Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З icon

Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З
Скачати 98.35 Kb.
НазваСифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З
Дата05.11.2012
Розмір98.35 Kb.
ТипЗакон

СИФІЛІС. СКЛЕРОМА. АКТИНОМІКОЗ. ПРОКАЗА.

Актуальність теми. Знання морфологічних змін у тканинах та органах при потраплянні до них збудника сифілісу, склероми, променистого грибка, прокази, закономірності перебігу специфічного запалення, локалізації процесу на різних стадіях цих захворювань будуть необхідні при вивчанні хвороб на кафедрах дермато-венерології, акушерства та гинекології, інфекційних, нервових, ЛОР- хвороб та інших, а також у практичній діяльності лікарів багатьох фахів. Особливо важливе значення має вивчання морфології та патогенезу сифілісу у зв”язку з поширенням його у останні роки, логічно чекати у наступні роки збільшення випадків вісцерального сифілісу.

^ Ціль (загальна). Вміти класифікувати й визначати морфологічні зміни, які характерні для сифілісу, склероми, актиномікозу, прокази, уявляти їх патогенез, ускладнення, наслідки.
^

Конкретні цілі Цілі початкового рівня


Уміти

1. Визначать морфологічні зміни, характерні для первинного, вторинного та третинного сифілісу.

1. Розпізнавати етіологію та шляхи проникнення збудників сифілісу, склероми, актиномікозу, прокази до організму людини (кафедра мікробіології).

2. Описувати морфологічні зміни при сифілітичному мезаортиті та його ускладнення.

2. Розпізнавати морфологічні ознаки специфічного (гранульоматозного) запалення (кафедра патологічної анатомії).

3. Класифікувати форми нейросифілісу та описувати морфологічні прояви його.

3. Уявляти анатомічну (макроскопічну та мікроскопічну) будову аорти, шкіри, гортані(кафедра анатомії та гістології).

4. Розпізнавати морфологічні ознаки склероми та пояснювати особливості течії запалення при ній.
5. Класифікувати актиномікоз та описувати морфологічну картину запалювального процесу.
6. Описувати морфологічні зміни, які характерні для прокази.
Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки та самоконтроля початкового рівня знань-умінь.

Завдання№1. При гістологічному дослідженні збільшеного пахвого лімфовузла у чоловіка 28 років знайдені множенні вогнища накопичення епітеліоїдних клітин з окремими гігантськими багатоядерними клітинами Пірогова-Ланганса, на периферії накопичення клітин – вал з лімфоцитів, встановлено діагноз – туберкульозного лімфаденіту. Яке запалення було у лімфовузлі?

 1. Альтеративне

 2. Ексудативне

 3. Проліферативне

 4. Альтеративно-ексудативне

 5. Проліферативне, гранульоматозне.

Завдання№2. На розтині чоловіка 46 років аорта еластична, інтима блідо –жовтого кольору, гладка, блискуча. При гістологічному дослідженні - інтима тонка, виразність субендотеліального шару слабка, середня оболонка представлена пучками паралельно розташованими еластичними волокнами, судини адвентиції тонкостінні з широкими просвітами. При якому захворюванні має такий вигляд аорта?

 1. Атеросклерозі

 2. Гіпертонічній хворобі

 3. Ревматичних хворобах

 4. Септичному уражені

 5. Нормальна будова.

Еталони відповідей рішення завдань для перевірки та самоконтролю початкового рівня знань-умінь: 1-5, 2-5.

Інформацію необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И.- Анатомия человека. / Санкт-Петербург. Гиппократ.- 1998.- С. 405-406.

 2. Афанасьева Ю.И., Юрина Н.А. Гистология./ Москва, «Медицина».- 1999.- С. 380-382, 637-646.

Основні теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Етіологія сифілісу, шляхи зараження, періоди хвороби.

 2. Морфологія первинного та вторинного сифілісу.

 3. Морфологія третинного сифілісу, локалізація, будова, наслідки гум, гумозних інфільтратів.

 4. Морфологія сифілітичного мезаортиту, ускладнення.

 5. Форми та морфологія нейросифілісу.

 6. Морфологія природженого сифілісу.

 7. Етіологія, локалізація, ураження та морфологія склероми.

 8. Етіологія та морфологія актиномікозу, форми його.

 9. Етіологія та морфологія прокази.

Література для засвоєння знань-умінь:

 1. А.І. Струков, В.В. Сєров. Патологічна анатомія./ Москва “Медицина”.- 1995р.- С. 140-143, 488-493, 503-506.

 2. Лекції кафедри “Сифіліс та другі гранульоматози”.

 3. Граф логічної структури “Сифіліс, склерома, актиномікоз, проказа” (додаток № 1).

 4. Алгоритм “Морфологічної діагностики сифілітичного мезаортиту” (додаток №2).

Додаткова література.

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия./ Атлас. – М. «Медицина».- 1986г.- С. 354-357.

 2. В.Г. Шлопов. Основи патологічної анатомії людини./ Київ. – 1999.- С. 678-690, 731-732.

Після вивчення перерахованих вище питань і розв'язання завдань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується виконати наступні цільові завдання:

Завдання№1. Жінка 28 років звернулась до лікаря з приводу виразки на слизової оболонки дна ротової порожнини. Виконана біопсія. При гістологічному дослідженні по краю та на дні виявлені накопичення лімфатичних, плазматичних, епітеліоїдних клітин, переважно периваскулярно, проліферативний ендоваскуліт; розростання волокнистої сполучної тканини. Яка найбільш імовірна етіологія виразки ротової порожнини?

 1. Неспецифічний виразковий стоматит

 2. Туберкульоз

 3. Сифіліс

 4. Пухлина

 5. Проказа (лепра)

Завдання №2. При гістологічному дослідженні збільшеного підщелепного вузла чоловіка 32 років виявлено проліферативне запалення з наявністю гранульом, які складаються з безладно розташованими лімфатичними, плазмотичними, епітеліоїдними та гігантськими багатоядерними клітинами з ядрами розташованими на периферії у вигляді підкови, у центрі деяких гранульом – неповний казеозний некроз. Яка найбільш імовірна етіологія лімфаденіту?

 1. Туберкульоз

 2. Неспецифичне проліферативе запалення

 3. Проказа (лепра)

 4. Актиномікоз.

 5. Сифіліс.

Завдання №3. У жінки з рецидивуючим, поліморфним висипом виконана біопсія шкіри. При мікроскопічному дослідженні біоптату виявлено запалення з наявністю у дермі різних за розмірами інфільтратів, які складаються із лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин, що розташовані навколо дрібних судин (периваскулярно), у судинах ознаки ексудативно-проліферативного запалення. Яка етіологія цього висипу?

 1. Алергичний висип.

 2. Проказа (лепра)

 3. Туберкульоз

 4. Сифіліс.

 5. Актиномікоз.

Завдання №4. При діагностичної лапаротомії хворого 60 років у печінці виявлені вузлики діаметром 0,х1,5см, виконана біопсія одного з них. При гістологічному дослідженні біоптату знайдені гранульоми, які складаються з плазматичних, епітеліоїдних, лімфоїдних та поодиноких гігантських клітин типу Пірогова-Ланганса. У дрібних судинах гранульом картина ендо- та периваскуліту, зустрічаються вогнища неповного казеозного некрозу. Для якого захворювання характерна така будова гранульом?

 1. Туберкульоза

 2. Сифілісу

 3. Прокази (лепри)

 4. Склероми

 5. Актиномікозу.

Завдання №5. На розтині чоловіка 53 років інтима висхідного відділу, дуги та нисхідної частки аорти, до рівня відходження ниркових артерій, шерехата, зморшкувата. При мікроскопічному дослідженні у середньої оболонки аорти інфільтрати з плазматичних, епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, вогнища некрозу, рубці, стінки vasa vasorum (судини зовнішній оболонки) потовщені, просвіти звужені внаслідок проліферації ендотеліальних та адвентиціальних клітин. Яка етіологія патологічного процесу у аорті?

 1. Атеросклероз

 2. Ревматизм

 3. Туберкульоз

 4. Гипертонічна хвороба.

 5. Сифіліс.

Завдання №6. На розтині чоловіка 58 років з третинним сифілісом, померлого у психоневрологічному диспансері, знайдено зменшення маси головного мозку, потоншення звив, поширення борознів, переважно лобових часток, при гістологічному дослідженні виявлені дистрофія та атрофія нервових клітин, проліферація клітин глії, навколосудинні муфти, відкладання зерен гемосидерину. Для якої форми нейросифілісу характерні виявлені зміни?

 1. Гума головного мозку

 2. Гумозний енцефаліт

 3. Поразка судин головного мозку

 4. Прогресивний параліч

 5. Спинна сухотка.

Завдання №7. При профогляді у дитини виявлена тріада Гетчінсона: зуби Гетчінсона, зниження зору (паренхіматозний кератит) та слуху, „ шаблеподібні ноги”, проміневі рубци навколо рота, встановлено діагноз природженого сифілісу. Для якої форми природженого сифілісу характерні знайдені зміни?

 1. Ранній природжений сифіліс.

 2. Пізній природжений сифіліс.

 3. Третинний сифіліс.

 4. Первинний сифіліс.

 5. Вторинний сифіліс.

Завдання №8. При гістологічному дослідженні біоптату з пухлиноподібного утворення слизової оболонки гортані знайдені інфільтрати з плазматичних, лімфоїдних, епітеліоїдних та великих овально – круглястих клітин з світлою вакуолізованною цитоплазмою (клітини Мікуліча), „гіалінові кулі”. Для якого захворювання характерні ці зміни?

 1. Сифіліс.

 2. Проказа (лепра).

 3. Склерома

 4. Туберкульоз.

 5. Актиномікоз.

Завдання №9.При гістологічному дослідженні легені, яка була видалена з приводу хронічного запалювального процесу із норицями грудної клітини, виявлено гранульоматозне запалення з наявністю плоазматичних, ксантомних, молодих сполучнотканинних клітин, макрофагів, лімфоцитів та сегментоядерних лейкоцитів навколо збудника. Для якої хвороби характерен клітковий склад гранульом?

 1. Сифіліс.

 2. Склерома

 3. Проказа (лепра)

 4. Туберкульоз

 5. Актиномікоз.

Завдання №10. При мікроскопічному вивчанні біоптату шкіри знайдено гранульоми, які складаються із накопичення епітеліоїдних клітин, лімфоцитів, плазматичних клітин. Зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями (клітини Вірхова), грануляційна тканина добре васкулярізована. Для якої хвороби характерні такі гранульоми?

 1. Туберкульоз.

 2. Сифіліс.

 3. Склерома.

 4. Проказа (лепра)

 5. Актиномікоз.

Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Сифіліс, склерома, актиномікоз, проказа ”.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- и мікропрепарати, використовуючи алгоритм вивчення макропрепаратів (додаток № 2 вступного заняття). При вивчанні морфології сифілісу використовуйте мікропрепарат „Сифілітичне запалення”, знайдіть різних розмірів інфільтрати у дермі, які складаються із лімфоїдних, плазматичних та молодих сполучнотканинних клітин, проліферативне запалення у дрібних судинах із звуженням просвіту багатьох з них. Третинний сифіліс вивчайте на макропрепараті „Сифілітичний мезаортит”, зверніть увагу на різке поширення аорти та наявність мішкоподібного випинання стінки (аневризма), нерівності інтими, місцями має вигляд „шагреневої шкіри”, при вивченні мікрофотографії „Сифілітичний мезаортит” зверніть увагу на наявність у середньої оболонці гумозних інфільтратів, вогнищ некрозу, рубців, які порушують еластичні волокна. Використовуйте при цьому граф логічної структури теми „Сифіліс та другі гранульоми” (додаток №1) та алгоритм морфологічної діагностики сифілітичного мезаортиту (додаток №2). При вивчанні склероми використуйте мікрофотограму та мікропрепарат склероми, знайдіть плазматичні, лімфоїдні та великі овально - круглясті клітини з вакуолізованою цитоплазмою (клітини Мікуліча), „гіалінові кулі”. При вивчанні актиномікозу використовуйте мікрофотограму та мікропрепарат актиномікозу, знайдіть друзи променистого гриба , які при забарвлені гематоксиліном мають фіолетовий колір із зоною просвітлення навколо, які оточують нейтрофільні лейкоцити.

Заняття завершується аналізом підсумків роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.


^ Технологічна карта заняття


п/п

Етапи

Час

В хвил.

Учбові посібники Засоби навчання

Обладнення

^ Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описанняя макро- і мікропрепаратів.

30

Граф логічної структури (додаток №1), Алгоритм морфологічної діагностики сифілітичного мезаортиту (додаток №2). Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати, мікрофотограми
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріала

20

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10
Додаток №1.

Граф логічної структури теми «Сифіліс, склерома, актиномікоз, проказа».

Продовження додатка №1.
Додаток №2.

Алгоритм морфологичної діагностики сифілітичного мезаортиту.Схожі:

Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconСифилис. Склерома. Актиномикоз. Проказа. Актуальность темы
Лор-болезней и других, а также в практической работе врачей многих специальностей. Особенно важное значение имеет изучение морфологии...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconАктиномікоз мотиваційна характеристика теми
Мотиваційна характеристика теми. Знання теми необхідне для подальшого вивчення актиномікозу на клінічних кафедрах. У практичній роботі...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconАктиномікоз мотиваційна характеристика теми
Мотиваційна характеристика теми. Знання теми необхідне для подальшого вивчення актиномікозу на клінічних кафедрах. У практичній роботі...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Сифіліс. Склерома. Актиномікоз. Проказа. Актуальність теми. З iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи