Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет icon

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет
Скачати 50.93 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет
Дата07.11.2012
Розмір50.93 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій


N 02-З від 28.03.2011року

1. Замовник:

1.1. Найменування. Закарпатський державний університет.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. № 22114000

1.3. Місцезнаходження. 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької 89А

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Зейкан Антон Миколайович,секретар комітету з конкурсних торгів, м. Ужгород, вул. Заньковецької 89, тел. (0312)65-53-04

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. № 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Поточний ремонт підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ, по вул. Українська,19, м. Ужгород

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Поточний ремонт підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ, по вул. Українська,19, м. Ужгород

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.zakdu.edu.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. Бюлетень №22(468) від 21.02.2011року №23264.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. Бюлетень №31(477) від 14.03.2011р. повідомлення № 011292 (БУД).

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. Бюлетень №37(483) від 28.03.2011р. інформація №020425.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі.- 3.

5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1. Приватний підприємець Іванчулинець Василь Михайлович.

2. Приватний підприємець Товт Валерія Василівна.

3. Приватний підприємець Легкоступ Вікторія Вікторівна.

5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

1- Ідн.№1919903731

2 - ідн.№2677915808

3 - ідн.№2851510863

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

1- м. Ужгород,вул. Котовського,19/24

2 - м. Ужгород,вул. Лермонтова,1/2.

3 - м. Ужгород,вул. Українська,21/18

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).

1 – 04.03.2011р. 13.00 год.

2 – 04.03.2011р. 15.00 год.

3 - 04.03.2011р. 15.30 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 09.03.2011 р. 11.00 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. – 3.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

Пропозиція конкурсних торгів учасника - Приватний підприємець Легкоступ Вікторія Вікторівна, не відповідає умовам документації конкурсних торгів,а саме:

^ Причини відхилення пропозиції:

1) п.п. 4.2, 4.3 п.4 Додатку №2 запиту цінових пропозицій «Документальне підтвердження наявністі фінансової спроможності», а саме: Копія звіту про рух грошових коштів за попередній рік, довідка з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, не більше 30 днів давності відносно дати розкриття тендерних пропозицій – не надано.

2) п.п.6.1 п. 6 Додатку №2 запиту цінових пропозицій «Учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)», а саме: Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах чинну на момент розкриття (термін дії довідки 10 днів з дати видачі) – не надано.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

^ 1 - Приватний підприємець Іванчулинець Василь Михайлович, 99 879грн.24коп. (дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот сімдесят дев’ять грн. 24 коп.)з ПДВ.

2 - Приватний підприємець Товт Валерія Василівна, 99 667грн.68 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч шістсот шістдесят сім грн. 68 коп.)з ПДВ.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ).99 667грн.68 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч шістсот шістдесят сім грн. 68 коп.) з ПДВ.

6.7. Дата акцепту пропозиції. 10.03.2011р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватний підприємець Товт Валерія Василівна.

7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. ідн.№2677915808

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс м. Ужгород,вул. Лермонтова,1/2. (0312)066-01-60.

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. «21» березня 2011року. 99 667грн.68 коп. (дев’яносто дев’ять тисяч шістсот шістдесят сім грн. 68 коп.)з ПДВ.

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.-----------

 10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.-------------

10.2. Підстави.------------

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

^ Надані пропозиції учасників відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та не мають обставин, встановлених статтею 17 Закону.

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1. Приватний підприємець Іванчулинець Василь Михайлович.

2. Приватний підприємець Товт Валерія Василівна.

11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

3. Приватний підприємець Легкоступ Вікторія Вікторівна

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

Відповідно до кошторису на 2011 рік фінансування з державного бюджету, а також відповідно до річного плану закупівель та керуючись Законом України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI від 01.06.2010 року було обрано процедуру запиту цінових пропозицій для закупівлі за державні кошти послуг «Поточний ремонт підвальних приміщень корпусу №3 ЗакДУ, по вул. Українська,19, м. Ужгород».

13. Склад комітету з конкурсних торгів


1. Начальник юридичного відділу Попова А. М. __________________

2. Головний бухгалтер ПГК – Кармішкіна О. М. __________________

3. Бухгалтер – Чередніченко С. К. __________________

4. Головний інженер – Вайданич В.В. __________________


Голова комітету з конкурсних торгів  Далекорей М.І.


Секретар комітету з конкурсних торгів  ЗейканА.М.  

Схожі:

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №6 від 12. 03. 2012р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
move to 0-20597251
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №01 від 27. 04. 2011р. Замовник: Найменування. Вінницький національний технічний університет
move to 0-184424
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №121 від 21. 02. 2011 р. Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №121 від 23. 02. 2011 р. Замовник: Найменування: двнз «Донецький національний технічний університет»
Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, Донецька обл., вул. Артема, буд. 58, 83001
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 5 від 12. 03. 2012 року Замовник: > Найменування
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №2 від 19. 04. 2011р. Замовник: > Найменування
Панченко Микола Васильович, перший проректор напкб, ар крим, м. Сімферополь вул. Київська, 181, тел./факс (0652) 22-84-84 napks@napcs...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет. Ідентифікаційний код за єдрпоу
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №20 від 11. 11. 2011р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №19 від 31. 10. 2011р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 02-з від 28. 03. 2011року Замовник: > Найменування. Закарпатський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №17 від 10. 10. 2011р. Замовник: > Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи