Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
НазваМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Сторінка1/8
Дата05.11.2012
Розмір1.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО


ЗБІРНИК


АЛГОРИТМІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ


Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації


Донецьк – 2010


УДК 616.31 – 08 (075.8)

ББК 56. 6я 7

З 23


Автори: О.А. Удод, Л.І. Косарєва, О.П. Педорець, В.А. Кльомін, І.М. Матрос-Таранець, І.В Чижевський, Г.А. Музичина, І.Д. Єрмакова, В.Є. Жданов.


Рецензенти:

Павленко О.В. – директор інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти, завідувач кафедри стоматології, доктор медичних наук, професор.

Король М.Д. – завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор.

Ковач І.В. – завідувач кафедри дитячої стоматології Дніпропетровської державної медичної академії, доктор медичних наук, професор.


Навчальний посібник містить алгоритми стоматологічних маніпуляцій, які відповідають галузевим стандартам вищої освіти і створені згідно зі списком 5.1 Додатку А Освітньо – кваліфікаційної характеристики СПЕЦІАЛІСТА за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” напряму підготовки “Медицина”.

Посібник створено на допомогу студентам при засвоєнні ними стоматологічних маніпуляцій на практичних заняттях, під час самостійної роботи та виробничої практики.

Для студентів ІІ-V курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.


УДК 616. 31-08(075.8)

ББК 56. 6я 7

ISBN

© Донецький національний

медичний університет

ім. М.Горького, 2010


ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………..……………....

6

^ Алгоритми стоматологічних маніпуляцій……………...…………………

8

1. Альвеолотомія……………………………………………………………….

8

2. Ампутація пульпи тимчасових та постійних зубів…………….................

9

3. Вибіркове зішліфування зубів, вирівнювання оклюзійної поверхні, клюзограма……………………………………………………..………......


10

3.1. Вибіркове зішліфування зубів в центральній оклюзії…………….

10

3.2. Вибіркове зішліфування зубів в дистальній оклюзії….………….

12

3.3. Вибіркове зішліфування зубів в передній оклюзії………….…….

13

3.4. Вибіркове зішліфування зубів в положенні бокової оклюзії……..

14

4. Виготовлення тимчасових шин та шинування при переломах щелеп…..

15

5. Видалення зубних нашарувань…………………………………………….

17

5.1. Видалення зубного нальоту…………………………………….…...

17

5.2. Видалення зубного каменю (інструментальний метод)…………...

17

5.3. Видалення зубного каменю (ультразвуковий метод)……………...

19

6. Визначення кислотостійкості емалі зубів……………………………...….

20

6.1. Визначення кислотостійкості емалі за ТЕР-тестом………………..

20

6.2. Визначення кислотостійкості емалі за тестом КОШРЕ……….…..

22

6.3. Визначення кислотостійкості емалі за тестом CRT……………….

23

7. Вправлення вивиху нижньої щелепи…………………………………...….

24

8. Герметизація фісур…………………………………………………..….…..

24

9. Діагностичне використання барвників……………………………..……..

26

9.1 Вітальне фарбування зубів………………………………..…………..

26

9.2. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за індексом

Федорова –Володкіної…..…………………………………………....


27

9.3. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за індексом Green –

Vermillion (OHI-S)…………………………………………..……...…


28

9.4. Визначення запалення ясен за пробою Шиллера – Писарєва……....

29

10. Діатермокоагуляція……….…………………………………………….....

29

10.1. Діатермокоагуляція ясенного сосочка, осередка слизової оболонки…………………………………………………………..…...


29

10.2. Діатермокоагуляція пульпи у кореневих каналах……..…………..

30

11. Екстирпація пульпи тимчасових та постійних зубів….……….………..

31

12. Електроодонтодіагностика………………………………………………..

33

13. Місцеве знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань різними методами…………..….……………………………………….…


34

13.1. Анестезія біля горба верхньої щелепи (туберальна)………..……..

35

13.2. Анестезія біля великого піднебінного отвору (палатинальна)…....

36

13.3. Анестезія носопіднебінного нерва (різцева)……………..………....

37

13.4. Анестезія біля підочноямкового отвору (інфраорбітальна)…….....

37

13.5. Анестезія біля нижньощелепного отвору (мандибулярна)……..…

38

13.6. Анестезія гілок нижньощелепного нерва поблизу нижньощелепного валика за М.М. Вайсбремом (торусальна)…....


39

13.7. Анестезія біля підборідного отвору (ментальна)…….…………...

40

14. Зняття коронок……………………………………………………………..

41

15. Зупинка кровотеч після видалення зубу………………………………….

41

16. Імпрегнація кореневих каналів……………………………………………

42

16.1. Резорцин – формаліновий метод…….…………………………….

42

16.2. Метод сріблення……………………………………………………

44

17. Імпрегнація твердих тканин тимчасових зубів…………………………..

46

18. Інструментальна обробка кореневих каналів тимчасових

та постійних зубів….……………………………………….……...……..


47

18.1. Техніка “Step Back”……………………………..………………….

47

18.2. Техніка “Crown Down”……………………………………………..

49

19. Корекція часткових та повних знімних протезів………..…………….…

51

20. Кюретаж лунки……………………………...………………………….…..

52

21. Лігатурне зв`язування зубів……………..………………………………...

53

22. Медикаментозна обробка уражених ділянок

слизової оболонки.порожнини рота та пародонту………………..........


55

23. Накладання одонтотропних паст………………………………………….

55

23.1. Накладання одонтотропної пасти при гострому

глибокому карієсі та біологічному методі лікування

пульпіту (непряме покриття пульпи)…………….………………….…..55

23.2. Накладання одонтотропної пасти при вітальній ампутації пульпи (пряме покриття) у дітей………………………………………...


56

24. Накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту…………...………….…


57

25. Отримання анатомічних та функціональних відбитків різними відбитковими матеріалами……………………………..………………...


59

25.1. Отримання анатомічного відбитку гіпсом, альгінатною масою...

59

25.2. Отримання функціонального компресійного відбитку під жувальним тиском……………..……………………………….….


61

26. Отримання моделей зубних рядів та протезного ложа……………….....

63

27. Перевірка конструкції протезу при частковій та повній відсутності зубів……………………………………………………………...……..….


64

28. Пломбування каріозних порожнин тимчасових та постійних зубів різними пломбувальними матеріалами…………………………………


64

28.1. Пломбування каріозних порожнин цементами………..……..…..

64

28.2. Пломбування каріозних порожнин срібною амальгамою….........

68

28.3. Пломбування каріозних порожнин композиційними матеріалами хімічної полімеризації (бондінг-техніка)…………………


69

28.4. Пломбування каріозних порожнин композитом світлової полімеризації……………………………………………………….….


71

28.4.1. Адгезивна техніка реставрації…………………...……….…....

71

28.4.2. Сендвіч-техніка……………………………………………….....

75

28.4.3. Техніка шарової реставрації (порожнини I і II класів за Блеком)………………………….........................................................


76

29. Пломбування кореневих каналів тимчасових та постійних зубів різними матеріалами…………………………………………………….....


77

29.1. Цементами та пастами……………………………..…………….…..

77

29.2. Методом латеральної конденсації холодної гутаперчі…….……....

78

30. Покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями.…..

80

31. Препарування зубів під металеву штамповану та пластмасову коронку…………………………………………..………………….….....


81

32. Препарування каріозних порожнин тимчасових та постійних зубів з урахуванням виду пломбувального матеріалу………………….…....…


83

32.1. Препарування каріозних порожнин І і V класів за Блеком….….…

83

32.2. Препарування каріозних порожнин ІІ, ІІІ та ІV класів за Блеком…………………..........…………………………….…….…...


84

33. Приготування та накладання твердіючих та нетвердіючих пов`язок………………………………………………………….…...……


86

33.1. Приготування та накладання самотвердіючої пов`язки……….….

86

33.2. Приготування та накладання нетвердіючої пов`язки під парафін…….…………………………………………………………...


87

34. Припасування штучної коронки………………………………………….

88

35. Проведення інтрадентального електрофорезу……………………….….

89

36. Проведення професійної гігієни порожнини рота……………………....

91

37. Розтин пародонтального абсцесу…………………………………….…..

92

38. Розтин та висічення капюшону при перікоронариті…………………....

93

39. Періостотомія………………………………………………………….…..

94

40. Типове та атипове видалення тимчасових та постійних зубів…….…...

94

40.1. Типове видалення зубів………………………………………….…..

94

40.2. Атипове видалення зубів………………………………………….…

98

41. Фіксація коронок і мостоподібних протезів………………………….….

99

42. Хірургічна обробка травматичних пошкоджень м`яких тканин щелепно- лицевої ділянки….……………………………….……..……..


100

43. Шліфовка та поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів……………….…………..……………………………………..


101

^ Бібліографічний список……………………………………………………..

103

Основна література…………...…………………………………..……..…

103

Рекомендована література для поглибленого вивчення..…......…….…...

104

^ Предметний показчик……………………..…………………..………...…..

105
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Міністерство охорони здоров\Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Міністерство охорони здоров\Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Міністерство охорони здоров\Форма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького затверджую
Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів
Міністерство охорони здоров\Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Робоча програма з анатомії людини для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «фармація» спеціальністю 12020101 фармація, фармацевтичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи