Новые поступления в библиотеку icon

Новые поступления в библиотеку
Скачати 103.25 Kb.
НазваНовые поступления в библиотеку
Дата04.11.2012
Розмір103.25 Kb.
ТипДокументи

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ1.

65.290-2

І-19


Іванілов О.С.

Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 728 с

Учебная литература: /Экономика предприятия.2.

65в6

І 74


Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів : навч. посібник / О. М. Томашевський [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 296 с

Учебная литература: /Моделирование бизнес-процессов.3.

67.404.4(4УКр)

А 76


Апопій І.В.

Сімейне право України : навч. посібник / І. В. Апопій. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 360 с

Учебная литература: /Семейное право.4.

65в6

Б 83


Боровик О.Л.

Дослідження операцій в економіці : навч. посібник / О. Л. Боровик, Л. В. Боровик. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 424 с

Учебная литература: /Исследование операций.5.

88.4

Б 86


Бочелюк В.Й.

Юридична психологія : навч. посібник / В. Й. Бочелюк. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 336 с

Учебная литература: /Юридическая психология.6.

67.408(4Укр)

В 31


Вереша Р.В.

Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / Р. В. Вереша. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 320 с

Учебная литература: /Уголовное право.7.

65.262я73

В 61


Вовчак О.Д.

Гроші та кредит : навч. посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 424 с

Учебная литература: /деньги и кредит.8.

30.11

Г 61


Головчук А.Ф.

Інженерна та комп`ютерна графіка : навч. посібник / А. Ф. Головчук, О. І. Кепко, Н. М. Чумак. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 160 с

Учебная литература: /компьютерная графика.9.

67.406(4Укр)-3

Г 72


Господарський кодекс України. Науково - практичний коментар : законы и законодательные акты / ред. В. М. Коссак. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2010. - 672 с

Учебная литература: /хозяйственное право.10.

67.406(4Укр)-3

Г 72


Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 02 квітня 2012 року : відповідає офіц. текстові. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 160 с

Учебная литература: /Хозяйственное право.11.

65.290-2

Г 85


Гринчуцький В.І.

Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 304 с

Учебная литература: /Экономика предприятия.12.

65.053

Г 97


Гуцаленко Л.В.

Державний фінансовий контроль : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко , В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 424 с

Учебная литература: /Государственній финансовый контроль.13.

67.7(4Укр)-3

Д 11


Діяльність судових і правоохоронних органів України : нормативно - правове регулювання / ред. О. М. Роїна. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 424 с

Учебная литература: /организация судебных и правоохранительных органов.14.

65.271

Д 64


Долгошея Н.О.

Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посібник / Н. О. Долгошея. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 318 с

Учебная литература: /Страхование.15.

65.261

Е 96


Еш С.М.

Фінансовий ринок : навч. посібник / С. М. Еш. - 2-ге вид. - [б. м.] : ц, 2011. - 528 с

Учебная литература: /Финансовый рынок.16.

67.407(4Укр)-3

З-51


Земельний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 10.10.2011 : відповідає офіц. текстові. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2010. - 96 с

Учебная литература: /земельное право.17.

67.406(4Укр)-3

З-89


Зразки документів у господарському процесі : станом на 02.04.2012р. / ред. С. Г. Деледивка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 704 с

Учебная литература: /Хозяйственное право/Делопроизводство.18.

67.405(4Укр)-3

К 57


Кодекс законів про працю України: чинне законодавство із змінами та доп. на 02.04.2012р. : відповідає офіц. текстові. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 88 с

Учебная литература: /трудовое право.19.

65.262.1

К 65


Копилюк О.І.

Банківські операції : навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 536 с

Учебная литература: /Банковские операции.20.

67.407

К 67


Корнєєв Ю.В.

Земельное право : навч. посібник / Ю. В. Корнєєв. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 248 с

Учебная литература: /земельное право.21.

67.404.3

К 77


Кравець В.Р.

Право інтелектуальної власності ( у запитаннях і відповідях) : навч. посібник / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. - К. : Центр навчальної літератури, 2012. - 264 с

Учебная литература: /Право интеллектуальной собственности.22.

67.408(4Укр)

К 82


Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посыбник / ред. О. М. Омельчук. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2010. - 208 с

Учебная литература: /Уголовное право.23.

67.408(4Укр)-3

К 82


Кримінальний кодекс України. із змін. і доп. станом на 24.12.2012р. : відповідає офіційному текстові. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2012. - 182 с

Учебная литература: /Уголовное право.24.

67.408(4Укр)

К 89


Кузнецов В.В.

Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів : навч. посібник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; ред. О. М. Джужа. - 2-ге вид. доп. та перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 392 с

Учебная литература: /Уголовное дело.25.

67.407(4Укр)-3

М 11


Мірошниченко А.М.

Науково - практичний коментар до Земельного кодексу України : законы и законодательные акты / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. - 4-те вид., змін. і доп. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 520 с

Учебная литература: /земельное право.26.

65.290-5

М 14


Майорова Т.В.

Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с

Учебная литература: /Инвестирование.27.

67.404.4(4УКр)-3

Н 34


Науково - практичний коментар Сімейного кодексу України. Станом на 01.09.2011р. : законы и законодательные акты / С. Б. Булеца, Ю. Ф. Іванов, О. В. Ієвіня. - К. : Видавничий дім "Професіонал", 2011. - 428 с

Учебная литература: /семейное право.28.

67.406(4УКр)

Н 55


Несинова С.В.

Господарське право України : навч. посібник / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна ; ред. С. В. Несинова. - [б. м.], 2012. - 654 с

Учебная литература: /Хозяйственное право.29.

88.4

О-75


Основи загальної та юридичної психології. Курс лекцій : навч. посібник / Н. Р. Бабечко [и др.] ; ред. В. Т. Нора. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 224 с

Учебная литература: /Юридическая психология.30.

65.23

П 22


Пашута М.Т.

Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : навч. посібник / М. Т. Пашута. - К. : Центр учбової літератури, 2005. - 408 с

Учебная литература: /Прогнозирование социально-экономических процессов.31.

65.012.1

П 32


Пилипенко В.В.

Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 298 с

Учебная литература: /микроэкономика.32.

65.261.3

П 58


Попова Л.М.

Казначейська справа : навч. посібник / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 164 с

Учебная литература: /Казначейское дело.33.

67.406

П 68


Правове забеспечення, організація та захист господарської діяльності : навч. посібник / В. Д. Понікаров [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с

Учебная литература: /Хозяйственное право.34.

67.410(4Укр)

П 84


Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : законы и законодательные акты / С. О. Теньков, О. В. Богатиренко, О.С. - К. : Професіонал, 2012. - 512 с

Учебная литература: /гражданский процесс.35.

67.410

П 84


Процесуальна документація : навч. посібник / П. М. Павлик [и др.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. станом на 01.08.2010р. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 560 с

Учебная литература: /гражданский процесс.36.

67.405(4Укр)-3

Р 79


Ротань В.Г.

Науково -практичний коментар законодавства України про працю : законы и законодательные акты / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. - 14-те вид., доп. та перероб. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 672 с

Учебная литература: /трудовое право.37.

67.407(4Укр)

Р 98


Рябець К.А.

Екологічне право України : навч. посібник / К. А. Рябець. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 438 с

Учебная литература: /Экологическое право.38.

67.404.4(4УКр)-3

С 11


Сімейний кодекс України: чинне законодавство із змін. та доп. на 02.09.2011р. : відповідає офіц. текстові. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2010. - 80 с

Учебная литература: /Семейное право.39.

67.408(4Укр)

С 29


Селецький С.І.

Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник / С. І. Селецький. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 180 с

Учебная литература: /уголовное право.40.

67.408(4Укр)

С 29


Селецький С.І.

Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посібник / С. І. Селецький. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 330 с

Учебная литература: /Уголовное право.41.

65.261

С 41


Сич Є.М.

Ринок фінансових послуг : навч. посібник / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 428 с

Учебная литература: /Финансы.42.

67.7(4Укр)

С 89


Судові та правоохоронні органи України : навч. посібник / А. О. Галай [и др.]. - К. : Правова єдність, 2008. - 208 с

Учебная литература: /организация судебных и правоохранительных органов.43.

65.261

С 89


Сунцова О.О.

Місцеві фінанси : навч. посібник / О. О. Сунцова. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 488 с

Учебная литература: /Местные финансы.44.

67.411

Т 35


Тертишник В.М.

Зразки юридичних документів: настольна книга слідчого : навч. посібник / В. М. Тертишник. - К. : Правова єдність, 2009. - 344 с

Учебная литература: /Уголовный процесс/Делопроизводство.45.

67.407(4Укр)

Ш 49


Шеремет А.П.

Земельное право України : навч. посібник / А. П. Шеремет. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 632 с

Учебная литература: /Земельное право.Схожі:

Новые поступления в библиотеку iconНовые поступления в библиотеку
Правова охорона земель в Україні : монографія / О. А. Вівчаренко. К. Юрінком Інтер, 2010. 336 с
Новые поступления в библиотеку iconНовые поступления в библиотеку
Банківський нагляд : навч посібник / В. С. Котковський [и др.]. Львів : Магнолія 2006, 2009. 352 с
Новые поступления в библиотеку iconНовые поступления в библиотеку
Технические средства автоматизации и управления : учеб пособие / О. В. Шишов. М. Инфра-М, 2012. 397с. + эл опт диск (cd-rom)
Новые поступления в библиотеку iconНовые поступления в библиотеку
В. Г. Федоренко [и др.]; ред.: В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко. К. Алерта, 2012. 272 с
Новые поступления в библиотеку iconНовые поступления в библиотеку
Практична граматика німецької мови : посібник для студ вищ навч закладів та учнів старших класів спец шкіл / Н. Л. Драб, С. Скринька,...
Новые поступления в библиотеку iconДокументи
1. /Программы экзаменов и собеседований для поступления в СГГУ/Программы для поступления бакалавров/Дошкольное...
Новые поступления в библиотеку iconПамятка первокурснику о научно-технической библиотеке
Как записаться в библиотеку? Приходите в сектор учета (ком. 333) с пластиковой читательской карточкой для регистрации. Читательскую...
Новые поступления в библиотеку iconИнформационный бюллетень новых поступлений в библиотеку доннту март 2013 г
«Бюллетень новых поступлений» включает информацию об изданиях (книги, авторефераты диссертаций, диссертации, статьи, из журналов...
Новые поступления в библиотеку iconИнформационный бюллетень новых поступлений в библиотеку доннту март 2013 г
«Бюллетень новых поступлений» включает информацию об изданиях (книги, авторефераты диссертаций, диссертации, статьи, из журналов...
Новые поступления в библиотеку iconО результатах поступления в вузы выпускников подготовительного отделения кгму 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи