвердження наявністі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про перелік і кваліфікацію працівників інженерно – технічних професій, що будуть залучені до виконання даного замовлення, із зазначенням посади, освіти, загального стажу роботи, стажу роботи на займаній посаді.

^ 3. Документальне підтвердження наявністі досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1. Довідка у довільній формі із зазначенням замовника торгів, обсягом послуг, характеристикою послуг та інші відомості, за останні 3 роки. Відомості повинні підтверджуватися копіями договорів, завіреними печаткою учасника. Замовниками згідно договорів можуть бути підприємства, установи та організації державної та недержавної форми власності.

^ 4. Документальне підтвердження наявністі фінансової спроможності.

4.1. Копія Фінансового звіту за попередній рік (“Баланс”, “Звіт про фінансові результати”) зробленого із оригіналу завіреного відміткою (штемпелем) органа статистики до якого подається;

4.2. Копія звіту про рух грошових коштів за попередній рік;

4.3. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 днів давності відносно дати розкриття тендерних пропозицій.


Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частин 1 та 2 статті 17 Закону


^ 1. Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

1.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.


2. Фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

2.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).

3. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

3.1. Довідка, складена у довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

^ 4. Учасником надано документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

4.2. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.3. Копію паспорту (для фізичних осіб).

4.4. Копія свідоцтва Державної податкової адміністрації (інспекції) про реєстрацію платника податків.

^ 5. Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

5.1. Оригінал чи копія довідки з агентства з питань банкрутства, або департаменту з питань банкрутства міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або Витягу з ЄДРПОУ з вказаннями відомостей про наявність рішення замовника або рішення суду про ліквідацію учасника. (довідка не більше двомісячної давності відносно дати розкриття тендерних пропозицій).

^ 6. Учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

6.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах чинну на момент розкриття (термін дії довідки 10 днів з дати видачі).

^ 7. Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

7.1. Копію статуту або іншого установчого документу.

7.2. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

7.3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

^ 8. Документальне підтвердження того, що учасник має право здійснювати відповідний вид діяльності:

8.1. Копія ліцензії на виконання даних робіт з переліком робіт.


Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені підписом керівника або уповноваженої особи та власною печаткою організації-учасника, а для фізичної особи – власним підписом;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних;

в) В разі перенесення дати розкриття даних торгів, Довідки отримані учасниками вважатимуться чинними, якщо їх дія припадає хоча б на одну із дат, на яку призначались торги чи переносились.

Схожі:

Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www pdpu edu uа
Найменування. Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Качковський Олександр Петрович проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Данчук Олег Тадейович- проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357339
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи