Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» icon

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка»
НазваКонспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка»
Сторінка1/12
Дата01.10.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень»

для студентів спеціальностей 7.090701 - «Радіотехніка»

7.090702 - «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

7.090703 - «Апаратура радіомовлення, радіозв’язку та телебачення»


Львів 2007МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


^ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЕНЬ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень»

для студентів спеціальностей 7.090701 - «Радіотехніка»

7.090702 - «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

7.090703 - «Апаратура радіомовлення, радіозв’язку та телебачення»


Затверджено

на засіданні кафедри

радіоелектронних пристроїв та систем

Протокол № 13 від 11 травня 2006 р.


Львів, 2007


Методологічні основи наукових досліджень. Конспект лекцій з дисципліни “ Методологічні основи наукових досліджень” для студентів спеціальностей 7.090701 - «Радіотехніка», 7.090702 - «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси», 7.090703 - «Апаратура радіомовлення, радіозв’язку та телебачення» / Укладач: В.І. Шклярський. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. - 127 с.


Укладачі: В.І. Шклярський, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск: І.Н. Прудиус, д-р техн. наук, проф.


Рецензенти: В.Д. Голинський, канд. техн. наук, доц. каф. РЕПС,

М.В Мелень, канд. техн. наук, доц. каф. ТРРЗМІСТ
СторВступ............................................................................................................


6

1.

Методологічні основи наукових досліджень...........................................


7

1.1.

Завдання вивчення дисципліни..................................................................


7

1.2.

Організація науково-дослідної роботи в державі....................................


9

1.3.

Особливості організації наукових досліджень в інших країнах.............


10

2.

Підготовка наукових кадрів.......................................................................


12

2.1.

Підготовка наукових кадрів у вищих навчальних закладах...................


12

2.2.

Науково-дослідна робота студентів..........................................................


14

3.

Методологічні основи наукової роботи...................................................


15

3.1.

Поняття наукового знання..........................................................................


15

3.2.

Методи теоретичних та емпіричних досліджень.....................................


18

3.3.

Елементи теорії та методології науково-технічної творчості ................


20

4.

Вибір напрямку наукових досліджень.....................................................


23

4.1.

Поняття науково-дослідницької роботи...................................................


23

4.2.

Оцінка економічної ефективності теми...................................................


25

4.3

Етапи науково-дослідної роботи...............................................................


25

5.

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації....................................................................................................27

5.1.

Інформатика, як наука................................................................................


27

5.2.

Наукові документи та видання..................................................................


27

5.3.

Інформаційно–пошукові системи.............................................................


29

5.4.

Науково-технічна патентна інформація....................................................


29

5.5.

Організація роботи з науковою літературою..........................................


31

6.

Теоретичні дослідження.


33

6.1.

Завдання та методи теоретичного дослідження......................................


33

6.2.

Використання математичних методів в дослідженнях............................


35

6.3.

Аналітичні методи.......................................................................................


38

6.4.

Імовірнісно-статистичні методи ...............................................................


40

7.

Моделювання в науковій та технічній творчості..................................


41

7.1.

Подібність та моделювання в наукових дослідженнях...........................


41

7.2.

Види моделей...............................................................................................


43

7.3.

Організація та обробка результатів експерименту..................................


44

7.4.

Фізична подібність в моделюванні............................................................


44

7.5.

Аналітична подібність в моделюванні......................................................


45

7.6.

Математична цифрова подібність та моделювання.................................


45

8.

Застосування ПК в наукових дослідженнях.............................................


46

8.1

Персональні комп’ютери............................................................................


46

8.2.

Програмне забезпечення ПК......................................................................


47

8.3

Автоматизація систем наукових досліджень............................................


48

9.

Експериментальні дослідження................................................................


48

9.1

Класифікація, типи та задачі експерименту...........................................


48

9.2.

Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень ...............


52

9.3.

Робоче місце експериментатора та його організація..............................


54

9.4.

Вплив психологічних факторів на хід і якість експерименту.................


55

9.5.

Обчислювальний експеримент..................................................................


56

10.

Обробка результатів експериментальних досліджень ...........................


57

10.1

Основи теорії випадкових похибок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях.............................................................................57

10.2

Методи графічної обробки результатів вимірювання.............................


59

10.3.

Метод підбору емпіричних формул..........................................................


60

10.4.

Регресивний аналіз......................................................................................


61

10.5.

Оцінка адекватності теоретичних рішень.................................................


62

10.6

Елементи теорії планування експерименту..............................................


62

11.

Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації


63

11.1

Оформлення результатів наукової роботи................................................


63

11.2.

Оформлення заявки на передбачуваний винахід....................................


65

11.3.

Усне представлення інформації.................................................................


67

12.

Впровадження та ефективність наукових досліджень............................


68

12.1.

Державна система впровадження..............................................................


68

12.2.

Ефективність та критерії наукової роботи................................................


70

12.3.

Організація роботи в науковому колективі. Основні принципи керування науковим колективом................................................................71

12.4.

Ділове листування.......................................................................................


72

12.5.

Організація ділових нарад..........................................................................


73

12.6.

Формування та методи об’єднання колективів........................................


73

12.7.

Психологічні аспекти взаємовідносин керівника та підлеглих..............


74

12.8.

Управління конфліктами в колективі........................................................


74

12.9.

Наукова організація та гігієна розумової праці.......................................


75

12.10.

Моральна відповідальність вченого..........................................................


77


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0926–«Водні...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050107...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень»
В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень»
Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» ( для магістрів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з дисципліни «основи наукових досліджень»
Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень»|вимірів| (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 170202 "Охорона праці")
В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconКонспект лекцій із дисципліни "Основи аудиту" для студентів економічних спеціальностей

Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Дисципліна «Основи наукових досліджень» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яку присвячено вимогам до...
Конспект лекцій з дисципліни «Методологічні основи наукових досліджень» для студентів спеціальностей 090701 «Радіотехніка» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Є. Лук’янченкова конспект лекцій з курсу «технологія наукових досліджень»
Лук’янченкова В. Є. Конспект лекцій з курсу «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи