Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Скачати 68.39 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Дата07.11.2012
Розмір68.39 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ІІI-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання», яка відбудеться 28-29 квітня 2011 року в м. Ужгороді на базі Закарпатського державного університету.

Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році» з ініціативи Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету Закарпатського державного університету та Закарпатського осередку Ліги студентів Асоціації правників України, за підтримки Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними напрямами (секціями):

 1. Теорія та історія держави і права, філософія права.

 2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.

 3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право.

 4. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.

 5. Кримінальне право та кримінологія.

 6. Кримінальний процес та криміналістика.

 7. Трудове право та право соціального забезпечення.

 8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.


Робоча мова конференції: українська.

Організаційний комітет

конференції

Ващук Ф.Г. – ректор Закарпатського державного університету, д.т.н., проф. (голова)

^ Полюжин М.М. – проректор з науково-методичної роботи ЗакДУ, д. ф. н., проф.

Трачук П.А. – декан юридичного факультету ЗакДУ, к.ю.н., доц.

Ващук О.М. – директор ННІ інформаційних технологій ЗакДУ, к.ю.н., доц.

Олексик Х. М. – заст. декана юридичного факультету ЗакДУ, к. іст. н., проф.

^ Шпільман Б.С. – голова НТСА ЗакДУ.

Шершун К.П. – голова НТСА юридичного факультету ЗакДУ (відповідальний секретар).

Дацюк В.Б. – голова Закарпатського осередку Ліги студентів АПУ.


Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

 1. Заявку на участь в конференції за формою, що додається.

 2. Електронний варіант статті або наукових тез.

 3. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня).

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 18.00 год. 5 квітня на адресу електронної пошти pravovi4utannja@gmail.com


Увага! Кількість учасників конференції обмежена. У випадку перевищення запланованої кількості учасників Оргкомітет залишає за собою право достроково припинити прийом заявок.


^ Вимоги до оформлення доповідей

 • Наукова стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження та не містити плагіату.

 • Обсяг статті – до 8 сторінок, наукових тез - до 4-х сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

 • Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

 • Другий - прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

 • Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання.

 • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

 • Наприкінці роботи слід вказати відомості про наукового керівника.

 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках — [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки.

 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліо-графічного опису (див.: стандарт «Бібліогра-фічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

 • Електронний варіант доповіді має бути названий прізвищем автора роботи і записаний у форматі doc (наприклад, Іваненко.doc).

Примітка:

1.У разі невідповідності статті (доповіді) вказаним вимогам Оргкомітет може відмовити у прийнятті її до друку.

2. Про реєстрацію Ваших матеріалів Оргкомітет надішле лист-підтвердження.

^ Фінансові аспекти

Витрати учасників, що пов’язані з перебу-ванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Розмір організаційного внеску становить: для членів Ліги студентів Асоціації правників України – 80 грн, для інших учасників – 90 грн.

Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, які будуть надіслані у листах-підтвердженнях кожному учаснику Організаційним комітетом.

Увага!Після отримання Вами банківських реквізитів, просимо надіслати нам одночасно:

 1. Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

 2. Для членів Ліги студентів АПУ – відскановану копію посвідчення кандидата у члени АПУ.


Програма роботи конференції

28 квітня

9.00-10.00 – реєстрація учасників

10.00-11.00 – відкриття конференції, пленарне засідання

11.00-14.00 – секційні засідання

14.00-14.30 – обід

14.30 –18.00 – секційні засідання

20.00 – дружня вечірка (участь необов’язкова, оплата здійснюється індивідуально кожним учасником)


29 квітня

9.00-11.00 – секційні засідання

11.00-12.00 – підведення підсумків, закриття конференції, нагородження учасників

11.00 - 17.00 – екскурсійна програма.

18.00 – від’їзд учасників


Зразок заявки на участь у ІІІ-ій Всеукраїнській

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених

«Закарпатські правові читання»

Прізвище, ім’я, по-батькові
Назва навчального закладу
Факультет, курс
Назва доповіді
Назва секції
Домашня адреса, телефон
Електронна пошта
Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, вчене звання, науковий ступінь)
Адреса навчального закладу
ПІБ, телефон/факс та наукові регалії керівника навчального закладу (декана факультету)
Планую (необхідне підкреслити):

а)взяти безпосередню участь у конференції

б)не планую безпосередню участь
Потреба у мультимедійній техніці
Дата і час прибуття
Дата і час від’їзду
Необхідність бронювання готелю (на який період)
Дата заповнення

^ Координати оргкомітету

88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89,

Закарпатський державний університет., Юридичний факультет
тел./факс: (0312) 65-45-47.
Ел. адреса:
pravovi4utannja@gmail.com

Web-сторінка: www.zakdu.edu.ua

Відповідальний секретар:

Ксенія Шершун –

голова НТСА юр. факультету ЗакДУ

тел.: 050 830 80 28

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Закарпатський державний університет

Юридичний факультет

Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету ЗакДУ

^ Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України

Ліга студентів Асоціації правників України
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених

«Закарпатські правові читання»


28-29 квітня 2011 року


м.Ужгород

Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі іі-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» icon«проблеми формування інформаційної культури особистості»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених І студентів
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи