Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» icon

Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»
Скачати 85.55 Kb.
НазваТеми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»
Дата05.05.2013
Розмір85.55 Kb.
ТипДокументи

Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»


заняття

Назва теми

Кількість годин

1.

Система організації охорони здоров’я дітей в Україні. Рівні надання медичної допомоги дітям. Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Дитяча смертність, структура, фактори ризику, шляхи зниження. Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Нові форми організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Співпраця лікаря загальної практики-сімейної медицини та лікаря-педіатра. Особливості роботи сімейного лікаря з педіатричним контингентом.

7,0

2.

Особливості роботи з підлітками. Створення центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ). Політика КДМ. Цілі, задачі, принципи роботи, цільові групи КДМ. Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

7,0

3.

Фізичний та нервово - психічний розвиток дітей. Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки. Профілактичні щеплення.

7,0

4.

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д. Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами. Залізодефіцитні стани у дітей. Синдром раптової смерті немовлят.

7,0

5.

Організація медичної допомоги новонародженим в Україні. Сучасні досягнення і актуальні проблеми неонатології та організація медичної допомоги новонародженим. Основні накази та протоколи МОЗ України з надання допомоги новонародженим. Організація і принципи роботи відділень новонароджених в родопомічних установах і дитячих лікарнях. Перинатальні центри.

7,0

6.

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини. Фізіологічний догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною. Вигодовування здорових новонароджених. Підтримка лактації у матері і тривалого грудного вигодовування. Виходжування та вигодовування передчасно народженої дитини. Синдром дихальних розладів. Вроджена пневмонія. Патологія серцево-судинної системи новонародженого. Рання діагностика вроджених вад серця.

7,0

7.

Асфіксія новонародженого. Проведення первинної реанімації новонароджених. Пологова травма ЦНС. Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС. Фетальний алкогольний синдром. Вроджені аномалії розвитку.

7,0

8.

Неонатальні жовтяниці. Гемолітична хвороба новонароджених.

7,0

9.

Інфекції шкіри новонароджених.Сепсис новонароджених. Геморагічна хвороба новонароджених. Диференційний діагноз. Лікування. Патологія органів сечової та статевої системи у новонароджених. Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей.

7,0

10.

Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити). Некротизуючий ентероколіт у новонароджених. Новонароджені від ВІЛ-позитивних матерів та матерів з відкритою формою туберкульозу. Режим щеплення здорових новонароджених.

7,0

11.

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування. Роль сімейного лікаря в своєчасному медико-генетичному консультуванні родини. Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей. Найбільш поширені спадкові та генетичні захворювання, що пов'язані з патологією обміну речовин. Хромосомна патологія. Синдром множинних вад розвитку. Муковісцидоз, клінічні форми, особливості перебігу у різних вікових групах. Своєчасна діагностика муковісцидозу у дітей та в родині.

7,0

12.

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Харчові продукти для вигодовування дітей першого року життя.

7,0

13.

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку. Харчування дітей у дитячих колективах. Основи організації харчування дітей у дитячих стаціонарах, дитячих дошкільних закладах, школах. Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші. Лікувальні столи. Хвороби незбалансованого харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування. Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією.

7,0

14.

Первинні імунодефіцитні стани. Вторинні імунодефіцитні стани, принципи діагностики, лікування та профілактики.

Особливості діагностики та лікування дітей з повторними епізодами респіраторної інфекції. Сучасні методи імунокорекції. ВІЛ-інфекція у дітей. Принципи застосування антиретровірусної терапії та профілактика трансмісії ВІЛ-інфекції у дітей.

7,0

15.

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей. Семіотика та методи обстеження хворих дітей з патологією органів дихання. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) у дітей. Стенозуючий ларинготрахеобронхіт. Бронхіти. Вікові особливості перебігу, діагностики та лікування. Гострий бронхіоліт.

7,0

16.

Пневмонія у дітей. Класифікація, етіопатогенез. Негоспітальна пневмонія. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія. Особливості перебігу пневмонії в залежності від етіологічного чинника та віку. Ускладнення пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піопневмоторакс). Сучасні принципи ведення дітей, хворих на пневмонію. Захворювання плеври у дітей. Ексудативний плеврит. Особливості клінічних проявів захворювання плеври у дітей різних вікових груп. Пульмонологічні синдроми та стани, які потребують невідкладної допомоги у дітей (респіраторний дистрес-синдром, синдром апное у дітей, пневмоторакс, сторонні тіла).

8,0

17.

Бронхіальна астма та бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку. Етіологія, патогенез, клініка. Особливості перебігу бронхіальної астми (БА) у дітей різних вікових груп. Сучасні принципи ведення дітей, хворих на БА. Невідкладна допомога.

7,0

18.

Хронічні неспецифічні захворювання легень (аномалії розвитку бронхо-легеневої системи, ідіопатичний фіброзучий альвеоліт, гемосидероз легень та ін.). Особливості перебігу туберкульозу у дітей різних вікових груп. Туберкулінодіагностика в педіатрії.

7,0

19.

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей. Фактори ризику захворювань серцево-судинної системи у дітей. Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей (електрокардіографія, ехокардіографія, доплеркардіографія, холтерівське моні торування ЕКГ та АТ, проби з фізичним навантаженням). Синдром вегетативних порушень у дітей. Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія у дітей.

7,0

20.

Вроджені вади серця та магістральних судин у дітей. Клініка. Рання діагностика. Невідкладна допомога при задушливо – ціанотичному нападі та інших станах при вроджених вадах серця. Порушення серцевого ритму та провідності у дітей. Клінічні ознаки, принципи діагностики, терапії. Невідкладна допомога. Гостра та хронічна серцева і судинна недостатність у дітей. Діагностика, принципи терапії. Невідкладна допомога.

8,0

21.

Неревматичні ураження серця у дітей. Неревматичний кардит. Інфекційний ендокардит. Гостра ревматична лихоманка. Набуті вади серця. Хронічна ревматична хвороба серця.

7,0

22.

Диференційна діагностика і ведення хворих із суглобовим синдромом. Реактивні артрити у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит. Системні захворювання сполучної тканини у дітей (системний червоний вовчак, склеродермія, дерматоміозит).

7,0

23.

Анатомо-фізіологічні особливості системи крові у дітей. Дослідження периферичної крові та його клінічна оцінка. Біохімічні та імунологічні показники крові, їх інтерпретація. Залізодефіцитні стани. Анемії у дітей. Порушення згортання крові. Гемофілія. Пурпура.

7,0

24.

Гострі лейкози, хронічні лімфо- та мієлопроліферативні захворювання у дітей. Гістіоцитоз. Збільшення лімфатичних вузлів. Неспецифічний лімфаденіт. Диференційна діагностика. Лейкемоїдні реакції. Диференційна діагностика. Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз). Неходжкінська лімфома.

7,0

25.

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей. Методи дослідження при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та оцінка їх результатів. Функціональні хвороби кишечнику у дітей раннього віку: функціональна діарея, функціональні кольки, функціональний закреп. Мальасиміляція у дітей раннього віку. Захворювання стравоходу. Малюкова регургітація, румінація. Езофагіт. Гастро-езофагеальний рефлюкс.

8,0

26.

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки. Синдром порушенного росту бактерій в кишечнику. Захворювання товстої і тонкої кишки. Неінфекційний ентерит та коліт. Виразковий коліт. Хвороба Крона.

7,0

27.

Гепатози (пігментний, жировий). Хронічний гепатит, цироз печінки. Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. Хвороби підшлункової залози. Гельмінтози у дітей.

7,0

28.

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дітей. Методи дослідження сечової системи та оцінка їх результатів. Гострий та хронічний гломерулонефрит. Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний нефрит.

7,0

29.

Рефлюкс-нефропатія. Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба. Спадкові та вроджені хвороби сечової системи. Нейрогенні розлади сечовипускання. Енурез у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність, принципи діагностики та лікування. Невідкладна допомога.

7,0

30.

Ендокринна патологія у дітей раннього віку. Вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром, вроджений цукровий діабет. Хвороби щитовидної залози. Гіпотиреоз. Гіпертиреоз. Ознаки та критерії ранньої діагностики. Цукровий діабет в дитячому віці. Особливості цукрового діабету в дитячому віці. Ускладнення. Сучасні принципи ведення дітей, хворих на цукровий діабет. Коми при цукровому діабеті. Ендокринологічні зміни в пре- і пубертатному періоді. Затримка зросту у дітей.

7,0

31.

Первинна реанімація. Реанімаційні заходи при зупинці серця, дихання. Гіпертермічний синдром. Енцефалічна реакція, судомний синдром. Гостра надниркова недостатність. Невідкладна допомога та лікування. Діагностика та лікування шоку. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці.

8,0

32.

Коми, диференційна діагностика. Гострі отруєння та нещасні випадки. Укуси змій, комах, собак. Гострі алергічні реакції. Гостра кровотеча.

7,0

Схожі:

Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»/ Н. В....
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconРозклад практичних та семінарських занять для лікарів-інтернів іі-го року навчання, за спеціальністю „загальна практика-сімейна медицина” на 2007/2008 н р

Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconГрафік проведення практичних та семінарських занять лікарів-інтернів та курсантів з фаху “Загальна практика – сімейна медицина (2011-2013)

Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconRaspisanie zanyatiy na vesenniy semestr 2012 2013 uchebnogo goda
Розклад занять лікарів курсантів та інтернів спеціальності "загальна практика сімейна медицина" на весняний семестр 2012-13 навчального...
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconРішення навчально-методичної конференції Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова «Підготовка лікарів за спеціальністю «Загальна практика- сімейна медицина» у
«Підготовка лікарів за спеціальністю «Загальна практика- сімейна медицина» у відповідності до «Наскрізної програми» затвердженої...
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconТеми лекцій для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна педицина»
Система організації охорони здоров’я дітей в Україні. Актуальні проблеми педіатрії
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» icon610. 25: 616. 1/8 Ч-49 Чернобровий В. М
Загальна практика сімейна медицина: основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація, телемедицина :...
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconТематичний план практичних занять зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування Пульмо практичні
Тематичний план практичних занять зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconМіністерство охорони здоров’я України Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика- сімейна медицина»
Підготовка лікарів за спеціальністю «загальна практика- сімейна медицина» у відповідності до «наскрізної програми» затвердженої Міністерством...
Теми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» iconТеми семінарсько-практичних занять для лікарів-інтернів педіатрів
Поняття якості життя. Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров’я дитини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи