Програми для спеціалістів (друга вища освіта) icon

Програми для спеціалістів (друга вища освіта)
Скачати 80.02 Kb.
НазваПрограми для спеціалістів (друга вища освіта)
Дата29.07.2012
Розмір80.02 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

(ДРУГА ВИЩА ОСВІТА)

Для осіб, що мають базову або повну вищу освіту


Кафедра СУЕР здійснює підготовку

спеціалістів з менеджменту організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)

фахові спрямування:

 • організація власного бізнесу (ЦМВБ);

 • бренд-менеджмент і PR (ЦМБМ);

 • менеджмент туризму і готельного бізнесу(ЦМТГБ);

 • митний менеджмент (ЦММ).


УМОВИ НАВЧАННЯ:

 • очно-заочна форма (навчання у суботу та неділю); термін навчання – 2 роки;

 • в процесі навчання дисципліни, що вже вивчалися студентом - перезараховуються;

 • заняття проводять провідні професори та доценти, найбільш досвідчені фахівці-практики;

 • навчання здійснюється на платній основі;

 • початок навчання: жовтень 2012 року.

^ УМОВИ ПРИЙОМУ НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ:

Термін подачі документів: серпень-вересень 2012 р.

Прийом попередніх заявок на навчання - травень-серпень 2012 р.

Зарахування проводиться за результатами співбесіди

До заяви додається договір, який укладається між ДонНТУ та фізичною (юридичною) особою, а також:

 • оригінали та копії дипломів і додатків;

 • медична довідка форми 086-У (для студентів, які вступають на перепідготовку);

 • 4 фотокартки розміром 3x4;

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією прописки);

 • поштові конверти з марками (2 шт.);

Для студентів додається довідка про навчання у ВНЗ.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Кафедра сприяє працевлаштуванню своїх випускників на території не тільки Донецької області, а всієї України, у тому числі в м. Києві. Кафедра підтримує ділові зв’язки з понад 200 підприємствами.

Прийом попередніх заяв та документів за адресою

м. Донецьк, вул. Артема 96, 3-й учбовий корпус ДонНТУ, ауд. 3.221б., тел. 095 874 94 16; 062 301 03 62; 062 304 96 18.

Сайт кафедри

http://donntu.edu.ua/struct/smed/index.php

^ ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР

кафедри СУЕР

проводить тренінги та семінари, направлені на вирішення конкретних проблем бізнесу:


- управління поведінкою споживача;

- розробка маркетингової стратегії;

- організація управління інтелектуальним капіталом;

- оцінка ефективності маркетингових стратегій;

- алгоритм ефективного брендингу;

- бізнес-планування;

- економічний аналіз.

Тренери: керівники успішних підприємств та організацій, відомі українські вчені-економісти. Всі тренінги може бути проведено у корпоративному форматі.

Слухачі тренінгів отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.


Контакти: (095) 874-94-16 (Ольга Вотченікова).^ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кафедра СУЕР є кафедрою дослідницького типу й одночасно працює у трьох взаємопов’язаних напрямах: навчання, наукові дослідження, створення і реалізація інноваційних рішень з різних аспектів стратегічного управління економічним розвитком як окремих бізнес-структур, так і в цілому національної економіки. Кафедра запрошує взяти участь у запланованих на 2012 рік наукових заходах:

 • ^ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічне управління економічним розвитком: макро- та мікроекономічні аспекти» (жовтень);

Круглі столи:

 • «20 років економічних реформ: роль економічної науки в національних економічних процесах» (січень);

 • «Концептуальна модель національної конкурентоспроможності: визначення стратегічних пріоритетів» (лютий);

 • «Філософія суспільства споживання як ключова загроза національному економічному розвитку» (березень);

 • «Духовні основи національної економічної моделі» (квітень);

 • «Інтелектуальний капітал як головний чинник економічного зростання: чому теорія не стає практикою?» (травень);

 • «Державний бюджет 2013 р. як інструмент структурної перебудови національної економіки» (листопад);

 • «Економічні підсумки 2012 р.: здобутки та перспективи» (грудень).

Донецький національний

технічний університет

ННІ «Вища школа

економіки та менеджменту»

Факультет економіки


Кафедра

стратегічного управління

економічним розвиткомздійснює якісну підготовку за наступними напрямами:


Програми для бакалаврів

напрям підготовки «Менеджмент»,

фахові спрямування:

- організація власного бізнесу (ОВБ).

- менеджмент туризму і готельного бізнесу (МТГБ).


^ Програми для спеціалістів

(друга вища освіта)

спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»,

фахові спрямування:

- організація власного бізнесу (ЦМВБ).

- бренд-менеджмент і PR (ЦМБМ);

- менеджмент туризму і готельного бізнесу (ЦМТГБ);

- митний менеджмент (ЦММ).


^ Магістерські програми

бізнес-адміністрування (МБА):

  • стратегічне управління економічним розвитком;

  • стратегічний маркетинг.

ДонНТУ – провідний навчальний заклад Донецького регіону!

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) – один з найстаріших і найбільших технічних ВНЗ України. Заснований у травні 1921 року. За роки існування університет підготував близько 200 тис. фахівців, у тому числі більше, ніж 3000 іноземних громадян - для 70 країн світу. Серед випускників ДонНТУ – керівники країни, регіонів, міністерств, промислових підприємств, відомі державні і політичні діячі, видатні вчені. ДонНТУ – визнаний в світі вищий навчальний заклад, що активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво зі 147 відомими університетами світу і 30 зарубіжними фірмами, є членом 22 провідних міжнародних освітніх організацій.

Кафедра стратегічного управління економічним розвитком

Кафедра СУЕР забезпечує підготовку управлінських кадрів для бізнесу, інститутів державної влади, проводить активні наукові пошуки з проблем управління конкурентоспроможністю, стратегічного маркетингу, напрямів забезпечення національного економічного розвитку. При кафедрі сформовано наукову школу стратегічного управління національним економічним розвитком.

Кафедра СУЕР активно співпрацює з підрозділами Кабінету Міністрів України, комітетами Верховної Ради України, Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною радою, Конгресом підприємців України.

Завідувач кафедри Кендюхов Олександр Володимирович,

професор, доктор економічних наук, Голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів (http//vsve.ho.ua), академік Академії економічних наук України. Автор ряду проектів економічних реформ, циклу наукових статей та монографій зі стратегії національного економічного розвитку, управління інтелектуальним капіталом та філософії маркетингу. Олександр Кендюхов своїми працями дав потужний імпульс формуванню української наукової школи стратегічного управління національним економічним розвитком в умовах глобальної конкуренції. Персональний сайт: http//kendyuhov.in.ua.

При кафедрі функціонує центр ділового співробітництва, який має за головну мету ефективну інтеграцію науки і бізнесу, забезпечує встановлення та розширення зв’язків кафедри з діловими колами, координує роботу бізнес-інкубатору, організує проведення спільних з бізнесом заходів.

^ Адреса кафедри: 83000, м. Донецьк, вул. Артема 96 (3-й навчальний корпус, аудиторія №221б)

Телефон: 062 301 03 62, 095 874 94 16

Е-mail: kafsmed@ukr.net

Сайт: http://donntu.edu.ua/struct/smed/index.php

^ ПРОГРАМИ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ
Кафедра СУЕР здійснює підготовку

бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент»

за наступними фаховими спрямуваннями:


Організація власного бізнесу (ОВБ)

Головним результатом навчання за цією спеціалізованою програмою має стати відкриття студентом власної справи та її ефективне ведення. За термін навчання кафедра СУЕР надасть студентам всі необхідні знання з цього питання, допоможе вибрати перспективну бізнес-ідею, відкрити власну справу вже у період навчання та забезпечить консалтингову підтримку бізнесу своїм випускникам після закінчення університету.

Увага! Кафедра СУЕР ДонНТУ – єдина кафедра в Україні, яка надає можливість та допомагає всім своїм студентам за даним напрямом підготовки відкрити власну справу вже у період навчання!

Менеджмент туризму і готельного бізнесу (МТГБ)

Місце роботи: туристичні фірми та готелі.

Посади: менеджер по роботі з клієнтами, адміністратор, керівник туристичного агентства, економіст, організатор екскурсійних програм.

Стратегічними діловими партнерами кафедри з цього напряму навчання є Всеукраїнська туристична асоціація, Готель «Премьер Палас» (Київ), Готель «Донбас Палас» (Донецьк), Готель «Шахтар» (Донецьк), Готель «Атлас» (Донецьк).


Увага! Випускники технікумів приймаються на другий та третій курси! Можлива денна та заочна форми навчання.

^ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ МВА


Кафедра СУЕР ДонНТУ є єдиною спеціалізованою кафедрою з підготовки вищого управлінського персоналу для підприємств та організацій за найвищім кваліфікаційним рівнем бізнес-освіти - магістр бізнес-адміністрування.

^ Кафедра СУЕР пропонує дві програми МБА:

  • стратегічне управління економічним розвитком;

  • стратегічний маркетинг.

Термін навчання – 2 роки.

Програми МВА (Master of Businesеs Administration) в ДонНТУ є запорукою успішного кар’єрного росту.

Програми МВА – це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера, а також конкурентоспроможності вашої компанії. Мистецтво управління, якому навчають за програмою МВА, спирається на глибоке розуміння законів та практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного бізнесу.

Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор формують у слухачів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Програми МВА дає менеджерам систематизовані універсальні знання, комплексне бачення управління бізнесом, вирішення практичних завдань і обмін досвідом.

МВА в ДонНТУ - це

 • успішна кар’єра в бізнесі;

 • найкращій світовий досвід управління бізнес-процесами;

 • передові знання про сучасні економічні тенденції, проблеми та перспективи;

 • нові контакти з українською та зарубіжною бізнес-елітою.

Вимоги до кандидатів

наявність базової (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст, магістр) будь-якого напряму підготовки або спеціальності;

• перевага надається особам з досвідом роботи на керівній посаді.


Телефон: 062 301 03 62, 095 874 94 16

Е-mail: kafsmed@ukr.net

Схожі:

Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconРозклад сесій для студентів перепідготовки ( друга вища освіта)

Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconСамостійна робота зі стилістики англійської мови
Спеціальності: англійська мова та література (заочна форма навчання); англійська мова та література (друга вища освіта)
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconГоловань м. С
Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ (25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconПро запровадження у вищих навчальних Закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Програми для спеціалістів (друга вища освіта) iconПро запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни " Вища освіта І Болонський процес"
Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи