Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) icon

Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12)
Скачати 212.63 Kb.
НазваЗвіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12)
Дата01.10.2012
Розмір212.63 Kb.
ТипЗвіт


Звіт про видавничу діяльність

науково-педагогічних працівників

кафедри інтелектуальної власності

за І півріччя поточного року (01.01.12-30.06.12)


1. Колективна монографія Забезпечення якості освіти: теорія та практика: колективна монографія/ під заг.ред. Н.В. Житник. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – 300с. Від кафедри автори Корогод Н.П., Ковальчук Д.К. Система управління трансфертом освітніх технологій та механізм її функціонування (ксерокопія першої, другої, останньої сторінок та змісту додаються).

2. Наступні відомості надаються у відповідних формах.


Зав. каф. ІВ,

доцент Н.П. Корогод


Заст. зав. каф. ІВ з наукової роботи

доцент Н.С. Рулікова


^ Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності

№ з/п

Назва праці

Назва видання,

його №

Відміти-ти фахові видання

Місто і рік видання, сторінки

Автори (ПІБ),

(зробити відмітки для: "__" – своїх авторів - *__* - своїх студентів)

Кількість сторінок, всього, в тому числі авторів своєї кафедри

1

2

3

4

5

6

7

А) вітчизняні видання

1

Потреба у фахівцях з інтелектуальної власності як фактор інноваційного розвитку

Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформацій-но-аналітичної діяльності в Україні / Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 квітня 2011 р.

-

Київ, 2011. – С. 375-381

^ Корогод Н.П.

7

2

Методи, інструменти та меха-нізм управління трансфером освітніх технологій ВНЗ

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах/ Збірник наукових праць, Випуск № 19 (72).

фахове

Запоріжжя, 2011. – С. 415-425

^ Корогод Н.П., Ковальчук Д.К.

10

3

Система науково-методичної роботи як основа якісної підготовки фахівців

Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформацій-но-аналітичної діяльності в Україні / Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-25 квітня 2012 р.

-

Київ, 2012. – С. 111-116

^ Корогод Н.П.

6

4

Особливості управління проектом реконструкції до-менного цеху металургійного підприємства

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 1-2.

фахов.

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2011. – С. 72-73

^ Петренко В.О., Бєлікова Є.С.

2

5

Исследования взаимораспределения шихты и газа на колошнике доменной печи на основе математических моделей

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 1-2.

фахов.

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2011. – С. 3-9

^ Петренко В.А., Ковшов В.Н., Сулименко С.Е., Куприков Р.А., Вылупко Е.Е.,

Усенко В.А.

7/1

6

К вопросу разработки кон-цепции рационального способа классификации крупнокуско-вого металлургического минерального сырья

Научно-практичес-кий журнал "Новос-ти науки Приднеп-ровья" № 1-2.

фахов.

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2011. – С. 26-30

^ Петренко В.А.,

Пелых И.В.

5/3

7

Можливості моделювання процесу страхування об’єктів права інтелектуальної власності

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 1-2.

фахов.

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2011. – С. 63-69

^ Петренко В.О., *Петренко Т.В.* Рулікова Н.С., Ковшов В.М.

7/6

8

Організаційна структура управ-ління проектами в умовах металургійного підприємства

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 3-4.

фахове

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2012. – С. 19-30

^ Петренко В.О., Заспенко А.С., Бєлікова Є.С.

11/10

9

Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства чугуна

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 3-4.

фахове

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2012. – С. 31-35

^ Петренко В.А.,

Ковшов В.Н., Карауш Д.П., Шепель А.В.

4/1

10

Совершенствование вибрацион-ной техники, используемой в процессе коксосортировки в КХП ПАО "Евраз-ДМЗ им. Петровского"

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 3-4.

фахове

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2012. – С. 101-108

^ Петренко В.А.,

Белодеденко С.В.,

Кононов Д.А., Пелых И.В., Бородай В.И.

8/2

11

Иследование факторов, виляю-щих на восстановительные процессы в современной доменной плавке

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 1-2.

фахове

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2012. – С. 15-19

^ Петренко В.А., Ковшов В.Н., Карауш Д.П., Заболоцкий П.А.

5/2

12

Складові системи розробки концептуальної моделі проект-ного комплексу підприємства

Научно-практический журнал "Новос-ти науки Приднепровья" № 1-2.

фахове

Днепропетровск: "Дніпр-VAL", 2012. – С. 73-76

^ Петренко В.А., Бєлікова Є.С.

4

13

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Інтелектуальна власність»

Науково-практичний журнал «Інте-лектуальна власність», № 5 за 2011 рік

фахове

Київ, 2011 – С. 70 - 71

^ Резнік М.А.

2

14

Управлінські аспекти підготов-ки фахівців з інтелектуальної власності

Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Інно-ваційні моделі розвитку фінансової, економіко-виробничої, освітньої і соціально-гуманітарної сфер державності»

-

Харків 2011 рік, – С.277 – 279

^ Резнік М.А., Погоріла М.О.

3

15

Формування національного бренду України

Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інфор-маційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні / Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.

-

К.: Інститут інтелектуальної власності, 2012. – С.217 – 222

^ Резнік М.А., Погоріла М.О.

6

16

Управління торговельними марками в умовах економічної конкуренції

Науково-практичний журнал «Новини науки Придніпров’я», №1-2 / 2012

фахове

Днепропетровск, 2012. – С.76 – 78

^ Резнік М.А., Погоріла М.О.

3

17

Можливості використання комплексу маркетингу при здійсненні науково-технічної та інноваційної діяльності ВНЗ: нормативно-правові аспекти

Теория и практика металлургии, № 5-6

фахове

Днепропетровск, 2011, С.90-93

Драч І.Є.

4

18

Використання соціологічних досліджень при менеджменті діяльності ВНЗ

Проблемы и перспективы образова-тельного менеджмента в современных условиях международной интеграции

фахове

Дніпропетровськ, 2012. – С.19-26

^ Рулікова Н.С.,

Величко О.Г.,

Ясев О.Г., Должанський А.М.

8/7

19

Системне врахування показ-ників якості при плануванні діяльності проектно-орієнтова-ної організації

Системні технології/ Регіональний міжвузівський збірник наукових праць

фахов.

Дніпропетровськ, 2011. – С. 117-125

^ Сулім-

Тимовті А.О.,

Должанський А.М.

8/7

20

Система критеріїв косплексної оцінки освітніх технологій


Науково-практичний журнал "Освіта і управління", №4

фахове

Київ: 2011. – Т. 14. – С. 71-82.

Ковальчук Д.К.

12

21

Проблеми оцінювання освітніх технологій вищих навчальних закладів

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

фахове

Запоріжжя: 2011. - №20. – С. 404-413.


Ковальчук Д. К.

10

ВСЬОГО:

кількість статей, в тому числі фахових: 21/17; кількість сторінок, в тому числі фахових: 132/111

кількість сторінок кафедри, в тому числі фахових: 114/79

кількість студентів кафедри, які є співавторами: 1

кількість студентів кафедри, які опублікували статті самостійно: 0^ Кафедра інтелектуальної власності. Перелік науково-технічних конференцій та семінарів, у яких кафедра є співорганізатором

№ з/п

Назва доповіді

Назва видання,

його №

Місто і рік видання, сторінки

Автори (ПІБ),

(зробити відмітки для: "__" – своїх авторів - *__* - своїх студентів)

Кількість сторінок, всього, в тому числі авторів своєї кафедри

1

2

3

4

5

6

1

Життєвий цикл освітніх технологій як об’єктів права інтелектуальної власності

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С.201

^ Корогод Н.П., Ковальчук Д.К.

1

2

Трансфер технологій як комплексний об’єкт інтелектуальної власності

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С.201

^ Корогод Н.П., Воротнікова Д.О.

1

3

Об’єкти авторського права як основа комунікаційної політики сучасного підприємства чи організації

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С.202

^ Корогод Н.П., *Репан В.М.*

1

4

Виявлення факторів впливу організаційних змін на економічну ефективність системи Інтелектуальної власності

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 202-203

^ Корогод Н.П., *Соколик К.С.*

1

5

Вплив на процес використання об’єктів інтелектуальної власності незалежних засобів маркетингової інформації

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С.203

^ Корогод Н.П., *Дроботенко О.В.*

1

6

Розробка алгоритму оцінки інтелектуального потенціалу сучасного підприємництва

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 204

^ Корогод Н.П., *Асташева Ю.А.*

1

7

Обґрунтування актуальності проектів оновлення виробництв шляхом включення в обіг об'єктів інтелек-туальної власності

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 206

^ Петренко В.О., Бєлікова Є.С.

1

8

Вдосконалення системи розпоряджен-ня правами інтелектуальної власності в умовах інноваційної діяльності металургійного підприємства

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 204-205

^ Петренко В.О.,

Бєлікова Є.С., *Пилипенко М.М.*

1

9

Захист прав на ОПІВ шляхом страхування ризиків

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 205

^ Петренко В.О.,

*Сокур М.І.*

1

10

Механізм передачі виключних прав на об’єкт промислової власності

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 205-206

^ Петренко В.О.,

*Дернова К.В.*

1

11

Особливості відновлення життєвого циклу об’єктів права промислової власності в умовах підприємства

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 207

^ Петренко В.О.,

*Концевий Д.І.*

1

12

Вдосконалення комплексної охорони результатів науково-технічних розробок

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 207-208

^ Трегубенко Г.М., *Павлишина Т.В.*

1

13

Розробка нової моделі комерціалізації

результатів науково-технічних розробок

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 208

^ Трегубенко Г.М.,

*Торосян С.Г.*

1

14

Соціальні аспекти управління сферою інтелектуальної власності на підприємстві

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 208-209

^ Трегубенко Г.М.,

*Нікіфорова К.Т.*

1

15

Систематизація факторів успішності використання знаків для товарів та послуг в Україні

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012– С. 209

^ Резнік М.А., *Гармаш А.С.*

1

16

Особливості управління інтелектуальною власністю

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012– С. 209

^ Резнік М.А., Погоріла М. О.

1

17

Використання фізичних ефектів при створенні винаходів

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012– С. 209-210

^ Резнік М.А., *Єршов А. О.*

1

18

Шляхи інтенсифікації інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених «Молода академія 2012»

Дніпропетровськ, 2012. – С.210

^ Рулікова Н.С.,

Драч І.Є.

1

19

Вдосконалення інструментарію щодо охоронних заходів у галузі комп’ютерних технологій для запобігання недобросовісної конкуренції

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених «Молода академія 2012»

Дніпропетровськ, 2012 – С.210-211

^ Рулікова Н.С.,

*Кармазь Н.О.*

1

20

Оптимізація договірних відносин суб’єктів авторського права при набутті прав на фотографічні твори

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених «Молода академія 2012»

Дніпропетровськ, 2012. – С.211

^ Рулікова Н.С.,

*Коваленко С.В.*

1

21

Управління розробками нових технологій та об’єктів інтелектуальної власності

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С.211-212

^ Сулім-

Тимовті А.О.,

*Пилипенко М.М.*

1

22

Підвищення ефективності використан-ня літературних творів в мережі INTERNET як складової ЗМІ

Всеукраїнська науково-технічна конферен-ція студентів і молодих учених "Молода академія-2012". – Дніпропетровськ, 2012

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С.212

^ Сулім-

Тимовті А.О.,

*Багаєва В.В.*

1

ВСЬОГО:

Конференцій та семінарів кафедри: 1

Вітчизняних конференцій та семінарів кафедри: 1

Закордонних конференцій та семінарів кафедри: 0^ Перелік тез доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності

№ з/п

Назва тез

Назва заходу

Місто, організація і рік проведення

Автори (ПІБ),

(зробити відмітки для: "__" – своїх авторів - *__* - своїх студентів)

Кількість сторінок, всього, в тому числі авторів своєї кафедри

1

2

3

5

6

7

1.

Створення конкурентоспроможних торговельних марок і брендів в Україні: сучасний стан й основні проблеми

Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції IV Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Інтелектуальна власність»

Донецьк, 2012. – С. 25-28

^ Резнік М.А.,

*Гармаш А.С.*,

Погоріла М.О.

4

2.

Оцінка стану та розвитку освітніх технологій: аналіз підходів

Материалы VII Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании».

Днепропетровск - Варна: НМетАУ, 2011. – С. 354-356.

Ковальчук Д.К.

3

3.

Модернизация экономики: новые шансы в новых подходах

Материалы XIX Кондратьевских чтений «Модернизация российской экономики: уроки прошлого, шансы и риски».

М.: МФК, 2011. – С. 149-151

^ Ковальчук Д.К., Ковальчук К.Ф., Лебедева В.К.

3/2

4.

Класифікаційна оцінка освітніх технологій

Матеріали ХІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»

2 грудня 2011 р. – Д.: ІМА-прес, 2011. – С.42-44

^ Ковальчук Д.К.

3

5.

Ризики в інноваційних проектах

вищих навчальних закладів

Международная научно-практическая Интернет-конференция: «Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2012», 23-31 марта 2012 г .

Одеса, 2012 – С.74-75

Драч І.Є.

1

6.

Вибір методів оцінки проектних ризиків вищого навчального закладу в умовах фінансової кризи

ІХ Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства»

К.: КНУБА, 11-12 травня 2012. – С.72-73.

Драч І.Є.

1

7.

Комплекс маркетингу вищого навчального закладу як головний чинник його конкурентоспроможності

III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю»

Дніпропетровськ: ДУЕП, 30 березня 2012.- С.95-96

Драч І.Є.

2

8.

Особливості управління програмами реконструкції металургійного підприємства

Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012» / Сборник научных трудов SWorld.

Одеса, 2012. – С. 75

^ Бєлікова Є.С.

1

9.

Перспективи розвитку металургійних підприємств з використанням інноваційних пропозицій, які враховують об'єкти інтелектуальної власності

Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи / Матеріали ІХ Міжнародної конференції Управління проектами у розвитку суспільства.

Київ, 2012. – С. 20-21

Бєлікова Є.С.

1

ВСЬОГО:

Кількість тез: 9; кількість сторінок: 19; кількість сторінок кафедри: 18

Кількість студентів кафедри, які є співавторами: 1

Кількість студентів кафедри, які опублікували тези самостійно: 0Зав. каф. ІВ,

доцент Н.П. Корогод


Заст. зав. каф. ІВ з наукової роботи

доцент Н.С. Рулікова


Схожі:

Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconЗ в І т про наукову діяльність кафедри інтелектуальної власності за 2010 рік
Дослідження чинників вдосконалення системи інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної діяльності підприємств та організацій...
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconЗвіт кафедри про видавничу діяльність №

Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconПоложення про порядок наймання, звільнення та оголошення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників хду. 3
На виконання Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову І науково-технічну діяльність“, а також з метою підвищення...
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconНа X семестр 2010/2011 навчального року
Основна поняття І визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconПоложення про інтелектуальну власність Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства Види інтелектуальної діяльності Особливості літературної діяльності Науково-технічна діяльність
Розділ Права І обов’язки суб’єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconН. П. План-графік проведення методичних семінарів на кафедрі інтелектуальної власності
Про стан та затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри інтелектуальної власності
Звіт про видавничу діяльність науково-педагогічних працівників кафедри інтелектуальної власності за І півріччя поточного року (01. 01. 12-30. 06. 12) iconПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Нове положення визначає порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи